Successfully reported this slideshow.

Calendar 2011 - Tân Mão Lunar calendar - tibet landscape

1,183 views

Published on

Published in: Art & Photos, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calendar 2011 - Tân Mão Lunar calendar - tibet landscape

 1. 1. Lunar Calendar 2011 TIBET landscape Click http://my.opera.com/bachkien http://chieuquetoi.blogspot.com http://my.opera.com/vinhbinhpro
 2. 2. Click
 3. 3. Sat 1 27/11 SUN 2 28 Mon 3 29 17 14 Tue 4 18 1/12 15 Wed 5 2 19 16 Thu 6 3 20 17 Fri 7 4 21 18 Sat 8 5 22 19 SUN 9 6 23 20 Mon 10 7 24 21 Tue 11 8 25 22 Wed 12 9 26 23 Thu 13 10 27 24 Fri 14 11 28 25 Sat 15 12 29 26 SUN 16 13 30 27 Mon 31 28TIBET- The road of Mt EVEREST-Sunset in the Gara valley
 4. 4. Tue 1 29/12 Wed 2 30 Thu 3 1/1 17 15 Fri 4 2 18 16 Sat 5 3 19 17 SUN 6 4 20 18 Mon 7 21 5 19 Tue 8 6 22 20 Wed 9 7 23 21 Thu 10 8 24 22 Fri 11 9 25 23 Sat 12 10 26 24 SUN 13 11 27 25 Mon 14 12 28 26 Tue 15 13 Wed 16 14TIBET - Potala temple
 5. 5. Tue 1 27/1 Wed 2 28 Thu 3 29 17 13 Fri 4 30 18 14 Sat 5 1/2 19 15 SUN 6 2 20 16 Mon 7 3 21 17 Tue 8 4 22 18 Wed 9 5 23 19 Thu 10 6 24 20 Fri 11 7 25 21 Sat 12 8 26 22 SUN 13 9 27 23 Mon 14 10 28 24 Tue 15 11 29 25 Wed 16 12 30 26TIBET- Sakya to Xegar-Xegar Monastery Thu 31 27
 6. 6. Fri 1 28/2 Sat 2 29 SUN 3 1/3 17 15 Mon 4 2 18 16 Tue 5 3 19 17 Wed 6 4 20 18 Thu 7 5 21 19 Fri 8 6 22 20 Sat 9 7 23 21 SUN 10 8 24 22 Mon 11 9 25 23 Tue 12 10 26 24 Wed 13 11 27 25 Thu 14 12 28 26 Fri 15 13 29 27 Sat 16 14 30 28TIBET- Barley Fields at the end of the harvest season.
 7. 7. SUN 1 29 Mon 2 30 16 14 Tue 3 1/4 17 15 Wed 4 2 18 16 Thu 5 3 19 17 Fri 6 4 20 18 Sat 7 5 21 19 SUN 8 6 22 20 Mon 9 7 23 21 Tue 10 8 24 22 Wed 11 9 25 23 Thu 12 10 26 24 Fri 13 11 27 25 Sat 14 12 28 26 SUN 15 13 29 27 Mon 30 28 Tue 31 29TIBET - Tingri to Nyalam
 8. 8. Wed 1 30 Thu 2 1/5 16 15 Fri 3 2 17 16 Sat 4 3 18 17 SUN 5 4 19 18 Mon 6 5 20 19 Tue 7 6 21 20 Wed 8 7 22 21 Thu 9 8 23 22 Fri 10 9 24 23 Sat 11 10 25 24 SUN 12 11 26 25 Mon 13 12 27 26 Tue 14 13 28 27 Wed 15 14 29 28 Thu 30 29TIBET-Agricultural Fields and Village Tibet
 9. 9. Fri 1 1/6 Sat 2 2 16 16 SUN 3 3 17 17 Mon 4 4 18 18 Tue 5 5 19 19 Wed 6 6 20 20 Thu 7 7 21 21 Fri 8 22 8 22 Sat 9 9 23 23 SUN 10 10 24 24 Mon 11 11 25 25 Tue 12 12 26 26 Wed 13 13 27 27 Thu 14 14 28 28 Fri 15 15 29 29 Sat 30 30 SUN 31 1/7Tibet - Yumbulagang monastery, Yarlung valley
 10. 10. 1 2/7 2 3 16 17 3 4 17 18 4 5 18 19 5 6 19 20 6 7 20 21 7 8 21 22 8 9 22 23 9 10 23 24 10 11 24 25 11 12 25 26 12 13 26 27 13 14 27 28 14 15 28 29 15 16 29 1/8 30 2 31 3TIBET- Kailash Mt - Hymalaya
 11. 11. Thu 1 4/8 Fri 2 5 16 19 Sat 3 6 17 20 SUN 4 7 18 21 Mon 5 8 19 22 Tue 6 9 20 23 Wed 7 10 21 24 , Thu 8 11 22 25 Fri 9 12 23 26 Sat 10 13 24 27 SUN 11 14 25 28 Mon 12 15 26 29 Tue 13 16 27 1/9 Wed 14 17 28 2 Thu 15 18 29 3 Fri 30 4TIBET - Lhasa to Gyantse
 12. 12. Sat 1 5/9 SUN 2 6 16 20 Mon 3 7 17 21 Tue 4 8 18 22 Wed 5 9 19 23 Thu 6 10 20 24 Fri 7 11 21 25 Sat 8 12 22 26 SUN 9 13 23 27 Mon 10 14 24 28 Tue 11 15 25 29 Wed 12 16 26 30 Thu 13 17 27 1/10 Fri 14 18 28 2 Sat 15 19 29 3 SUN 30 4 Mon 31 5TIBET-Lhasa to Gyantse - Gonggar- Even a barrenlandscape can be suitable for farming.
 13. 13. Tue 1 6/10 Wed 2 7 16 21 Thu 3 8 17 22 Fri 4 9 18 23 Sat 5 10 19 24 SUN 6 11 20 25 Mon 7 12 21 26 Tue 8 13 22 27 Wed 9 14 23 28 Thu 10 15 24 29 Fri 11 16 25 1/11 Sat 12 17 26 2 SUN 13 18 27 3 Mon 14 19 28 4 Tue 15 20 29 5 Wed 30 6TIBET - Green and yellow landscape outside of Gyantse
 14. 14. Thu 1 7/11 Fri 2 8 16 22 Sat 3 9 17 23 SUN 4 10 18 24 Mon 5 11 19 25 Tue 6 12 20 26 Wed 7 13 21 27 Thu 8 14 22 28 Fri 9 15 23 29 Sat 10 16 24 30 SUN 11 17 25 1/12 Mon 12 18 26 2 Tue 13 19 27 3 Wed 14 20 28 4 Thu 15 21 29 5 Fri 30 6 Sat 31 7Tibet - Lhamo Latso ( Oracle lake )- Ho Tien Tri
 15. 15. TIBET landscapeHình ảnh : INTERNETwww.picasaweb.google.comvà các website khácCám ơn các tác giả có tác phẩm góp vàotập pps này.Các tác phẩm của Quí vị giúpcho đời thêm đẹp.Biên tập pps:vinhbinhpro,bachkien,chieuquetoi http://my.opera.com/bachkien http://chieuquetoi.blogspot.com http://my.opera.com/vinhbinhpro

×