Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinh Doanh Cung QNet Viet Nam - Ban Trinh Bay Co Hoi Kinh Doanh Cung QNet Viet Nam- IR ID No VN002907

1,068 views

Published on

Contact: Mr Vũ (Mr Vince) - (+84) 932571102
http://www.qnetestore.com
http://www.qnet.net/
http://www.qnet.net.vn
IR ID No. of my referrer: VN002907
Shop From QNet
http://bit.ly/shopfromqnet
Mua Hang Truc Tiep Tu QNet Viet Nam
http://bit.ly/muahangtuqnet
skype: vu.ngo.zy
yahoo: anhvu984
vinceanhngo@gmail.com
http://www.vntvg.com/
http://www.vinceanhngo.com/
http://www.maylocnuochomepure.com
http://www.diasinhhocbiodisc2.com
http://www.myphamphysioradiance.com
http://www.qnetvietnam.info
http://www.youtube.com/kinhdoanhcungqnet

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinh Doanh Cung QNet Viet Nam - Ban Trinh Bay Co Hoi Kinh Doanh Cung QNet Viet Nam- IR ID No VN002907

 1. 1. QNET
 2. 2. + Thực phẩm dinh dưỡng + Chăm sóc da & làm đẹp + Thiết bị chăm sóc gia đình + Giáo dục & Đào tạo + Trang sức & Bộ sưu tập + Dịch vụ du lịch và các kỳ nghỉ + Dịch vụ & Thiết bị viễn thông + Năng lượng sinh học tự nhiên www.qigroup.com * www.qnet.net Giới thiệu QNet: - QNet là một công ty con thuộc tập đoàn QI - Chuyên phân phối trực tiếp các dòng sản phẩm chất lượng cao ra toàn cầu thông qua mạng Internet. Được thành lập ngày 8/9/1998. - Trụ sở: Hồng Kông & Malaysia / QNet có trên 50 văn phòng và hơn 10 triệu khách hàng tại 200 Quốc Gia. - Đối tác uy tín lâu đời của QNet gồm: FIFA, FAO, IBF, Vatican, Microsoft… và nhiều tổ chức trên thế giới. Các Lĩnh Vực QNet Phân Phối:
 3. 3. www.vijayeswaran.com
 4. 4. Hong Kong: 800 933 691 Singapore: 800 601 1425 India: 000 800 600 1144 Sweden: 020 795 050 000 800 100 7022 Taiwan: 00801 601 347 Indonesia: 001 803 601 923 Thailand: 001 800 060 102 Malaysia: 1 800 880 983 Turkey*: +90 212 414 1780 Philippines: 1 800 1 601 0053 UAE: 800 0600 212 Saudi Arabia: 800 860 1806 USA: 1 866 578 6077 www.qigroup.com * www.qnet.net
 5. 5. 38 Đăng ký trực tuyến qua trang www.qnet.net hoặc qua trang cá nhân của người giới thiệu trực tiếp của bạn. (Phí đăng ký 30$) Đạt chuẩn ít nhất 500 BV cho 1 TC thông qua 2 cách: Bán lẻ sản phẩm * Tự mua cho bản thân Trung tâm theo dõi (TC) Yêu c u tầ đạ chu n BVẩ 001 500 BV 002 500 BV 003 500 BV
 6. 6. 39
 7. 7. 40
 8. 8. 41
 9. 9. 42
 10. 10. 43
 11. 11. 44
 12. 12. 45
 13. 13. 46 - Giới thiệu khách hàng mua sản phẩm lẻ - Giới thiệu tối thiểu 2 khách hành trở thành đại diện kinh doanh với QNet - Hướng dẫn những đại diện kinh doanh sử dụng sản phẩm và phát triển hệ thống.
 14. 14. 47 1. Hoa hồng giới thiệu trực tiếp: - Sản phẩm QNet dao động từ 20 usd đến 13.5000 usd - QNet trả lên đến 30% và Bạn có được dao động từ 5 usd đến 1.700 usd usd
 15. 15. 48 2. Hoa hồng hệ thống nhóm mỗi tuần: - QNet phân làm 2 nhóm: Trái & Phải - Tính theo khối lượng BV theo nhóm yếu và trả theo thứ hạng
 16. 16. 49 2. Hoa hồng hệ thống nhóm mỗi tuần:
 17. 17. 50 3. Hoa hồng tái tiêu dùng mỗi quý: - Mỗi sản phẩm dưới 300 usd có 2 loại điểm: BV & RSP - Điểm BV được tính vào hoa hồng hệ thống nhóm Trái & Phải - Điểm RSP được cộng dồn 3 tầng nén gọn
 18. 18. 51 RSP Ti n m t t ngề ặ ươ ng*ứ BV t ng ngươ ứ 60 USD 10 20 BV 300 USD 60 160 BV 600 USD 150 420 BV 1,000 USD 300 900 BV
 19. 19. 52 C pấ Tiêu chu nẩ T i a thu nh p hàngố đ ậ tu n*ầ Bronze Star * 200 usd • 2 ng i gi i thi u tr c ti p t chu n **ườ ớ ệ ự ế Đạ ẩ Lên nđế USD 20,400 / tu n (USD 6,800 / TC /ầ tu n)ầ Silver Star * 225 usd • 3 ng i gi i thi u tr c ti p t chu n***ườ ớ ệ ự ế Đạ ẩ Lên nđế USD 28,350 / tu n (USD 9,450 / TC /ầ tu n)ầ Gold Star * 250 usd • Bán l /thanh toán cánhân t 60 BV/quýẻ đạ • H th ng t 200 RSP/quýệ ố đạ • t 500 BV t ng i gi i thi u tr c ti p / quýĐạ ừ ườ ớ ệ ự ế • t 1,000 BV trongĐạ hệ thống / quý Lên nđế USD 37,500 / tu n (USD 12,500 / TC /ầ tu n)ầ
 20. 20. 53 C pấ Tiêu chu nẩ T i a thu nh p hàngố đ ậ tu n*ầ Platinum Star * 275 usd • Bán l /thanh toán cánhân t 60 BV/quýẻ đạ • H th ng t 200 RSP/quýệ ố đạ • t 1,000 BV t ng i gi i thi u tr c ti p / quýĐạ ừ ườ ớ ệ ự ế • t 15,000 BV trongĐạ hệ thống / quý • 3 ng i c gi i thi u tr c ti p th ng c p / quýườ đượ ớ ệ ự ế ă ấ • 30 ng i trong h th ng th ng c p / quýườ ệ ố ă ấ Lên nđế USD 48,675 / tu n (USD 16,225 / TC /ầ tu n)ầ
 21. 21. 54 C pấ Tiêu chu nẩ T i a thu nh pố đ ậ hàng tu n*ầ Diamond Star 300 usd • Bán l /thanh toán cánhân t 60 BV / quýẻ đạ • H th ng t 200 RSP/quýệ ố đạ • t 1,500 BV t ng i gi i thi u tr c ti p / quýĐạ ừ ườ ớ ệ ự ế • t 50,000 BV trongĐạ hệ thống / quý • 6 ng i c gi i thi u tr c ti p th ng c p/quýườ đượ ớ ệ ự ế ă ấ • 90 ng i trong h th ng th ng c p/quýườ ệ ố ă ấ Lên nđế USD 60,300 / tu n (USD 20,100 /ầ TC / tu n)ầ
 22. 22. 55 QNET k ni m nh ng s ki n quan tr ng và h p m t các c p lãnh o v i nh ng u ãi v duỷ ệ ữ ự ệ ọ ọ ặ ấ đạ ớ ữ ư đ ề l chị Th ng du l ch hàng n mưở ị ă Th ng du l ch choưở ị Platinum Star Tr thành Platinum IR QNET, b n s nh n c m t chuy n duở ạ ẽ ậ đượ ộ ế l ch VIP n tr s cô ng ty, bao g m vé máy bay, khách s n vàị đế ụ ở ồ ạ quy n tham d bu i hu n luy n lãnh o.ề ự ổ ấ ệ đạ Th ng du l ch choưở ị Diamond Star t chu n Diamond Star IR QNET, b n s c t n h ng m tĐạ ẩ ạ ẽ đượ ậ ưở ộ chuy n du l ch tr n gó i cho 2 ng i t i 1 i m n b t ng h ngế ị ọ ườ ạ đ ể đế ấ ờ ằ n m.ă L bi u d ng các lãnh oễ ể ươ đạ Platinum Star và Diamond Star s t n h ng m t l k ni m cẽ ậ ưở ộ ễ ỷ ệ độ quy n dành cho c p lãnh o g m nh ng thành viên u túgiúpề ấ đạ ồ ữ ư truy n thêm c m h ng và k t n i i ng lãnh o.ề ả ứ ế ố độ ũ đạ
 23. 23. 56 Tuyến Trên 3000 BV8.900.000 BV 3000 BV 3000 BV 3.000.000 BV 3000 BV Trái : 3000 BV Phải = 250 usd
 24. 24. 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ? ? ?
 25. 25. 58 Business Planner set Product Portfolio set Master Collection DVD Product Training DVD IR Business Cards • Có hơn 11 ngôn ngữ trên website & tài liệu • Có tổng đài miễn phí hỗ trợ 24/24 với 24 ngôn ngữ. • Có Website cá nhân và rất nhiều các công cụ khác… aspIRe magazine www.qnet.net/aspIRe www.qigroup.com * www.qnet.net * www.qnetbusiness.com * www.vstarteam.com

×