Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kilato2

720 views

Published on

kozelet kilato torokbalint ujsag

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kilato2

 1. 1. KILÁTÓA Törökbálinti Újságingyenes különszáma I. évf. 2. szám 2011. június Jaksity Kata „Már törökbálintinak érzem magam!” I. évf. 1. szám 2011. Február Interjú Szabó Annával és Szőke Péterrel Interjú dr. Győrfi Lászlóval A hobbi neve: kardkészítés A gazdálkodási feltételek változásáról Gyógyító állatok Védett lehet a Hosszúréti-patak? A Ráczugról A Bóbita Óvoda ügye Új komposzttelep Balogh István grafikus
 2. 2. impresszum TartalomKILáTó A Törökbálinti ÚjságA.Törökbálinti.Újság.különszáma szerkesztőségének címe: Címlap: Jaksity Kata ............................................................ 12011..június.–.I..évf..2..szám 2045.Törökbálint, Köztársaság.tér.6.. Változó gazdálkodási feltételek Törökbálinton ..... 2Felelős kiadó, laptulajdonos:Hochbaum.Pál e-mail:.kilato@torokbalintiujsag.hu Interjú Szabó Annával és Szőke Péterrel .................. 3Szerkesztő: Webmester:.Vilisics.Kálmán Riport: Balogh István grafikusművész ...................... 4Starzyński Zsolt www.torokbalintiujsag.hu A képviselő-testület döntéseiből ................................. 6Olvasószerkesztő: Hirdetésfelvétel: A Fidesz képviselője voltam: Dr. Győrfi László ...... 7Bádi.Mónika media@torokbalintiujsag.hu Fontos dolgaink: Gyógyító állatok ............................ 8Tördelőszerkesztő: ISSN.1789-2449Metzker.Gábor Díjnyertes gyermekvers ................................................... 9 Címlapterv:.Hujber-Nagy.AlettaE számunk szerzői: Címlapfotó:.ATV.archiv Törökbálint egykor. És ma? ........................................... 9Fernengel.András A Hosszúréti-patak védetté nyilvánítása ................ 9Gáldi.GyörgyHell.Adrienn Bíróságon folytatódik az öko-óvoda ügye ............ 10Hidvégi.FerencnéJenei.Tímea Három téma a testületi ülésekről ................................ 11Majorosi.Anna A hobbi neve: kardkészítés ............................................. 12dr..Pétsch.MártaStarzyński Zsolt Önkéntes diákok .................................................................. 13Szedlay.Gyöngyi Ifjúság: a közösség ereje .................................................. 13Szerki.A.Sződy Judit Közös ügyek: a Ráczug ...................................................... 14Teket.MónikaWeigl.Antalné Vélemény: Jenei Tímea ..................................................... 15 Receptek Weigl Antalnétól ............................................. 15 Hirdessen a KILáTóban! Egészség: Benőtt köröm? ................................................. 16 Kérje.médiaajánlatunkat.. a.media@torokbalintiujsag.hu.címen! Utazás kutyával...................................................................... 16
 3. 3. Már törökbálintinak érzem magam cíMlap sák, milyenek a valódi, segítőkész, ön- JakSity kata éppen hat éve költözött törökbálintra férjével és két kis- zetlen kapcsolatok. Akik megtehetik, fiával, Ábellel és Bendével. innen indul dolgozni, ide jár postára, boltba, azok segítenek egymáson, a szegény a és ide érkezik meg a világ végéről, a fekete afrika legkiszolgáltatottabb szegénynek. Nem panaszkodnak, örül- emberei közül, ha oda szólította a sors. nek annak, amijük van. Várom, hogy a fiaim felnőjenek, és jöhessenek velem. gyermekanyák, gyermek­szexrabszol- Ábelt, a nagyobbikat egy hétre elvittem gák Ugandában. Róluk szól Gyerekéle- a cunami után Srí Lankára. Láttam rajta, tek, asszonysorsok című dokumentum- mennyit számít, hogy ott volt. Megér- film­sorozata. tette, vannak emberek, akiken segíte- – Több mint egy évig forgattunk, de ni kell. Egyelőre a rádiós és tévés mű- az előkészítés után minden helyszínen soraim állnak előtérben, de Afrika is csak két hetet töltöttünk, nem tudtam fontos maradt. Részt veszek az Afrikai ennél hosszabb időre elszakadni a saját Magyar Egyesület munkájában, szeret- gyerekeimtől. Amikor kint voltunk, per- ném, ha minél többen megismernék a sze napi 12 órát forgattunk. Szívesen válságövezetek világát, és tennének a folytatnám, de a szervezés és az anyagi szenvedőkért. bázis megteremtése nagyon nagy mun- Tavaly október óta Kata minden szom- ka. És persze lelkileg sem könnyű föl- batját jószolgálati munka tölti ki. Az UNOtthon a gyerekekkel… dolgozni, amit ott átéltünk. A kongói ut- WOMEN novemberben indította Művé-A  családnak  tetszett  ez  a  környék,  is- cagyerekek sorsa viselt meg legjobban. szetekkel a magabiztosságért és önérvé-merős is volt, hiszen Kata gyerekként a Olyan gyermekanyákról is forgattunk, nyesítésért elnevezésű képzését, hátrá-Sasadnál ritmikus gimnasztikázott, sőt, a akiket a 90­es években, az Ugandában nyos helyzetű nőknek. Az ötletgazda éslegjobb barátnője is itt lakik. Szinte adó- zajló polgárháború idején raboltak el a megvalósító Jaksity Kata. A Sorsunk ésdott, hogy itt telepedjenek le. lázadók 8­10 éves korukban, több száz Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány – Először parasztházat szerettünk vol- Bona Dea Családok Át-na az Ófaluban, de sajnos akkor éppen meneti Otthona és aznem volt egy sem eladó, el is múlt a lel- érdi Lea Anyaotthonkesedésünk. Amikor újra ránk jött a köl- lakói bántalmazotttözhetnék, ezt a tükörhegyi házat talál- vagy krízishelyzetbetuk, és nem bánjuk. Fontosnak tartottam került anyák. Legtöbb-Budapest közelségét. Érdekes módon jüknek sem képzettsé-úgy éreztem, hogy a gyerekeimet nem ge, sem önbizalma ah-foszthatom meg attól, hogy lélekben hoz, hogy talpra álljon.fővárosiak legyenek, ezért Ábelt egy bu- A szervezők bíznakdai iskolába írattuk be. De egyre inkább benne, hogy a tanfo-törökbálintivá válunk. Egyszer csak azt lyamon a résztvevőkvettem észre, hogy nem az autópálya, önismerete, emberis-hanem a „falu” felé indulok, amikor a merete és a világbanmindennapi dolgaimat intézem. Bendé- történő önmegítélésé-nek már itt kerestünk ovit, hamarosan nek képessége javul. AÁbel is ide a közelbe jön kisgimnázium- …és forgatáson afrikában tantárgyak között sze-ba. Sokkal fontosabb, hogy elérhető tá- repel például dráma-volságban legyenek a barátai, mint azt, kilométeren át meneteltették, kínozták pedagógia, tánc, beszédtechnika, smink,hogy „budapesti” legyen. És itt is na- és megerőszakolták őket. Tíz­tizenkét fodrász órák, valamint kézművesség, ké-gyon jó iskolák vannak. Szeretek itt lak- évig éltek fogságban, csak néhányuk- zimunka foglalkozás.ni, jó, hogy Törökbálint még átlátható nak sikerült elmenekülniük. Amit ott – Alkotni nem csak öröm, de az alkotókisváros. Amikor fölújították a Munká­ láttam, hallottam, nagyon sok mindent tevékenység kitűnő lehetőség az önki-csy Mihály Művelődési Házat, volt róla átalakított bennem. Egészen mást gon- fejezésre, sikerélmény szerzésre, önbi-szó, hogy együttműködünk, végül idén dolok arról, mennyi traumát lehet elvi- zalom építésre, és így a magabiztosság,létrehoztunk egy rendezvényt, ahol le- selni. Persze, amit ott láttam, abba egy valamint az önérvényesítés erősítésérevetítették egy filmemet, a témához kap- európai belerokkanna. Nagyon nehéz, – mondja Kata. – Jó előkészítése a mun-csolódó fotókiállítást is rendeztünk. amikor az ember úgy megy oda, hogy ka világába való beilleszkedésnek. Ez segít, és rájön, hogy ez szélmalom- már bizonyított tény, hiszen akik tavalyMás világ harc. Azt kell megtanulni, hogy hogyan ősszel belekezdtek a tanfolyamba, ma kezeld azt a helyzetet, hogy ne akard már mind rendelkeznek munkahellyel,Kata filmjeinek témái felkavaróak: AIDS­ megváltoztatni a világot, hanem „csak” így az anyaotthonból albérletbe költöz-árvák Etiópiában, elrabolt gyerekek Me- tegyél érte. Sok embert küldenék el Af- hettek. A programot ősszel folytatjuk.xikóban, megcsonkított kislányok Szu- rikába, egyrészt, hogy tudják meg, mi adánban, gyermekkatonák Kongóban, valódi szegénység, másrészt, hogy lás- Sződy Judit Kilátó  •  2011 / 2. szám 
 4. 4. Változnak Törökbálint gazdálkodási lehetőségei fogadásukat követően a rendszerváltás a városfalakon túlra tekintve megpróbálom bemutatni,milyen új külső óta a legnagyobb nagyságrendű vál- körülmények határozzák és változtatják meg várhatóan már a közeli jö- tozást okozhatják minden magyar te- vőben a város és az önkormányzat lehetőségeit. lepülés gazdálkodási lehetőségeiben, döntési szabadságában és egyáltalán Bármilyen furcsa, Törökbálint ezen év- liget néven újabb 16 hektár belterü- önállóságában. Miközben kétségtele- tizedének legfontosabb lapjai az idei letbe vonására született javaslat egy nül kiszámítható körülményeket teremt tavaszon szerintem nem a városban májusi előterjesztés szerint (amit sze- az ország leszakadó régióiban, aprófal- íródtak. Ez részben természetes: bár- rencsére a Képviselőtestület nem fo- vaiban, kérdésessé teszi, hogy valóban mennyire is próbálták elhitetni 2008 gadott el). mi is dőlhet el a jövőben ténylegesen őszétől 24 hónapon át a település ve- De ez a koncepciónélküliség most az egyes városokban és községekben. zetői azt, hogy a világgazdasági vál- nem, vagy legalábbis nem elsősorban Csak az önkormányzati finanszíro- ságtól függetleníteni tudjuk magunkat, a város vezetőinek hozzáállásán/felké- zási rendszer átalakítására koncentrál- és azt megállítjuk a város határainál szültségén múlik. Persze fáj az ember va, ott nem kisebb kérdések jelennek 10 milliárd forint volumenű beruházá- szíve, amikor agglomerációs hírként meg, mint: (1) a helyi adók körének új- raszabályozása, (2) a kötelező felada-S TA R z y N SK I z SO LT tok finanszírozási prioritása, (3) önként vállalt feladatok csak saját bevétel ter- hére való vállalhatósága, (4) az átenge- ’ dett bevételek kezelése (5) a központi források felhasználásának szigorítása, (6) kiegyenlítő rendszerek működte- tése. Ami számunkra Törökbálinton a legfontosabb: meghatározott mérték felett (amit Törökbálinton szinte bi- zonyosan átlépünk még a Telenor­os eredetű adóbevétel nélkül is) nem ma- radhat majd helyben az iparűzési adó, annak megyei területfejlesztési felada- tokat kell finanszíroznia (pl. esetünkben akár városunktól 80­100 km­nyi távol- ságban is). Természetesen sok víz lefolyik még a Gazdálkodási feltételek törökbálinton: pihenő övezet vége? Hosszúréti­patakon addig, amíg a Duna partján honatyáink és honanyáink elfo- si programot valósítva meg két és fél azt hallja/olvassa, hogy (1) Szentend- gadják a kapcsolódó jogszabályokat, év alatt, ez már a 2008. október 9­én re főtere és környezete 15­20 % ön- könnyen lehet, hogy lényeges eleme- (a Magyarország elleni deviza­ és tő- erő mellett újul meg. Lehet, hogy mi iben is változik az elképzelés. Annyi kepiaci támadás napján) megszületett túl nagyot álmodtunk, ezért dobtunk azonban már most bizonyos, nem lehet előző ciklusprogram elfogadásakor el aztán 3 millió Euro megnyert város- a jövőben a 20 éves reflexekből, meg- halott elképzelés volt. Megjegyzen- központ­fejlesztési forrást?!?! Ennyi szokásokból élni és vezetni a várost. Ha dő, nem csupán pénzügyileg: a város pénzhez saját elgondolásunk megva- lehet, még az eddigieknél is nagyobb a ekkora beruházási tömeg tisztességes lósításához még 60%­t hozzá kellet döntéshozók felelőssége abban, hogy színvonalú levezénylésére sem volt volna tenni; (2) a nagykátai vasútvonal mire is fordítják a meglévő erőforráso- képes. egyes vasútállomásai önkormányzati kat az idei évben. Mert jövőre minden Aztán földet értünk. Nem éppen ép forrásból születtek újjá és váltak való- túlzás nélkül újraosztják a lapokat. S bőrrel, s nem csak felületi sérülések- ban 21. századivá, szemben a miénk- nekünk szinte bizonyosan rosszabb le- kel néztünk a tükörbe tavaly ősszel. kel, ami úgy néz ki, mintha az ötvenes osztásból kell(ene) jobb eredményeket Meg is ijedtünk rendesen a látvány- (az 1950­es és nem 2050­es) években elérni, mint ahogy a múltban a magyar tól és azóta se ocsúdtunk fel. Termé- járnánk (bár ez nem pontos utalás, hi- átlaghoz képest pazar lapokból sike- szetesen van közel egyhangúan elfo- szen lehet, hogy akkor jobb állapotban rült. S nem a tükör a hibás, ha ezt most gadott városi költségvetés (továbbra volt még, csak én még nem éltem…), torzítás nélkül, a maga pőre valóságá- is számos elképesztő tétellel), van új, de most ennél nagyobb változás kü- ban megmutatja. a konkrétumokkal (jó okkal!) csínján szöbén állunk. Gáldi György bánó ciklusprogram, csak éppen te- Május 11­én jelent meg az önkor- lepülésstratégiai munka nincsen. Mert mányzati koncepció munkaanyaga, azt remélem nem lehet annak tekin- amely elérhető a kormany.hu webolda- Az önkormányzati koncepció   teni, hogy 80 mFt kompenzációért a lon. Nem könnyű, de nagyon tanulsá- munkaanyaga itt érhető el: város egyéb belterületeitől távol Nap- gos olvasmány, amelyben foglaltak el- http://www.kormany.hu/download   Kilátó  •  2011 / 2. szám
 5. 5. anna beírta magát Közös ügyeK foglalkozik a Club Aliga privatizációjá- Szabó anna tolla paradox módon éppen az által hagyott nyomot a nak visszásságaival, amely a tükörhegyi törökbálinti városfejlesztésen, amit (remélhetőleg) sosem fogunk látni. befektető cégcsoport egy másik beruhá- Viszont van mit fejben tartani. zása. Szőke Péter tavaly nyár elején hallottMeglepődtem azon, hogy csak futólag – Én Törökbálinton nem ismertem sen- először a tükörhegyi – az ő kifejezésé-járt Törökbálinton. A történtek után mi- kit, az önkormányzati választások előtti vel – lakótelepről, augusztusban kez-nimum, hogy ezen változtassunk, aján- demonstráció kapcsán találkoztam elő- dett aktivizálódni. Ez előtti utolsó köz-lottam fel. Budapesten találkoztunk, a ször az üggyel – mondja már Munkácsy életi tisztsége az őrsvezető volt, ma márbálinti Művelődési Ház kávézója felé au- Mihály utcai teraszon ülve. – A válasz- a Tükörhegyi Közéleti Egyesület elnö-tózva útközben megnézzük „a helyszínt”. tások után Turai István polgármester úr ke. Rendkívül agilisan és szívósan te-A bekötőúton autentikus házigazda jött ajánlotta fel, hogy szívesen ad nekem vékenykedett, tematikus blogon és aszembe: Szőke Péter.  interjút a tükörhegyi lakópark ügyében. lapunk internetes portálján megjelenő – Itt lett volna…, vagy inkább itt lenne, Később nagyon sok szereplővel beszél- cikkeken keresztül folyamatosan tájé-ne igyunk előre a medve bőrére… – mu- gettem a budapesti agglomeráció és a koztatott, beadványokat készített, tár-tatja Annának. A tükörhegyi lakópark gyalt. A leghúzósabb időszakbanszabályozási tervének visszavonását heti 30­40 órát foglalkozott az ügykövetően három helyről is ügyészi menedzselésével.óvást kezdeményeztek, illetve vizs- Egymaga reprezentálta felül a la-gálják ennek lehetőségét, a veszély kossági aktivitást… – jegyzem meg,az építési engedély megsemmisítése nem teljesen komolyan. – Szok-esetén múlna el. tak bennünket azzal vádolni, hogy Előttünk a gödör, katlan, ahogy csak néhány ember kiabál – vála-tetszik, szél simogatja a magas fü- szolja. – De nem kellene elfelejteni,vet. Jobbra a nagyobbik, a térké- hogy tavaly ősszel a zuhogó eső-pen banán alakú építési terület. A ben ötszázan demonstráltak. A köz-Raktárvárosi út melletti viszonyla- meghallgatáson eddig 10-15 fő vettgos csendben néhány másodpercig részt, most tele volt a színházterem.próbáljuk elképzelni az egymást érő A tükörhegyi lakótelep építésévelemeletes házakat. Elég borzasztó. szemben valódi öszszefogás alakultA mintegy kétezer­ötszáz beköltö- ki, ami – mint az eddigiekből láthatóző megérkezésével pedig a helyzet – érdekes dolgokra volt képes.nagyjából katasztrófába fordulna. Szabó Anna szerint a történet ön-Kapnának a befektetőtől útravalóul magát írta. – Nagyon ritka Magyar-egy – kemény kétcsoportos – óvo- országon, hogy egy településen ilyendát, és ennyi. Feljebb, a Tükörhe- Szabó anna és Szőke Péter a tükörhegyen összefogás alakuljon ki. Sok olyangyen körülnézve, Budaörs felé jel- esemény is volt, amit előre ki semlemző tájékozódási pontok tűnnek fel. belterületbe vonások tipikus problémáit lehetett volna találni. (Például az, hogyAz egyik a lakótelep, a szocializmus tö- megtestesítő ügyben: nyilatkozott Lányi a város polgármestere nem megy el azmegszállás­kultúrája. A másik a mind- András, az Élőlánc mozgalom vezetője, és országgyűlési bizottság ülésére, vetemjobban benépesülő Törökugrató, az új a Védegylet alapítója, aki szinte levezette közbe, amire egy diplomatikus mosolykapitalizmus korlátokat nem ismerő kis- az agglomerációs beépítések történéseit. a válasz.) De a legfontosabb mégiscsakpályássága. A „feltartóztathatatlan fej- Kétszer is publicisztika jelent meg a Ma- az volt, hogy a szabályozási tervet tör-lődés” ezeket ötvözné a számunkra? gyar Mérnöki Kamara részéről, megnyi- vényellenesen fogadták el, a jövő nem- Szabó Anna végzettségét tekintve böl- latkozott az ügyben az építész kamara, a zedékek országgyűlési biztosa oldalakoncsész és közgazdász. Előbb a verseny- Levegő Munkacsoport, a Zöld Jövő Egye- keresztül sorolta a kifogásait. Egyébkéntszférában ténykedett, 2004 óta újságíró a sület. Ráadásul az első cikkek után töb- a legfelháborítóbb a tervező hozzáállásaMagyar Nemzetnél, jelenleg a gazdaság- ben megkerestek a budapesti agglomerá- volt, aki kerek perec kijelentette, hogy apolitikai rovatnál. Egy éve főmunkatárs, cióból, hogy nekik is hasonló problémáik lakosság nem érett egy ilyen beruházásaminek szerinte az a legnagyobb előnye, vannak, írjunk arról is. Felvettem a kap- befogadására.hogy teljes szabadságot élvez a téma- csolatot minden érintettel, a beruházó- Mostanában sok különös dolog törté-körök megválasztását illetően, és több val, a tervezővel, a képviselő-testülettel, nik. Számomra egy kicsit ezek közé tar-publicisztikát is írhat. Törökbálint, illetve az előbb említett kamarákkal, mindegyik tozik a „törökbálinti csoda” is, hiszen aa budapesti agglomeráció problémájával oldalról próbáltam a történetet megfejte- civil összefogás és még sajtó szimpátiá-hónapokon át, érintőlegesen mintegy ti- ni. A Magyar Nemzet mellett a Lánchíd ja is rendjén lenne, de a politikai támo-zenöt cikkben foglalkozott. Az ügy iránti Rádió, a Hír TV, és számos más televízi- gatás, illetve hogy a hivatalok is ennyireországos médiaérdeklődést, több szak- ós csatorna több alkalommal is foglal- megértően a helyükön voltak… Furcsa ezember támogatásával gyakorlatilag egy kozott az ezerlakásos lakópark ügyével. nekem, aggályoskodom.személyben tartotta ébren a lapnál. A Magyar Nemzet egyébként évek óta Szerki a. Kilátó  •  2011 / 2. szám 
 6. 6. a szoMszédoM „ahol a szavak befejeződnek” Beszélgetés Balogh István grafikussalO R AV EC z I S T VÁ N a Magyar köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, a grafikusszakma legnevesebb elismerésének számító aranyrajzszög-díj, a kiváló Művész, az Érdemes Művész, a Munkácsy-díj és a többszörösen megkapott „az év legjobb plakátja” díjak tulajdo- nosa, a Magyar Plakát társaság tagja. Mestere Kádár György volt. tanított a kép- ző- és iparművészeti Gimnáziumban és az iparművészeti Egyetemen, ahol többek között Orosz István is növendéke volt. a magyar filmplakát virágkorának egyik legismertebb alkotójával, balOGH iStVánnal beszélgettem. – Hol töltötte gyerekko- amit számon tartunk. De nagyon fontosak voltak Rippl­Rónai rát? József plakátjai. – Nagyon messze, az erdélyi – Miért érdekelték a plakátok ennyire? Csíkbánkfalván, a régi román – A plakát a tömörítés, a jelképekben való fogalmazás, az határ mellett születtem 1924­ben. emblematikus erő művészete. Egy jól kieszelt és megrajzolt – Milyen volt ott felnőni? kép egyetlen pillanat alatt képes megvilágítani olyan tartalmat – Sokat csavarogtam az erdőben. Nyáron felkerekedtem és is, amit leírni, elmagyarázni csak nagyon körülményesen lehet- 10 évesen hosszú túrákra mentem a hegyekbe. ne. A plakátok ott kezdődnek, ahol a szavak befejeződnek. Va- – nem volt veszélyes? lamikor a plakátnak nagyobb jelentősége volt. Azt mondják, a – Medve akkor még kevés volt. A farkasok csak télen voltak 20. század művészete volt. veszélyesek, akkor is inkább a juhokra, kecskékre, de ettől füg- getlenül vigyázni kellett. Télen, mikor ment az erdőllés, azaz a fakivágás, a favágók a fatörzseket összefogó láncokat maguk mögött húzták a földön szánjaikkal, hogy elriasszák a farkaso- kat, medvéket. Mindig volt náluk szalma is, amit meggyújtot- tak, hogy elriasszák az állatokat. – Hol végezte iskoláit? – A csíkszeredai gimnáziumba jártam, ott kezdtem a tanító- képzőt is. Aztán jött a háború, de én 5 nap után otthagytam a sereget: katonaszökevény lettem. Tudtam, hogy az életem- mel játszok, ugyanis szökésért általában főbe lőtték az em- bert. Szüleim 1944­ben költöztek Budapestre, utánuk jöttem, de razziába kerültem és elkaptak. Tudtam, ha kiderül, hogy ka- tonaszökevény vagyok, akkor végem, de szerencsére az öreg detektív jó volt hozzám. Azt mondta, azonnal szerezzek akár egy kézzel írott bejelentőlapot, csak igazoljam valamivel, hogy miért nem vagyok a fronton. Megúsztam. A szüleim később Törökbálintra költöztek, mert szerették az itteni hegyeket. – Hogyan lett grafikus? – Szüleim nagyra becsülték, ha valaki olvas vagy rajzol és örültek, amikor látták, hogy én is rajzolok. Érdekelt a képző- művészet. Már itt Pesten jártam tanítóképzőre, amikor a ’40­es évek végén választási kampány volt és az utcákat teleragasz- tották plakátokkal. Megfogtak az egyik leghíresebb plakátter- vező, Konecsni György munkái. Igen jó plakátokat csinált. A ta- nítóképző után felvettek az Iparművészeti Akadémiára. ’52­ben végeztem alkalmazott grafika szakon. Utána megpályáztam a Derkovits­ösztöndíjat, ami nagy dolog volt, mert a háromezer forintból az egész család meg tudott élni. A magyar plakát történetével akartam foglalkozni, de rájöttem, alkalmatlan va- gyok a szigorú tudományos munkára, mindig elkalandoztak a gondolataim. Végignéztem a Széchenyi könyvtár plakátarchí- – Mihez kezdett az ösztöndíj után? vumát, ahol heti 2­3 napot is eltöltöttem. Sok mindent láttam – Politikai plakátot ekkor nem csinálhattam. Az ötvenes évek ott: plakátokat, hirdetményeket, aprónyomtatványokat. végén ugyanis azoknak a szemlélete, akik az ideológiai pla- – Milyen tanulságokkal járt ez a munka? kátokat elbírálták, lassabban változott, mint a grafikusoké. Ha – Megismertem a magyar plakátművészet legjobbjait. Köz- meg is hívtak egy­egy pályázatra, a tervemből nem lett semmi. tudott, hogy az első plakátokat festők csinálták. A franciák- De ebben az időben bontakozott ki a plakátkészítés új terüle- nál Toulouse­Lautrec, nálunk Benczúr Gyula készítette az elsőt, te: a filmplakát.   Kilátó  •  2011 / 2. szám
 7. 7. Fent: a hajó építése közben; lent: Vernével a balatonon – Mivel tölti idejét? – Már csak ritkán készítek plakátot, leginkább olvasni sze- retek. Sok évvel ezelőtt elolvastam pár könyvet a hajóépítés- ről, faanyagot vettem és az udvaron építettem egy vitorlás ha- jót, melyet Verne névre kereszteltem. Se előtte, se utána nem foglalkoztam hajóépítéssel. Levizsgáztattam, sokat vitorláztam – Hogy készült egy filmplakát? vele, majd évekkel később eladtam egy tanítványomnak. Verne  – A MOKÉP sajtóvetítést rendezett, ahova két grafikus ka- azóta is szeli a vizet a Balatonon.pott meghívást. Utána csináltunk két­két vázlatot. A Magyar Starzyński zsoltHirdető zsűrije volt az első rosta, végül a MOKÉP választotta kia nyertes tervet. Ezután két hetünk volt megfesteni a véglegesplakátot. – Mi alapján indult el? – Azt néztem, hogy van­e a filmben valami, ami képileg ins-pirál. – a filmplakátokból meg lehetett élni? – Nem. Ezt szerettem ugyan a legjobban, de ez csak repre-zentált, általuk nevet szereztem. Kiállításokból éltem, a Hung-expo szervezésében dolgoztam ipari vásárokon, mezőgazdasá-gi kiállításokon, ahol standokat terveztem egy belsőépítésszel.Sokat utaztam, egy hónapra Indiába is eljutottam. – Sokáig tanított. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó grafikuslegyen? – Igen gazdag vizuális fantáziával kell rendelkeznie. A gra-fikus képekben lát, képekben gondolkozik, rendkívül jó szín­,forma­, és arányérzéke van. De nem szabad elfelejteni azt sem,hogy nagyon fontos a manuális képesség is. Nem elég a képetkitalálni, meg is kell azt valósítani. Ezért a rajzkészséget ma isugyanúgy kell fejleszteni, mint egykor. Nem helyettesítheti ezta munkát a komputer, mert nem csak kézzel rajzol az ember,hanem fejjel is. A vizuális fantázia gyakorlat által fejlődik. – Pályája kezdete óta sokat változott az értékrend a mű-vészetben. Milyen hatással volt Önre ez a változó környe-zet? – Az ember nem határozza el előre sem azt, hogy függetle-níti magát, sem azt, hogy belesimul a környezetébe. Figyelekmindenre és megvizsgálom, hogy mit tudok hasznosítani azelém táruló lehetőségekből. Kilátó  •  2011 / 2. szám 
 8. 8. Közös ügyeK A képviselő-testület döntéseibőligazgatói kinevezések lanokon keletkező zöldhulladékot és amely azonban a kertvárosias lakóterület gallyakat csak az önkormányzattól vá- építési engedélyeit nem érinti. Az új te-A képviselő­testület januárban – a ma- sárolt egyedi jelzésű műanyag zsákban, lepülésrendezési eljárás első lépésekéntgasabb vezetői megbízások lejárta mi- illetve kötöző zsinórral kötegelve lehet a polgármester lakossági fórumot fogatt – pályázatot hirdetett igazgatói ál- kihelyezni. A zöldhulladékot kizárólag összehívni az érintett terület fejlesztésiláshelyekre. március 16­tól április 15­ig, illetve ok- koncepciójának, a rendezés irányának tóber 1­től november 1­ig szállítják el. megvitatására. Bizonyára ismert olvasó-A Volf György Könyvtár és Helytörté- A hulladékudvarban a kijelölt idősza- ink előtt is, hogy tavaly szeptemberbenneti Gyűjtemény igazgatói álláshelyére kon túl is lesz lehetőség a zöldhulla- több százan – és nem csak a tükörhe-ketten pályáztak, nyertes az intézményt dék elhelyezésére, de kizárólag a fenti gyiek – demonstráltak az ezerlakásossok­sok éve vezető Czukor Györgyné. csomagolóanyagok megvásárlásával és lakótelep megépítése ellen. A Tükörhe- használatával. Ebben az esetben az in- gyi Közéleti Egyesület képviselői, élükönA Bálint Márton Általános­ és Közép- gatlantulajdonos feladata az elszállítás Szőke Péter elnökkel több alkalommal isiskola, valamint a Szőnyi Erzsébet ze- is. A hulladékudvar nyitva tartási idejét tárgyaltak a polgármesterrel, majd a be-neiskola igazgatói posztjára 1 – 1 pá- a polgármester határozza meg. A zöld- ruházóval minden eredmény nélkül. Eztlyázatot nyújtottak be. A Bálint Márton hulladék gyűjtésének megváltozott kö- követően a zöld ombudsman, parlamen-iskola igazgatója augusztus 1­től Keszler rülményeiről és az új szabályozásról a ti vizsgálóbizottság, minisztériumok és aMárton, a zeneiskolát a továbbiakban is  lakosságot tájékoztatni fogják. kormányhivatal vizsgálódott az országosFeleki László vezetheti. sajtót is foglalkoztató üggyel. Végül a helyi döntéshozóknak is be kellett lát-A Munkácsy Mihály Művelődési Ház ve- niuk, a lakótelepnek helyet adó szabá-zetésére hat pályázat érkezett, de ebből lyozási terv több ponton is törvénysértőmindössze egy felelt meg a kiírásnak. A módon került megalkotásra.képviselők titkos szavazáson mondtaknemet az egyből egy válaszható jelöltre Hulladéklerakó és komposzttelepés úgy döntöttek, hogy a pályázati kiíráskorrekciójával ismét meghirdetik az ál- A képviselőtestület 10 igen szavazattalláshelyet. A pályázat eredményes befe- és 2 tartózkodással hozzájárult, hogyjezéséig a jelenlegi vezetőt, Szabó Évát az önkormányzat tulajdonában lévőbízták meg az intézmény irányításával. szennyvíztelep melletti területen a DunaSzabó Éva ismételt megválasztását 23 – Vértes Köze Regionális Hulladékgaz-helyi civil szervezet és a Német Önkor- dálkodási Társulás – melynek városunkmányzat is támogatta. 7 éve tagja – a hulladékgazdálkodási rendszer részeként kizárólag a helyi la-Rendelet a zöldterületek kosságtól származó, szelektíven gyűjtöttés zöldfelületek megóvásáról Szeptembertől fizetős… veszélyes hulladékok számára hulla- dékudvart létesítsen. A projekt része aA nagy felháborodást kiváltó vasúti töl- közelít az 1 milliárdhoz városban, valamint a térség közeli te-tés melletti fakivágások következménye- a támogatások lemondása lepüléseiről érkező zöldhulladék keze-ként kiderült, nincs érvényben olyan helyi lését végző, éves szinten 2 500 tonnaszintű jogszabály, amellyel megakadá- A városközpont rehabilitációjára vonat- kapacitású komposztáló telep létesítéselyozható lenne az indokolatlan, jelentős kozó 833 milliós pályázati forrás lemon- és üzemeltetése is. A beruházás – a te-természetkárosítással járó magánterületi dása után újabb pályázati pénzekről volt lepre vezető utat is beleértve – Európaifakitermelés.  A  Holló Zsuzsa  környezet- kénytelen lemondani az önkormányzat. uniós forrásokból valósul meg. A kijelöltvédelmi referens által készített rendelet A Bóbita óvoda nyílászáróinak cseréjére terület jelenleg is hulladéklerakókénta meglévő fák védelmét, a fakivágás és és hőszigetelő vakolat készítésére el- és zöldhulladék­tárolóként működik. Afapótlás követelményeit szabályozza. nyert 20 millió Ft­ot és az útfelújításokra telep 2014 januárjára készül el, az üze-A fák a város zöldfelületi rendszerének elnyert 64 millióból 57 millió Ft­ot sem meltetés megkezdésétől számított ötelemei, a megóvásuk érdekében hozott tudták felhasználni, mert a szükséges sa- év múlva kerül majd az önkormányzatrendelkezésekkel egyidejűleg helyi ren- ját forrást a gazdasági nehézségek miatt tulajdonába. Addig a működtetésrőldeletet alkottak a zöldfelületek egészé- nem tudta a város biztosítani. az önkormányzat és a társulás közösennek megóvásáról, használatáról, fenn- gondoskodik.tartásáról és fejlesztéséről is. nem épülhet lakótelep közös megegyezésselSzeptembertől fizetős A képviselő­testület áprilisban egyhan- távozik a jegyzőa zöldhulladék elszállítása gú igen szavazatokkal hatályon kívül helyezte a Tükörhegy IV. „lakótelepe- Dr. Horti Istvánt Újbuda önkormányzataA képviselő­testület márciusban elfo- sítését” lehetővé tevő önkormányzati 2011. július 15­től kinevezte jegyzőnek.gadta azt a szeptember 1­én hatályba rendeletet. Új, a törvényi előírásoknak A képviselő­testület a megüresedettlépő rendeletet, amely szerint az ingat- is megfelelő szabályozási terv készül, jegyzői álláshelyre pályázatot írt ki.  Kilátó  •  2011 / 2. szám
 9. 9. „A Fidesz képviselője voltam” Közélet a garnitúra teljesen reménytelen. Ha a DR. GyőRFi láSzló ügyvéd, egykori MDF tag 1994-től 2010-ig volt jelenlegi csapatból állítanának polgár- a törökbálinti testület Fideszes képviselője, négy évig alpolgármester. mester­jelöltet, akkor az a településre az őszi önkormányzati választáskor lekerült a párt jelöltlistájáról, amit a nézve katasztrófa lenne. kizáratása követett. – Miért valósulnak meg nálunk na- gyon drága és rossz minőségű beru- – Eddig kizárólag a kerthelység ták, mert az összes bizottsági jelöltek- házások?hasábjain adott interjút. re együtt lehetett csak szavazni, tehát ha – Magyarországon ez egy tenden- – Csenger­zalán zsolt megtiltotta, hogy Elek Sándor ellen szavazok, akkor egy- cia. Az összes beruházás körül zűr van,a Törökbálinti Újságnak nyilatkozzunk. szerre minden Fideszes ellen is szavazok. pótmunkáztatás, szavatossági igények, – Miért? Lehet, hogy az MSzP­s Gáldi politikai el- nincs szakember, nem néznek utána re- – Féltek, ha valami butaságot mond lenfél, de jó pár évig volt a pénzügyi bi- ferenciáknak, átveszik a rossz minőségűvalaki, akkor felhasználják a Fidesz ellen. zottság elnöke, a szakértelem az mégis munkát. Sokszor pártvonalon mondják – Milyen indokokkal lett levéve a szakértelem és a pénzügyek nagyon fon- meg, hogy ezt meg azt kell csinálni, eztFidesz listájáról? tosak. Nem tetszett továbbá, hogy Csen- és ezt kell támogatni. Sokkal alaposab- – Mondvacsináltakkal. Az egyetlen ger­zalán zsolt Elek Sándort berakta a ban kéne körüljárni a beruházásokat, ki-konkrétum az volt, hogy ötszöri pró- megyei jogi bizottságba külsős tagnak. vitelezéseket, szakértői testület kellene.bálkozás után sem tudott elérni telefo- Egy fogtechnikus annyira kell a jogi bi- – Ön szerint van korrupció török-non egy körzetembeli nyug- zottságba, mint egy fa- bálinton? H O PK A L Á SzLÓdíjas. A helyi szervezet nagy lat kenyér. Le lehet járatni – Biztos, de ügyesen csinálják, nemtöbbséggel kifejezte azt az egy politikai mozgalmat buknak le. Kisebb munkákban nyilvánálláspontját, hogy nem tart- ilyenekkel. Nem tetszett, könnyebb a visszaélés.ja törvényesnek az eljárást és ahogy az egész famíliá- – Min változtatna helyi szinten?ragaszkodik a személyemhez. ját beerőltette a helyi ve- – A gazdálkodási feltételeket 20 évreAzzal, hogy a Fidesz ellen in- zetésbe. Csenger­zalán előre tisztáznám, hogy ne lehessen aztdultam független képviselő- zsolt, a választókerület Fi- csinálni az államnak egy településsel,ként, tulajdonképp magamat deszes elnökként külsős amit csak akar. Átszervezném a képvise-zártam ki, holott korábban bizottsági tag volt a pénz- lőválasztási rendszert, bár ez is nyilvánerre is volt már példa, de őket ügyi bizottságban, az apja országos szintű megoldás lenne. Leg-mégsem mellőzték. Például külsős tag volt a jogi bi- alább középiskolai végzettséghez köt-Gyarmati Mihályt sem, aki korábban két- zottságban, most meg a húga lett a helyi ném a képviselőséget, de még inkábbszer is Fidesz jelöltek ellen indult. Csen- főépítész. Csenger maga is polgármes- diplomához. Azt mondják, nem baj, hager­zalán zsolttal nagyon sok helyi Fi- ter szeretett volna lenni, de a helyi szer- egy képviselő nem ért a városvezetéshez,deszesnek problémái voltak, és az, hogy vezet ezt nem támogatta. Évekig szinte mert azért vannak a hivatali dolgozók ésnekem is bajaim vannak vele, hamar visz- sose találkoztunk vele, csak az elnökön a külsős bizottsági tagok, hogy bizto-szajutott hozzá. Hajdu Ferenc, Csuka At- keresztül üzente meg elvárásait, hogy ezt sítsák a szakértelmet. De egy havi egy-tila és én korábban már levelet írtunk a kell csinálni, meg azt kell csinálni. Szám- szeri bizottsági ülésen egy külsős tagtólfelsőbb Fideszes vezetésnek, amiben ja- talan ilyen dolog volt, amivel egyre ke- elvárni, hogy képviselje a szakértelmetvasoltuk Csenger­zalán zsolt leváltását. vésbé tetszett. Csuka Attila is rengeteget a bizottságban, nem működik. Török-Ez is nyilvánvalóan döntő volt abban, dolgozott neki. Ő tette érte a legtöbbet: bálinton nem tudunk jó szakemberekethogy Csuka Attilával egyetemben nem szervezett, kopogtatócédulát gyűjtött, toborozni, önkormányzati dolgozók fel-indított az őszi választáson jelöltként. A kampányolt, írta a Havi Hírek című újsá- vételénél sokszor politikai döntések szü-kizárás eljárása során több szabálytalan- got, amiben mindenfélét összeírt a Keller letnek, személyes feszültségek, szekértá-ság is volt, például nem is az a testület Lászlóról, valótlan dolgokat is, ami miatt borok hátráltatják a munkát. Ha van is,döntött, amelyiknek jogköre lett volna, a bíróság 600.000 Ft­ra büntette Csuka sok jó szakember elmegy innen. Amikoraz eljárás időkorlátait is túllépték stb. De Attilát. Csenger­zalán zsolt megígérte, felállt egy képviselőtestület, mindig aztén ezeken már nem lepődök meg, ezek majd kifizetik valahogy neki. Szóval sokat hittük, ennél silányabb csapat már nemígy működnek. Nem tetszettek nekem dolgozott neki, aztán őt is lapátra tette. lehet, aztán mindig bebizonyosodott azdolgok, ezek után ne lepődjek meg, ha – Milyen volt a helyi Fidesz csapat? ellenkezője. A szakértelmet nem lehetleváltanak. – Nagyon lelkes, szorgalmas és a visz- politikai lojalitással pótolni. Azt látom, – Milyen dolgok miatt kezdett han- szásságok ellenére lojális. Évekig lelke- hogy aki kicsit is ad magára, az a poli-got adni nemtetszésének? sen szolgáltuk a Fideszt­t, megtettünk tikától messze távol tartja magát. Nem – Nem tetszett például, hogy Csenger­ mindent, amit kértek, és miután meg- hagynám, hogy országos pártok indítsa-zalán zsolt a fogtechnikus ifj. Elek Sán- tettük, elvettek Törökbálinttól évi 2,5 nak helyi jelölteket. Egy településen is-dort szerette volna megtenni a pénzügyi milliárd forintot. Érthető, hogy csökkent merik egymást az emberek, meg tudjákbizottság elnökének. Felmerült a pénz- a bizalom és a lelkesedés a Fideszben mondani ki a tróger, de azért mert Fide-ügyi szakember Gáldi Gyuri neve is, ket- és letargia van, ezen még lökött egyet, szes vagy MSzP­s, mégis megválasztják.tejük pénzügyi tájékozottsága nem egy hogy a háromnegyed tagságot kizárták Azt szokták mondani, hogy mindenki po-szinten van, de megkaptuk, hogy Elek a pártból tavaly. Ha végignézek a helyi litikusnak születik, csak van, aki tovább-Sándort kell beszavazni. Ügyesen csinál- frakción, akkor azt mondom, hogy ez tanul.                        Starzyński zsolt Kilátó  •  2011 / 2. szám 
 10. 10. gyógyító állatok Fontos dolgainK – Köszönjünk Siminek! – mondja az óvó néni, és a gyere- Egyelőre keveset hallunk az állatok gyógyító hatásá- kek, ki ügyesebben, ki alig érthetően, de lelkesen kiabálják: ról és arról, hogy hazánkban rendszeresen bevonnák „Szerbusz, Simi!” Simi gazdája alig látható kézjelekkel utasít- őket a terápiás munkába, pedig hatékony segítséget ja a kutyát, hogy köszönjön vissza egy­egy apró vakkantás- tudnak nyújtani az állatok (elsősorban a kutyák) az sal. A gyerekek öröme határtalan. érzelmi vagy értelmi problémákkal küzdő gyerekek- Most előkerül egy vászonzsák. A kutyát kísérő fejlesztő- nek, felnőtteknek. pedagógus bejelenti: fel fogjuk öltöztetni Simit. Ki kezdi? A gyerekek lelkesen jelentkeznek. Az első vállalkozó csukott szemmel kotorászik a zsákban.zsolti dacosan ül a sarokban. Szinte érezni, milyen erővel szo- – Mit keresünk? A pórázt? Mit húztál ki, mi lehet ez?rítja össze fogait. Semmi pénzért meg nem szólalna. Hát per- – Ez a póráz – mondja a kisfiú.sze, hiszen ezért hozták ide a szülei. A diagnózis: elektív mutiz- – Figyeld meg, ez hosszú vagy rövid?mus (választott némaság). Az oviban egész nap hallgat, otthon – Rövid – mondja a kisfiú némi gondolkodás után.is csak a szüleivel beszél, távolabbi rokonok, idegenek nem – Akkor ez póráz vagy nyakörv?tudják szavát venni. A pszichológus rendelőjében talán méga szokásosnál is visszafogottabb. zsuzsa néni nem erőszakos-kodik. Vár, halkan beszél, majd elbúcsúzik tőle, és kikíséri azajtón. A következő találkozón egy meleg tekintetű kutyus fek-szik az íróasztal mellett: Betti. zsolti begubózik a sarokba, egydarabig morcosan néz maga elé. Tesz egy jelentéktelen moz-dulatot, mire Betti finoman lendít egyet a farka végén. zsoltifölemeli a fejét, ránéz. Betti kicsit hegyezni kezdi a fülét, ésmegint csóvál kettőt. Finom párbeszéd indul gyerek és kutyaközt. Ennél nagyobb lépésekre nincs is szükség. zsuzsa nénitudja, hogy jó úton járnak, érzi, hogy zsolti néhány héten be-lül vele is beszélni fog, akkor elkezdődhet a gyógyító munkamásodik szakasza. Addig nyugodtan Bettire bízhatja a terápiát.tappancsos pszichológuszsolti példáján is láthatjuk, hogy a terápiás kutya milyen jó – Nyakörv.összekötő kapocs lehet beteg és terapeuta között. Ha a gye- – Remek, ez egy nyakörv. Csatoljuk föl Simire!rek nem akar vagy nem tud megnyílni, a gyógyító számára is Simi békésen álldogálva tűri, hogy az ügyetlen ujjacskákmegközelíthetetlen marad. A kutya ilyenkor csodát tesz. Még körbevezessék a szíjat a selymes kutyanyakon, és összecsa-az érzelmileg szélsőségesen zárt autista gyerekeket is képes tolják a két végét.kicsalogatni elszigetelt belső világukból a meleg kutyatekintet Ugyanígy kerül elő a zsákból a póráz és Simi tépőzárasés a selymes kutyabunda: keresik az állat társaságát, szemkon- mellénye. taktust vesznek föl vele, a kedvéért hajlandóak a terapeuta bi- A mozgásfejlesztés is hasonlóan lelkes hangulatban folyik:zonyos kéréseit is teljesíteni. Ez autistáknál nagyon nagy szó. Simi után még a félős, bátortalan vagy passzív gyerekek is Egy szorongó vagy depressziós gyereknél a kutya hatására átbújnak az alagúton, végigmennek az egyensúlyozópályán.könnyebben indulhat meg a párbeszéd, először a kutyával, Azok a gyerekek, akik akadályozott mozgásuk miatt naphos-majd a kutyáról, majd a kutya kapcsán más állatokról, emlé- szat ülnének vagy feküdnének, most bicebócán, de kitartóankekről. Ez olyan bizalmi kapcsolatot alakít ki a terapeutával, sétáltatják Simit körbe­körbe a teremben vagy a kertben. Éshogy végül elkezdődhet az „érdemi munka”, hacsak nem volt Simi mindent eltűr tőlük. Ez a hivatása.elég maga a kutyázás ahhoz, hogy elindítsa a kis pácienst asaját erejéből a lelki egyensúly megszerzése felé vezető úton. Végzettsége: terápiás kutyabársonybundás pedagógus Nem akárki lehet ám terápiás kutya. Betti és Simi sokat tanul- tak, mielőtt munkába álltak. Az első lépés persze a béketűrőMa már több olyan intézményben is alkalmaznak terápiás ku- kiskutyák kiválasztása. A kölyköt szoros emberközelségbentyát, ahol mozgássérült, értelmi fogyatékos vagy halmozottan nevelik, de más emberekkel is jó kapcsolatot kell kialakítania,sérült gyerekeket gondoznak. hiszen később óvodások fognak parancsolgatni neki. Egyre Beszédfejlesztés kutya segítségével? Ehhez talán kevés több kunsztot tanul meg, ezek egy része engedelmességiegy közönséges halandó fantáziája. Kukkantsunk be a fej- feladat, más része pedig a munkához szükséges mutatvá-lesztőszobába! nyok sora (kézjelre köszönni, labdát odaadni, elvenni). Ha a Hat gyerek várja izgalommal a „kutyás órát”, a padon ül- gazdával együtt sikeres vizsgát tesznek, indulhat a munka.nek óvó nénijük mellett. Kopognak az ajtón. – Tessék! – mondja az óvó néni. És belép két ismerős fel-  Sződy Judit, pszichológusnőtt kíséretében Simi, a belga juhász. www.padlasmuhely.hu www.szody.hu  Kilátó  •  2011 / 2. szám
 11. 11. díjnyertes gyermekvers rügyeK a törökbálinton tanuló harmadik Szeberényi Réka: a gólya S TA R z y N SK I z SO LT osztályos SzEbERÉnyi RÉka A gólya című verse nemrég megjelent egy Ciconia, ez a nevem: gólya ’ gyerekvers kötetben. a Míg Meg- Ne téveszd el! Ne hívj úgy hogy bója! növök alapítvány „Ragadj tollat!” Fehér tollal, hosszú csőrrel szálldogálok nevet viselő, kárpát-medencei vers- Nem pedig a tó közepén álldogálok. írópályázatán kiválóan szereplő vers íróját kérdeztem. Madár vagyok költöző Nem kell nekem öltöző. – Sokáig tartott megírni a verset? Nem veszek fel télre sálat – Egy nap iskola után írtam meg. Elhagyom a hideg tájat. – Miért Ciconia lett a neve? – A gólyát latinul így hívják. Ha hosszabbodnak majd a napok – Hol láttál gólyát utoljára? Póznátokra fészket rakok. – Egy villanyoszlopon. Nem emlék- S ha családommal megéhezek szem hol. Vacsorára békát szedek. – Mi szeretnél lenni, ha nagy le- szel? Minden télen nyaralok – Állatorvos. Pedig nem vagyok tehetős Hogy ennyit kell repülnöm Starzyński zsolt A természet a felelős…. törökbálint egykor. és ma? Helytörténet Részlet a Felsővár utcából, 1916-ban Ugyanez a részlet 2011-ben S TA R z y N SK I z SO LTR EPRO D U KC I Ó : SCHE I B L I N G ER PÉ TER ’ Közös ügyeK Tervek a Hosszúréti-patak felső részének védetté nyilvánítására Gyönyörű, sokak számára ismeretlen latot a szakemberekkel, szakhatóságok- ME T zK ER G Á B O R ékszere településünknek a Cora áruház kal és az Önkormányzat illetékeseivel. A mögötti területen a Hosszúréti­patak szakemberek jelenleg is mérik fel a te- egyik forrásvidéke. Száz éves fűzfaliget, rületet, és egyre inkább úgy tűnik, indo- tiszta víz, sokszínű élővilág – védett nö- kolt a védetté nyilvánítása. Az egyesület vények és állatok lakják ezt a pár hektárt. kezdeményezte a képviselőtestületnél a A Kerekdomb Egyesület régóta követi védetté nyilvánítási folyamat megkezdé- a terület sorsát, többször végeztünk itt sét. Reméljük, hogy jövőre a Törökbálint vízvizsgálatot, figyeltük az élővilágot. Nagy­erdő és az európai védettségű Té- 2010­ben néhány tagunk kezébe vette tényi­fennsík mellett egy újabb védett az ügyet és nekifogott a régen dédelge- területre is büszkék lehetünk. Védett faj a pataknál: csilláros sárma tett terv – a terület védetté nyilvánítása (Ornithogalum refractum) – megvalósításának. Felvették a kapcso-  Szedlay Gyöngyi Kilátó  •  2011 / 2. szám 
 12. 12. Bíróságon folytatódik az öko-óvoda ügye a köztisztviselői kötelezettségek vét- az árpád utcai óvoda kivitelezésével kapcsolatos problémák miatt kes megszegésére. A vizsgálat szerint Gyarmati Mihály kezdeményezésére vizsgálat indult. a képviselő inter- a rendelkezésre álló dokumentumok pellációs kérdései Tóth Barnabás igazságügyi szakértő szerint is meg- alapján az ügyben érintett köztisztvise- alapozottak voltak. lők a különböző szabályoknak megfe- lelően végezték munkájukat. A vizsgálattal megbízottak felvetettek Gyarmati Mihály tavaly decemberben néhány olyan kérdést is, melyek meg- ME T zK ER G Á B O R öt kérdésből álló interpellációt nyújtott válaszolására a jegyző további vizsgá- be a jegyzőhöz az Árpád utcai óvoda latot rendelt el. megvalósításával kapcsolatban. Dr. A kérdések, amelyekre még nincse- Horti István válaszát első körben sem a nek nyilvános válaszok: képviselő, sem a testület nem fogadta Az érintett köztisztviselők egyfelől a el. A helyi grémium az ügy kivizsgálásá- műszaki ellenőrtől követelték­e a szer- ra a Városfejlesztési és Környezetvédel- ződésszerű teljesítést, másfelől a dön- mi Bizottságot kérte fel. A bizottság az téshozókat időben tájékoztatták­e a igazságügyi szakértő véleményének is- felmerülő problémákról? meretében kezdhette meg munkáját. A szakértő által kiemelt tartalékkeret Márciusban zárt ülésen tárgyaltak az felhasználására benyújtott IV. részszám- interpellációban megfogalmazott hiá- la esetén a szakértelmet nem igénylő nyosságokról. Az egy hónappal koráb- „érzékszervi módszerekkel megállapít- ban elkészült szakértői vélemény kitért ható” kitermelt és elszállított földmen- a teljes kivitelezés áttekintésére, bele- nyiséggel kapcsolatban a műszaki el- értve a szerződéskötéseket, a teljesíté- lenőr által igazolt teljesítést mi alapján seket, a műszaki ellenőri igazolásokat is. fogadta el? A vizsgálat komoly hiányosságokat A beruházási irodán a projektfelelő- tárt fel a tervező, a kivitelező, a tervel- sön kívül ki vett részt a projektben, kitől lenőr és a műszaki ellenőr munkájában lek kerültek meghatározásra, a szerződés kapott utasításokat és ki ellenőrizte? is. A kivitelezés egy tételével kapcsolat- szerinti teljesítés megtörtént ugyan, csak A polgármesteri referens, vagy más ban csalás bűncselekményének gyanúja nem megfelelően ellenőrzötten és nem személy (az ügyiratban fellelhető le- is felmerült, ezért a polgármester és a volt körültekintő a kifizetés…” velezés szerint) látott­e el feladatot az jegyző felkérte a hivatal ügyvédjét, hogy Az óvoda kivitelezését vizsgáló szak- óvoda beruházáshoz kapcsolódóan, és készítsen büntető feljelentést ismeret- értői vélemény alapján a joglap nélküli kinek az utasítása alapján? len tettes ellen a csalás gyanúja alapján. elszámolt pótmunkák összege mintegy A Tóth Barnabás igazságügyi szakér- A feljelentést március 2­án megküldték bruttó 126 millió Ft, amely a beruházási tő által készített szakvélemény alapján a Pest Megyei Ügyészségre. Az ügyész folyamat szabályainak vétkes megsze- a létesítmény átadása a kivitelező fele- a feljelentést bűncselekmény hiányá- gése miatt keletkezett. A tartalékkeret lősségi körébe tartozóan késedelmesen ban elutasította. Az indokolás szerint szabálytalan, szerződéssel ellentétes valósult meg, így a kötbér érvényesítés az  „Adott szerződés kapcsán – helyesen felhasználása a hivatali ügymenet sú- elmaradása 56,6 millió Ft kárt okozott vagy helytelenül – megfogalmazott szer- lyos hibájára utal. A jegyző álláspontja az önkormányzatnak, amely az átvevő ződéses feltételek értelmezése és teljesí- szerint a hivatali ügymenet hiányossága műszaki ellenőr és a megrendelő fele- tése, vagy nem megfelelő teljesítése nem miatti csalás gyanúját megalapozó cse- lőssége. A jegyzőt arra kérte a testület, alapozza meg a bűncselekmény gyanú- lekedetek nem igazolhatók kellőkép- hogy a kötbér utólagos érvényesítése ját. (…) A szakértői véleményben fellelhe- pen. Véleménye szerint a lehetséges érdekében haladéktalanul tegye meg tő megállapítások sem bűncselekmény elkövetőt a hivatalon kívül kell keresni. a szükséges lépéseket. A megrendelői gyanújára utalnak, pusztán azt emelik ki, A grémium arra kérte a jegyzőt, hogy oldalon felmerült visszaélés ügyében hogy nem megfelelő szerződéses feltéte- a hivatal ügyrendjét az önkormányza- hatósági intézkedés megtételét is szük- ti beruházások körében (az ségesnek tartották. esetleges megvalósítható- A polgármester és a jegyző felké-ME T zK ER G Á B O R sági tanulmánytól a sza- résére a hivatal ügyvédje, dr. Marton vatossági időszak végéig) Kálmán keresetlevelet készített az ön- a felelősségi körök pontos kormányzatot ért több mint 182 milli- leszabályozásával rendez- ós kár visszaperlése érdekében, azt a ze. A jegyző február végén Pest Megyei Bíróság fogja tárgyalni. A belső vizsgálatot rendelt el polgári perrendtartásról szóló törvény a Polgármesteri Hivatalban. szerint a keresetlevél benyújtása előtt a A vizsgálat elsősorban arra feleknek meg kell próbálni egyezségre vonatkozott, hogy a jelen- jutni. Az egyeztető tárgyalások nem ve- tésben feltárt hiányosságok zettek eredményre. mennyire vezethetők vissza Hidvégi Ferencné 0  Kilátó  •  2011 / 2. szám
 13. 13. Három téma a testületi ülésekről Közös ügyeKa bkV-val kötött szerződés módosítása Törökbálint kérte, hogy a hulladékudvar megmaradhas- son a területen, ezért ezt betervezték. Most több képviselőA különböző agglomerációs települések nem egységes ki- aggódik. Szerintük a telep túl közel lesz a lakott területhez,lométer­díjat fizetnek a BKV­nak. Mi: 400 Ft­ot. (Csak ösz- más településekről sokan ide fogják hordani a veszélyesszehasonlításként, egy osztálykirándulásra bérelt jó minő- hulladékukat, aminek csorogni fog a rákkeltő leve a patak-ségű légkondicionált busz 250­270 Ft­ba kerül km­enként.) ba, nagy forgalmat fog gerjeszteni a telep stb.A szolgáltatásra évi 170 milliót költ Törökbálint, ami alapve- A hulladékudvar valójában csak a helyi lakosság igényeittően nem az önkormányzat feladata, mivel a helyközi köz- fogja kiszolgálni. Engem meglepett, de be lehet építeni alekedés állami feladatkör. Az agglomerációs települések a telep működési rendjébe, hogy csak lakcímkártyával lehetkormányzat beavatkozását kérik a helyzet megoldására. majd leadni a veszélyes hulladékokat. Magam alapvetően elégedett vagyok a 272­es járattal, Sajnos a hivatal nem volt formában ez ügyben. Nincsde néhány kritikai észrevételem volt, amit a hivatal továb- egy munkatárs a hivatalban, aki a régóta tervezett beruhá-bít a BKV felé: zást átlátná az összes dokumentumával, időközben történt – a sofőrök ne dohányozzanak, hiszen az utastérbe jut a változtatásával, minden részletével együtt. A tárgyalásokcigarettafüst, során felmerült jogos kérdéseket nem tudta senki meg- – a járatkimaradás esetén legalább tájékoztatni kellene válaszolni. A tervezők, majd a lebonyolító szervezet mun-az utasokat, hogy miért vártak, katársai is újdonságokat említettek, amelyekről korábban – több alkalommal a kiírt időpont előtt néhány perc- nem hallottunk, nem olvastunk. Végül már magam telefo-cel elindul a busz, bosszantó, hogy aki pontosan megy, az nálgattam, hogy a hiányzó információkat előássam a meg-ilyenkor lemarad, felelő közreműködőktől. ME T zK ER G Á B O R – a komoly fagyokban is Ilyen helyzetben tere voltvolt, hogy a végállomáson az erősen félreértett dolgoka buszra nem lehetett fel- terjesztésének (250 000 t/évszállni, mert nem állt be, zöld hulladékot 2500 t/évnem nyitotta ki az ajtókat, helyett – azok után is, hogy – a külterületi 10 km­es már jelezték a két nagyság-bérlet sem jogosít fel arra, rendnyi tévedést), veszé-hogy a 272­es végállomá- lyes hulladékok kezelésesáig elmenjek. (miközben csupán gyűjtés- Ez utóbbi kifejezetten ről és szállításról van szó),diszkriminatív. Kifizetek fertelmes bűz vizionálása9400 Ft­ot miközben a 272­ (ami a szabályozott korha-es buszon nem mehetek dás esetén közel nulla, sőtvégig a bérlettel a két vég- még a mostani: beton plac-állomás között. Csak a ben- con való egyszerű rohasz-zinkútig érvényes. Pesten ennyi pénzért több száz járaton tás esetén sem számottevő).utazhatnak az emberek. Mi egyen sem teljesen. Az észrevé- A joggal felmerült kérdésekre kicsit küzdelmesen, deteleket eljuttatta az aljegyző asszony a BKV­nak. Kíváncsian megnyugtató, vállalható válaszokat kaptam. Így azt gon-várom válaszukat! dolom, hogy nagyon nagy előrelépés lesz a telep megva- lósulása. És ha a kérdésekre a tárgyalások elején választkomposzttelep a hulladékudvaron kaptak volna a bizottság és a testület tagjai, nem lenne minimális esélye sem a hangulatkeltésnek.Az új szennyvíztisztító mögött fekvő hulladékudvaronkorszerű komposztálótelep fog épülni több száz millió lakosságszám-növelésforint értékben. A hulladékudvar az összes eddigi funkci-óját megőrzi, de egy zárt rendszerű, szabályozott légbe- Elkezdődtek az első összeütközések a településszerkeze-fúvásos technológiával fogják a darált, rostált zöld hul- ti terv ügyében. Pistály üdülővé átminősítését és a Nap-ladékot komposztálni. A kész komposzt rekultivációhoz liget lakópark belterületbe vonását nem szavazta megés szántóföldi hasznosításra lesz alkalmas. Szag gyakor- a testület. De közel sem volt megnyugtató a szavazatilatilag semmi, a zaj sem lesz nagyobb, a megközelítés a arány, – ami engem meglepett. Az elmúlt 10 év tapasz-Depo után, a patak mellett induló útról történik majd, talatai (sok száz milliós fejlesztések ellenére férőhelyhiá-amit megépítenek a telepig. A Téglagyár utca tehermen- nyok a bölcsiben, az ovikban) és a város jelenlegi anyagitesítve lesz ezzel, például a szennyvíziszapot szállító te- helyzetének ismeretében (fenntartani sem fogjuk tudniherautóktól. intézményeinket néhány év múlva, nem hogy újabbakat 2500 t/év kapacitásra tervezik a telep komposztáló ré- építeni) a lakosságszám további növelésével járó előter-szét. Ez az újonnan megépítendő úton (Fűzfa utca) fog bo- jesztést támogatni merész, de akár vakmerőnek is nevez-nyolódni. Napi 100 autó körüli forgalmat fog jelenteni. Ez hető lépés.növekedést jelent, kétségtelen, de egy kedvező útvonalon Fernengel andrásfog megvalósulni. önkormányzati képviselő Kilátó  •  2011 / 2. szám 
 14. 14. töröKBálintiaK a hobbi neve: kardkészítésValószínűleg egyetlen fiú van az országban, aki már hetedikes korában igazi H ATFA LU Dy M ÁTÉkardot kovácsolt magának. HatFalUDy MátÉ azóta folyamatosan fejleszti tu-dását. a gépészmérnöknek készülő gimnazistával beszélgettem. H ATFA LU Dy L Á SzLÓ nevű fegyverkovácstól és Orsai Henrik szamurájkard készítőtől is sokat tanul- tam. Tőlük tudom, hogy a kemencét nem érdemes kőszénnel fűteni, ha- nem inkább koksszal, mert annak na- gyobb a fűtőértéke, és azt újra és újra meg lehet gyújtani. A szerszámokat is sikerült lassan beszerezni. Apa egyszer volt egy fémhulladék telepen és volt ott egy letört szarvú kovácsüllő, amit sikerült potom pénzért megvásárolni. – Milyen kardokat készítettél ed- dig? – Az első egy 8­9. századi viking stí- lusú kard. Hetedikes koromban ké- – Mikor alakult ki az érdeklődésed szült, két hét alatt. A nagypapám a kardok iránt? mondta, hogy van neki egy gépkocsi – Kiskoromtól kezdve szerettem a laprugója és abból csináltam. lovagos, vívós filmeket. Hatodikos vol- – Milyen volt tartani első saját kar- tam, amikor elkezdett ez a dolog még dodat? di másfélkezes kard. Ezek 85 cm és 1 inkább érdekelni. Apa ismerettségei – Örültem, de kritikus voltam, már méter hosszúságúak voltak. A marko- révén még azon a nyáron bekerültem vágytam arra, hogy a következőt job- latuk 20­22 cm hosszú, a súlya másfél­ egy csepeli kovácsműhelybe, ahol pár ban megcsinálhassam. A második kard két kiló. Ezen egy hónapig és sokkal hetet dolgozhattam. Itt megtanítottak következő nyáron készült el. Ez egy megfontoltabban dolgoztam. Sokat néhány alapdologra: hogyan kell be- 13­14. századi kard a korra jelmező políroztam. Nagyon nehéz volt. gyújtani a kovácskemencét, a hajlítá- lefele hajló markolatvédővel. A mar- – Mi a kardkészítés menete? sokat, milyen hőfokon hogyan izzik a kolatgomb esztergálva van, bár régen – A laprugót fel kell hevíteni és ki- vas. Nagyapám is gépészkovács volt. öntötték. Szerettem volna egy közép- egyenesíteni. Aztán el kell kezdeni tö- Látta, hogy ez érdekel és csinált ne- kori kultúrát idéző kardot csinálni. A möríteni, majd flex­szel és kéziszerszá- kem náluk, vidéken egy kis kovácsmű- harmadik kardom egy 15­16. száza- mokkal, reszelővel ki kell egyenlíteni a helyt, amiben egy régi orosz porszívó felületet. Ezután lehet beleütni vagy volt a fújtató. a viking, a középkori és a másfélkezes kard marni a vércsatornát, közben készül a – Szóval a filmekkel kezdődött… markolatvédő, a markolattus két része H ATFA LU Dy M ÁTÉ – Először arra gondoltam, hogy el- (ami a markolat alatt megy végig), az- kezdek összevásárolni kardokat, de tán felhelyezem a markolatgombot és rájöttem sokkal olcsóbb, ha magam elütöm a végét. Végül jön a csiszolás, készítem el őket. A vívás is érdekelt. a polírozás, az egyengetés reszelővel Sok videófilm vívós jeleneteit vissza- és különböző finomságú csiszolópapí- pörgetve tanultam a mozdulatokat. rokkal, polírozó pasztával és fogkrém- Amikor sokat néztem a Star Wars­t, mel. A fa markolatot két darabból ké- eléggé leromlott a vívásstílusom, mert szítem és bőrrel vonom be. az csupán látványvívás. Inkább vissza- – Mivel foglalkozol még? tértem a korhűbb filmekhez. – Készítettem már vadászkést, lán- – Hogyan fejleszted magad a kard- dzsahegyet, bőrtarsolyt rézlemezzel, kovácsolás terén? kardhüvelyt, sodronyinget, egy pa- – Rengeteg próbálkozás és improvi- rabolaantennából pedig egy pajzsot. záció volt. Rengeteget olvastam erről, Legutóbb az őszi szünetben össze- interneten nyers darabokról képeket raktam egy számszeríjat. Ezen kívül 13 kerestem, kovácsoknál jártam illetve éves korom óta a TTC íjász­szakosztá- szakemberektől, például esztergályo- lyának vagyok a tagja. soktól sok jó tanácsot kaptam. Nagy- – Mi lesz a következő darab? papám mutatta hogyan kell begyújta- – Egy szénszálból készített íj. ni a kemencét, de egy Szántó Szabolcs Starzyński zsolt  Kilátó  •  2011 / 2. szám

×