b Въведение в НАТУРА 2000 (Емералд) Андрей Ковачев СДП БАЛКАНИ www.balkani.org
 
<ul><li>Конвенция за биологичното разнообразие </li></ul><ul><li>Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна ...
<ul><li>Основни политически цели за страните от Европейския съюз : </li></ul><ul><li>Спиране на намаляването на биоразнооб...
<ul><li>Благоприятно природозащитно състояние е: </li></ul><ul><li>Природни местообитания: географското разпространението ...
Мрежата НАТУРА 2000 основен инструмент на Европейският съюз за опазване и възстановяване на благоприятното природозащитн...
Създаване на мрежата НАТУРА 2000 по правилата на Директивата за местообитанията
1 – ви етап  Предложен от България пълен списък от потенциални зони  по местообитанията и пълен списък от обявени зо...
<ul><li>Биогеографските семинари </li></ul><ul><li>Какво се случва на тях? </li></ul><ul><li>официална процедура с краен ...
<ul><li>Участници: </li></ul><ul><li>Европейска комисия - служители и независими експерти </li></ul><ul><li>Европейският т...
<ul><li>Принципи на работа и взимане на решения: </li></ul><ul><li>равноправно участие на присъстващите </li></ul><ul><li>...
Дали всеки тип местообитание и вид е достатъчно представен в предложените зони така, че да се гарантира благоприятния ...
<ul><li>Основни критерии за </li></ul><ul><li>оценка на пълнотата на мрежата </li></ul><ul><li>Процента от площта популац...
Управление на мрежата НАТУРА 2000
Механизми: Активно управление : планове за управление, природозащитни дейности, компенсиране на собственици за разходи и з...
<ul><li>Финансиране на НАТУРА 2000 </li></ul><ul><li>Структурни фондове - инфраструктура </li></ul><ul><li>Програма околна...
<ul><li>Превантивна защита </li></ul><ul><li>Самостоятелни оценки за въздействие върху защитените зони - съгласно чл. 6 на...
<ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони : </li></ul><ul><li>Принцип на предпазливостта </li></ul...
<ul><li>Принципи за  оценка на въздействията върху защитените зони: </li></ul><ul><li>Предотвратяване на значителните въз...
<ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони: </li></ul><ul><li>Оценка на алтернативни решения </li>...
<ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони : </li></ul><ul><li>Чл. 33 </li></ul><ul><li>Изключения ...
<ul><li>Начини за компенсиране: </li></ul><ul><li>Създаване на местообитания </li></ul><ul><li>Подобряване на съществуващи...
Потенциални места от НАТУРА 2000 в България
1994 - 1996
<ul><li>Бюджет : 500 000 Euro </li></ul><ul><li>Не системен подход – полеви проучвания в предварително определени терит...
Карта на НАТУРА 2000  Края на 2004 34% - обща площ на всички потенциални зони . 16% - тъмнозелено проучени към 2004 .
<ul><li>2 проекта финансирани от правителството, като продължение на проекта на DEPA </li></ul><ul><li>за местообитанията...
Други проекти – общо 2 500 000 EURO <ul><li>Проект “НАТУРА 2000 – обществен принос”, Холандско правителство, PIN MAT...
<ul><li>Разделяне на работата по местата за птици и за местообитания  </li></ul><ul><li>Преминаване към систематичен подх...
394 зони за птиците –  35 % от територията на страната до  20.10.2006 Вносители - Зелени Балкани, СДП БАЛКАНИ , WWF –...
Работна група за изработване окончателно предложение за зони по местообитанията <ul><li>20 October – 20 November 2006 </li...
Сравнение зони за местообитанията – 20 .10 (35%) и версия 20 .11.2006  (28,6%)
Припокриване на местата по местообитанията (28,6) и птиците (23,4) – заедно 34,5%
Сравнение – политическо решение и научно предложение <ul><li>Зони за птиците  </li></ul><ul><li>Научно 114 зони върху...
 
Одобрени зони за местообитанията (зелено), отложени червено
Мечка
Вълк
Рис
Прилепи
Видра
Степен пор
Пъстър пор
Лалугер
Добруджански хомяк Мишевиден сънливец
Шипоопашата костенурка
Шипобедрена костенурка
<ul><ul><li>Леопардов смок </li></ul></ul>
<ul><ul><li>Ивичест смок </li></ul></ul>
Блатна костенурка
Каспийска костенурка
Жълтокоремна бумка Червенокоремна бумка
Голям тритон
Черна мряна
Главоч
Балкански щипок
Малка кротушка
Горчивка
Поточен рак
Бръмб а р рогач
Алпийска розалия
Благодаря Ви за вниманието
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

natura 2000

1,944 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
394
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

natura 2000

 1. 1. b Въведение в НАТУРА 2000 (Емералд) Андрей Ковачев СДП БАЛКАНИ www.balkani.org
 2. 3. <ul><li>Конвенция за биологичното разнообразие </li></ul><ul><li>Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни местообитания (Бернска конвенция) – мрежата Емералд </li></ul><ul><li>Европейски директиви - Директива за птиците и Директива за природните местообитания </li></ul><ul><li>Закон за биологичното разнообразие </li></ul><ul><li>Закон за опазване на околната среда </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Основни политически цели за страните от Европейския съюз : </li></ul><ul><li>Спиране на намаляването на биоразнообразието до 2010 година </li></ul><ul><li>Поддържане и / или възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на защитените природни местообитания и видове </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Благоприятно природозащитно състояние е: </li></ul><ul><li>Природни местообитания: географското разпространението и екологичните вариации, заеманата площ, качеството на местообитанията (характерни видове, структура и функции) са стабилни или където е необходимо се възстановяват </li></ul><ul><li>Видове: географското разпространение и генетичните вариации, обитаваната площ, качеството на местообитанията и популацията са стабилни или където е необходимо се възстановяват </li></ul>
 5. 6. Мрежата НАТУРА 2000 основен инструмент на Европейският съюз за опазване и възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията
 6. 7. Създаване на мрежата НАТУРА 2000 по правилата на Директивата за местообитанията
 7. 8. 1 – ви етап Предложен от България пълен списък от потенциални зони по местообитанията и пълен списък от обявени зони за птиците Краен срок 01.01.2007 2-ри етап Оценка за пълнотата на предложените зони от НАТУРА 2000 и оценка на значимостта на предложените зони по местообитанията 3-ти етап Ако е нужно допълване на списъка от зони 4-ти етап Обявяване на зоните за местообитанията
 8. 9. <ul><li>Биогеографските семинари </li></ul><ul><li>Какво се случва на тях? </li></ul><ul><li>официална процедура с краен срок за приключване до 3 г. след членството (за България и Румъния до 1 г.) </li></ul><ul><li>обсъждат се предложените от страните потенциални НАТУРА 2000 зони по Директивата за местообитанията </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Участници: </li></ul><ul><li>Европейска комисия - служители и независими експерти </li></ul><ul><li>Европейският тематичен център за природозащита и биоразнообразие </li></ul><ul><li>Страните членки </li></ul><ul><li>НПО </li></ul><ul><li>Представители на ползвателите и собствениците </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Принципи на работа и взимане на решения: </li></ul><ul><li>равноправно участие на присъстващите </li></ul><ul><li>дискусия и решения основани единствено върху научната информация </li></ul><ul><li>взимане на решения с консенсус </li></ul><ul><li>(даже ако е имало горещи спорове и критики) </li></ul>
 11. 12. Дали всеки тип местообитание и вид е достатъчно представен в предложените зони така, че да се гарантира благоприятния му природозащитен статут ? Дали са предложени достатъчно представителни зони за опазване?
 12. 13. <ul><li>Основни критерии за </li></ul><ul><li>оценка на пълнотата на мрежата </li></ul><ul><li>Процента от площта популацията включен в мрежата - правилото 20 % - 60 % (за приоритетни 60 % - 80 % ) </li></ul><ul><li>Д а има географска пълнота и да отразява екологичните, генетичните и географските вариации , да са включени миграционните коридори </li></ul>
 13. 14. Управление на мрежата НАТУРА 2000
 14. 15. Механизми: Активно управление : планове за управление, природозащитни дейности, компенсиране на собственици за разходи и загуби Превантивна защита: оценка на въздействията на дейности върху защитените зони
 15. 16. <ul><li>Финансиране на НАТУРА 2000 </li></ul><ul><li>Структурни фондове - инфраструктура </li></ul><ul><li>Програма околна среда – планове за управление, конкретни дейности </li></ul><ul><li>Ос 2 от селскостопанската политика – развитие на селските райони </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Превантивна защита </li></ul><ul><li>Самостоятелни оценки за въздействие върху защитените зони - съгласно чл. 6 на Директивата за местообитанията и чл. 31-33 на ЗБР </li></ul><ul><li>Дотогава задължителен ОВОС съгласно същите принципи за потенциалните защитено зони - заключителни разпоредби на ЗБР </li></ul><ul><li>Обществено участие в процеса на вземане на решения </li></ul><ul><li>Ограничения в заповедите за обявяване </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони : </li></ul><ul><li>Принцип на предпазливостта </li></ul><ul><li>Чл. 31 на ЗБР “ При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона, компетентният орган прекратява процедурата </li></ul><ul><li>До влизането в сила на оценките по чл. 31 при провеждане на процедури по ОВОС на инвестиционни предложения и по ЕО на планове и програми, засягащи потенциални защитени зони, компетентният орган може да поставя специфични изисквания към обхвата на информацията, свързана с предмета и целите на съответната защитена зона ” </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони: </li></ul><ul><li>Предотвратяване на значителните въздействия </li></ul><ul><li>Чл 32. Компетентният орган съгласува плана, </li></ul><ul><li>програмата или инвестиционното предложение само </li></ul><ul><li>когато заключението на оценката по чл. 31, ал. 4 е, </li></ul><ul><li>че предметът на опазване в съответната защитена </li></ul><ul><li>зона няма да бъде значително увреден </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони: </li></ul><ul><li>Оценка на алтернативни решения </li></ul><ul><li>Чл. 33 Изключение от разпоредбата на чл. 32, се </li></ul><ul><li>допуска т само когато не е налице друго </li></ul><ul><li>алтернативно решение . </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Принципи за оценка на въздействията върху защитените зони : </li></ul><ul><li>Чл. 33 </li></ul><ul><li>Изключения за проекти с преобладаващ обществен интерес с прилагане на подходяща компенсация, но само при доказана липса на алтернативи </li></ul><ul><li>За приоритетни местообитания и видове само изключения свързани с човешкото здраве, обществената сигурност и благоприятни вузъздействия върху околната среда </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Начини за компенсиране: </li></ul><ul><li>Създаване на местообитания </li></ul><ul><li>Подобряване на съществуващи местообитания </li></ul><ul><li>Преместване на индивиди / популации </li></ul><ul><li>! Осигуряване на дълготрайност на мерките чрез управление/ защита на местата и наблюдение на ефективността на мярката </li></ul>
 22. 23. Потенциални места от НАТУРА 2000 в България
 23. 24. 1994 - 1996
 24. 25. <ul><li>Бюджет : 500 000 Euro </li></ul><ul><li>Не системен подход – полеви проучвания в предварително определени териториии (CORINE Biotops Sites, защитени територии , експертно мнение ) върху 12.5% от територията на страната </li></ul><ul><li>Лиспа на разграничение между места по птиците и по местообитанията </li></ul><ul><li>Краен резултат – начертани потенциални НАТУРА 2000 места на 34% от територията на страната . 16 % от тях проучени . </li></ul>Проект на DEPA Федерация Зелени Балкани и МОСВ 2002 - 2004
 25. 26. Карта на НАТУРА 2000 Края на 2004 34% - обща площ на всички потенциални зони . 16% - тъмнозелено проучени към 2004 .
 26. 27. <ul><li>2 проекта финансирани от правителството, като продължение на проекта на DEPA </li></ul><ul><li>за местообитанията на Зелени Балкани 7 0 0 000 EURO </li></ul><ul><li>за птиците на БДЗП 150 000 EURO </li></ul>2005 - 2006
 27. 28. Други проекти – общо 2 500 000 EURO <ul><li>Проект “НАТУРА 2000 – обществен принос”, Холандско правителство, PIN MATRA </li></ul><ul><li>GEF проект “Опазване на глобално значимото разнообразие в Родопите” </li></ul><ul><li>Проекти на WWF – Дунавско-Карпатската програма </li></ul><ul><li>Проект “Най-важни места за опазване на пеперудите ” на Butterfly Conservation Europe , ( Wageningen - Холандия и Националният природонаучен музей БАН , Холандско правителство, PIN MATRA </li></ul><ul><li>Проект “Инвентаризация и стратегия за опазване на старите гори в България”, Институт по гората на БАН, Холандско правителство, PIN MATRA </li></ul><ul><li>Проекти за създаване на план за действие за опазване на мечката, координатор СДП БАЛКАНИ, Холандско правителство - PIN MATRA and BBI MATRA , МОСВ </li></ul><ul><li>Създаване на план за действие за опазване на дивата коза, БФБ, НУГ. </li></ul><ul><li>Проект за Българска Академия на Науките за издаване на нова Червена книга на Р България </li></ul>2005 - 2006
 28. 29. <ul><li>Разделяне на работата по местата за птици и за местообитания </li></ul><ul><li>Преминаване към систематичен подход – картиране на местообитания и видове, където е възможно </li></ul><ul><li>Голям брой проекти и организации привлекли допълнителни ресурси </li></ul><ul><li>Недостигащ научен капацитет (свободни специалисти) в редица области </li></ul>2005 - 2006
 29. 30. 394 зони за птиците – 35 % от територията на страната до 20.10.2006 Вносители - Зелени Балкани, СДП БАЛКАНИ , WWF – Дунавско – Карпатска програма , Информационен и учебен център по екология , Асоциация на парковете
 30. 31. Работна група за изработване окончателно предложение за зони по местообитанията <ul><li>20 October – 20 November 2006 </li></ul><ul><li>Участници – НПО , ключови експерти , МОСВ , НУГ </li></ul><ul><li>Задача - за кратко време да се определи минимума необходим за внасяне на пълен списък от зони съгласно критериите на ЕТЦ, предварителна оценка на качеството на информацията </li></ul><ul><li>Резултат – Коригирана база данни, 225 зони върху 28,6 % от територията на страната </li></ul>
 31. 32. Сравнение зони за местообитанията – 20 .10 (35%) и версия 20 .11.2006 (28,6%)
 32. 33. Припокриване на местата по местообитанията (28,6) и птиците (23,4) – заедно 34,5%
 33. 34. Сравнение – политическо решение и научно предложение <ul><li>Зони за птиците </li></ul><ul><li>Научно 114 зони върху 23.4 % </li></ul><ul><li>Одобрени 88 зони върху 11.3 % </li></ul><ul><li>Зони за местообитанията </li></ul><ul><li>Научно 225 зони върху 28.6 % </li></ul><ul><li>Одобрени 180 зони върху 13.4 % </li></ul>
 34. 36. Одобрени зони за местообитанията (зелено), отложени червено
 35. 37. Мечка
 36. 38. Вълк
 37. 39. Рис
 38. 40. Прилепи
 39. 41. Видра
 40. 42. Степен пор
 41. 43. Пъстър пор
 42. 44. Лалугер
 43. 45. Добруджански хомяк Мишевиден сънливец
 44. 46. Шипоопашата костенурка
 45. 47. Шипобедрена костенурка
 46. 48. <ul><ul><li>Леопардов смок </li></ul></ul>
 47. 49. <ul><ul><li>Ивичест смок </li></ul></ul>
 48. 50. Блатна костенурка
 49. 51. Каспийска костенурка
 50. 52. Жълтокоремна бумка Червенокоремна бумка
 51. 53. Голям тритон
 52. 54. Черна мряна
 53. 55. Главоч
 54. 56. Балкански щипок
 55. 57. Малка кротушка
 56. 58. Горчивка
 57. 59. Поточен рак
 58. 60. Бръмб а р рогач
 59. 61. Алпийска розалия
 60. 62. Благодаря Ви за вниманието

×