SlideShare a Scribd company logo

Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог

Пропонуємо всім охочим ознайомитися з віртуальною виставкою «Чеботарьов Дмитро Федорович – відомий вчений-геронтолог».

1 of 21
Download to read offline
ЧЕБОТАРЬОВ
ДМИТРО
ФЕДОРОВИЧ -
ВІДОМИЙ
ВЧЕНИЙ-
ГЕРОНТОЛОГ
(1908-2005)
ДО 115-РІЧЧЯ ВІД
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Дмитро Федорович Чеботарьов народився 17
вересня 1908 р. у Києвi. Iнтерес до наукових
дослiджень проявився ще в роки навчання у
Київському медичному iнститутi, який
закiнчив у 1933 р. Перебуваючи в аспiрантурi
у вiдомого терапевта, академiка В. М.
Іванова, вiн у 1938 р. захистив кандидатську
дисертацiю «Дивертикули травного тракту».
В роки Другої світової вiйни працював
рентгенологом шпиталю №1420 в Тбiлiсi.
З 1945 р. навчався в докторантурi у
академіка М. Д. Стражеска в Iнститутi
клiнiчної фiзiологiї АН УРСР, яким керував
академік А. А. Богомолець. У 1953 р. захистив
докторську дисертацiю «Гiпертензивний
синдром вагiтних».
Д. Ф. Чеботарьов, аспірант кафедри терапії
№ 2 Київського інституту удосконалення
лікарів (1936)
У 1953–1954 рр. – заступник з
наукової роботи директора
Українського iнституту клiнiчної
медицини iм. М. Д. Стражеска.
У 1954 р. отримав звання
професора.
З 1954 по 1961 р. очолював
кафедру терапiї в Київському
iнститутi удосконалення лiкарiв.
Водночас був головним
терапевтом (1955–1961 рр.) та
головою Вченої ради МОЗ УРСР
(до 1964 р.).
Інститут кардіології, клінічної та регенеративної
медицини імені академіка М. Д. Стражеска
Національної академії медичних наук України
В 1961 р. обраний членом-кореспондентом
АМН СРСР, у 1966 р. – академiком АМН СРСР.
Перші дослiдження Д. Ф. Чеботарьова в 30-тi
роки минулого сторiччя були присвяченi
питанням гастроентерології. В пiслявоєннi
роки вiн глибоко вивчав особливостi обмiну
речовин та функцiй серцево-судинної системи
при фiзiологiчнiй та патологiчнiй вагiтностi.
У його монографiях «Гiпертензивний
синдром вагiтних» (1956) i «Внутрiшня
патологiя в клiнiцi акушерства та гiнекології»
(1960) вперше представлено науково
обґрунтованi рекомендацiї по лiкуванню
серцево-судинних захворювань у вагiтних, а
також подано новi данi щодо патогенезу
артерiальної гіпертензiї при пiзньому
токсикозi.
Геронтологія – новий етап у науковій діяльності
Найбiльш тривалий та плідний період діяльності Д. Ф.
Чеботарьова пов’язаний з Iнститутом геронтологiї АМН СРСР
(тепер – АМН України). У 1958–1961 рр. вiн працював на посадi
керiвника клiнiчного вiддiлу, а з 1961 по 1987 рр. очолював
Iнститут. Це був перiод становлення, iнтенсивного розвитку та
розквiту геронтологiї. Завдяки невтомнiй органiзацiйнiй та
науковiй дiяльностi Дмитра Федоровича набули поширення
геронтологiчнi дослiдження i фактично було створено
герiатрiю як нову галузь медичної науки та нову медичну
спецiальнiсть.
Пiд керiвництвом Д. Ф. Чеботарьова Київський Iнститут
геронтології отримав визнання у всьому свiтi як один з
найбiльших центрiв по дослiдженню механiзмiв старiння,
розробцi методiв дiагностики, профілактики та лiкування
передчасного старiння i зумовленої ним патологiї. Визнанням
авторитету Iнституту стало проведення у 1972 р. в Києвi 9-го
Конгресу Мiжнародної асоціації геронтологів, а також обрання
Д. Ф. Чеботарьова президентом асоцiацiї (1972–1975 рр.).
ДУ "Інститут геронтології
ім Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України"
Д. Ф. Чеботарьов – автор близько 400 робiт, з яких 10
пiдручникiв та 9 монографiй. Серед них перша в країнi
монографiя «Серцево-судинна система при старiннi»
(1967), перший посібник для терапевтiв «Герiатрiя в
клiнiцi внутрiшнiх хвороб» (1976), перший посiбник
для середнього медичного персоналу «Догляд за
хворими лiтнього та старечого вiку» (1975).
Монографiю «Герiатрiя в терапевтичнiй практицi»
(1993) відзначено премiєю iм. М. Д. Стражеска НАН
України (1995).
Дмитро Федорович був редактором першого в країнi
посібника для лiкарiв «Основи геронтологiї» (1969),
«Довiдника по герiатрiї» (1972), тритомного
радянсько-нiмецького посібника по геронтологiї
німецькою мовою (1978). Пiд його редакцiєю видано 28
збiрок наукових праць Iнституту, якi отримали широке
визнання у науковому свiтi.

Recommended

Ginekologia грищенко 2003
Ginekologia грищенко 2003Ginekologia грищенко 2003
Ginekologia грищенко 2003Igor Nitsovych
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуjohnnykramer
 
новые поступления январь-февраль 2013 года
новые поступления январь-февраль 2013 годановые поступления январь-февраль 2013 года
новые поступления январь-февраль 2013 годаLibrary Franko
 
методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи з дисциплінимедична...
методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи з дисциплінимедична...методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи з дисциплінимедична...
методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи з дисциплінимедична...Olena Коленченко
 

More Related Content

Similar to Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог

Будь приготовлений до власної історії.docx
Будь приготовлений до власної історії.docxБудь приготовлений до власної історії.docx
Будь приготовлений до власної історії.docxharchenko
 
Презентація стоматологічного факультету нму
Презентація стоматологічного факультету нмуПрезентація стоматологічного факультету нму
Презентація стоматологічного факультету нмуOleg Pokotylo
 
вчені біологи
вчені біологивчені біологи
вчені біологиOlga Mospan
 
10 b b_uвчакрн пявпяв
10 b b_uвчакрн пявпяв10 b b_uвчакрн пявпяв
10 b b_uвчакрн пявпяв4book
 
10 b b_u
10 b b_u10 b b_u
10 b b_uUA1011
 
Biologija 10-klas-balan
Biologija 10-klas-balanBiologija 10-klas-balan
Biologija 10-klas-balankreidaros1
 
фвсмым5прв
фвсмым5првфвсмым5прв
фвсмым5првSergii Perun
 
Академія здоров’я
Академія здоров’яАкадемія здоров’я
Академія здоров’яNTB VNTU
 
Biologija 9-klas-sobol-2017
Biologija 9-klas-sobol-2017Biologija 9-klas-sobol-2017
Biologija 9-klas-sobol-2017kreidaros1
 
Абетка здоров’я
Абетка здоров’яАбетка здоров’я
Абетка здоров’яНБ МДУ
 
патофізіологія етіологія та патогенез
патофізіологія етіологія та патогенезпатофізіологія етіологія та патогенез
патофізіологія етіологія та патогенезVictor Dosenko
 
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...Alexander Wolf
 

Similar to Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог (20)

Будь приготовлений до власної історії.docx
Будь приготовлений до власної історії.docxБудь приготовлений до власної історії.docx
Будь приготовлений до власної історії.docx
 
Презентація стоматологічного факультету нму
Презентація стоматологічного факультету нмуПрезентація стоматологічного факультету нму
Презентація стоматологічного факультету нму
 
тема 1
тема 1тема 1
тема 1
 
Фундатор вітчизняної ендокринології
Фундатор вітчизняної ендокринологіїФундатор вітчизняної ендокринології
Фундатор вітчизняної ендокринології
 
100inst botan
100inst botan100inst botan
100inst botan
 
вчені біологи
вчені біологивчені біологи
вчені біологи
 
вчені біологи
вчені біологивчені біологи
вчені біологи
 
10
1010
10
 
10 b b_uвчакрн пявпяв
10 b b_uвчакрн пявпяв10 b b_uвчакрн пявпяв
10 b b_uвчакрн пявпяв
 
10 b b_u
10 b b_u10 b b_u
10 b b_u
 
Biologija 10-klas-balan
Biologija 10-klas-balanBiologija 10-klas-balan
Biologija 10-klas-balan
 
фвсмым5прв
фвсмым5првфвсмым5прв
фвсмым5прв
 
Kafedra
KafedraKafedra
Kafedra
 
Академія здоров’я
Академія здоров’яАкадемія здоров’я
Академія здоров’я
 
Професійна етика і деонтологія лікаря
Професійна етика і деонтологія лікаряПрофесійна етика і деонтологія лікаря
Професійна етика і деонтологія лікаря
 
Biologija 9-klas-sobol-2017
Biologija 9-klas-sobol-2017Biologija 9-klas-sobol-2017
Biologija 9-klas-sobol-2017
 
9
99
9
 
Абетка здоров’я
Абетка здоров’яАбетка здоров’я
Абетка здоров’я
 
патофізіологія етіологія та патогенез
патофізіологія етіологія та патогенезпатофізіологія етіологія та патогенез
патофізіологія етіологія та патогенез
 
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
Presentation of department of palliative and hospice care prepared by Alexand...
 

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky (20)

Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
 
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
 
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходженьПольська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
 
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
 
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
 
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
 
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
 
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
 
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
 
Живопис може творити чудеса
Живопис може творити чудесаЖивопис може творити чудеса
Живопис може творити чудеса
 
Архітектура в стародруках
Архітектура в стародрукахАрхітектура в стародруках
Архітектура в стародруках
 
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
 
Транснаціональні корпорації.pptx
Транснаціональні корпорації.pptxТранснаціональні корпорації.pptx
Транснаціональні корпорації.pptx
 
Лісівництво: еколого-збалансований розвиток
Лісівництво: еколого-збалансований розвитокЛісівництво: еколого-збалансований розвиток
Лісівництво: еколого-збалансований розвиток
 
Перша допомога при мінно-вибухових травмах
Перша допомога при мінно-вибухових травмахПерша допомога при мінно-вибухових травмах
Перша допомога при мінно-вибухових травмах
 
chas-kinuti-paliti.pptx
chas-kinuti-paliti.pptxchas-kinuti-paliti.pptx
chas-kinuti-paliti.pptx
 
mediki-zaxisniki-ukraiini.pptx
mediki-zaxisniki-ukraiini.pptxmediki-zaxisniki-ukraiini.pptx
mediki-zaxisniki-ukraiini.pptx
 
evropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.ppt
evropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.pptevropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.ppt
evropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.ppt
 
Просвітницька діяльність Івана Стешенка
Просвітницька діяльність Івана СтешенкаПросвітницька діяльність Івана Стешенка
Просвітницька діяльність Івана Стешенка
 
Чого вартий успіх Стефана А. Шварцмана
Чого вартий успіх Стефана А. ШварцманаЧого вартий успіх Стефана А. Шварцмана
Чого вартий успіх Стефана А. Шварцмана
 

Recently uploaded

Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxznzposnan
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумНБУ для дітей
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”ssuser5da4be
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Natali Rafalska
 

Recently uploaded (16)

Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
 

Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог

 • 2. Дмитро Федорович Чеботарьов народився 17 вересня 1908 р. у Києвi. Iнтерес до наукових дослiджень проявився ще в роки навчання у Київському медичному iнститутi, який закiнчив у 1933 р. Перебуваючи в аспiрантурi у вiдомого терапевта, академiка В. М. Іванова, вiн у 1938 р. захистив кандидатську дисертацiю «Дивертикули травного тракту». В роки Другої світової вiйни працював рентгенологом шпиталю №1420 в Тбiлiсi. З 1945 р. навчався в докторантурi у академіка М. Д. Стражеска в Iнститутi клiнiчної фiзiологiї АН УРСР, яким керував академік А. А. Богомолець. У 1953 р. захистив докторську дисертацiю «Гiпертензивний синдром вагiтних». Д. Ф. Чеботарьов, аспірант кафедри терапії № 2 Київського інституту удосконалення лікарів (1936)
 • 3. У 1953–1954 рр. – заступник з наукової роботи директора Українського iнституту клiнiчної медицини iм. М. Д. Стражеска. У 1954 р. отримав звання професора. З 1954 по 1961 р. очолював кафедру терапiї в Київському iнститутi удосконалення лiкарiв. Водночас був головним терапевтом (1955–1961 рр.) та головою Вченої ради МОЗ УРСР (до 1964 р.). Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України
 • 4. В 1961 р. обраний членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1966 р. – академiком АМН СРСР. Перші дослiдження Д. Ф. Чеботарьова в 30-тi роки минулого сторiччя були присвяченi питанням гастроентерології. В пiслявоєннi роки вiн глибоко вивчав особливостi обмiну речовин та функцiй серцево-судинної системи при фiзiологiчнiй та патологiчнiй вагiтностi. У його монографiях «Гiпертензивний синдром вагiтних» (1956) i «Внутрiшня патологiя в клiнiцi акушерства та гiнекології» (1960) вперше представлено науково обґрунтованi рекомендацiї по лiкуванню серцево-судинних захворювань у вагiтних, а також подано новi данi щодо патогенезу артерiальної гіпертензiї при пiзньому токсикозi.
 • 5. Геронтологія – новий етап у науковій діяльності Найбiльш тривалий та плідний період діяльності Д. Ф. Чеботарьова пов’язаний з Iнститутом геронтологiї АМН СРСР (тепер – АМН України). У 1958–1961 рр. вiн працював на посадi керiвника клiнiчного вiддiлу, а з 1961 по 1987 рр. очолював Iнститут. Це був перiод становлення, iнтенсивного розвитку та розквiту геронтологiї. Завдяки невтомнiй органiзацiйнiй та науковiй дiяльностi Дмитра Федоровича набули поширення геронтологiчнi дослiдження i фактично було створено герiатрiю як нову галузь медичної науки та нову медичну спецiальнiсть. Пiд керiвництвом Д. Ф. Чеботарьова Київський Iнститут геронтології отримав визнання у всьому свiтi як один з найбiльших центрiв по дослiдженню механiзмiв старiння, розробцi методiв дiагностики, профілактики та лiкування передчасного старiння i зумовленої ним патологiї. Визнанням авторитету Iнституту стало проведення у 1972 р. в Києвi 9-го Конгресу Мiжнародної асоціації геронтологів, а також обрання Д. Ф. Чеботарьова президентом асоцiацiї (1972–1975 рр.). ДУ "Інститут геронтології ім Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"
 • 6. Д. Ф. Чеботарьов – автор близько 400 робiт, з яких 10 пiдручникiв та 9 монографiй. Серед них перша в країнi монографiя «Серцево-судинна система при старiннi» (1967), перший посібник для терапевтiв «Герiатрiя в клiнiцi внутрiшнiх хвороб» (1976), перший посiбник для середнього медичного персоналу «Догляд за хворими лiтнього та старечого вiку» (1975). Монографiю «Герiатрiя в терапевтичнiй практицi» (1993) відзначено премiєю iм. М. Д. Стражеска НАН України (1995). Дмитро Федорович був редактором першого в країнi посібника для лiкарiв «Основи геронтологiї» (1969), «Довiдника по герiатрiї» (1972), тритомного радянсько-нiмецького посібника по геронтологiї німецькою мовою (1978). Пiд його редакцiєю видано 28 збiрок наукових праць Iнституту, якi отримали широке визнання у науковому свiтi.
 • 7. Пiд керiвництвом Дмитра Федоровича виконано 40 дисертацiй, серед яких – 13 докторських. У 1970 р. Д. Ф. Чеботарьов органiзував першу в країнi кафедру геронтології та герiатрiї при Київському iнститутi удосконалення лiкарiв, якою керував протягом кількох років. У 1963–1988 рр. очолював Всесоюзне науково-медичне товариство геронтологiв та герiатрiв, був радником ВООЗ та Центру соцiального розвитку та гуманiтарних питань ООН, членом виконавчого комiтету Мiжнародної асоцiацiї геронтологiв, членом правлiння Всесоюзного та Українського товариств терапевтiв та кардiологiв, членом Нiмецької Академії природознавства «Леопольдiна», почесним членом нацiональних товариств геронтологiв Болгарiї, Нiмеччини, Угорщини, Польшi, Iталiї, Бразилiї, Чехословаччини, членом редакцiйних колегiй багатьох вiтчизняних та закордонних журналiв. Президент МАГ професор Н. Шок (США) передає відзнаку (символ президентства МАГ) академіку Д. Ф. Чеботарьову. Київ, Палац “Україна”, 2 липня 1972 р.
 • 8. За видатнi заслуги у розвитку геронтології у свiтi Д. Ф. Чеботарьова нагороджено медаллю ВООЗ та Мiжнародною премiєю (медаллю) iм. Ф. Верцара. За визначний внесок у розвиток охорони здоров’я та медичної науки вченого нагороджено орденом Жовтневої революцiї, трьома орденами Трудового Червого Прапора, Почесною грамотою Верховної Ради України. Міжнародною вченою радою при Американському біографічному інституті Д. Ф. Чеботарьов був названий «Людиною року-1997». Ім'ям академіка Д. Ф. Чеботарьова названо Інститут геронтології НАМН України. Помер Д. Ф. Чеботарьов 11 липня 2005 року в Києві.
 • 9. Вшанування пам’яті В. Д. Чеботарьова В Києві на фасаді будівлі Інституту геронтології по вулиці Вишгородська, 67, де видатний учений був директором у 1967– 1987 рр., відкрито меморіальну дошку.
 • 10. У книзі представлено дані про вікову фізіологію, особливості розвитку, клінічного перебігу та лікування внутрішніх хвороб у осіб старшого віку, викладено принципи геріатрії, основні відомості про особливості догляду за геріатричним пацієнтом, застосування лікарських засобів та відновлювальну терапію. Матеріал поділено на дві частини. У загальній частині подано відомості, необхідні для правильного сприйняття геріатричних аспектів у клініці внутрішніх хвороб. У спеціальній частині викладено по системах вікові зміни та особливості внутрішніх хвороб у літніх та людей похилого віку. Книга розрахована на лікарів-терапевтів, які працюють у галузі геріатрії. Праці Д. Ф. Чеботарьова Чеботарев, Д. Ф. Гериатрия в клинике внутренних болезней: монография / Д. Ф. Чеботарев. – Киев : Здоров’я, 1977. – 303 с. – Библиогр.: с. 297–302.
 • 11. Чеботарев, Д. Ф. Гипертензивный синдром (поздний токсикоз) беременных : монография / Д. Ф. Чеботарев. – Киев : Гос. мед. изд-во УССР, 1956. – 308 с. : ил. – Библиогр.: с. 292–305. Книга присвячена вивченню функціональної патології, патогенезу симптомів, клінічних форм та принципів раціональної терапії пізнього токсикозу вагітних.
 • 12. У монографії, на основі узагальнення літературних даних та багаторічних клініко-фізіологічних досліджень, з позицій вікових особливостей хворих, авторами розглянуто патогенез, клініку, діагностику, профілактику та лікування основних захворювань, з якими доводиться зустрічатися лікарю у практичній діяльності. Наведено дані щодо організації геріатричної допомоги, особливостей медичного догляду та реабілітації хворих старшого віку. Для наукових співробітників та лікарів усіх спеціальностей. Коркушко, О. В. Гериатрия в терапевтической практике : монография / О. В. Коркушко, Д. Ф. Чеботарев, Е. Г. Калиновская. – Киев : Здоров'я, 1993. – 840 с. – Библиогр.: с. 823–830.
 • 13. У книзі викладено уявлення про механізми старіння, наводяться клінічні та експериментальні дослідження обмінних, функціональних та структурних змін органів та систем при старінні організму. Окремі розділи збірки присвячені віковим змінам обміну речовин, нейрогуморальній регуляції, вищій нервовій діяльності, серцево-судинній, дихальній, нервово- м'язовій та кістковій системам. Спеціальна група робіт присвячена клімактеричному періоду. Механизмы старения / ред. Д. Ф. Чеботарев. – Киев : Гос. мед. изд-во УССР, 1963. – 500 с.
 • 14. У посібнику висвітлено основні питання загальної та окремої геріатрії. У загальній частині представлені дані про вікову фізіологію, розглянуто взаємозв'язок старіння та хвороб, відображено клінічні аспекти передчасного старіння та його профілактики, показано особливості застосування лікарських засобів людей похилого віку. Велику увагу приділено догляду за хворими старших вікових груп та їх реабілітації. Спеціальна частина присвячена особливостям розвитку, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань людей похилого віку. Чеботарев, Д. Ф. Пособие по гериатрии для среднего медработника : учеб. пособ. / Д. Ф. Чеботарев, В. И. Бойко. – Киев : Здоров'я, 1986. – 248 с. – (Б-ка сред. медработника).
 • 15. У навчальному посібнику висвітлено питання загальної та окремої геріатрії, дано уявлення про процеси біологічного старіння, загальні закономірності вікових змін фізіологічних систем. Описані вікові особливості розвитку та лікування найбільш поширених хвороб у літньому та старечому віці. Висвітлено психологічні та медичні аспекти догляду за літніми хворими, основи організації геріатричної допомоги. Гериатрия : учеб. пособ. / Под ред. Д. Ф. Чеботарева. – М. : Медицина, 1990. – 240 с.
 • 16. Основы геронтологии : рук. / ред. Д. Ф. Чеботарев. – М. : Медицина, 1969. – 458 с. Книга є посібником для лікарів з геронтології. Об'єднано різні аспекти геронтології, на основі яких аналізуються механізми старіння, рекомендуються заходи щодо профілактики передчасного старіння, розглядаються питання діагностики та терапії захворювань людей похилого віку, обговорюється вплив праці, харчування та інших факторів способу життя на процеси старіння.
 • 17. Книга є підручником для лікарів та науковців з основних розділів геронтології. Висвітлено питання старіння та старості, еволюційної та порівняльної геронтології, генетичні аспекти старіння та довголіття, імуногенез у процесі старіння, зміни клітин, тканин, а також енергетичні процеси старіння. Окрема глава присвячена експериментальним шляхам збільшення тривалості життя. У книзі розкрито питання становища літньої людини в сім'ї та суспільстві, демографія старості, способу життя, здоров'я, харчування, праці та побуту людей похилого віку. Руководство по геронтологии : рук. / ред.: Д. Ф. Чеботарев, Н. В. Маньковский, В. В. Фролькис. – М. : Медицина, 1978. – 503 с.
 • 18. Долгожительство. Медицинские и социальные аспекты : сб. / ред. Д. Ф. Чеботарев. – Киев : [б. и.], 1984. – 95 с. Справочник по гериатрии : справ. изд. / ред.: Д. Ф. Чеботарев, Н. Б. Маньковский. – М. : Медицина, 1973. – 504 с. Кровообращение и старость : сб. / ред. Д. Ф. Чеботарев. – Киев : [б. и.], 1965. – 253 с. Курортное лечение больных старших возрастов : сб. / ред. Д. Ф. Чеботарев. – Киев : Здоров'я, 1970. – 166 с. Інші праці вченого
 • 19. Статті про Д. Ф. Чеботарьова • Виленский, Ю. Дмитрий Федорович Чеботарев. Провозвестник гериатрической кардиологии / Ю. Виленский // Серце і судини. – 2008. – N3. – С. 11–114. • Дмитро Федорович Чеботарьов (до 100-річчя від дня народження) // Лікар. справа. – 2008. – N 5/6. – С. 105–107. • До сторіччя від дня народження академіка Д. Ф. Чеботарьова // Укр. пульмонол. журн. – 2008. – N 3. – С. 46–47. • До 100-річчя від дня народження академіка Д. Ф. Чеботарьова // Укр. терапевт. журн. – 2008. – N 3. – С. 102–103. • Коркушко, О. В. Дмитрий Федорович Чеботарев: война и мир в судьбе одного ученого / О. В. Коркушко, В. Б. Шатило, В. И. Савченко // Серцева недостат. – 2013. – № 2. – С. 109–114. • Чеботарьов Дмитро Федорович // Кровообіг та гемостаз. – 2005. – N2. – С. 98– 99.
 • 20. Секрет довголіття Д. Ф. Чеботарьова Секрет довголіття по Чеботарьову ґрунтується на двох принципах: 1) більше рухатися; 2) менше їсти; Якщо говорити дещо ширше, то: 1) Рухова активність повинна включати обов'язковий мінімум, і його треба виконувати так само неухильно, як щоденне чищення зубів. 2) Раціон має бути збалансованим і не містити надлишкових калорій – тобто тих, які організм змушений перетворювати на жир.
 • 21. Дякую за увагу! За інформацією звертайтесь: Філія ВОУНБ ім. В. Отамановського вул. Соборна, 70, III поверх, відділ медичних наук Підготувала головний бібліотекар відділу медичних наук Приємська Н. Г.