!" #$! % " &' ( ) *) ( * +$, - $./ #0' 1
!" # $ % &' ( ' )
*
!" # + ,
- ' . ' ' " # / ' 0
!" # / 1
2 ( 3 4 ) 56
)' '
!" # # 7' )' (
2 ' 5 ) $ 8/+ 9' :
( ;
- ' ' 0 ' ' ' 8 <
:= ' ( ' ' ' 5 > ' ...
1 ' ) ' ' '
( ;
!" # @ 1 ' '
2 "03 # 0 +$, - $./ #0' 1 )10
* ' ' ' <= A
B ) < ' )' < ) < C
D 5 ' D ' .' = .'
) ) 56 < D 56...
!! " !
C ( ) )
!" # F C 6 )
, 0 < < ) A
!" # G , 0
A % D' ' . <
!" # F H < < )
# $ #
2 5 > 4 5 4 ' . )
) 5 ) I '
H ' = 5 > 4 5 4 ' D
) ) I
!" # G 2 5 > 4 5 4 < . 5 >
!" # $J 2 5 > 4 5 4 < . 5 >
)< K
A % D' ' . <
!" # $$ H < < ) ( 4 5
4 < . 5 > )< K
% &
L 5 > < ' D ) ) .
I 2 <= ) D )' D' 5 > <
' ) I '
!" # $+ 2 5 > <
4 "03 # 0 +$, - $./ #0' 1 0$5
* ' ' D ) '
( A
!" # $/ % ) '
' ( " ) * ) " + , -
(
!" # $# - ' ) ) ' I M K
...
!" # $? 2 ' 5 > D 5
.+ % ! /" &
C ) ( ) )
:
5:
!" # $@ A := 5: 2 ' 5 > )
% & 0 #
!" # $E 2 ' 5 > 5 < . 5 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Thu Vien Sach Co Khi" – Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

834 views

Published on

http://facebook.com/thuviensachcokhi - “LIKE” Ngay hôm nay để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị, Những quyển sách, tài liệu hay mà bạn đang cần tìm, Cơ hội được trải nghiệm khả năng và Tăng thêm thu nhập.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Thu Vien Sach Co Khi" – Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren

 1. 1. !" #$! % " &' ( ) *) ( * +$, - $./ #0' 1 !" # $ % &' ( ' ) * !" # + ,
 2. 2. - ' . ' ' " # / ' 0 !" # / 1 2 ( 3 4 ) 56 )' ' !" # # 7' )' ( 2 ' 5 ) $ 8/+ 9' : ( ; - ' ' 0 ' ' ' 8 < := ' ( ' ' ' 5 > ' ' 5 > ' ' ' ' ) !" # ? 2 ' ' ' '
 3. 3. 1 ' ) ' ' ' ( ; !" # @ 1 ' ' 2 "03 # 0 +$, - $./ #0' 1 )10 * ' ' ' <= A B ) < ' )' < ) < C D 5 ' D ' .' = .' ) ) 56 < D 56 ) < , ' < ( < !" # E 2 5 > D 5
 4. 4. !! " ! C ( ) ) !" # F C 6 ) , 0 < < ) A !" # G , 0
 5. 5. A % D' ' . < !" # F H < < ) # $ # 2 5 > 4 5 4 ' . ) ) 5 ) I ' H ' = 5 > 4 5 4 ' D ) ) I
 6. 6. !" # G 2 5 > 4 5 4 < . 5 > !" # $J 2 5 > 4 5 4 < . 5 > )< K
 7. 7. A % D' ' . < !" # $$ H < < ) ( 4 5 4 < . 5 > )< K % & L 5 > < ' D ) ) . I 2 <= ) D )' D' 5 > < ' ) I '
 8. 8. !" # $+ 2 5 > < 4 "03 # 0 +$, - $./ #0' 1 0$5 * ' ' D ) ' ( A !" # $/ % ) ' ' ( " ) * ) " + , - ( !" # $# - ' ) ) ' I M K - ' ) D' D ' D ) 6 ) < )' < ) <
 9. 9. !" # $? 2 ' 5 > D 5 .+ % ! /" & C ) ( ) ) :
 10. 10. 5: !" # $@ A := 5: 2 ' 5 > ) % & 0 # !" # $E 2 ' 5 > 5 < . 5 4

×