Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Win group dang ky va quan ly van phong qnet

515 views

Published on

For more information, Please visit: www.WinWinWinGroup.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Win group dang ky va quan ly van phong qnet

 1. 1. Keep Innovation >>> ĐĂNG KÝ & QUẢN LÝ VĂN PHÒNG QNET WinWinWinGroup.com Tài Liêu Lưu Hành Nội Bộ
 2. 2. Đăng Ký (1/14)  Truy cập vào website www.qnet.net.vn Đăng nhập nều là IR Đăng ký mới 2 Truy cập vào mua hàng WinWinWinGroup.com
 3. 3. Đăng Ký (2/14)  Cllick vào agree and register để mở form đăng ký cho đại diện kinh doanh mới 3 WinWinWinGroup.com
 4. 4. Đăng Ký (3/14)  Sau khi click Enroll công ty sẽ yêu cầu nhập tên người giới thiệu vô và quốc gia mình muốn đăng ký Nhập mã số của bạn, chọn quốc gia người bạn đăng ký mới Click tiếp theo để tiếp tục quá trình đăng ký 4 WinWinWinGroup.com
 5. 5. Đăng Ký (4/14)  Sau khi xác nhận người đăng ký chúng ta có Form để đăng ký thông tin cho người mới Nhớ chọn cấu trúc theo họ và tên Chọn Chức Danh Vd: Cô Nhập họ Vd: Bùi Nhập tên lót và tên Vd: Thị Hồng Thanh 5 WinWinWinGroup.com
 6. 6. Đăng Ký (5/14)  Sau khi xác nhận người đăng ký chúng ta có Form để đăng ký thông tin cho người mới Nhập mã bưa điện tương ứng với tỉnh đã đăng ký. Cho mỗi khu vực Hệ thông đã gợi ý 2 ký tự đầu, chỉ cần thêm 0000 cho đúng định dạng 6 Điền đầy đủ thông tin địa chỉ WinWinWinGroup.com
 7. 7. Đăng Ký (6/14) Nhập số điện thoại của người mới Nhập địa chỉ email của người mới Lưu Ý: Nếu là điện thoại di động ta bỏ số “0” đầu tiên 7 WinWinWinGroup.com
 8. 8. Đăng Ký (7/14) Địa chỉ công ty chuyển hàng về nhà Thường đăng ký giống địa chỉ đang ở 8 WinWinWinGroup.com
 9. 9. Đăng Ký (8/14) Nhập số cmnd Nhập mã số thuế nếu đã có Nếu chưa có ta nhập “000000” để sau này đổi lại Tra Cứu MST tại: http://tncnonline.com.vn/pages/tracuumst.aspx Nhập ngày sinh và quốc tịch Chọn tên người thừa kế và mối quan hệ Nhập họ và tên mẹ người đăng ký Chọn loại ngôn ngữ mình muốn khi Qnet Gửi thông tin cho mình 9 WinWinWinGroup.com
 10. 10. Đăng Ký (9/14) Tài Khoản Q là tài khoản giúp chúng ta coi được tiền hoa hồng, và thay đổi thông tin khi cần thiết. Nên ghi mật khẩu này ra giấy và lưu trữ cẩn thận để tránh những phiền toán sau này Nên chọn câu hỏi đơn giản và Câu trả lời nên bằng số Chọn từ khoá để bảo mật tài khoản Q của bạn vd: VN13579 Nên chọn câu hỏi bảo mật dễ và câu trả lời nên bằng số 10 WinWinWinGroup.com
 11. 11. Đăng Ký (10/14) Tài Khoản Quest là tài khoản giúp chúng ta xem được các thông tin về tiền hoa hồng, tài khoản này rất quan trọng nên Ghi ra giấy và cất cẩn thận để tránh phiền toái sau này Nhập mật khẩu vào textbox 11 WinWinWinGroup.com
 12. 12. Đăng Ký (11/14) Mật khẩu này giúp chúng ta có thể đăng nhập vào văn phòng làm việc của mình. Tất cả các loại mật khẩu đều cần phải được ghi nhớ cẩn thận Lưu ý: Mật khẩu cho tài khoản Quest phải khác mật khẩu này Nhập mật khẩu vào textbox 12 WinWinWinGroup.com
 13. 13. Đăng Ký (12/14) Click chọn các mục Qnet yêu cầu sau đó xác nhận để tiếp tục đăng ký 13 WinWinWinGroup.com
 14. 14. Đăng Ký (13/14) Chúng ta chọn đồng ý với các điều khoản của Qnet sau đó xác nhận 14 WinWinWinGroup.com
 15. 15. Đăng Ký (14/14) Nhập mã cố người tuyết trên vào sau đó xác nhận Chọn trung tâm và vị trí trái phải Tiếp tục để thực hiện những bức tiếp theo Sau Khi xác nhận đầy đủ thông tin Qnet sẽ mở một cửa sổ mới thông báo cho chúng ta mã số của người mới đăng ký 15 WinWinWinGroup.com
 16. 16. Quản Lý Văn Phòng (1/5) Đăng nhập vào website và click vào IR Login 16 WinWinWinGroup.com
 17. 17. Quản Lý Văn Phòng (2/5) Nhập mã số và mật khẩu để đăng nhập vào văn phòng 17 WinWinWinGroup.com
 18. 18. Quản Lý Văn Phòng (3/5) Lưu ý: Khi mở xem cây hệ thống không được thì ta phải cho phép Mở cửa sổ pop-up Xem cây hệ thống dạnh hình ảnh Xem hệ thống theo thời gian đăng ký Xem số điểm BV của hệ thống trong tuần Kiểm tra điểm RSP 18 Kiểm tra hoa hồng của tuần tương ứng WinWinWinGroup.com
 19. 19. Quản Lý Văn Phòng (4/5) Danh sách người giới thiệu trực tiếp Nhập tài khoản Quest để kiểm tra tiền hoa hồng trong tài khoản 19 WinWinWinGroup.com
 20. 20. Quản Lý Văn Phòng (5/5) Thống kê doanh số của tập đoàn Tính theo tuần Thay đổi thông tin cá nhân 20 WinWinWinGroup.com
 21. 21. Keep Innovation >>> Thank you ! WinWinWinGroup.com Tài Liêu Lưu Hành Nội Bộ

×