Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mindfulness asiakastyössä

1,075 views

Published on

Esitys Sexpon Seksuaalisuus 2014 koulutuspäiviltä 28.3.2014

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mindfulness asiakastyössä

 1. 1. VilhoAhola, LL
 2. 2. ”My hope is that as Buddhist, Western and other ethnopsychiatric systems of clinical practice confront each other in our culture, often for the first time, a more integrated, full- spectrum model of human development, its vulnerabilities and the therapeutic interventions necessary to repair them, may result” -Jack Engler in ”Transformations of Consciousness”
 3. 3.  Hyväksyvä tietoinen läsnäolo  Täysi huomio nykyhetken kokemukseen, hetki hetkeltä  Ajatusten ja tunteiden tarkkailu ja havainnointi arvostelematta  Tietoisuus kehosta  Intuitiivinen tietoisuus, nonverbaalinen tieto, avoimuus vaihtoehdoille  Tavoittelemisesta luopumista (paradoksi)
 4. 4.  Huomiokyvyn säätely  kyky säilyttää huomiokyky nykyhetkessä ja välittömässä kokemuksessa  mielen tapahtumien kokeminen niiden tapahtumahetkellä (metakognitio)  Suhtautuminen kokemukseen nykyhetkessä  uteliaisuus  avoimuus  hyväksyntä.
 5. 5.  Tausta buddhalaisessa psykologiassa, integraatio länteen jo yli sadan vuoden ajan  World Parliament of Religions (1893)  William James Harvardissa (1903)  Jung, D.T. Suzuki, Fromm  Jon Kabat-Zinn (Thich Nhat Hanhin oppilas) – MBSR (MindfulnessBased Stress Reduction) (1979)
 6. 6.  Barnard &Teasdale - InteractingCognitive Subsystems (1991)  Doing / Being – MBCT (MindfulnessBased CognitiveTherapy)  Metakognition käsite  Kognitiivisen psykoterapian kolmas aalto  ACT (Acceptance and CommitmentTherapy) – HOT (Hyväksymis- ja omistautumisterapia)
 7. 7.  senioriterapeutteja, tutkijoita ja professoreja
 8. 8.  postmoderni sosiaalikonstruktionismi  (ei välttämättä buddhalaisen mielestä oikea tulkinta)  Cambidge Handbook of Consciousness 2007, ensimmäinen lajiaan  Pubmed ”mindfulness” - 1860 tutkimusta  "an effective treatment for a variety of psychological problems, and is especially effective for reducing anxiety, depression, and stress“ (Khoury et al 2013 meta- analyysi)
 9. 9.  Insight Dialogue – meditatiivinen läsnäolo  Interpersoonallisuus  Pause  Relax  Open  Trust emergence  Speak the truth  Listen Deeply
 10. 10.  Terapeutin kyky havainnoida ja käsitellä omia esiinnousevia tunteitaan  Kyky erottaa omat tunteet ja asiakkaan asia  Hoitosuhteen tapahtumien havainnointi (intersubjektiivisuus, transferenssi/vastatransferenssi)
 11. 11.  Terapeutin avoin ja hyväksyvä suhtautuminen hoitosuhteessa esiintyviin tunteisiin rohkaisee myös asiakasta suhtautumaan näin  Empatia – universaalin ihmisyyden tunnistaminen
 12. 12. “We are what we think. All that we are arises with our thoughts.With our thoughts, we make the world.”

×