Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HUASHAN - SHAANXI - CHINA - part 1

935 views

Published on

Núi Hoa Sơn , Tỉnh Thiểm Tây ,Trung Quốc

Published in: Travel, Sports
 • Be the first to comment

HUASHAN - SHAANXI - CHINA - part 1

 1. 1. HUASHAN mountain <br />SHAANXI - CHINA<br />NÚI HOA SƠN - TỈNH THIỂM TÂY - TRUNG QUỐC<br />part 1<br />HUASHAN SHAANXI -CHINA<br />auto<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />http://my.opera.com/bachkien<br />11 July 2010<br />
 2. 2. GIỚI THIỆU<br />Trong “Tiếungạogianghồ” của Kim Dung, HoaSơncủachànglãngtửLệnhHồXunglàmộttrongNgũNhạckiếmpháicùngvớiTháiSơn, HằngSơn, Tung SơnvàHànhSơn. <br /> <br />HoaSơnnằm ở ngoại ô thànhphốTây An, tỉnhThiểmTây. Núiđượctạothànhbởinămngọnnúicóhìnhdángtựabônghoa, nêngọilàHoaSơn. Vớiđộcaotrungbình 2000 m, HoaSơnnổitiếngcheoleonhiềuđồidốc, trênđỉnhthườngcómâymùbaophủ, đẹpnhưtiêncảnh. <br />Ngày nay, HoaSơnđãcócáptreonhưngchỉđưa du kháchlênnúimộtđoạn, phầncònlạivẫnphảicuốcbộnênngọnnúinàytrởthànhnơithửtháchcủanhiều du khách.<br />
 3. 3. CÁC NÚI LINH THIÊNG CỦA TRUNG QUỐC<br />CácnúilinhthiêngcủaTrungQuốcđượcchiathànhhainhómgắnliềnchủyếuvớiLãogiáovàPhậtgiáo. NhómchủyếugắnliềnvớiLãogiáođượcbiếtđếnvớitêngọichungnhưNgũđạidanhsơn (NgũNhạc, Ngũlinhsơn v.v.), trongkhinhómchủyếugắnliềnvớiPhậtgiáođượcnóiđếnnhưlàTứđạidanhsơn (TứđạiPhậtsơnv.v).<br />Cácngọnnúilinhthiêngtrongcảhainhómlàcácđiểmđếnrấtquantrọngđốivớicáccuộchànhhương.<br />BảnđồcácnúilinhthiêngcủaTrungQuốc, hìnhtrònmàuđỏ: nhómLãogiáo, ngôisaomàutímhồng: nhómPhậtgiáo.<br />
 4. 4.
 5. 5. NGŨ NHẠC<br />NgũNhạcđượcsắpxếptheobốnhướngchínhvàtrungtâmcủavùngđấtTrungHoacổđại. Cácrặngnúitrongnhómnàybaogồm:<br />hướngbắc: Hằngsơn (恒山) thuộctỉnhSơnTâycao 2.017 m<br />hướngnam: Hànhsơn (衡山) thuộctỉnhHồ Nam, cao 1.290 m<br />hướngđông: Tháisơn (泰山) thuộctỉnhSơnĐông, cao 1.545 m<br />hướngtây: Hoasơn (华山) thuộctỉnhThiểmTây, cao 1.997 m<br />trungtâm: Tung sơn (嵩山) thuộctỉnhHà Nam, cao 1.494 m<br />Ngoàira, cácrặngnúinàyđôikhiđượcgọitheovịtrítươngứngcủachúng , tứclà "Bắcnhạc", "Nam nhạc", "Đôngnhạc", "Tâynhạc" và "Trungnhạc".<br />Theo thầnthoạiTrungQuốc, NgũNhạccónguồngốctừthânthểvàđầucủaBànCổ, vịthầnđầutiênsángtạorathếgiới. Do vịtrí ở phíađôngcủamìnhnênTháisơnđượcgắnliềnvớimặttrờimọc, làbiểutượngchosựrađờivàsựhồisinh. Cũngvìcáchdiễngiảinày, nóthườngđượcnhắcđếnnhưlàngọnnúilinhthiêngnhấttrongsốNgũđạidanhsơn. Phùhợpvớivịtríđặcbiệtcủanó, TháisơnđượccholàđượctạothànhtừphầnđầucủaBànCổ.<br />
 6. 6. TỨ ĐẠI DANH SƠN<br />CòngọilàTứđạiPhậtgiáodanhsơn, Tứlinhsơn, cụthểlà:<br />1.Ngũ Đàisơn (五臺山) thuộctỉnhSơnTâycao 3.058 m, thôngthườngđượcgắnliềnvớiVănThùBồTát<br />2.Nga Mi sơn (峨嵋山) thuộctỉnhTứXuyêncao 3.099 m, thôngthườngđượcgắnliềnvớiPhổHiềnBồTát<br />3.Cửu Hoasơn (九華山) thuộctỉnhAn Huy, cao 1.341 m, thôngthườngđượcgắnliềnvớiĐịaTạngBồTát<br />4.Phổ Đàsơn (普陀山), thuộctỉnhTriếtGiangcao 284 m, thôngthườngđượcgắnliềnvớiQuanThếÂmBồTát.<br />( theo : vi.wikipedia.org )<br />
 7. 7. HUASHAN mountain<br />núi HOA SƠN<br />
 8. 8.
 9. 9. HOA SƠN- 华山 (華山)<br />HoaSơn (giảnthể:华山hay phồnthể:華山) làmộttrongnămngọnnúithuộcNgũNhạcDanhSơncủaTrungQuốc. Ngọnnúimangtrongmìnhmột ý nghĩalịchsử to lớnvềtínngưỡng.Năm 1990,Hoa Sơnđược UNESCO côngnhậnlàdisảnthiênnhiênthếgiới<br />Địalývàđặcđiểm<br />HoaSơnlàmộtngọnnúithuộcđoạnđôngdãyTầnLĩnhở phíanamtỉnhThiểmTây, cáchthànhphốTây Ankhoảng 100 km vềphíađông. HoaSơncónămđỉnhnúichính, trongđóđỉnhcaonhất Nam Phong (ở phíanam) cótênLạcNhạn ("落雁") cao 2.154,9 m. Ngọnnúibaobọcbởitoànđáhoacương, nhìntừxa, hìnhnúidựngđứngnhưmộtbônghoavàvìvậymàcótênlàHoaSơn, đỉnhchínhcao 2.083m, gọilàTháiHoaSơnhoặcTâyNhạc. HoaSơnnổidanhlànơihiểmnguy, thửtháchtàinghệcủanhữngdũngsĩleonúi.<br />TrongNgũNhạcDanhSơn<br />Dángvẻcủanămngọnnúinổitiếngnàycũngthậtphongphúkhônggiốngnhau hay trùnglặp. TháiSơnnhưtọa (ngồi), HànhSơnnhư phi (bay), Tung Sơnnhưngọa (nằm), HằngSơnnhưhành ( đi), HoaSơnnhưlập (đứng).<br /> ( theo : vi.wikipedia.org )<br />
 10. 10. (A) Huashan Mt<br />
 11. 11. (A) Huashan Mt<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Dướichânnúi HOA SƠN<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Cáptreolênđỉnhnúi<br />
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. Đườngbậcthanglênđỉnhnúi<br />
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60.
 61. 61.
 62. 62. NhạcTrungHoa : TiẾU NGẠO GIANG HỒ - nhạcphim<br />HUASHAN mountain <br />núi HOA SƠN<br />SHAANXI - THIỂM TÂY<br />CHINA - TRUNG QUỐC <br />part 1 - phần 1<br />Hìnhảnh : INTERNET. Xincámơncáctácgiảcótácphẩmgópvàotập PPS này .TácphẩmcủaQuívịgiúpchođờithêmđẹp .Biêntập : vinhbinhpro & bachkien<br />http://my.opera.com/bachkien<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />

×