Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

85 views

Published on

До 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував віртуальну виставку «Українська революція 1917-1921 рр. в постатях».

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

 1. 1. До 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки
 2. 2. Атлас історії України / упоряд. Д. В. Ісаєв ; наук. ред. Г. В. Боряк. – Київ : Картографія, 2012. – 152 с. : іл., карт. Атлас презентує віхи історії України у просторовому вимірі. Крім динаміки політичних подій і територіальних змін, карти містять інформацію про доісторичні часи, населення, культуру і економіку. Картографічний портрет історії українського народу поєднано з історією територій, на яких існує сучасна Українська держава, та найближчим історико-географічним довкіллям. Враховано останні здобутки історичної науки.
 3. 3. Сьомий том видання містить документи, що висвітлюють один із найважливіших періодів становлення Української держави. Короткий історичний проміжок вмістив: відновлення української державності з 1893 по 1917 рік, війну 1914–1917 pp., правління Української Центральної Ради, Гетьманат, Директорію та проголошення Західнр-Української Народної Республіки. Україна. Антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. У 10 т. Т. 7. Дорога до себе / Укр. Всесвіт. Координ. Рада ; упорядкув., передм. та прим. Дм. Павличка. – Київ : Основи, 2009. – 704 с.
 4. 4. Гирич, І. Формування модерної української нації: теорія і суспільні виклики (ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2014. – 112 с. У книзі на концептуальному рівні розповідається про основні етапи українського національно- визвольного руху ХІХ – початку ХХ століття. Розкривається теоретичний зміст і ключові ідеї української інтелектуальної думки першого періоду новітньої історії України.
 5. 5. Нариси історії Української революції 1917–1921 років : у 2 кн. / кер. авт. кол. В. Ф. Верстюк. – Київ : Наук. думка, 2011 – 2012. Кн. 1. – 2011. – 388 с. Кн. 2 . – 2012. – 462 с. У книзі розповідається про особливий період у модерній історії України, в ході якого були реалізовані перші в XX ст. українські державотворчі проекти: Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розкриваються соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий історіографічний доробок сучасних українських істориків, які займаються вивченням Української революції.
 6. 6. Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора–Друк, 2016. – 480 с. Дванадцять війн, які кривавим вихором пронеслись по Україні 1917– 1921 рр., в радянській історії носили назву «громадянська війна», але вони велися за володіння українськими ресурсами (людськими, продовольчими, енергетичними). У лютому 2017 року ми будемо згадувати революцію, яка дала нашим прадідам надію на кращу долю, але її ідеали сто років тому не втілилися в реальність, а були потоплені в крові. Ми знову отримали надію і завдання нашого покоління не упустити цей шанс.
 7. 7. Солдатенко, В. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 511 с. : фот. У цій книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу Української революції, керував її втіленням в життя, очолював політично- координаційний центр національної державності, – М. Грушевського, B. Винниченка, М. Міхновського, Д. Дорошенка, П. Христюка, C. Голубовича, М. Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді – справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав вектор розвитку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії. 
 8. 8. Гирич, І. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації : до 150-річчя з дня народж. М. Грушевського / І. Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Смолоскип, 2016. – 840 с.  У книзі знаного грушевськознавця Ігоря Гирича надруковані його найголовніші праці про життя та діяльність великого історика і громадсько-політичного діяча – Михайла Грушевського, написані у 1990-х – 2010-х роках.  Наголос у студіях зроблено на суспільно-політичний аспект діяльності історика, його внеску в ідеологію українського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 9. 9. Яневський, Д. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с. Книга «Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра» Данила Яневського є навчальним посібником для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен української державності. На його думку, багатьом публіцистам та історикам, які досліджували цю тему, попри їх тривалі і вперті зусилля, бракує об’єктивності. Він не зміг утриматися від спокуси сформулювати свої варіанти відповідей на питання: у чому була суть «Української революції" під проводом Української Центральної Ради і яку історію написав видатний національний історик Михайло Грушевський? Ви дізнаєтесь, що приховують сучасні міфотворці про вітчизняну історію періоду 1917-1920 рр., і спробуєте разом із автором з’ясувати, що саме відбувалося на теренах сучасної України у цей час.
 10. 10. Скоропадський, П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І. Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.  Видання «Скоропадський. Спогади 1917-1918» підготувала група фахівців Інституту археографії Академії наук.  Текст спогадів Гетьмана подано мовою оригіналу, з коментарями, ґрунтовною післямовою і анотованим покажчиком імен.
 11. 11. Винниченко, В. Відродження нації. Заповіт борця за визволення / В. Винниченко. – Київ : Книга Роду, 2008. – 800 с. – (Мемуари). Про перемоги й поразки Української революції 1917 – 1920 років та її відомих учасників розповідає у своїх працях «Відродження нації» (1920 р.) та «Заповіт борцям за визволення» (1949 р.) голова першого уряду УНР, автор чотирьох доленосних універсалів.
 12. 12. Міхновський, М. Суспільно-політичні твори / М. Міхновський. – Київ : Смолоскип, 2015. – 464 с. : іл. Пропонуємо увазі читачів видання суспільно- політичних творів Миколи Міхновського (1873– 1924) – відомого українського політичного та громадського діяча, публіциста, основоположника, ідеолога і лідера самостійницької течії українського руху кінця XIX — початку ХХ ст. Книжка містить славнозвісну брошуру «Самостійна Україна», авторські листи, програми, численні публікації з часописів «Самостійна Україна», «Запоріжжє», «Слобожанщина», «Сніп» та ін., а також ґрунтовні статті про життєвий і творчий шлях самого батька українського самостійництва.
 13. 13. Бібліотекар І кат. Відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Циба Л. П.

×