Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New year upasana

200 views

Published on

New year upasana

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

New year upasana

  1. 1. uafiasu vrafiaamfawarciwwflasmavrnetnafraamamasmuzmearra arwwmm-can 39 fifiwa 9 wraarfiaitamzxar 39 R-Prat Wen <I'll'Il meta lizrm am 1 mm am ‘FIIIII mm l?2~u1. kw» ‘Pl writ -251 -1-5.1-; 'l‘ll? IlLll <gWi<l t‘-Isl’! ~rl {I'M and 3:51 M PM aw 2111!. I631. zr‘ta"«n Urtfifi ~’~‘. I?Tl srmm ‘F2 to man In with Irvmrrétwvt ’I"IT7<II win win). ma ‘IE4! %T<if[‘3‘»I‘: ll Pm. qamétaaamwexmifm {iirllrl "—“II‘. Ic'l V {FIJI :1‘: sefsztn awe VH1 Pm swam 4 ‘FM’! EITPIFIHV Irrrtvb V-5.1 Atfiwr. R WI artmtr-ti an R We -‘attrir-11 -tuft-1q'iir*i1aril<r~t! ii= t 'i: ?‘*lI’li mm ? llIIl'sl<'l 3'lliH“L<l'! It-1 ‘~‘liCF! T'lH‘. ’-1-IH cxiivzu 2111-01 5:391 6'1 31-51% <NT'li UWWFII men «rater ‘ztrrrn We 2: WWI Ifitrfiftm W = <~'v«. '~ta 39 fisvtmm VI: -l'i‘1‘+ no it °. v.. 'ao =11 em fittitereri crzoitqritd ~’f. >”<‘“"llTl nfimofl L‘-I 3‘ll<l'1l it at -zumrrr: W1 3r. !m= iP‘i arr; 9)fivrzni5t(9 am) flfitnsrnfitzvarfiiéiaéflfiwfiaimitl nfiwarfitamfirznazaatmrzzawfianzi trm-vnfia cmaci cram’ zrrraf-It ? .'T%?1S3.32l’z». 'F1J ?11'= iEtcT-IE-t2z: z1aHr= iafnitv.1r: wIgaav. II mzrfifianfifazfinfinfinfil afésrmnaffoeiwrnamavaitii
  2. 2. ‘§'J€’¢€’J€5€’= €’4€'= €'4€5€'= €5€'= €’4‘S5€'4‘Q5€’= ‘§’4€5 . .Q. . Q) titzasuiteamwfiw (easy) sfiarasfiawmainiasfiarrrmttwzrfiéarfiitéal wWmwfi3 li9il aifimmfifimsséfisfiufiémm I Eaiwafzaifitmfifiaazifidtuamretgezirwmnaé Iran mdardsarffimfiaéfiémfianazirézvsiqaaanqi mafiaftétaisfanzauxfirilwreasvzrgeawnumnrétiiaii arn: 'aarraIa1f&ararawafc—= tfifiéaa= imrzitsa¢a8f I gsafaargniqufuaétncvergaatxwmnzaniuii ufira‘tf? in= nf%i2aufiéwa. im%1&%§I3%agI%'nI Han l azuaanvrcftuxavaarwafiafizfa-étwéaixaii iIz% afizasréieamaehsifiqufaii 3)~3"W. fi55?"‘F3(3fifi3) aaqwitsfianfifiafi-itiitfénwzzl mefmtfiauwrmilaeaalnaaazarataii c5’45’¢yo5’43’43’45’c5'45’45’¢5’c5'23'45’c5’¢5’45’c5’¢5’45’45’¢5’c5’c5’43’c3"U 2? I‘ I’ I‘ I’ I’ I‘ I’ I‘ I’ I’ 5’ X X 3' 3' I‘ X I‘ I’ X I’ I’ I‘ I’ I‘ 3 Q3"5*‘5'45q5’¢5*¢5rg5v'g5'¢5vQ5fi5’45v'g5'¢5'g5'45’¢5r*g5-£
  3. 3. ‘§'J€’¢€’J€5€’= €’4€'= €'4€5€'= €5€'= €’4‘S5€'4‘Q5€’= ‘§’4€5 -3.- u)efiarfimat3ra_1ua1fiI= fi1aa= rt; (9isr) mnmfiflfiwtfimxzmfimfnwfiifitl mu= Irf$1=fIaI33%sftn1afia: fis1ai'= i II9II fiqfifnrénfiraéfiwmfiaumfisvhi g: za-= a1fir7s‘tari%s-fit»-e-: =r=15*= rzitsz§-E“: IIQH urawmaimmwnr-rrznnnantlfiwnr ammflmam% afisfifi Hail zraf= Iru1mtn= i§z= ?raaz. =na: f%z3NitI wham$fi IIuII - I %fifl Hfi 3H zanaicnfisafiilqii ? 'l1UFI2°iW1=[3Wéf3‘I‘§€I6!8T§3€! m71fl3IFrI713flfi! EFI_I $HH -xmaiiutftsufiilail aiarIt? :aI= ti= rfita: mvriEaiatrf8ta! e2Irs&a? tiuarf«‘aI azanaalfiaasxfiansafiaasrfianaafiaasrfi uzftaimtitsafiiieii aezamfifiadiafifiiwriifii uawarfifiéfigfiaiafiszafillcll finfiumaam mu'1sa'mua: :IfsémurEmmw. iua: I mfaniarfanrazaéamauuaiieii c5’45’¢yo5’43’43’45'45'45’45’¢5’c5'23'45’c5’¢5’45’c5’¢5’45’45’¢5’c5’c5’43’c3"U 2? I‘ I’ I‘ I’ I’ I‘ I’ I‘ I’ I’ 5’ X X 3' 3' I‘ X I‘ I’ X I’ I’ I‘ I’ I‘ 3 Q3"5*‘5'45q5’¢5*¢5rg5v'g5'¢5vQ5fi5’45v'g5'¢5'g5'45’¢5r*g5-£
  4. 4. ‘S'= €'= €’4€5€'*€’4€5€'= €5€’4€5€’J€5‘S5€’= ‘£5€’= €4 ah-atfimat-gain»-0-iaaa:1(9im) mfimé%m I a3aIsr= a1fa3:s: W‘Iaa‘I: rraaft= Iz= its1aE‘tII9II mazmaiaamufivgwanfiavnxfismi wrafimmaezatfiazaaqaanfiszaaliaii gfifi-§ér-gfifiz- I arguaauggoenafiuffimqztrlésftatfiszfié Hall maafatamzaxaz-§tat= re2:ru&agr-t: I agezmm'u: rafanax2=§a= itan: IIuII mévflwétiégmqcamfifiaarl ll’-all °: )tin-a'afi= i'I'rnwiIm= z(affifiIé) fifi I ancéisaiirasvftfiamafiraritsafifi II a)atw: —38§fiavfi= I1guzr3fiIafiI (3 fifiré) o)aw: —38§: mfi‘igdfar§mumnn: II(afizfi!2) ¢5’45’¢5’45’¢3'45’c5’c5"c3’45’45’¢5”45’¢5’¢5’¢5’c3’c5’43’¢5’c5’45’c3’c5’43’c5"U 3 I‘ I’ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I’ I’ I‘ I‘ I‘ I’ I‘ I’ I‘ I’ I’ I‘ I’ I’ I’ I‘ I‘ E It 2525?5"¢5’45’c5'¢5Q5'”¢5’¢5’?5fi5fi5”¢5’c5?5’c5’¢5’¢
  5. 5. £’= €’«€’= €5€’= €’4€’4€'= €5€’«€5€’= €5‘£5€'= ‘S5€'4€’4€9 . - (9 . - c) aaaraafiawrrh mam (9 int) IIIRSKII FIIéIGI= wFIréI= ImI= rIi§I§WfI¥rIaIfBaII smaa13IauamIEzraieraIaraI? iaIII9II firétgsvhgaatirafiarazznuni aaareiIatII'? .’FrrezI. a1=I1ai= rram1arrezIIeII araafiazfiialmraaraadtafil = nfiaa; raura:2aqarI: afiaa: I:fiac= arnEfiII3II asaftarémuaratirlamfruréazuiafil zzmaré-u-aI= mfrahI2iIiIaat1a'I*ezzzEfIIIuII azfiarréfamazvnzaaafifiitanazvfti a: eJt: rxI§zaI$IEfIIa: :.fIa= .“I: fImaéIIIqII a1z= =hmaIa’tE~’= I¢ifiI= fiéa».7aI§; x=Irfi3iI 3I'flgUrfUuré3rFI‘Il? .?= T!IGV§! >‘§'dIlIalI mtateatamfia-7I= fiIr‘ra= nzaia‘f%'amufII fifiI%'T3l= I'R‘6‘I7fI?7?3£II3G1F1'ra‘= llII9ll nargfifimmmimzm‘-afiaattfinai umrjcsrasiturfitiva-InfIwaIéePraIIcII ahwagvatuasvruftzntdtaweintittwrmficaa aréazanzahnréararitarzafiauaramah aiaaaaiazmaataatlfiurazafzgfisfl c5’45’¢5’45’¢5'o3’45’45’c5’45’45’c5'2yd5’c5’c5’45’c5’c5’45’a5’43’c3’c3’45’c5"U 2? I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ I‘ 3 IL "€525%5"¢5’a5’¢5’¢5Q5'”¢5’¢5’Q5Q5’45”c5’c5’¢5’¢5’¢5'”¢

×