Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bažnyčios slėpinys

1,270 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bažnyčios slėpinys

 1. 1. Tomas Viluckas<br />www.viluckas.lt<br />“Alfa” kursas.kretinga. 2010<br />BAŽNYČIOS SLĖPINYS<br />
 2. 2. Šiuolaikinio žmogaus nuostata<br />Dievui – TAIP, Bažnyčiai – NE.<br />
 3. 3. Tokio požiūrio priežastys:<br />Bažnyčia skelbia senamadiškas tiesas ir dogmas;<br />Susidūrimas su veidmainiais tikinčiais;<br />Nesuprantamos apeigos, ritualai, pamokslai;<br />Piktinantis dvasininkų elgesys;<br />Dievas vienas, o religijų ir bažnyčių daug.<br />
 4. 4. Bažnyčioje mums nuobodu.<br />AbraomasLinkolnas(1809 – 1865 )<br />“Jeivisi tie, kuriesekmadieniorytiniųpamaldųmetuužsnūsta, sutartinaisugultų ant suolų, jiemsbūtųžymiaipatogiau.”<br />
 5. 5. Daugeliui žodis “bažnyčia” reiškia pastatą. <br />Žodis “bažnyčia” atėjo iš baltarusių ar senosios lenkų kalbų – “božnica” ir reiškia „Dievo namai”, “maldykla”.<br />
 6. 6. Tikroji “bažnyčios” reikšmė<br />Lotynų ir graikų k. žodis ekklesia, kuris kilęs iš veiksmažodžio ek–kaléin – „šaukti iš kur“, tai reiškia „sušaukimą“ – paprastai religinio pobūdžio liaudies susirinkimą.<br />Pirmoji Kristų tikinčiųjų bendruomenė pasivadino „Ecclesia“, tuo norėdama pabrėžti, kad Dievas „sušaukia“ savo tautą iš visų žemės pakraščių. <br />Dar kitas graikiškasis žodis Kyriaké, iš kurio kilo anglų church, o vokiečių Kirché, reiškia: „Viešpačiui priklausanti“.<br />
 7. 7. “SUŠAUKTIEJI”<br />
 8. 8. Bažnyčios apibrėžimas<br />Bažnyčia yra Jėzaus Kristaus mokinių, besivadovaujančių Dievo žodžiu ir dalyvaujančių apeigose bendruomenė. <br />Ji yra „nematoma" bendruomenė, kuriai priklauso visi Jėzaus Kristaus mokiniai, net jei jie vienas kito nepažįsta. <br />Pasaulyje šiuo metu yra 2,2 mlrd. įvairioms bažnyčioms ir bendruomenėms priklausančių krikščionių. <br />Bažnyčiai priklauso kiekvienas, kuris tiki Jėzumi Kristumi. Bažnyčios nariu tampame ne gimdami, bet atgimdami iš vandens ir Dvasios. Jėzus įsakė savo mokiniams eiti rinkti naujų mokinių juos krikštijant. Krikštas yra regimas priklausomybės bažnyčiai ženklas. Jis regimai išreiškia, kas yra krikščionis. Krikštas ženklina tai, kad mes mirėme ir prisikėlėme su Kristumi.<br />
 9. 9. KRIKŠČIONIMI NE GIMSTAMA, O TAMPAMA<br />
 10. 10. Jėzus sakė:<br />„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“. (Mt. 18, 20)<br />
 11. 11. NEĮVEIKIAMA UŽDUOTIS?<br />
 12. 12. Bažnyčios požymiai:<br />Tikėjimo išpažinimas;<br />Apeigų, dieviškosios liturgijos, ypač sakramentų, šventimas;<br />Dvasininkai ir hierarchija.<br />
 13. 13. Tikėjimo išpažinimas<br />
 14. 14. Apeigų šventimas<br />
 15. 15. HIERARCHIJA<br />
 16. 16. VienA – nes mes esame suvienyti<br />
 17. 17. ŠventA – nes esameDievui paŠvĘsta tauta<br />
 18. 18. Visuotinė, nes aprėpia visus žmones visais laikais visame pasaulyje<br />
 19. 19. Apaštalinė, NES yra pastatyta ant apaštalų ir jų mokymo, ir yra išsiųsta į pasaulį<br />
 20. 20. Ar įmanoma būti krikščionimi ir neiti į bažnyčią? <br />Atsakymas:<br /> svarbu ne eitiį bažnyčią, bet būti bažnyčia.<br />
 21. 21. www.viluckas.lt<br />

×