Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu SEO mới nhất 2019-2020

379 views

Published on

Những thuật toán SEO mới nhất - Tài liệu SEO mới nhất 2019-2020 bởi Vinalink Academy http://daotaoseo.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tài liệu SEO mới nhất 2019-2020

  1. 1. SEO 2019 CẬP NHẬT NHỮNG THUẬT TOÁN MỚI NHẤT TỪ VINALINK
  2. 2. Những thành tố 2019 + Quan trọng nhất : https + Backlink vẫn chiếm 20% giá trị + Tốc độ load : 15% + Mật độ từ khóa : 10% + AMP : Tối ưu Mobile : 10% + Traffic : 5% + Social trend : 5% + Độ dầy content : 5% + Được trích dẫn và sử dụng lại : 5%
  3. 3. 11 TIÊU CHÍ SEO 2019 - BACKLINKO • Mobile First • Tối ưu Voice Search (Question, reply trong bài) • Bài viết chất, sâu, nhiều nội dung, unique data, images, video, trend • Đưa nhiều hình ảnh và Video vào bài • Tối ưu Snippets để tăng Inner link và Info • E.A.T : (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) • Backlink stills, Social link, Traffics, CTA • Content viết vào các Query tăng trưởng (Trend) • Bỏ các liên kết tới các trang vệ tinh tạp nham và ngược lại • Khuyến khích comments trên webpage • Tối ưu Loadtrang và trải nghiệm người dùng, bảo mật an toàn
  4. 4. BÁT CHÁNH SEO 2013
  5. 5. Tải full slide •http://bit.ly/xuhuongseo •http://daotaoseo.com

×