Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelumuotoilu Oulu

1,474 views

Published on

Virikemateriaalit Oulussa järjestettyihin työpajoihin Rastorissa ja OAMKissa vuonna 2012. Lue lisää vaikuttava.fi/palvelumuotoilu

Published in: Business
 • Login to see the comments

Palvelumuotoilu Oulu

 1. 1. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Palvelua  tuo*eistamassa,  kehi*ämässä  vai  muotoilemassa  ;-­‐)  
 2. 2. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   •   15  vuo8a  markkinoin<vies<ntää  (350+  yritystä)   •   Mainostoimistokokemus  (Mercum  Fennica,  Ajatus)   •   Konsultoin<kokemusta  (Myyn<teho,  Design  Start,  Ramse)   •   Koulutuskokemus  (Rastor,  Markkinoin<-­‐ins<tuuN,  PSK)   •   Ak<ivises<  sosiaalisessa  mediassa  vuodesta  2010   •   Ensimmäinen  oma  ko<sivu  1991   •   Konseptoija,  muutoksen  provosoija     •   Melkein  luokanope8aja,  kahden  lapsen  isä   •   StartUp-­‐hengaaja  (Takomo,  Star8aamo)   •   Kiinnostunut  nyt:  verkostoituminen,  palvelumuotoilu  ja  pelillistäminen   twi8er.com/vesailola   pinterest.com/vesailola   facebook.com/vesailola   linkedin.com/vesailola   vaiku8ava.fi   slideshare.net/vilola   Äänessä   @vesailola  
 3. 3. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Pistokoe   Joko  on  hahmo8unut  selkeäs<  mitä  myy8e?  
 4. 4. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Palvelujen  rooli  yrityksen  nykyisessä  liiketoiminnassa  ja  strategiassa     Mikä  on  palvelujen  osuus  liikevaihdosta  ja  mikä  on  kehi8ämispoten<aali     Onko  palveluja  tuo8eistamalla  saatavissa  kilpailuetua     Mikä  on  organisaa<on  valmius  tuo8eistaa  ja  toimi8aa  kehite8yjä  palveluja   Tyypilliset  kysymykset  tuo*eistamisesta:     Saavutetut  hyödyt,  sitoutuminen/mo<vaa<o/tarve     Miten  asiakas  osallistuu  tuo8eistamiseen     Miten  asiakastarve  määritellään     Mikä  on  tuo8eistamisen  konkreeNnen  tuotos     Mitä  maksaa?  Mikä  on  ROI?     Miten  valita  yhteistyökumppani/asiantun<ja?     Mistä  julkista  tukea  tuo8eistamiseen     Mihin  asiantun<ja?  Mitä  voi  jatkaa  itse?     Tuo8eistamisen  suhde  muuhun  liiketoiminnan  kehi8ämiseen  (strategia,  markkinoin<,  laatu,   toimintajärjestelmät,  osaamisen  kehi8äminen,  liiketoiminnan  analysoin<  ja  kehi8ämisprojek<t)   Lähtökohta   Mitä?  Missä?  Milloin?  
 5. 5. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   TOP  10  +  syytä  tuo*eistaa  palvelu     Uusien  palvelujen  paketoin<     Lisää  hilloa,  lisää  uusia  asiakkaita     Nykyisten  palveluiden  laajentaminen     Palveluprosessien  aukipurku     Kauppa-­‐  ja  <lakonsep<en  suunni8elu     Räätälöity  asiakaspalvelu     Uusien  liiketoiminta-­‐aluieden  kartoitus     LiiketoimintakriiNset  (verkko)palvelut     Asiakasprofiloin<  ja  asiakasymmärryksen  lisääminen     Palvelukonsep<en  kityetys,  erilaistaminen  kilpailijoista     Palveluliiketoiminnan  kehi8äminen  nykytoiminnan  pohjalta     Kehityshankkeiden  suunni8elu,  budjetoin<,  johtaminen,  kilpailu8aminen   Lähtökohta   Istutaanpa  alas.  
 6. 6. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Tavoi8eet   Mikä  on  palvelun  tuo8eistamisen  tavoite?  
 7. 7. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Tavoi8eet   Sama  toisin  sano8una?  
 8. 8. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   •  Tukea  tuotekehitykseen   •  Parempi  asiakasymmärrys   •  Uudelleenasemoin<   •  Palveluiden  ja  tuo8eiden  ”paketoin<”   •  Uudet  ansaintalogiikat  ja  –mallit   •  Uudentyyppiset  kohtaamisympäristöt     •  Asiakaskokemuksen  ja  brändin  vahvistaminen   •  Palvelujen  kaupallistaminen  ja  tuo8eistaminen   •  Uusi  asiakasryhmä,  jakelukanava,  innovaa<o   •  Ei  tehdä/toimita  samalla  tavalla  kuin  muut     •  Oman  toiminnan  terve  kyseenalaistaminen   Pistokoe  Välikertaus   Tätähän  se  siis  hyöväsi?  
 9. 9. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   TARVE   TIEDON  ETSINTÄ   OSTO/HANKINTA   KOKEMUS   SUOSITTELU   VERTAILU   Yhteenveto   Kertaus  on  opintojen  äi<.  
 10. 10. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Yhteenveto   Toimii  kuin  junan  vessa!!??  
 11. 11. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Kevennys   Palveluja  voi  aina  suunnitella,  mu8a  jonkun  on  myös  oste8ava.  
 12. 12. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Pistokoe  Kysymys   hmm…  onko  kyse  siis  kokemuksesta…  
 13. 13. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Käy8ölii8ymät   Elämykset   Lisäarvo   Asiakas-­‐ ymmmärrys   Tilat,  ympäristöt   Konsep<t   Formaa<t   Pistokoe  Kysymys   ..kohtaamisista,  <loista,  sisällöistä…   Prosessit   Esineet   Asiakaspalvelu  
 14. 14. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Mentelmä   Piirretäänpä  siitä  kuva.  
 15. 15. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Menetelmä   Kullakin  on  oma  menetelmänsä.  
 16. 16. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola  
 17. 17. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola  
 18. 18. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Menetelmä   Tätä  se  on  se  muotoilukieli.  
 19. 19. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Menetelmä   Ja  sama  kuvite8una.  
 20. 20. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Arvolupaus   Tarjooma  KPI-­‐  avainmi8arit   Markkinat   Kumppanuudet   Ongelman-­‐     ratkaisu   Heimot   Persoonat   Kanavat   Ansainta   Ekosysteemi   Eli  visualisoidaan  palvelubisnes.  Yhteenveto  
 21. 21. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Asiakkaat   Otetaan  tolkku  asiakkaista.  
 22. 22. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Onhan  eri  heimot  tunniste8u?  Asiakkaat  
 23. 23. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola  
 24. 24. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Asiakkaat   Palvelukonsep<lle  aina  pikaproto-­‐tes<  
 25. 25. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Yhteenveto   Case  HKL  ja  kokonaisprosessin  aukipurku  
 26. 26. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   ”AsiantunCja  on  se  henkilö,  joka  on  tehnyt  kapealla  alalla  kaikki  mahdolliset  virheet”  -­‐  Fyysikko  Niels  Bohr  
 27. 27. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Pistokoe   Kesälomareissulla  tai  kuntosalilla?  Mitä  jäikään  mieleesi?  
 28. 28. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Pistokoe   Asiakas  näkee  vain  yhden  totuuden.  
 29. 29. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Tavoite Osallistujat Sisältö Näkemykset Konseptit Suunnitelmat Tarjooma Yhteenveto   Lähde  liikkeelle   Aloita  joskus  tästä…   …  älä  aina  kiireessä  tästä  
 30. 30. Vesa  Ilola,  vesa.ilola@gmail.com,  050  4060412,  @vesailola   Yhteenveto   Tehdään  menestys  yhdessä!   twi8er.com/vesailola   pinterest.com/vesailola   facebook.com/vesailola   linkedin.com/vesailola   vaiku8ava.fi   slideshare.net/vilola  

×