Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An ninh thông tin và chuyển đổi sang phần mềm tự do nguồn mở

431 views

Published on

Bài trình bày của anh Lê Trung Nghĩa về "An ninh thông tin & việc chuyển đổi bắt buộc sang Phần mềm tự do nguồn mở trong hành chính nhà nước & giáo dục công lập" tại hội thảo An toàn, an ninh thông tin do VFOSSA phối hợp Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh tổ chức Sáng 27/09/2013. Xem thêm tại đây: http://vfossa.vn

Published in: Technology
 • Be the first to comment

An ninh thông tin và chuyển đổi sang phần mềm tự do nguồn mở

 1. 1. AN NINH THÔNG TIN & VIỆC CHUYỂN ĐỔI BẮT BUỘC SANG PMTDNM TRONG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & GIÁO DỤC CÔNG LẬP HỘI THẢO “AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN” TỈNH QUẢNG NINH, 27/09/2013 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Nội dung 1. Một số trích dẫn đáng lưu ý 2. Phần mềm độc hại 3. Tấn công mạng từ Trung Quốc 4. Chương trình gián điệp PRISM của NSA 5. NSA & GCHQ phá an ninh Internet 6. NSA, GCHQ & các mục tiêu kinh tế 7. Một số hình ảnh về Việt Nam 8. Mở thì mới an ninh!!! 9. Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM 10. Khuyến cáo và gợi ý chính sách 11. Thông điệp tóm tắt
 3. 3. 1. Một số trích dẫn đáng lưu ý
 4. 4. 2. Phần mềm độc hại
 5. 5. 3. Tấn công mạng từ Trung Quốc
 6. 6. 4. Chương trình gián điệp của NSA
 7. 7. 5. NSA & GCHQ phá an ninh Internet
 8. 8. 6. NSA, GCHQ & các mục tiêu kinh tế
 9. 9. 7. Một số hình ảnh về Việt Nam - I
 10. 10. 7. Một số hình ảnh về Việt Nam - II
 11. 11. 7. Một số hình ảnh về Việt Nam - III
 12. 12. 7. Một số hình ảnh về Việt Nam
 13. 13. 8. Mở thì mới an ninh!!!
 14. 14. 9. Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM
 15. 15. 10. Khuyến cáo & gợi ý chính sách
 16. 16. Thông điệp: Thách thức càng lớn - Cơ hội càng to và không phải lúc nào cũng có Bài học từ chương trình giám sát của NSA: Nói: 'bản quyền hợp pháp để sử dụng phần mềm nguồn đóng' chỉ là sự lừa dối người sử dụng của Microsoft và các hãng phần mềm nguồn đóng, sở hữu độc quyền tương tự. Xem Điều 7, Luật Sở hữu trí tuệ để loại bỏ các sản phẩm đó? Chiến lược CNTT Việt Nam hướng tới năm 2020 cần có mục: 'hướng tới làm chủ công nghệ bằng việc loại bỏ phần mềm nguồn đóng, sở hữu độc quyền, trước hết là loại bỏ hoàn toàn hệ điều hành Windows, cả ở máy trạm và máy chủ'!!! Mục tiêu làm chủ được công nghệ, cả phần cứng, phần mềm, phần dẻo với công nghệ mở → các cộng đồng công nghệ mở của Việt Nam cùng phát triển & không tách rời khỏi các cộng đồng công nghệ mở thế giới! Tư duy không chịu chuyển đổi, viện đủ mọi lý do, trốn tránh trách nhiệm, cần được chấn chỉnh bằng chế tài Xin cảm ơn. Hỏi đáp

×