Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The magic of nature / магията на природата

Когато имаме сетива и сърце за красотата,
няма как да не я открием
и в най-малките неща …
Природата е остров в безкрайността на живота,
остров, чийто скали са надеждите,
чиито дървета са мечтите,
чиито цветове – изящество,
а ручеите – жаждата.

  • Be the first to comment

×