Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 © REDDO
Vaikuta	
  asiantun*jana	
  -­‐	
  erotu	
  asiakaspalvelijana	
  
4.4.2014	
   1	
  
	
  
Markkinoin*	
  
	
  
...
2 © REDDO
07.
Markkinoin.	
  +	
  Myyn.	
  +	
  Palvelu	
  →	
  ”Kauppa”	
  	
  
3 © REDDO
Tyypillises.	
  95	
  %	
  	
  
markkinoinnista	
  valuu	
  tänne	
  
	
  
Miksi	
  markkinoin.	
  on	
  niin	
 ...
4 © REDDO
HAASTE	
  
Maksimoida	
  5	
  %:n	
  osuma	
  
	
  
Mihin	
  tällä	
  sparrauksella	
  tähtäämme?	
  
5 © REDDO
Mitä	
  se	
  markkinoin.	
  on	
  
•  Ongelmien	
  ratkaisua	
  (ongelmien	
  paikantamista	
  ja	
  analysoin....
6 © REDDO
Markkinoinnin	
  peruskaava	
  
TUOTE/PALVELU	
  
mitä?	
  
KOHDERYHMÄ	
  
kenelle?	
  
IMAGO	
  
millä	
  mieli...
7 © REDDO
8 © REDDO
AjaNelutapa	
  ja	
  palvelu	
  –	
  ei	
  vain	
  sarja	
  toimintoja	
  
Markkinoin.	
  on	
  enemmän	
  ajaNe...
9 © REDDO
Ajat	
  muuNuvat,	
  Eskoseni.	
  
10 © REDDO
Minä	
  myyjänä?	
  
11 © REDDO
Omien	
  osaamistasojen	
  määriNely	
  
1)	
  Ei	
  osaamista	
  asiassa	
  
2)	
  AloiNelija	
  (tarvitsee	
 ...
12 © REDDO
Myyn.	
  on	
  ollut	
  pitkään	
  suppiloajaNelua	
  
Mikä	
  heräNää	
  
huomioon?	
  
Mikä	
  kiinnostaa	
  ...
13 © REDDO
LöydeNäävys	
  
(hakukoneet)	
  	
  
Samastuminen	
  
”Osuminen”	
  
VaikuNaminen	
  
Osallistaminen	
  
Halu	
...
14 © REDDO
360 asteen perinteinen myyntiviestintä
15 © REDDO
Sitouttaminen
Kaupanteon vaiheet
Aktivoinnit
Tätä	
  on	
  taas	
  nykyajan	
  sitouNaminen	
  
16 © REDDO
Menestys	
  on	
  monen	
  tekijän	
  summa	
  
Kuva: Turbiini
17 © REDDO
Tyypillinen	
  myynnin	
  ympyrä	
  
18 © REDDO
MAINONTA
SÄHKÖINEN SUORA
PR TEMPAUKSET
TAPAHTUMAT
MYYNTI F2F
KOHTA JOSSA TOIMENPITEEN
PAINOARVO MUUTTUU
TIETOIS...
19 © REDDO
Kontaktoinnin	
  käsikirjoitukset	
  
Suunnitelmallinen	
  myyn*	
  
Viitekehykset	
   Vertaistuki	
  Työkalut	...
20 © REDDO
Myyn.	
  ja	
  markkinoin.	
  on	
  vain	
  osa	
  suosiNelua	
  
21 © REDDO
TARVE	
  
TIEDON	
  ETSINTÄ	
  
PÄÄTÖS	
  
VALINTA	
  
KOKEMUS	
  
SUOSITTELU	
  
VERTAILU	
  
Ostopäätöksellä	...
22 © REDDO
KäyNäjät:	
  Kasvua	
  /	
  Selviytymistä	
  hakevat	
  yritykset	
  
Toimintaympäristö:	
  kiire,	
  väsymys,	...
23 © REDDO
Tapahtuma/	
  messut	
  	
  
Sisältöpäivitys,	
  some	
  	
  
SEO,	
  Analyysi	
  	
  
Webbipäivitys	
  	
  
PR...
24 © REDDO
Nopeas.	
  syNyvät	
  
Nopeas.	
  kärryillä	
  
Tarvii	
  perusteluja	
  
Tarvii	
  suostuNelua	
  
Muutkin	
  ...
25 © REDDO
Kylmästä	
  ihmeNelijästä	
  koh.	
  kuumaa	
  suosiNajaa	
  
26 © REDDO
Kontaktointi
FB
www
Jos Tami Tamminen opastaisi 110%
konversioasennetta, millainen kuvio
syntyisi?
Miten sinä p...
27 © REDDO
Skenaario	
  4	
  
Skenaario	
  3	
  Skenaario	
  1	
  
	
  Ak.ivista	
  Some-­‐pöhinää	
  
Skenaario	
  5	
   ...
28 © REDDO
Tiedot verkosta
Vertaisarvioinnit
How to- videot
Kaverilta kysyminen
ZMOT	
  –	
  päätös	
  on	
  tehty	
  jo	
...
29 © REDDO
Menee	
  turhaa	
  aikaa	
  
Virheelliset	
  pohjat	
  
Ei	
  toimi	
  niin	
  kuin	
  pitää	
  
Ei	
  ole	
  s...
30 © REDDO
31 © REDDO
Sparrauksessa keskitytty
tähän
TE-TOIMISTO ASIAKKAAT
Yhteys
Suhde
Toimintas
Hyöty
Oivallus
Helppous
Kohtaaminen...
32 © REDDO
33 © REDDO
34 © REDDO
Ymmärrä	
  minua	
  
Muista	
  juuri	
  minut	
  
Kohtaa	
  minut	
  
Menestyksen	
  lyhyt	
  kaava:	
  Auta	
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Asiantuntijan myynti ja markkinointi

1,575 views

Published on

Vaikuta asiantuntijana - erotu asiakaspalvelijana ryhmän matkaeväät

Published in: Education

Asiantuntijan myynti ja markkinointi

 1. 1. 1 © REDDO Vaikuta  asiantun*jana  -­‐  erotu  asiakaspalvelijana   4.4.2014   1     Markkinoin*     Myyn*   Asiakaspalvelu  
 2. 2. 2 © REDDO 07. Markkinoin.  +  Myyn.  +  Palvelu  →  ”Kauppa”    
 3. 3. 3 © REDDO Tyypillises.  95  %     markkinoinnista  valuu  tänne     Miksi  markkinoin.  on  niin  vaikeaa?  
 4. 4. 4 © REDDO HAASTE   Maksimoida  5  %:n  osuma     Mihin  tällä  sparrauksella  tähtäämme?  
 5. 5. 5 © REDDO Mitä  se  markkinoin.  on   •  Ongelmien  ratkaisua  (ongelmien  paikantamista  ja  analysoin.a)   •  Ennakoin.a  (ennakoidaan  ja  tyydytetään  asiakkaan  tarpeet)   •  SuunniNelua  ja  toteutusta  (kysynnän  ja  tarjonnan  tasapainoNaminen)   •  Ydinvies.n  kiteyNämistä  (miksi  tämä  on  olemassa)   •  Elävä  prosessi  ja  ajaNelutapa   •  Sielu  +  imago  +  maine   •  MonisteNua  myyn.puheNä  (myyjä  ei  voi  olla  koko  ajan  ky.ksellä  
 6. 6. 6 © REDDO Markkinoinnin  peruskaava   TUOTE/PALVELU   mitä?   KOHDERYHMÄ   kenelle?   IMAGO   millä  mielikuvilla?   TAPA  TOIMIA   miten?  
 7. 7. 7 © REDDO
 8. 8. 8 © REDDO AjaNelutapa  ja  palvelu  –  ei  vain  sarja  toimintoja   Markkinoin.  on  enemmän  ajaNelutapa  kuin  toiminto   Jos  palvelu  epäonnistuu,  markkinoin.kaan  ei  tuota  kestävää  tulosta   Markkinoin.  on  parhaimmillaan,  kun  asiakas  kokee  sen  palveluksi.  
 9. 9. 9 © REDDO Ajat  muuNuvat,  Eskoseni.  
 10. 10. 10 © REDDO Minä  myyjänä?  
 11. 11. 11 © REDDO Omien  osaamistasojen  määriNely   1)  Ei  osaamista  asiassa   2)  AloiNelija  (tarvitsee  työtoverin  opastusta)   3)  Osaaja  (toimii  itsenäises.)   4)  Amma^lainen  (osaa  hyvin,  ohjaa  muita)   5)  Asiantun.ja  (hallitsee  asian  erinomaises.,  hahmoNaa  suuria   kokonaisuuksia  ja  pystyy  kehiNämään)  
 12. 12. 12 © REDDO Myyn.  on  ollut  pitkään  suppiloajaNelua   Mikä  heräNää   huomioon?   Mikä  kiinnostaa  nyt  ja   jatkossa?   Halu  kokeilla   Hinku  saada   Yhteydenoton  kynnys   Ostaminen     Hankinta   Osallistuminen  
 13. 13. 13 © REDDO LöydeNäävys   (hakukoneet)     Samastuminen   ”Osuminen”   VaikuNaminen   Osallistaminen   Halu  kokeilla   Hinku  saada   Yhteydenoton  kynnys   SitouNaminen   Paluut   SuosiNelut   Asiakasuskollisuus   Konversio   Liidien/kontak.en   keruu   OSTAJAT   TIETOISUUS   KIINNOSTUS   MYYNTI   PUSKARADIO   Ostopäätöksellä  on  oma  ekostysteemi  
 14. 14. 14 © REDDO 360 asteen perinteinen myyntiviestintä
 15. 15. 15 © REDDO Sitouttaminen Kaupanteon vaiheet Aktivoinnit Tätä  on  taas  nykyajan  sitouNaminen  
 16. 16. 16 © REDDO Menestys  on  monen  tekijän  summa   Kuva: Turbiini
 17. 17. 17 © REDDO Tyypillinen  myynnin  ympyrä  
 18. 18. 18 © REDDO MAINONTA SÄHKÖINEN SUORA PR TEMPAUKSET TAPAHTUMAT MYYNTI F2F KOHTA JOSSA TOIMENPITEEN PAINOARVO MUUTTUU TIETOISUUS KIINNOSTUS HALU, HINKU SITOUTUMINEN OSTOPÄÄTÖS KOHDERYHMÄN TAVOITETTAVUUS MYYNTITULOKSET Eri  keinojen  suhteutus  ”kaupanteossa”  
 19. 19. 19 © REDDO Kontaktoinnin  käsikirjoitukset   Suunnitelmallinen  myyn*   Viitekehykset   Vertaistuki  Työkalut   Vaikuta  asiantun*jana  –erotu  asiakaspalvelijana   1   Markkinoin.  ja  myyn.  yrityksille  2   Tapaamismuis.ot  ja  tarjouspohjat  3   Sähköinen  alusta  4   Tarinallistaminen,  visualisoin.  5   Osallistaminen,  inspiroituminen  6   Closing  Plan  7   Puskaradiot  tehokäyNöön  8   Refeenssit   Määrä  *  Laatu  *  Henkilöt  *  Ajoitus  =  Onnistuminen  
 20. 20. 20 © REDDO Myyn.  ja  markkinoin.  on  vain  osa  suosiNelua  
 21. 21. 21 © REDDO TARVE   TIEDON  ETSINTÄ   PÄÄTÖS   VALINTA   KOKEMUS   SUOSITTELU   VERTAILU   Ostopäätöksellä  on  oma  ekostysteemi  
 22. 22. 22 © REDDO KäyNäjät:  Kasvua  /  Selviytymistä  hakevat  yritykset   Toimintaympäristö:  kiire,  väsymys,  turhautuminen,  väärät  mielikuvat   Näkemykset:  Tuo  lisäarvoa   Konsep.:  neuvola,  katsastus   Tavoite Osallistujat Sisältö Näkemykset Konseptit Suunnitelmat Tarjooma Myynnin  pitää  olla  tavoiNeellista  ja  näkemyksellistä  
 23. 23. 23 © REDDO Tapahtuma/  messut     Sisältöpäivitys,  some     SEO,  Analyysi     Webbipäivitys     PR     Mainonta     Kuvamaailma,  videot   Luo  systemaa^nen  markkinoin.suunnitelma  
 24. 24. 24 © REDDO Nopeas.  syNyvät   Nopeas.  kärryillä   Tarvii  perusteluja   Tarvii  suostuNelua   Muutkin  tulevat  Tästä  on  hyötyä   Eetu  ensimmäiset   Ma^  Myöhäset   Huomioi  erilaiset  persoonat  ja  persoonallisuudet   Nopea   Emo.onaalinen   Hidas   Looginen  
 25. 25. 25 © REDDO Kylmästä  ihmeNelijästä  koh.  kuumaa  suosiNajaa  
 26. 26. 26 © REDDO Kontaktointi FB www Jos Tami Tamminen opastaisi 110% konversioasennetta, millainen kuvio syntyisi? Miten sinä parantaisit omaa konversiotasi? Huomion herättäminen OMISTETTU MAKSETTU ANSAITTU SOME Haluttu tulos Paras  myyjä/markkinoin.  hallitsee  konversio-­‐salat    
 27. 27. 27 © REDDO Skenaario  4   Skenaario  3  Skenaario  1    Ak.ivista  Some-­‐pöhinää   Skenaario  5   Skenaario  6   Skenaario  2   MakseNua  näkyvyyNä  Tätä  .laisuuNa  ei  kannata  ohiNaa   AnsaiNu/PR  OmisteNu   MakseNu   Some   Omilla  mennään   Oikea  aikaikkuna   Ihanne.la   Eri  skenaariot  saada  huomiota  
 28. 28. 28 © REDDO Tiedot verkosta Vertaisarvioinnit How to- videot Kaverilta kysyminen ZMOT  –  päätös  on  tehty  jo  verkossa  80  prosen^ses.  
 29. 29. 29 © REDDO Menee  turhaa  aikaa   Virheelliset  pohjat   Ei  toimi  niin  kuin  pitää   Ei  ole  saatu  täsmäkoulutusta   Itse  pitänyt  opiskella   Hermot  menee…   Mitä  jäi  käteen  40  euron  peruskurssista….     Mitä  sinä  haluaisit  haastaa?   Keskity  ongelmien  sijaan  ratkaisuihin  
 30. 30. 30 © REDDO
 31. 31. 31 © REDDO Sparrauksessa keskitytty tähän TE-TOIMISTO ASIAKKAAT Yhteys Suhde Toimintas Hyöty Oivallus Helppous Kohtaaminen  on  kaiken  perusta  
 32. 32. 32 © REDDO
 33. 33. 33 © REDDO
 34. 34. 34 © REDDO Ymmärrä  minua   Muista  juuri  minut   Kohtaa  minut   Menestyksen  lyhyt  kaava:  Auta  asiakasta   Ratkaise  haasteeni  

×