Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tibet –TAY TANG

0 views

Published on

http://my.opera.com/vinhbinhpro

Published in: Travel, Art & Photos

Tibet –TAY TANG

 1. 1. vinhbinhpro - TIBET - TÂY TẠNG NEPAL - TRUNG QUỐC Wednesday, July 22, 2009
 2. 2. KATHMANDU - LHASA THÀNH PHỐ LỚN THỨ II SHIGATSE THÀNH PHỐ LỚN THỨ III GYANTSE Wednesday, July 22, 2009
 3. 3. Biên giới Nepal-Trung Quốc- cánh đồng dưới dãy Hymalaya Wednesday, July 22, 2009
 4. 4. Nepal - làng Zhangmu biên giới Nepal-Trung Quốc Wednesday, July 22, 2009
 5. 5. Nepal - làng Zhangmu biên giới Nepal-Trung Quốc Wednesday, July 22, 2009
 6. 6. Đường vào Tây Tạng (từ Kathmandu) Wednesday, July 22, 2009
 7. 7. Quang cảnh Tây Tạng Wednesday, July 22, 2009
 8. 8. Kathmandu - Zhangmu - Lhatse - Shigatse Wednesday, July 22, 2009
 9. 9. Tây Tạng - Shigatse - tu viện Tasilhunpo Wednesday, July 22, 2009
 10. 10. Tây Tạng -Shigatse Wednesday, July 22, 2009
 11. 11. Tây Tạng- Shigatse - tu viện Panchen Lama. Wednesday, July 22, 2009
 12. 12. Tây Tạng-Shigatse-cửa vào đền Zhashenlunbu Wednesday, July 22, 2009
 13. 13. Tây Tạng- du khách thăm Shigatse Wednesday, July 22, 2009
 14. 14. Tây Tạng- Shigatse-tu viện Tasilhunpo Wednesday, July 22, 2009
 15. 15. vinhbinhpro Wednesday, July 22, 2009
 16. 16. GYANTSE - toàn cảnh khu thánh tích Wednesday, July 22, 2009
 17. 17. Tibet-Dzong of Gyantse Wednesday, July 22, 2009
 18. 18. Tây Tạng- Gyantse - đền Kumbum và tu viện Palkhor. Wednesday, July 22, 2009
 19. 19. TÂY TẠNG-GYANTSE- ĐỀN KUMBUM Đền Kumbum được xây dựng năm 1436 gồm 9 tầng ,108 cửa và 77 khám thờ. Toàn bộ đền có khoảng 100.000 hình tượng Phật,Bồ tát,Hộ pháp... Wednesday, July 22, 2009
 20. 20. Tibet-Gyantse-Vajarpani và tranh Phật trong đền Kumbum Wednesday, July 22, 2009
 21. 21. Tibet-inside in the monastery of Gyantse Wednesday, July 22, 2009
 22. 22. vinhbinhpro Wednesday, July 22, 2009
 23. 23. Tây Tạng-Lhasa- điện Potala Wednesday, July 22, 2009
 24. 24. Tây Tạng-Lhasa- điện Potala Wednesday, July 22, 2009
 25. 25. Tây Tạng-Lhasa- điện Potala Wednesday, July 22, 2009
 26. 26. Tây Tạng -Lhasa- điện Potala về đêm Wednesday, July 22, 2009
 27. 27. Tây Tạng - Lhasa - đền Jokhang Wednesday, July 22, 2009
 28. 28. Tibet-Lhasa-The Jokhang temple Wednesday, July 22, 2009
 29. 29. Tibet-Lhasa-The Jokhang temple Wednesday, July 22, 2009
 30. 30. vinhbinhpro Wednesday, July 22, 2009
 31. 31. Tu viện Drepung - Lhasa- Tây Tạng Wednesday, July 22, 2009
 32. 32. Tibet-Square before the Potala palace. Wednesday, July 22, 2009
 33. 33. Tibet-Square in Lhasa Wednesday, July 22, 2009
 34. 34. Tibet-Barkhor spuare in Lhasa. Wednesday, July 22, 2009
 35. 35. Tibet-Barkhor in Lhasa. Wednesday, July 22, 2009
 36. 36. TÂY TẠNG-đường phố ở Lhasa Wednesday, July 22, 2009
 37. 37. Wednesday, July 22, 2009
 38. 38. Tibet-Tibetan monks Wednesday, July 22, 2009
 39. 39. Tibet-Tibetan women praying using prayer wheel.jpg Wednesday, July 22, 2009
 40. 40. Tibet-Tibetan child in Lhatse.jpg Wednesday, July 22, 2009
 41. 41. Tibet-monks praying studying.jpg Wednesday, July 22, 2009
 42. 42. Tibet-Tibetan transport system.jpg Wednesday, July 22, 2009
 43. 43. Tibet-Yak in Tibet 2.JPG Wednesday, July 22, 2009
 44. 44. vinhbinhpro Wednesday, July 22, 2009
 45. 45. vinhbinhpro-tây tạng Wednesday, July 22, 2009
 46. 46. đỉnh Everest - biên giới Tây Tạng -Nepal Wednesday, July 22, 2009

×