Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
July 15 ,2009<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />Giảitích12<br />Phần III : Giátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhất<br />củahà...
Phần III Giátrịlớnnhất - Giátrịnhỏnhấtcủahàmsố<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />http:my.opera.com/vinhbinhpro<br />
TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />1. Địnhnghĩa : <br />a) SốMgọilàgiátrịlớnnhất(GTLN) củahàmsốy = f(x) trêntậpDnếu : <br />Kíhiệu :...
     TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />3. GTLN & GTNN củahàmsốtrênmộtđoạn [a , b ]<br />B1: Tìmcácđiểmcựctrị :<br />trênđoạn [ a ...
Bàitập<br />Phần III : Giátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố<br />
Bàitậpápdụng<br />Bàitập 1: Tìm GTLN , GTNN ,nếucó, củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Tính :<br />So sánhcáckếtquảtrêntacó...
Bàitậpápdụng<br />Bàitập 2: Tìm GTLN , GTNN ,nếucó, củahàmsốsau: <br />trên [ 0 ; 3 ]<br />Hướngdẫn<br />B3 So sánh 4 gi...
Bàitậpápdụng<br />Bàitập 3: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Nghiệmcủa pt (2) gâynhiềukhókhăn<br />trongv...
Bàitậpápdụng<br />Bàitập 4: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Đặt :<br />(Đạisốlớp 11)<br />(loại )<br />K...
Bàitậpápdụng<br />Biêntậppps: vinhbinhpro<br />Bàitập 5: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Đặt :<br />* Tì...
Bàitậpápdụng<br />Bàitập 6: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Đặt : <br />Bàitoántrởthànhtìm GTLN ,GTNN củ...
Bàitập 7<br />Tìmgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố :<br />trên [ 2 ; 4 ]<br />(tríchđềthi TNPT -năm 2008)<br />Hướngdẫ...
Bàitập 8<br />Tìmgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố :<br />trên [ -2 ; 0 ]<br />(tríchđềthi TNPT -năm 2009)<br />Hướngd...
Bàitập 9<br />Cho x ,y ,zlàbasốthựcdươngthayđổi . Tìmgiátrịnhỏnhấtcủabiểuthức :<br />(tríchĐềthi ĐH khối B- 2007)<br />Hướ...
Biêntâptập PPS nàyvớihyvọngcácbạnhọcsinhphầnnàorènluyệnđượckhảnăngtựhọcvàtựmởrộngvấnđề . Chúccácbạnthànhcông.<br />Phầngóp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GIAI TICH 12 - Phan III- GTLN&GTNN cua ham so

4,635 views

Published on

Btpps:vinhbinh-share

 • Be the first to comment

GIAI TICH 12 - Phan III- GTLN&GTNN cua ham so

 1. 1. July 15 ,2009<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />Giảitích12<br />Phần III : Giátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhất<br />củahàmsố<br />Nhấn space bar hay click chuộtđểxemcácdòngvàtrangkếtiếp<br />Biêntập PPS : vinhbinhpro<br />
 2. 2. Phần III Giátrịlớnnhất - Giátrịnhỏnhấtcủahàmsố<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />http:my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 3. 3. TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />1. Địnhnghĩa : <br />a) SốMgọilàgiátrịlớnnhất(GTLN) củahàmsốy = f(x) trêntậpDnếu : <br />Kíhiệu :<br />b) Sốmgọilàgiátrịnhỏnhất(GTNN) củahàmsốy = f(x) trêntậpDnếu :<br />Kíhiệu :<br />2.GTLN ,GTNN trênmộtkhoảng<br />B1: Tìmcácđiểm<br />tạiđóhàmsố f cóđạohàmbằng 0<br />hoặckhôngcóđạohàm .XácđịnhđiểmCựctrịcủahàmsố<br />B2 : Tính<br />B3 : So sánhcácgiátrịvừatìmđượctìmra GTLN ,GTNN củahàmsố f trên<br />mộtkhoảng<br />Biêntập PPS : vinhbinhpro<br />
 4. 4. TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />3. GTLN & GTNN củahàmsốtrênmộtđoạn [a , b ]<br />B1: Tìmcácđiểmcựctrị :<br />trênđoạn [ a , b ]<br />B2: Tính<br />B3: So sánhcácgiátrịvừatính ở trênđểtìmra GTLN ,GTNN củahstrên [a,b] <br />Chú ý :1. Nếukhôngchotrướckhoảng hay đoạnthìphảihiểulàtìm GTLN ,GTNN <br />trêntậpxácđịnhcủahàmsố<br />2. Giátrịcựcđại,giátrịcựctiểuchưahẳnlà GTLN,GTNN củahàmsố.<br />f(b) là GTLN trên [a,b]<br />gt CĐ đồngthờilà GTLN trên [a,b]<br />gtCĐ<br />f(b)<br />f(b)<br />gtCĐ<br />gt CT khôngphảilà GTNN trên [a,b]<br />gtCT<br />gtCT<br />f(a)<br />f(a)<br />b<br />a<br />a<br />b<br />f(a)mớilàGTNNtrên [a,b]<br />f(a) là GTNN trên [a,b]<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 5. 5. Bàitập<br />Phần III : Giátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố<br />
 6. 6. Bàitậpápdụng<br />Bàitập 1: Tìm GTLN , GTNN ,nếucó, củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Tính :<br />So sánhcáckếtquảtrêntacó :<br />khôngcó<br />http://my.operra.com/vinhbinhpro<br />
 7. 7. Bàitậpápdụng<br />Bàitập 2: Tìm GTLN , GTNN ,nếucó, củahàmsốsau: <br />trên [ 0 ; 3 ]<br />Hướngdẫn<br />B3 So sánh 4 giátrịtrêntacókếtquả :<br />vinhbinhpro<br />
 8. 8. Bàitậpápdụng<br />Bàitập 3: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Nghiệmcủa pt (2) gâynhiềukhókhăn<br />trongviệctínhgiátrịcựctrị .<br />Đếnđâyhọcsinhphảiđổiphươngpháp - Dùngmộtbiếnsốphụ. <br />Đặt<br />: miềngiátrịcủabiếnt . Thay<br />B3 : So sánh 3 giátrịtrêntacókếtquả:<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 9. 9. Bàitậpápdụng<br />Bàitập 4: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Đặt :<br />(Đạisốlớp 11)<br />(loại )<br />Kếtquả :<br />http://my.operra.com/vinhbinhpro<br />
 10. 10. Bàitậpápdụng<br />Biêntậppps: vinhbinhpro<br />Bàitập 5: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Đặt :<br />* Tìmmiềngiátrịcủat<br />x<br />1<br />-1<br />+<br />0<br />̶<br />y’<br />y<br />-1<br />1<br />
 11. 11. Bàitậpápdụng<br />Bàitập 6: Tìm GTLN , GTNN củahàmsốsau :<br />Hướngdẫn<br />Đặt : <br />Bàitoántrởthànhtìm GTLN ,GTNN củay(t)trên[-1 , 1]<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 12. 12. Bàitập 7<br />Tìmgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố :<br />trên [ 2 ; 4 ]<br />(tríchđềthi TNPT -năm 2008)<br />Hướngdẫn:<br />Xéttrênđoạn [ 2 ; 4 ]<br />(loạix = -3 )<br />* Kếtluận : <br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 13. 13. Bàitập 8<br />Tìmgiátrịlớnnhấtvàgiátrịnhỏnhấtcủahàmsố :<br />trên [ -2 ; 0 ]<br />(tríchđềthi TNPT -năm 2009)<br />Hướngdẫn:<br />Xéttrênkhoảng ( -2 ; 0 )<br />(loạibỏx = 1 )<br />* Kếtluận : <br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 14. 14. Bàitập 9<br />Cho x ,y ,zlàbasốthựcdươngthayđổi . Tìmgiátrịnhỏnhấtcủabiểuthức :<br />(tríchĐềthi ĐH khối B- 2007)<br />Hướngdẫn:<br />Đặt :<br />0<br />t<br />1<br />+∞<br />Vậy:<br />-<br />0<br />+<br />f’<br />Dấu = xảyra<br />+∞<br />f<br />3/2<br />Vậy : Giátrịnhỏnhấtcủa P là 9/2<br />vinhbinhpro<br />
 15. 15. Biêntâptập PPS nàyvớihyvọngcácbạnhọcsinhphầnnàorènluyệnđượckhảnăngtựhọcvàtựmởrộngvấnđề . Chúccácbạnthànhcông.<br />Phầngóp ý vàchỉnhsửaxincácbạn comment bêndướichiếuhìnhtrựctuyến. <br />vinhbinhpro<br />Đónxemphần IV: Đồthịhàmsố - phéptịnhtiếnhệtọađộ<br />

×