Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GIAI TICH12- Phan V- Duong Tiem Can Cua Do Thi(V2)

6,150 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

GIAI TICH12- Phan V- Duong Tiem Can Cua Do Thi(V2)

 1. 1. July 15 ,2009<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />Giảitích12<br />Phần V : Đườngtiệmcậncủađồthịhàmsố<br />Nhấn space bar hay click chuộtđểxemcácdòngvàtrangkếtiếp<br />Biêntập PPS : vinhbinhpro<br />
 2. 2. TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />1.Đường tiệmcậnngangcủađồthịhàmsố :<br />Địnhnghĩa:<br />Đườngthẳngy = yₒ đượcgọilàđườngtiệmcậnngangcủađồ<br />thịhàmsố ( gọitắtlàtiệmcậnngang) y = f(x) nếu :<br />y<br />y<br />y = f(x)<br />tiệmcậnngang y =yₒ<br />tiệmcậnngang y = yₒ<br />y = f(x)<br />x<br />O<br />x<br />0<br />Vídụ: Tìmtiệmcậnngangcủađồthịhàmsố :<br />Hướngdẫn :<br />Đườngthẳngy = 2làtiệmcậnngang<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 3. 3. TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />2.Đường tiệmcậnđứngcủađồthịhàmsố :<br />Địnhnghĩa :<br />Đườngthẳngx = xₒ đượcgọilàđườngtiệmcậnđứngcủađồ<br />thịhàmsố ( gọitắtlàtiệmcậnđứng) y = f(x) nếu :<br />y<br />y<br />xₒ<br />0<br />x<br />tiệmcậnđứng x = xₒ<br />y = f(x)<br />tiệmcậnđứng x = xₒ<br />y = f(x)<br />O<br />xₒ<br />x<br />Vídụ: Tìmtiệmcậnđứngcủađồthịhàmsố :<br />Hướngdẫn :<br />Đườngthẳngx = - 2làtiệmcậnđứng<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 4. 4. TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />3.Đường tiệmcậnxiêncủađồthịhàmsố :<br />Địnhnghĩa :<br />Đườngthẳngy = ax+bđượcgọilàđườngtiệmcậnxiêncủađồ<br />thịhàmsố ( gọitắtlàtiệmcậnxiên) y = f(x) nếu :<br />y<br />y<br />tiệmcậnxiên y = ax+b<br />x<br />0<br />y = f(x)<br />M<br />tiệmcậnxiên y = ax+b<br />x<br />N<br />M<br />N<br />y = f(x)<br />O<br />x<br />x<br />Vídụ: Chứng minh tiệmcậnxiêncủađồthịhàmsố :<br />làđty = x<br />Hướngdẫn :<br />Đườngthẳngy = xlàtiệmcậnxiên<br />
 5. 5. TÓM TẮT LÝ THUYẾT<br />* Cáchtìmphươngtrìnhđườngtiệmcậnxiêncủađồthịhàmsố<br />Đểxácđịnhcáchệsốa , btrongphươngtrìnhcủađườngtiệmcânxiên , tacóthể<br />ápdụngcôngthứcsau :<br />Vídụ: Tìmtiệmcậnxiêncủađồthịhàmsố:<br />Hướngdẫn:<br />Ta cũngcókếtquảtươngtựkhicho<br />Vâyđườngthẳngy = x làphươngtrìnhđườngtiệmcậnxiêncủađồthịhàmsố<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />
 6. 6. Bàitập<br />Phần V : Đườngtiệmcậncủađồthịhàmsố<br />
 7. 7. Bàitập 1<br />Tìmcácđườngtiệmcậncủađồthịhàmsốsau<br />Hướngdẫn:<br />Vậyđồthịhàmsốcó 2 đườngtiệmcậnxiên : <br />Biêntậppps:vinhbinhpro<br />
 8. 8. Bàitập 2<br />Tìmcácđườngtiệmcậncủađồthịhàmsốsau :<br />Hướngdẫn:<br />Vậyđồthịcó 2 đườngtiệmcậnxiên: y = 3x - 2(phải) vày = x ( trái )<br />Ghichú : cóthểgiảibàitoántrênbằngphươngphápphântích ( giớithiệusau )<br />
 9. 9. Bàitập 3<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />Tìmcácđườngtiệmcậncủađồthịhàmsốsau :<br />Hướngdẫn: D = R<br />Phântích :<br />với<br />Theo địnhnghĩa<br />Vậy y = - 2 làtiệmcậnngang (bênphải)<br />Vậy y = 2x - 4 làtiệmcậnxiên (bêntrái)<br />
 10. 10. Bàitập 4<br />Cho hàmsố :<br />Địnhmđể 2 đườngtiệmcậncủađồthịcắtnhautrênđườngthẳngy = 2x - 5 <br />Hướngdẫn :<br />làtiệmcậnđứng<br />y = m -2 làtiệmcậnngang<br />Giaođiểm I củahaiđườngtiệmcậnlà : I ( m ; m - 2 )<br />Theo giảthiếtI thuộcđườngthẳng (d) : y = 2x - 5 <br />vinhbinhpro<br />
 11. 11. Bàitập 5<br />http://my.opera.com/vinhbinhpro<br />Tìmcácđườngtiệmcậncủađồthịhàmsốsau :<br />Hướngdẫn:<br />x = 0 làtiệmcậnđứng<br />x = 2 làtiệmcậnđứng<br />y = 2 làtiệmcậnngang<br />x = 1 làtiệmcậnđứng<br />x = - 1 làtiệmcậnđứng<br />y = 0 làtiệmcậnngang<br />
 12. 12. Biêntâptập PPS nàyvớihyvọngcácbạnhọcsinhphầnnàorènluyệnđượckhảnăngtựhọcvàtựmởrộngvấnđề . Chúccácbạnthànhcông.<br />Phầngóp ý vàchỉnhsửaxincácbạn comment bêndướichiếuhìnhtrựctuyến. <br />vinhbinhpro<br />Đónxemphần VI : Khàosátvàvẽđồthịhàmsốđathức<br />

×