Lab04 mapview

455 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lab04 mapview

  1. 1. Lab04 MapView1 Create new Android Project1.1 Project name: Lab04MapView1.2 Create Activity: Lab04MapViewActivity1.3 Build target: Google APIs 9 (Platform 2.2) 1.41.5 Nhấn Finish23
  2. 2. 4 Đắng ký sử dụng thư viện Google Maps trong tập tin AndroidManifest.xml: <uses-library android:name="com.google.android.maps"/>(Lưu ý: đặt cuối cùng, trước đóng thẻ </application>)5 Tạo Run Configuration và triển khai thử ứng dụng lên máy ảo5.1 Tạo Run Configuration:5.1.1 Từ menu Run => Run Configuration5.1.2 Double click vào “Android Application” tạo “New_configuration”5.1.3 Browse project “Lab04MapView” và nhấn “Apply”5.1.45.1.5 Sau đó nhấn “Run” để triển khai lên máy ảo6 Tạo 1 button trên giao diện main để mở MyMapViewActivity7 Tạo mới MyMapViewActivity.java kế thừa từ lớp “com.google.android.maps.MapActivity”8 Tạo “mymapviewlayout.xml”8.1 Từ “Package Explorer”, tạo Android XML File dạng “Layout” đặt tên “mymapviewlayout.xml”, kiểu “LinearLayout”
  3. 3. 8.28.3 Nhập nội dung mymapviewlayout.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"> <com.google.android.maps.MapView android:id="@+id/mymap" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:enabled="true" android:clickable="true" android:apiKey=""/> </LinearLayout>9 Trong tập tin MyMapViewActivity.java9.1.1 , khai báo xử lý hàm protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { // TODO Auto-generated method stub super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.mymapviewlayout); }10 Đằng ký quyền truy cập Internet cho gói ứng dụng:
  4. 4. Xong giai đoạn 1: thực hiện được MyMapViewAcitivity. Nhưng không có dữ liệu bản đồ: Giai đoạn 2:11 Tạo khóa bằng công cụ “keytool” của Java (JDK)11.1 Cú pháp tạo khóa: %JavaPATH%bin>keytool –genkey –alias <aliasname> [must] -keystore <keyfilename> [must] -storepass <password> [option] -validity <#numberOfdays> [option] -keysize <#sizeofkey> [must]Ví dụ:
  5. 5. %JavaPATH%bin>keytool –genkey –alias androidt184 -keystore d:t184.ks -storepass android -validity 365 -keysize 1024Cú pháp nhận giá trị fingerprint từ khóa vừa tạo: %JavaPATH%bin>keytool –list –keystore <filename>Ví dụ: %JavaPATH%bin>keytool –list –keystore d:t184.ks Kết quả:Chuỗi fingerprint nhận được: 25:52:F9:71:14:FC:54:8F:00:BB:71:3D:C6:58:B2:7912 Đăng ký với Google12.1 Lấy giá trị “fingerprint” từ khóa vừa tạo: 25:52:F9:71:14:FC:54:8F:00:BB:71:3D:C6:58:B2:7912.2 Truy cập website: http://code.google.com/android/maps-api-signup.html12.2.1 Nhấn chấp nhận “I have read and agree with the terms and ..”12.2.2 Nhập chuỗi fingerprint vào ô “My certificates MD5 fingerprint” và nhấn “Generate API keys”12.2.313 Kết quả keystring nhận được: “0M8fOefqcrWYTT8ICrFgaRYcWKPwW0XNDfyAKCQ”
  6. 6. 13.1.113.1.2 Nhập chuỗi keystring vào thuộc tính “apiKey” trong tập tin mymapviewlayout.xml <com.google.android.maps.MapView android:id="@+id/mymap" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:enabled="true" android:clickable="true" android:apiKey="0M8fOefqcrWYTT8ICrFgaRYcWKPwW0XNDfyAKCQ"/>14 Thực hiện “Build Project”.15 Thực hiện “Export Android Application”15.1 Từ menu File -> Export.. -> Chọn “Export Android Application” trong item “Android”15.2 Ờ màn hình tiếp theo, chọn browse project “Lab04MapView”15.3 Chọn tập tin khóa keystore và nhập mật khẩu
  7. 7. 15.415.5 Chọn Alias và nhập lại mật khẩu alias15.615.7 Nhập đường dẫn đến tập tin APK cần kí
  8. 8. 15.815.9 Nhấn Finish16 Thực hiện cài đặt ứng dụng “Lab04MapView.apk” vừa được kí vào máy ảo bằng câu lệnh: E:AndroidWindowsandroid-sdk-windowsplatform-tools>adb -e install Lab04MapView.apk Và kiểm tra kết quả:

×