Транснаціональні корпорації.pptx

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
LOGO
Транснаціональні
корпорації
в глобальній економіці
Понятійний апарат
1
2
3
Транснаціональна корпорація (ТНК) — це
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво
на основі прямих іноземних інвестицій та має
прямий контроль над своїми закордонними філіями.
Країна базування — це країна, у якій знаходиться
штаб-квартира материнської компанії ТНК.
Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК
розміщує власні дочірні підприємства або філіали на
основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
Особливості ТНК
міжнародний характер діяльності
складні соціально-економічні системи, що поєднують
фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово-
сервісні і керуючі структури, активність яких як
лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки
характеризується глобальним масштабом
постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю
широка диверсифікація
Транснаціональні корпорації.pptx
Механізм діяльності ТНК
Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності
корпорації у цілому, а не окремих її складових
Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою
створення виробничих потужностей за кордоном
Використання різних форм міжнародного поділу праці
(предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка
дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у
різних країнах світу
Розробка, передача та використання передової
технології у рамках замкнутої корпоративної
структури
Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між
окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін
(значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на
світовому ринку)
Класифікація ТНК
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, що
виробляють
однакові або подібні
товари
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, які
вертикально або
горизонтально не
об'єднані
керують
підрозділами в
певній країні, які
виробляють
товари, що
поставляються в
їх підрозділи в
інших країнах
Горизонтально
інтегровані
ТНК
Вертикально
інтегровані ТНК
Роздільні
ТНК
шведська корпорації Nestle
мережа підприємств «Fast Food»
Асоційо-
вана
компанія
материнська компанія
(централізоване планування,
управління та контроль за діяльністю
інших підрозділів ТНК)
ТНК
Згідно з методологією ЮНКТАД
Дочірнє
підпри-
ємство
акціонерне підприємство у
приймаючій країні, у якому
«від 10 до 50% акцій
належить іноземному
інвестору» (материнська
компанія отримує лише
частковий контроль у межах
частки капіталу, що їй
належить)
акціонерне
підприємство у
приймаючій країні,
більше половини акцій
якого «перебуває у
власності іншого
підприємства, яке має
право призначати або
усувати більшість
членів
адміністративних,
управлінських або
наглядових органів»
Макроструктура ТНК
неакціонерне
підприємство, що
повністю або
частково перебуває
у власності
інвестора
Філіал
Фактори
- одержання доступу до джерел дешевої робочої сили
й енергії і відхилення від дотримання технічних
стандартів по охороні навколишнього середовища і
запобігання зменшення його забруднення;
- використання з вигодою для себе змін, що
відбуваються у світових торгових відносинах;
- наближення до іноземних ринків, ємкість яких
зростає;
- запобігання захопленню конкурентами іноземних
ринків і джерела сировини;
- обхід національного антитрестівського
аконодавства країни походження ТНК;
- зменшення і нейтралізація циклічних коливань
економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської
корпорації;
- реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком
інтегрованої системи для проведення
великомасштабних економічних операцій.
розміщення
виникнення ТНК
специфічні для
фірми:
• управлінський
і виробничий
досвід
• характер
продукції
•структура ринку
•масштаби
виробництва
специфічні для
регіону:
• розмір території
•транспортні зв'язки
•культурні особливості
і традиції
специфічні для
нації або держави:
•політичні фактори
•податкове і
фінансове
законодавство
специфічні для
даної галузі
промисловості:
(за П. Баклі і М. Кассоном)
(за Дж. Діболдом)
Найбільші ТНК світу
Найбільші ТНК світу
«Exxon Mobil» - видобуток
нафти й газу (341 млрд.)
"Apple" - виробництво комп'ютерів,
офісної техніки та програмного
забезпечення(65,1 млрд.)
автомобільна видобувна
хімічна
фармацевтична
нафтова Галузі
Основна частина активів ТНК
ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована.
Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи
в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей.
У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії
багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78.
За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60%
компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна
промисловість і сільське господарство
електроніка
сфера послуг
● «Toyota motor» -
автомобілебудування
(202,8 млрд.)
● «Basf» - хімічна
промисловість (85,5
млрд.)
● «Nestle» - харчова
промисловість (112 млрд.)
● «China Mobile» -
телекомунікаційні послуги
(184,4 млрд.)
Частка ТНК у сферах
Зі 100 найбільших економік у світі, 52 —
транснаціональні корпорації, інші — держави
понад
70%
90 % 80 %
50%
світове
промислове
виробництво
прямі
зарубіжні
інвестиції
технологічні
розробки
світова
торгівля
Вплив ТНК
Політика
Економіка
Науково-технічний прогрес
Інвестиції
• співпраця з конкурентами та клієнтами
• реалізують власну корпоративну
дипломатію, корпоративну ідеологію
• мають власні численні спецслужби
• держава в державі
• використання новітніх технологій
• здійснюють глобальний трансфер
нових технологій
• дослідницькі центри в багатьох
країнах, де для цього є
кваліфіковані кадри
• інтеграція своїх виробничих
потужностей
• ведення стабільної економічної,
відкритої та ефективної діяльності у
кризовий період
ТНК
• транснаціональні банки,
• телекомунікаційні компанії,
• страхові компанії,
• аудиторські компанії,
• інвестиційні і пенсійні фонди.
Наслідки діяльності
• створення пропозиції та
задоволення попиту
населення на нові товари;
• підвищення зайнятості
населення та створення
нових робочих місць;
• збільшення надходжень
до національних бюджетів
країн;
• використання та розробка
інновацій у своїй
діяльності
• збільшення інвестиційних
надходжень
• монополізація влади та
негативний вплив на
національну економіку
держави;
• приховування прибутків,
обхід національного
законодавства;
• створення негативної
конкуренції для
національних виробників
шляхом монопольного
встановлення цін на
продукцію;
• першочергове задоволення
власних інтересів, не
зважаючи на потреби держав
• виснаження ресурсної бази
ТНК
658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та
несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з
англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
● «Людина з Сеула» — це
три історії в одній: історія
успіху країни, всесвітньо
відомої корпорації та
людини, яка намагається
поєднати розбудову
кар’єри в нових умовах з
сімейним життям. Їх щиро
й дотепно розповідає нам
Френк Аренс, у минулому
журналіст газети
Washington Post, який
обійняв ключову посаду в
компанії Hyundai та
переїхав до Південної
Кореї.
658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів /
Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с.
● Чемберс ділиться своїм
розумінням персоналу,
принципів і правил гри, які
забезпечили перетворення
''Циско'' на світового
інтернет-гіганта... Збірка
найкращих рецептів,
обов'язкова до читання
для будь-якого керівника в
будь-якій індустрії. Джон
Дорр, автор бестселера
''Вимірюй важливе''
336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних
корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с.
● Монографія присвячена
комплексному
дослідженню теоретичних
засад організації
та функціонування систем
оподаткування доходів
ТНК і визначенню
макроекономічного ефекту
від змін у цих системах в
умовах глобалізації та
активізації інтеграційних
процесів.
339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка :
монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за
ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с.
● У монографії розкрито основні
положення сучасної методології
ідентифікації та дослідження
багатонаціональних підприємств
з акцентом на ключових
напрямах її змін. Наведено
критичні оцінки й порівняння
основних теоретичних підходів
до аналізу сучасних БНП,
розкрито головні протиріччя
логіки їхнього розвитку. Читачеві
пропонуються ключові
результати досліджень авторів
книги щодо сучасних...
65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових
індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с.
● У монографії досліджується
вплив прямих іноземних
інвестицій міжнародних
корпорацій на експортний
потенціал країн-реципієнтів
капіталу. Аналізується еволюція
теорій транснаціональних фірм,
розкриваються методологічні
аспекти дослідження експортної
діяльності ТНК. На матеріалах
нових індустріальних країн Азії
розкрито прямий та непрямий
вплив ТНК на динаміку, товарну
структуру та регіональні напрями
експорту.
Статті з періодичних видань
● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки:
стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. –
2021. – № 11. – С. 112-115.
● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій:
еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16.
● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І.
Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85-
97.
● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи
організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко //
Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113.
● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та
практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46.
● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т.
Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. –
№ 6. – С. 18-26.
● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності
транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв //
Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
Дякую за увагу!
Підготувала:
Джуринська Тетяна,
провідний бібліограф.
1 of 23

More Related Content

What's hot(20)

Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...
Презентація-огляд «Незалежність України: через терни до волі» (до 30-ї річниц...
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека1.6K views
Види помилокВиди помилок
Види помилок
labinskiir-33103.1K views
10 b s_2018_ua10 b s_2018_ua
10 b s_2018_ua
ruslan kuznetsov771 views
11
1
booksss10070.7K views
3 популяція3 популяція
3 популяція
ДПТНЗ "Камінь-Каширське ВПУ"6.3K views
називні реченняназивні речення
називні речення
liliya28969.3K views
Аналіз медіатекстів. Схема аналізуАналіз медіатекстів. Схема аналізу
Аналіз медіатекстів. Схема аналізу
Смерека Олександра20.8K views
6565
65
ssusera012b0558 views
Генетичний код Генетичний код
Генетичний код
Olena Forys6.2K views

Similar to Транснаціональні корпорації.pptx(20)

Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендаціїВимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Вимірювання динаміки розвитку МСП: економічне обґрунтування та рекомендації
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій228 views
Торгівля та економічний розвиток: сучасні трендиТоргівля та економічний розвиток: сучасні тренди
Торгівля та економічний розвиток: сучасні тренди
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій394 views
Політика сприяння експорту МСП в УкраїніПолітика сприяння експорту МСП в Україні
Політика сприяння експорту МСП в Україні
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій659 views
Путівник експортера №2 (9)Путівник експортера №2 (9)
Путівник експортера №2 (9)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій231 views
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Торговельне регулювання в Україні: Як знизити витрати українських МСП для вих...
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій105 views
0101
01
AnastasiaVoloshyna2144 views

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky106 views
Живопис може творити чудесаЖивопис може творити чудеса
Живопис може творити чудеса
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky37 views
Архітектура в стародрукахАрхітектура в стародруках
Архітектура в стародруках
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky92 views
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky68 views
Лісівництво: еколого-збалансований розвитокЛісівництво: еколого-збалансований розвиток
Лісівництво: еколого-збалансований розвиток
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky25 views
Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог
Чеботарьов Дмитро Федорович -відомий вчений геронтолог
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky83 views
Перша допомога при мінно-вибухових травмахПерша допомога при мінно-вибухових травмах
Перша допомога при мінно-вибухових травмах
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky316 views
chas-kinuti-paliti.pptxchas-kinuti-paliti.pptx
chas-kinuti-paliti.pptx
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky37 views
mediki-zaxisniki-ukraiini.pptxmediki-zaxisniki-ukraiini.pptx
mediki-zaxisniki-ukraiini.pptx
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky67 views
evropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.pptevropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.ppt
evropejski-universiteti-dlya-ukraiinskoii-molodi.ppt
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky55 views
Просвітницька діяльність Івана СтешенкаПросвітницька діяльність Івана Стешенка
Просвітницька діяльність Івана Стешенка
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky72 views
Чого вартий успіх Стефана А. ШварцманаЧого вартий успіх Стефана А. Шварцмана
Чого вартий успіх Стефана А. Шварцмана
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky23 views
Естонія: старі традиції та високі технологіїЕстонія: старі традиції та високі технології
Естонія: старі традиції та високі технології
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky52 views
Динаміка чисельності населення світуДинаміка чисельності населення світу
Динаміка чисельності населення світу
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky89 views
Прекрасна Латвія – Балтійська чарівницяПрекрасна Латвія – Балтійська чарівниця
Прекрасна Латвія – Балтійська чарівниця
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky25 views
Велика людина, великий керівникВелика людина, великий керівник
Велика людина, великий керівник
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky50 views
У віках судилося безсмертя…У віках судилося безсмертя…
У віках судилося безсмертя…
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky72 views
Здай кров - збережи життяЗдай кров - збережи життя
Здай кров - збережи життя
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky70 views
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпекиОрганічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky97 views
Жінка-матір – берегиня сім’їЖінка-матір – берегиня сім’ї
Жінка-матір – берегиня сім’ї
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky140 views

Recently uploaded(20)

EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys14 views
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 views
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 views
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка20 views
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 views
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 views
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 views

Транснаціональні корпорації.pptx

 • 2. Понятійний апарат 1 2 3 Транснаціональна корпорація (ТНК) — це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. Країна базування — це країна, у якій знаходиться штаб-квартира материнської компанії ТНК. Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих іноземних інвестицій.
 • 3. Особливості ТНК міжнародний характер діяльності складні соціально-економічні системи, що поєднують фінансові, виробничі, науково-технологічні, торгово- сервісні і керуючі структури, активність яких як лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки характеризується глобальним масштабом постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю широка диверсифікація
 • 5. Механізм діяльності ТНК Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності корпорації у цілому, а не окремих її складових Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей за кордоном Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, детальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у різних країнах світу Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої корпоративної структури Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін (значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на світовому ринку)
 • 6. Класифікація ТНК керують підрозділами, розташованими в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари керують підрозділами, розташованими в різних країнах, які вертикально або горизонтально не об'єднані керують підрозділами в певній країні, які виробляють товари, що поставляються в їх підрозділи в інших країнах Горизонтально інтегровані ТНК Вертикально інтегровані ТНК Роздільні ТНК шведська корпорації Nestle мережа підприємств «Fast Food»
 • 7. Асоційо- вана компанія материнська компанія (централізоване планування, управління та контроль за діяльністю інших підрозділів ТНК) ТНК Згідно з методологією ЮНКТАД Дочірнє підпри- ємство акціонерне підприємство у приймаючій країні, у якому «від 10 до 50% акцій належить іноземному інвестору» (материнська компанія отримує лише частковий контроль у межах частки капіталу, що їй належить) акціонерне підприємство у приймаючій країні, більше половини акцій якого «перебуває у власності іншого підприємства, яке має право призначати або усувати більшість членів адміністративних, управлінських або наглядових органів» Макроструктура ТНК неакціонерне підприємство, що повністю або частково перебуває у власності інвестора Філіал
 • 8. Фактори - одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навколишнього середовища і запобігання зменшення його забруднення; - використання з вигодою для себе змін, що відбуваються у світових торгових відносинах; - наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає; - запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків і джерела сировини; - обхід національного антитрестівського аконодавства країни походження ТНК; - зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації; - реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком інтегрованої системи для проведення великомасштабних економічних операцій. розміщення виникнення ТНК специфічні для фірми: • управлінський і виробничий досвід • характер продукції •структура ринку •масштаби виробництва специфічні для регіону: • розмір території •транспортні зв'язки •культурні особливості і традиції специфічні для нації або держави: •політичні фактори •податкове і фінансове законодавство специфічні для даної галузі промисловості: (за П. Баклі і М. Кассоном) (за Дж. Діболдом)
 • 10. Найбільші ТНК світу «Exxon Mobil» - видобуток нафти й газу (341 млрд.) "Apple" - виробництво комп'ютерів, офісної техніки та програмного забезпечення(65,1 млрд.)
 • 11. автомобільна видобувна хімічна фармацевтична нафтова Галузі Основна частина активів ТНК ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована. Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей. У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78. За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60% компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна промисловість і сільське господарство електроніка сфера послуг
 • 12. ● «Toyota motor» - автомобілебудування (202,8 млрд.) ● «Basf» - хімічна промисловість (85,5 млрд.)
 • 13. ● «Nestle» - харчова промисловість (112 млрд.) ● «China Mobile» - телекомунікаційні послуги (184,4 млрд.)
 • 14. Частка ТНК у сферах Зі 100 найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні корпорації, інші — держави понад 70% 90 % 80 % 50% світове промислове виробництво прямі зарубіжні інвестиції технологічні розробки світова торгівля
 • 15. Вплив ТНК Політика Економіка Науково-технічний прогрес Інвестиції • співпраця з конкурентами та клієнтами • реалізують власну корпоративну дипломатію, корпоративну ідеологію • мають власні численні спецслужби • держава в державі • використання новітніх технологій • здійснюють глобальний трансфер нових технологій • дослідницькі центри в багатьох країнах, де для цього є кваліфіковані кадри • інтеграція своїх виробничих потужностей • ведення стабільної економічної, відкритої та ефективної діяльності у кризовий період ТНК • транснаціональні банки, • телекомунікаційні компанії, • страхові компанії, • аудиторські компанії, • інвестиційні і пенсійні фонди.
 • 16. Наслідки діяльності • створення пропозиції та задоволення попиту населення на нові товари; • підвищення зайнятості населення та створення нових робочих місць; • збільшення надходжень до національних бюджетів країн; • використання та розробка інновацій у своїй діяльності • збільшення інвестиційних надходжень • монополізація влади та негативний вплив на національну економіку держави; • приховування прибутків, обхід національного законодавства; • створення негативної конкуренції для національних виробників шляхом монопольного встановлення цін на продукцію; • першочергове задоволення власних інтересів, не зважаючи на потреби держав • виснаження ресурсної бази ТНК
 • 17. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с. ● «Людина з Сеула» — це три історії в одній: історія успіху країни, всесвітньо відомої корпорації та людини, яка намагається поєднати розбудову кар’єри в нових умовах з сімейним життям. Їх щиро й дотепно розповідає нам Френк Аренс, у минулому журналіст газети Washington Post, який обійняв ключову посаду в компанії Hyundai та переїхав до Південної Кореї.
 • 18. 658 Ч-42 Чемберс, Д. Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів / Д. Чемберс, Д. Брейді ; з англ. пер. Р. Клочко. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 336 с. ● Чемберс ділиться своїм розумінням персоналу, принципів і правил гри, які забезпечили перетворення ''Циско'' на світового інтернет-гіганта... Збірка найкращих рецептів, обов'язкова до читання для будь-якого керівника в будь-якій індустрії. Джон Дорр, автор бестселера ''Вимірюй важливе''
 • 19. 336 К 95 Кучерова, І. М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І. М. Кучерова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 192 с. ● Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.
 • 20. 339.9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с. ● У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних...
 • 21. 65.58 Р 59 Рогач, О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 256 с. ● У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту.
 • 22. Статті з періодичних видань ● Воронкова, Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава. – 2021. – № 11. – С. 112-115. ● Гончарова, Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 4–16. ● Гладій, Ірина. Трансфертне ціноутворення транснаціональних корпорацій / І. Гладій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. - № 3. – С. 85- 97. ● Волошко, Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки / Н. О. Волошко // Економіка та держава. – 2020. – № 7. - С. 110-113. ● Базов, В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика / В. П. Базов // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 34-46. ● Мельник, Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т. Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 6. – С. 18-26. ● Миркєєв, Я. Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини / Я. Ю. Миркєєв // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 299-309.
 • 23. Дякую за увагу! Підготувала: Джуринська Тетяна, провідний бібліограф.