Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аграрна галузь національної економіки

52 views

Published on

Агропромисловий комплекс – один із найважливіших секторів економіки України з потужним потенціалом. Пріоритетний розвиток сільського господарства зумовлений винятковою важливістю галузі в національній економіці, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки «Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії розвитку».

Запрошуємо до перегляду!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Аграрна галузь національної економіки

 1. 1. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії розвитку
 2. 2. Агропромисловий комплекс – один із найважливіших секторів економіки України з потужним потенціалом. Пріоритетний розвиток сільського господарства зумовлений винятковою важливістю галузі в національній економіці, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави. Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки «Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії розвитку». Запрошуємо до перегляду!
 3. 3. Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року. Це дасть змогу Україні збільшити експорт і вийти на нові ринки. Також Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з виробниками-експортерами буде продовжувати брати участь у торгових місіях, виставково-ярмаркових заходах, різного роду круглих столах, конференціях, форумах, які присвячені питанням торгівлі аграрною продукцією, проводити зустрічі з міжнародними партнерами з метою популяризації та просування нашої продукції у світі.
 4. 4. Реалізація Стратегії дасть можливість: • забезпечити збільшення експорту продукції АПК на 17 % та зростання частки експорту продукції переробки та готової продукції в загальному обсязі експортованої продукції до 61 % на кінець 2026 року; • сформувати дієву систему інструментів оцінки експортного потенціалу та потенційної привабливості ринків за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості; • підвищити рівень прозорості й прогнозованості формування та реалізації державної аграрної політики у сфері розвитку експорту продукції АПК з урахуванням продовольчої безпеки держави; • надати належний рівень підтримки вітчизняним експортерам як у середині країни, так і за її межами.
 5. 5. План на реалізацію Стратегічними напрямами розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості стане зростання обсягу виробництва та збільшення експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної галузі, розширення номенклатури та зміну структури експорту в напрямі збільшення частки продукції з високою доданою вартістю, географічна диверсифікація напрямів експорту (відкриття нових ринків) та розширення експортних можливостей для малих і середніх підприємств. Джерело: Agravery.com
 6. 6. Серед найближчих деталізованих напрямів можна виділити: • Впровадження інструментів оцінки експортного потенціалу за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості. • Впровадження політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Поліпшення правових, організаційних та економічних умов для здійснення міжнародної торгівлі продукцією сільського господарства, харчової та переробної промисловості.
 7. 7. • Розроблення механізмів надання державної підтримки вітчизняним експортерам продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості з урахуванням міжнародних зобов’язань України в СОТ. • Гармонізація національного законодавства до європейських вимог щодо походження водних біоресурсів. • Впровадження інструментів оцінки потенційної привабливості зовнішніх ринків продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості. • Забезпечення інформаційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та переробників шляхом надання доступу до оперативної інформації про попит на зовнішніх ринках, умови та процедури доступу до них, зокрема нормативно- правове регулювання, митні процедури, стандарти торгівлі.
 8. 8. Земельний фонд України є одним з найбільших у Європі – 60,3 млн га або 6 % території Європи. Із них 42,7 млн га (понад 70 %) – це земля сільськогосподарського призначення. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти. Близько 40 % с/г землі в Україні – це чорноземи. Під земельним фондом слід розуміти всі землі, що є в межах території України, в тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами.
 9. 9. У 2020 році збережено державну підтримку АПК для подальшого стимулювання галузі та досягнення соціально-економічного ефекту. Зокрема, у бюджеті закладено видатки на суму у 4 млрд грн за ключовими напрямами: • тваринництво, • фермерство, • садівництво, • компенсація вартості с/г техніки, • компенсація відсотків кредитів. Таке рішення ухвалено 13 квітня на позачерговому засіданні Верховної Ради України. За внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» проголосувало 249 народних депутатів.
 10. 10. Високий розвиток АПК у Вінницькій області та наявність потенціалу для подальшого росту Область має понад 1,8 млн га сільськогосподарських угідь, з них 1,7 млн га ріллі. У переважній більшості це високоякісні чорноземи. Питома вага регіону в загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за 2019 рік складає 8,5 %. Аграрний сектор Вінницької області за січень – грудень 2019 року серед регіонів України посідає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства з виробництва цукрових буряків, картоплі, м’яса та молока, друге місце – з виробництва зернових культур. Для розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції у 2020 році планується реалізація 16 інвестиційних проєктів, у тому числі будівництво та реконструкція 8 сучасних зерноскладів загальною потужністю 128,7 тис. тонн, 4 зерносушарок, 2 плодосховищ на 1,6 тис. тонн, та 2 інших інфраструктурних проєктів.
 11. 11. Інфраструктура аграрного ринку Вінницької області Наявність: • 74 елеватори потужністю 3,4 млн тонн, • потужності с/г підприємств для зберігання зернових та олійних культур на 3,0 млн тонн, • 49 фруктосховищ на 80,3 тис. тонн, • 11 картоплесховищ на 4,1 тис. тонн, • 18 овочесховищ на 10,6 тис. тонн, • 2 комбінованих овочекартоплесховищ на 1,7 тис. тонн.
 12. 12. За 5 місяців 2020 року український аграрний експорт склав понад $9 млрд За січень – травень 2020 року експорт товарів АПК та харчової промисловості склав $9 072,3 млн, що на 2 % або $180,3 млн більше, ніж за відповідний період 2019 року. У структурі експорту традиційно переважає продукція рослинництва, зокрема зернові культури, олії та продукти переробки. Загалом порівняно з попереднім періодом збільшилося постачання на зовнішні ринки: • олії соняшникової, сафлорової або бавовняної – на $421,3 млн (+22,4 %); • ячменю – на $107,6 млн (у 2,4 раза); • пшениці – на $100,0 млн (+10,3 %); • макухи, твердих відходів від вилучення рослинних жирів і олій – на $44,2 млн (+9,2 %). Крім того, суттєво збільшився попит на українську олію свиріпову, ріпакову та гірчичну (у 18,7 раза).
 13. 13. Список літератури 338.43 В 25 Вдовенко, Н. М. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки : монографія / Н. М. Вдовенко, А. В. Невесенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с. 338.43 П 69 Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Житомир. нац. агроекол. ун-т, ГО «Наукові горизонти» ; за ред.: Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 364 с.
 14. 14. 338.43 С 76 Сталий розвиток сільських територій : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т [та ін.] ; за ред.: Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса. – Житомир ; Київ ; Клайпеда : ЦУЛ, 2019. – 423 с. 338.43 Т 60 Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України : монографія / за ред. В. В. Апопія. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 316 с.
 15. 15. • Гаваза, Є. В. Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку / Є. В. Гаваза // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 131–135. • Голян, В. Перспективи АПК / В. Голян // Агро перспектива. – 2018. – № 7. – С. 22–27. • Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21. • Іванова, Л. С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Л. С. Іванова // АгроСвіт. – 2019. – № 11. – С. 45–51. • Крюкова, І. О. Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування / І. О. Крюкова, В. А. Замлінський, Т. Є. Калина // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 46–55.
 16. 16. • Малік, М. Й. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2018. – № 1. – С. 11–19. • Фирсов, Е. А. Обоснование возможных путей развития рыночной экономики / Е. А. Фирсов // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 91–96. • Хвесик, М. А. Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів / М. А. Хвесик, М. В. Ільїна // Економіка АПК. – 2019. – № 6. – С. 6–14. • Шпикуляк, О. Г. Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку / О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік, В. А. Мамчур // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 58–68.
 17. 17. Дякую за увагу! Підготувала бібліотекар відділу аграрних наук і виробництва Тулгаєва К. С. 2020

×