KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM        2011  Janvāris, februāris, marts        Jūrmala         Rīga   Lat...
2                               SATURSPriekšvārds ............................................
3                    PRIEKŠVĀRDS   Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta i...
4                          JANVĀRIS1.I   Jaungada diena1.I   aktrisei Alisei Brehmanei — 125...
515.I    folkloristei Annai Bērzkalnei — 120 (1891–1956)15.I    folkloristam, literatūrzinātniekam Pēterim Birkertam...
628.I    rakstniecei Valijai Brutānei — 100 (1911–1990)28.I    dramaturgam, teātra darbiniekam Jānim Jēpem-Baldzēnam...
7                          FEBRUĀRIS1.II    pirmajam Krievijas prezidentam Borisam JeĜcinam — ...
816.II  Lietuvas Republikas Neatkarības diena17.II  dzejniekam Pēterim Iklavam — 100 (1911–1986)17.II  aktrisei Dzintra...
9                           MARTS2.III  dzejniekam Viktoram Līvzemniekam — 75 (1936)2.III  ki...
1018.III gleznotājam Janim Rozentālam — 145 (1866–1916)18.III literātei un bibliotekārei Austrai Rudzītei — 100 (1911–1991...
11                19.janvārī — angĜu rakstniekam                 Džūljenam Bārnsam — 65  ...
12           22. janvārī — igauĦu dzejniekam un prozaiėim                 Jānam Kaplinskim — 7...
13                 Literatūra par Jānu Kaplinski   Publikācijas periodiskajos izdevumos   Gailītis Vi...
14                  28.janvārī — keramiėim                 Pēterim Martinsonam — 80   ...
15   Rone Linda. Baltais un melnais porcelānā : [par keramiėa Pētera Martinsona personālizstādi"Baltais un melnais" Rīga...
16                 10.februārī — gleznotājam                  Larim Strunkem — 80    ...
17                 13.februārī — rakstniekam                  Jurim ZvirgzdiĦam — 70  ...
18   ZvirgzdiĦš Juris. Mūsu Latvija / Juris ZvirgzdiĦš ; [māksl. Ilze Ramane]. — Rīga : Zinātne,2008. — 31 lpp.   Zvir...
19   ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass kāpj kalnos : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] /Juris ZvirgzdiĦš // ...
20                 Literatūra par Juri ZvirgzdiĦu   Grāmatas   Jaunākā latviešu bērnu literatūra, 2003...
21   KalniĦa Sanita. Literāts Juris ZvirgzdiĦš un lācītis Tobiass viesojas Tūjā : [par nodarbībuprojekta "Tikšanās ar li...
22              18.februārī — amerikāĦu rakstniecei                  Tonijai Morisonei — 80...
23             22.martā — rakstniekam un pedagogam               Eduardam Freimanim — 90    ...
24               Literatūra par Eduardu Freimani   Publikācijas periodiskajos izdevumos    CelmiĦš Arv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 kalendārs

2,299 views

Published on

bibliotēku kalendārs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
451
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 kalendārs

 1. 1. KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM 2011 Janvāris, februāris, marts Jūrmala Rīga Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēku attīstības institūts 2010 © Latvijas Nacionālā bibliotēka ISSN 1407-3807 Sastādījusi: Inese Kazāka E-pasts: inese.kazaka@lnb.lv
 2. 2. 2 SATURSPriekšvārds ........................................................................................................... 3Janvāris ................................................................................................................ 4Februāris ............................................................................................................... 7Marts .................................................................................................................... 919.I angĜu rakstniekam Džūljenam Bārnsam — 65 ................................................. 1122.I igauĦu dzejniekam un prozaiėim Jānam Kaplinskim — 70 .............................. 1228.I keramiėim Pēterim Martinsonam — 80 ........................................................... 1410.II gleznotājam Larim Strunkem — 80 ............................................................... 1613.II rakstniekam Jurim ZvirgzdiĦam — 70 ........................................................... 1718.II amerikāĦu rakstniecei Tonijai Morisonei — 80 .............................................. 2222.III rakstniekam Eduardam Freimanim — 90 ...................................................... 23
 3. 3. 3 PRIEKŠVĀRDS Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta izdevumā “Kalendārsbibliotēkām” apkopota informācija par atsevišėām personām un notikumiem 2011.gada Iceturksnī. Dažām izdevumā iekĜautajām personām un ievērojamiem notikumiem veidotibibliogrāfiskie saraksti. “Kalendārs bibliotēkām” iznāk četras reizes gadā, reizi ceturksnī. Izdevums palīdzbibliotekāriem uzziĦu un informācijas sniegšanā, kā arī citos bibliotekārā darba procesos. Bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanā izmantots valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs,monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze un nacionālās bibliogrāfijas analītikasdatubāze. Literatūras atlasē par kādu personu vai notikumu uzrādītas pēdējos desmit gadosizdotās grāmatas, kā arī laikrakstu un žurnālu raksti, kas publicēti, sākot ar 2008.gadu.Atsevišėos gadījumos bibliogrāfiskajos sarakstos iekĜauta arī pirms 2008.gada iznākusīliteratūra. Izdevumā “Kalendārs bibliotēkām” bibliogrāfiskais apraksts veidots atbilstoši ISBDstandartiem un “Bibliogrāfiska apraksta standartu (BA : ISBD) piemērošanas noteikumiemanalītiskajā aprakstā” (Rīga, 2000). Informācijai pievienotas norādes uz pēdējos desmit gados izdotajiem “Kalendārsbibliotēkām” (agrāk — “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas”) numuriem.
 4. 4. 4 JANVĀRIS1.I Jaungada diena1.I aktrisei Alisei Brehmanei — 125 (1886–1981)3.I rakstniekam Nikolajam Murānam — 105 (1906–1975)4.I vēsturniekam, arheologam Vladislavam Urtānam — 90 (1921–1989)5.I dzejniecei, kultūras darbiniecei Intai Purvai — 80 (1931)5.I šveiciešu rakstniekam Frīdriham Dirrenmatam — 90 (1921–1990)6.I fotogrāfam Atim IeviĦam — 65 (1946)6.I literatūrkritiėei Intai Čaklajai1 — 70 (1941)6.I aktrisei Sigrīdai Grīslei — 100 (1911–1975)6.I rakstniekam, žurnālistam Jānim KārkliĦam — 120 (1891–1975)6.I garīdzniekam Jānim Pommeram — 135 (1876–1934)7.I aktrisei Jūlijai Skaidrītei —140 (1871–1942)7.I rakstniecei Laimdotai Ristamecai — 90 (1921–2000)8.I aktierim Arnim Līcītim — 65 (1946)9.I rakstniekam, tulkotājam Augustam Gailītim — 120 (1891–1960)10.I literātam Rūdolfam Akeram — 125 (1886–1980)11.I dzejniekam Fricim Dziesmam (īst.v. Fricis Forstmanis) — 105 (1906–2004)12.I amerikāĦu rakstniekam Džekam Londonam2 — 135 (1876–1916)12.I komponistam Raimondam Paulam3 — 75 (1936)13.I rakstniekam Jānim Akurateram — 135 (1876–1937)13.I tulkotājam un bibliogrāfam Jānim Berăim — 150 (1861–1900)13.I komponistam, diriăentam Ringoldam Orem — 80 (1931–1968)13.I rakstniecei, literatūrkritiėei, tulkotājai Ievai Melgalvei — 30 (1981)13.I dzejniekam Mārim Salējam — 40 (1971)13.I vēsturniekam, etnogrāfam un literātam Matīsam SiliĦam — 150 (1861–1942)14.I literatūrvēsturniecei, muzeju darbiniecei Andrai Konstei — 55 (1956)14.I angĜu rakstniekam Hjū Loftingam — 125 (1886–1947)1 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.2 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.3 Kalendārs bibliotēkām 2006.gada I ceturksnī. Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2006_I.pdf
 5. 5. 515.I folkloristei Annai Bērzkalnei — 120 (1891–1956)15.I folkloristam, literatūrzinātniekam Pēterim Birkertam — 130 (1881–1956)16.I rakstniekam Kārlim Zvejniekam — 90 (1921)16.I dzejniekam Mārcim Reinbergam — 185 (1826–1861)16.I rakstniekam Doku Atim — 150 (1861–1903)17.I kinorežisoram, scenāristam Hercam Frankam — 85 (1926)17.I ārstam, medicīnas vēsturniekam Paulam StradiĦam — 115 (1896–1958)17.I amerikāĦu sabiedriskajam darbiniekam, politiėim — Bendžaminam Franklinam — 305 (1706–1790)18.I F.Šillera lugas „Laupītāji” pirmajam tulkotājam un iestudētājam Jānim Peitānam — 210 (1801–1859)18.I aktrisei Regīnai Devītei — 55 (1956)19.I angĜu rakstniekam Džūljenam Bārnsam — 65 (1946)19.I angĜu rakstniecei Patricijai Haismitai — 90 (1921–1995)20.I 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena420.I amerikāĦu kinorežisoram Deividam Linčam — 65 (1946)21.I rakstniekam, literatūrkritiėim Ilmāram Bastjānim — 90 (1921–2004)21.I spāĦu operdziedātājam Plasido Domingo — 70 (1941)22.I igauĦu dzejniekam un prozaiėim Jānam Kaplinskim —70 (1941)22.I angĜu filozofam Frānsisam Bēkonam — 450 (1561–1626)23.I žurnālistam, sabiedriskajam darbiniekam Bernhardam Dīriėim — 180 (1831–1892)24.I skolotājam, rakstniekam un tulkotājam Ernestam Dinsbergam — 195 (1816–1902)24.I vācu rakstniekam, komponistam Ernstam Teodoram Amadejam Hofmanim — 235 (1776– 1822)25.I literatūrvēsturniekam Arnoldam Būmanim — 80 (1931–1982)25.I satīriėim Pēterim Ēterim — 100 (1911–1998)25.I matemātiėim Emanuelam Grinbergam — 100 (1911–1982)26.I kanādiešu hokejistam Veinam Greckim — 50 (1961)26.I aktierim Jurim Žagaram — 50 (1961)26.I Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena27.I austriešu komponistam Volfgangam Amadejam Mocartam — 255 (1756–1791)27.I rakstniecei Vilijai OšiĦai — 105 (1906–1959)4 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.
 6. 6. 628.I rakstniecei Valijai Brutānei — 100 (1911–1990)28.I dramaturgam, teātra darbiniekam Jānim Jēpem-Baldzēnam — 120 (1891–1958)28.I keramiėim Pēterim Martinsonam — 80 (1931)28.I aktrisei Guntai Virkavai5 — 60 (1951)29.I dzejniecei, tulkotājai Ingmārai Balodei — 30 (1981)29.I tulkotājai Silvijai Ăībietei — 65 (1946)29.I rakstniekam Valdim Indrupam — 75 (1936)29.I dzejniekam Jānim Indram — 100 (1911–1961)29.I franču rakstniekam Romēnam Rolānam — 145 (1866–1944)30.I dzejniekam, žurnālistam Pēterim Svirim (īst.v. Pēteris Blūmfelds) — 120 (1891–1943)30.I scenāristam, kinorežisoram Tālivaldim Margēvičam — 65 (1946)30.I teātra un kino režisoram Viesturam Kairišam — 40 (1971)31.I bioloăei un floras pētniecei Gaidai Ābelei — 80 (1931)5 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.
 7. 7. 7 FEBRUĀRIS1.II pirmajam Krievijas prezidentam Borisam JeĜcinam — 80 (1931–2007)4.II aktierim, režisoram Valdim LūriĦam6 — 60 (1951)4.II amerikāĦu astronomam, Plutona atklājējam Klaidam Tombo — 105 (1906–1997)5.II fiziėim Elmāram Blūmam — 75 (1936)6.II 40.ASV prezidentam Ronaldam Vilsonam Reiganam — 100 (1911–2004)7.II etnogrāfam un literātam Mikum Skruzītim — 150 (1861–1905)8.II kinorežisoram, scenāristam, rakstniekam Aivaram Freimanim — 75 (1936)8.II rakstniekam Gunaram Janovskim — 95 (1916–2000)8.II rakstniekam, mācītājam, sabiedriskam darbiniekam Andrievam Niedram — 140 (1871–1942)8.II ăeogrāfam Guntim Eberhardam — 75 (1936)9.II rakstniekam Jānim Grotam — 110 (1901–1968)9.II valodniekam Jānim Lojam — 115 (1896–1969)9.II publicistam Albertam Pleišam — 90 (1921–1990)9.II austriešu rakstniekam, dramaturgam Tomasam Bernhardam — 80 (1931–1989)10.II komponistei, pianistei Elgai Īgenbergai — 90 (1921–2003)10.II tulkotājam, žurnālistam, aktierim Augustam Kokalim — 130 (1881–1939)10.II gleznotājam Larim Strunkem — 80 (1931)12.II dzejniecei Lolitai Gulbei — 80 (1931)12.II scenogāfam, gleznotājam Jānim Krontālam — 105 (1906–1971)12.II krievu baletdejotājai Annai Pavlovai — 130 (1881–1931)13.II rakstniekam Jurim ZvirgzdiĦam — 70 (1941)13.II vācu rakstniecei Katjai Langei-Millerei — 60 (1951)14.II rakstniekam, aktierim, režisoram Ārijam Geikinam7 — 75 (1936–2008)14.II dzejniekam Rieteklim (īst.v. Jūlijs Eduards Balodis) — 155 (1856–1940)15.II žurnālistam, grāmattirgotājam, sabiedriskajam darbiniekam Raitam Ritumam — 120 (1891– 1982)16.II pedagoăei, literatūrzinātniecei Tamārai Fominai — 95 (1916–1995)16.II aktierim un režisoram Uldim Koškinam — 95 (1916–1988)16.II prozaiėim Raimondam Pormalim — 85 (1926)6 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.7 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.
 8. 8. 816.II Lietuvas Republikas Neatkarības diena17.II dzejniekam Pēterim Iklavam — 100 (1911–1986)17.II aktrisei Dzintrai Klētniecei — 65 (1946)18.II amerikāĦu rakstniecei, Nobela prēmijas laureātei Tonijai Morisonei — 80 (1931)19.II rakstniekam, teātra vēsturniekam, kritiėim Valtam GrēviĦam — 90 (1921–1961)19.II kultūras darbiniekam, publicistam Voldemāram KalpiĦam — 95 (1916–1995)20.II Pasaules sociālā taisnīguma diena20.II Latvijas armijas ăenerālim, valsts darbiniekam Jānim Balodim — 130 (1881–1965)21.II Starptautiskā dzimtās valodas diena21.II rakstniekam Leonam Gvīnam — 70 (1941)21.II žurnālistam, mācītājam, literātam Jānim Vilhelmam Zakranovičam — 175 (1836–1908)22.II angĜu filologam, latviešu dzejas tulkotājam angĜu valodā Viljamam Metjūsam — 110 (1901– 1958)22.II komponistam, diriăentam, pedagogam Pāvulam Jurjānam — 145 (1866–1948)23.II folkloristam, filologam Ojāram Ambainim — 85 (1926–1995)23.II biologam, botāniėim Paulam Galeniekam — 120 (1891–1962)23.II filmu producentam Vilnim Kalnaellim — 50 (1961)24.II Igaunijas Republikas Neatkarības diena24.II vācu rakstniekam, filologam Vilhelmam Grimmam — 225 (1786–1859)25.II franču gleznotājam Pjēram Ogistam Renuāram — 170 (1841–1919)25.II dramaturăei, režisorei BaĦutai Rubesai8 — 55 (1956)26.II dzejniekam Olafam Stumbram — 80 (1931–1996)27.II vācu rakstniekam, domātājam, mistiėim Rūdolfam Jozefam Lorencam Šteineram — 150 (1861–1925)28.II rakstniekam Andrim Jakubānam — 70 (1941–2008)29.II dzejniecei, dramaturăei Birznieku Sofijai — 135 (1876–1956)8 Kalendārs bibliotēkām 2006.gada I ceturksnī. Pieejams http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2006_I.pdf
 9. 9. 9 MARTS2.III dzejniekam Viktoram Līvzemniekam — 75 (1936)2.III kinoscenāristam Alvim LapiĦam — 65 (1946)3.III dramaturgam Gunāram Griezem — 85 (1926)3.III dzejniekam Uldim Leinertam — 75 (1936–1969)3.III aktierim, režisoram Robertam Ligeram — 80 (1931)4.III vācu tautības latviešu valodniekam, etnogrāfam Augustam Bīlenšteinam — 185 (1826–1907)5.III tulkotājam, dzejniekam Jurim Birzvalkam — 85 (1926–1995)5.III rakstniekam Oskaram Kalējam — 100 (1911–1990)6.III literātei Annai Stundai — 115 (1896–1986)6.III tulkotājai Tamārai Vilsonei — 90 (1921)6.III angĜu dzejniecei Elizabetei Beretai-Brauningai — 205 (1806–1861)7.III māksliniecei un dzejniecei Rūtai Mežavilkai — 40 (1971)7.III tēlniekam Augustam Francam Folcam — 160 (1851–1926)8.III Starptautiskā sieviešu diena8.III režisoram Dž.Dž.Džilindžeram — 45 (1966)9.III dzejniekam, literatūrkritiėim Gundaram PĜavkalnam — 80 (1931)10.III dizaineram, instalatoram, grafiėim Ojāram Pētersonam — 55 (1956)10.III ėīmiėim Gustavam Vanagam —120 (1891–1965)11.III grāmatzinātniekam, bibliotekāram Ojāram Zanderam9 — 80 (1931)13.III dzejniekam Eduardam Aivaram (īst.v. Aivars Eipurs)10 — 55 (1956)13.III aktierim, dziedātājam Otomāram Kūnam — 95 (1916–1991)14.III literātam, sabiedriskajam darbiniekam Pēterim Alunānam — 190 (1821–1903)14.III izdevējam, garīgās literatūras autoram Miėelim DukaĜskim — 140 (1871–1957)14.III igauĦu dzejniekam Kristiānam Jākam Petersonam — 210 (1801–1822)17.III metālmāksliniecei Līvijai Andrjukaitītei — 75 (1936–2000)17.III dzejniekam Raimondam Bebrim — 120 (1891–1940)17.III baltvācu politiėim, juristam, žurnālistam Paulam Šīmanim — 135 (1876–1944)17.III krievu gleznotājam Mihailam Vrubelam — 155 (1856–1910)9 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.10 Kalendārs bibliotēkām 2006.gada I ceturksnī. Pieejams http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/kalendars-bibliotekam/2006_I.pdf
 10. 10. 1018.III gleznotājam Janim Rozentālam — 145 (1866–1916)18.III literātei un bibliotekārei Austrai Rudzītei — 100 (1911–1991)18.III aktrisei, žurnālistei, literātei Vijai Brangulei —85 (1926)19.III rakstniecei, skolotājai, bibliotekārei Mārai Kalmanei — 80 (1931)21.III Starptautiskā rasu diskriminācijas novēršanas diena21.III valodniecei, dzejniecei Valerijai BērziĦai-BaltiĦai — 105 (1906–2000)21.III rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem11 — 90 (1921–2000)22.III Pasaules ūdens diena22.III rakstniekam un pedagogam Eduardam Freimanim — 90 (1921–2005)22.III rakstniekam un literatūrzinātniekam Valteram Nollendorfam — 80 (1931)23.III Pasaules meteoroloăijas diena23.III franču rakstniekam Rožē Martēnam di Gāram — 130 (1881–1958)24.III tirgotājam, grāmatizdevējam un žurnālistam Henrijam Visendorfam — 150 (1861–1916)25.III Komunistiskā genocīda upuru piemiĦas diena25.III animācijas māksliniecei Maijai Brencei — 70 (1941)25.III grāmatzinātniekam, bibliotekāram Aleksejam Apīnim12 — 85 (1926–2004)26.III literatūrzinātniecei un tulkotājai Sigmai Ankravai — 60 (1951)26.III aktrisei Rasmai Garnei — 70 (1941)26.III aktierim Jānim Paukštello — 60 (1951)26.III amerikāĦu dramaturgam Tenisijam Viljamsam — 100 (1911–1983)27.III Starptautiskā teātra diena27.III teātra darbiniekam, dramaturgam un tulkotājam Jēkabam Duburam — 145 (1866–1916)28.III peruāĦu dramaturgam un politiėim, Nobela prēmijas laureātam Horhem Mario Pedro Vargasam Losam — 75 (1936)28.III dzejniecei Amandai Aizpurietei — 55 (1956)29.III diriăentam, komponistam Jurim Vaivodam — 45 (1966)30.III spāĦu gleznotājam Fransisko Hosē Goijam — 265 (1746–1828)30.III mākslas zinātniekam, publicistam Kristapam Eliasam — 125 (1886–1963)31.III tēlniecei Lea Davidovai-Medenei — 90 (1921–1986)31.III franču filozofam, zinātniekam Renē Dekartam — 415 (1596–1650)31.III britu rakstniekam un esejistam Džonam Faulzam — 85 (1926–2005)11 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.12 Kalendārs bibliotēkām 2001.gada I ceturksnī.
 11. 11. 11 19.janvārī — angĜu rakstniekam Džūljenam Bārnsam — 65 (1946) Džūljena Bārnsa darbi Grāmatas Bārnss Džūljens. Arturs un Džordžs : romāns / Džūljens Bārnss ; [no angĜu val. tulk. MāraPoĜakova]. — Rīga : AGB, [2008]. — 477, [1] lpp. Bārnss Džūljens. Atklāti runājot / Džūljens Bārnss ; [no angĜu val. tulk. Ina ĀboliĦa]. — Rīga :Asja, 2000. — 291, [1] lpp. Bārnss Džūljens. Mīlestība utt. : romāns / Džūljens Bārnss ; no angĜu val. tulk. Dace Krūze. —Rīga : AGB, 2006. — 231, [1] lpp. — (Vēja suĦa klasika). Bārnss Džūljens. Pasaules vēsture desmit ar pus nodaĜās : romāns / Džūljens Bārnss ; [no angĜuval. tulk. Karīna Tillberga]. — Rīga : AGB, 2005. — 335, [1] lpp. — (Vēja suĦa klasika). Literatūra par Džūljenu Bārnsu Publikācijas periodiskajos izdevumos Skulte Ilva. Mīlestība un citas iespējas : [par Džūljena Bārnsa grāmatu ”Mīlestība utt.”] / IlvaSkulte // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.1 (2007, 5./12.janv.), 3.lpp. Bankovskis Pauls. Bukera kvartets : [par šā gada Bukera prēmijas kand., Lielbritānijas rakstniekuDžūljenu Bārnsu] / Pauls Bankovskis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.194 (2005, 20.aug.), 3.lpp.— (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.18).
 12. 12. 12 22. janvārī — igauĦu dzejniekam un prozaiėim Jānam Kaplinskim — 70 (1941) Jāna Kaplinska darbi Grāmatas Dzejas diena 2000 : [krāj.] / sast.: Māris Salējs, Kārlis VērdiĦš ; māksl. Kristaps Rekmanis. —Rīga : Daugava, 2000. — 319, [1] lpp. — Saturā: Jāns Kaplinskis. Kaplinskis Jāns. Acs / Jāns Kaplinskis ; no igauĦu val. tulk. Guntars GodiĦš. — Rīga :Mansards, 2010. — 134, [1] lpp. — (Mansarda kolekcija ; 8). Kaplinskis Jāns. Kas ko ēd, kurš kuru apēd : 2 stāsti / Jāns Kaplinskis ; no igauĦu val. tulk. RūtaKarma un Guntars GodiĦš ; Ritas Laimas KrieviĦas il. — Rīga : Egmont Latvia, 1993. — 31 lpp. Kaplinskis Jāns. No putekĜiem un krāsām : dzejas izlase / Jāns Kaplinskis ; sakārt. un no igauĦuval. atdz. Guntars GodiĦš. — Rīga : Daugava, 2001 — 230, [1] lpp. — (XX gadsimta klasiėi). Māra Čaklā dārzā : apceres, šarži, veltījumi / sast. Ieva Čaklā ; māksl. Tomass Folks. — Rīga :Nordik, 2000 — 270, [1] lpp. — Saturā : Jāns Kaplinskis. Publikācijas periodiskajos izdevumos Kaplinskis Jāns. Bija vējš, gaisa kā tāda nebija : [saruna ar igauĦu dzejn.] / Jāns Kaplinskis ;pierakst. Uldis Tīrons // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.6 (2002, jūn.), 54.–58.lpp. Kaplinskis Jāns. "Dzeja ir atbildes meklēšana..." : [saruna ar igauĦu dzejn.] / Jāns Kaplinskis ;pierakst. Guntars GodiĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2005, maijs), 54.–59.lpp. Kaplinskis Jāns. DzejoĜi no topošās grāmatas "Vārdi mēmumā" / Jāns Kaplinskis ; no igauĦuval. atdz. Guntars GodiĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2005, maijs), 60.–64.lpp. Kaplinskis Jāns. Ja Heidegers būtu bijis mordvietis : [par val. filozofiju] / Jāns Kaplinskis ; tulk.Maima Grīnberga // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.6 (2002, jūn.), 17., 59.–62.lpp.
 13. 13. 13 Literatūra par Jānu Kaplinski Publikācijas periodiskajos izdevumos Gailītis Viestarts. IgauĦu dievišėais absurds : [par Jāna Kaplinska īsromānu "Acs" : no igauĦuval. tulk. Guntars GodiĦš] / Viestarts Gailītis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.168 (2010, 24.jūl.),4.lpp. — (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.28). GodiĦš Guntars. Jānam Kaplinskim — 60 : [par igauĦu dzejn.] / Guntars GodiĦš // Karogs. —ISSN 0132-6295. — Nr.1 (2001, janv), 202.–204.lpp. Salējs Māris. Jāns Kaplinskis Rīgā : [par igauĦu dzejn.] / Māris Salējs // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2001,maijs), 221.lpp.
 14. 14. 14 28.janvārī — keramiėim Pēterim Martinsonam — 80 (1931) Literatūra par Pēteri Martinsonu Grāmatas Muižniece Rūta. Cita pasaule — Pēteris Martinsons = Another world — Pēteris Martinsons /Rūta Muižniece. — [Rīga] : Galerija Daugava, [2006]. — 190 lpp. Visur tie māli : Keramika. Latvija. 2006 : [katalogs] = Clay everywhere : Ceramics. Latvia. 2006: 42nd General Assembly, International Academy of Ceramics, 2006 / ievadv.: Helēna Demakova,Imants Klīdzējs ; tulk. angĜu val. Līva Ozola ; fotogr.: Arnis Andersons, Indulis Leinarts ; māksl. JurisPetraškevičs. — Rīga : Neputns, 2006. — 110 lpp. — Teksts paralēli latv. un angĜu val. — Saturā:Pēteris Martinsons. Publikācijas periodiskajos izdevumos Cēbere Gundega. Pētera Martinsona personālizstāde "Pēteris Martinsons PPP (Pēteris, Papīrs,Porcelāns)" : [par māksl. zīm. un porcelāna izstādi galerijā "Daugava"] / Gundega Cēbere // Studija. —ISSN 1407-3404. — Nr.6 (2008/2009, dec./janv.), 33.lpp. Čaupova Ruta. Vērtīga grāmata par keramiėi Pēteri Martinsonu : [par Rūtas Muižniecesgrāmatu "Cita pasaule. Pēteris Martinsons = Another world. Pēteris Martinsons"] / Ruta Čaupova //Mākslas Vēsture un Teorija. — ISSN 1691-0869. — [Nr.]6/7 (2006), 129.–130.lpp. Kilevica Linda. Pētera Martinsona sapĦu pilīm katrs var izdomāt nosaukumu : [sakarā ar māksl.darbu izstādi "Tušas zīmējumi un porcelāns" Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā] / LindaKilevica ; tekstā stāsta P.Martinsons // Latgales Laiks. — ISSN 1407-9208. — Nr.89 (2008, 21.nov.),20.lpp. Krauze Marciana. Vien ekskluzīviem mākslas darbiem : [par porcelāna izstrādājumu ražošanastradīcijām Latvijā un porcelāna nozares atjaunošanas iespējām] / Marciana Krauze ; tekstā stāstaLatvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaĜas docente JevgēĦija Loginova, keramiėis PēterisMartinsons, Rīgas Porcelāna muzeja direktora p.i. Zanda ZībiĦa // Latvijas Avīze — ISSN 1691-1229.— Nr.246 (2009, 19.sept.), 13.lpp. — (Iel. "Kultūrzīmes"). Martinsons Pēteris. Tas, kas sākas ar atklātību : [saruna ar māksl. : sakarā ar izstādi "Baltais unmelnais, porcelāns un zīmējumi" Rīgas Porcelāna muzejā] / Pēteris Martinsons ; pierakst. Ieva GrantiĦa// Kultūras Forums — ISSN 1691-1946. — Nr.11 (2009, 20./27.marts), 8.lpp.
 15. 15. 15 Rone Linda. Baltais un melnais porcelānā : [par keramiėa Pētera Martinsona personālizstādi"Baltais un melnais" Rīgas Porcelāna muzejā] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN1407-3463. — Nr.53 (2009, 4.marts), 22.lpp. Zirnis Egīls. Martinsons ar ragiem : [par keramiėa Pētera Martinsona izstādi "Gaismas torĦi"galerijā "Daugava"] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta P.Martinsons, galerijas vadītāja Anda Treija // Diena.— ISSN 1407-1290. — Nr.280 (2009, 2.dec.), 14.lpp. Zirnis Egīls. Martinsona arhitektūra : [par keramiėa Pētera Martinsona darbu izstādi "Balts unmelns" Rīgas Porcelāna muzejā] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta P.Martinsons // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.55 (2009, 6.marts), 20.lpp.
 16. 16. 16 10.februārī — gleznotājam Larim Strunkem — 80 (1931) Literatūra par Lari Strunki Grāmatas Cēbere Gundega. Laris Strunke / Gundega Cēbere ; [māksl. Juris Petraškevičs]. — Rīga :Neputns, 2004. — 135 lpp. Publikācijas periodiskajos izdevumos Cēbere Gundega. Lara Strunkes altārglezna un griestu gleznojums Fruengenas baznīcāStokholmā / Gundega Cēbere //Studija. — ISSN 1407-3404. — Nr.1 (2006, febr./marts), 22.lpp. Cēbere Gundega. Lara Strunkes gleznu izstāde "Glezniecība 2007" : [par izstādi StokholmasKaraliskajā mākslas akad.] / Gundega Cēbere // Studija. — ISSN 1407-3404. — Nr.2 (2008,apr./maijs), 15.lpp. Cēbere Gundega. Laris Strunke Karaliskajā [Mākslas] akadēmijā : [par gleznotājapersonālizstādi "Glezniecība 2007" Stokholmā] / Gundega Cēbere // Jaunā Gaita (Toronto) — ISSN0448-9179. — Nr.2 (2008, jūn.), 42.lpp. Lasmane V. Lara Strunkes jauna izstāde Stokholmā / V.Lasmane // Brīvā Latvija (Londona) —ISSN 0934-6759. — Nr.19 (2009, 9./15.maijs), 5.lpp. Strunke Laris. Aptvert valodu : [par māksl. sūtību : saruna ar gleznotāju (Zviedrija)] / LarisStrunke ; pierakst. Laima Slava // Studija. — ISSN 1407-3404. — Nr.3 (2008, jūn./jūl.), 68.–70.lpp.
 17. 17. 17 13.februārī — rakstniekam Jurim ZvirgzdiĦam — 70 (1941) Jura ZvirgzdiĦa darbi Grāmatas Brašmane Māra. Manas jaunības pilsēta / Māra Brašmane [fotogr.] ; Juris ZvirgzdiĦš, LiānaLanga [teksts] ; sast. Laima Silava]. — Rīga : Neputns, 2005. — [170] lpp. Spāre Vladis. Odu laiks : romāns divās daĜās ar epilogu / Vladis Spāre, Juris ZvirgzdiĦš, LienīteMedne-Spāre. — Rīga : Skarabejs, 2009. — 540, [3] lpp. Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2008–2009 / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane,Jānis Oga ; māksl. Jānis Esītis — Rīga : Dienas Grāmata, 2009. — 154, [3] lpp. — Saturā: Un tālāk? /Juris ZvirgzdiĦš. Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2007–2008 / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane,Undīne Adamaite, Jānis Oga ; māksl. Armīns OzoliĦš ; vāka noform. izm. Kristapa Kalna fotogr. —Rīga : Dienas grāmata, 2008. — 116, [3] lpp. — Saturā: AgĦa dienasgrāmata / Juris ZvirgzdiĦš. Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2006–2007 / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane,Jānis Oga ; māksl.: Sarmīte MāliĦa, Oskars Stalidzāns. — Rīga : Dienas grāmata, 2007. — 157, [2] lpp.— Saturā: Turp un atpakaĜ / Juris ZvirgzdiĦš. ZvirgzdiĦš Juris. Bebru atgriešanās : stāsts par bebrēna Bruka un viĦa ăimenes piedzīvojumiem/ Juris ZvirgzdiĦš ; [Vitas Lēnertes vāka zīm. un il.]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. — 49, [1] lpp.— (Lasītprieks!). ZvirgzdiĦš Juris. Fon Mērkatces kunga memuāri / Juris ZvirgzdiĦš. — Rīga : Karogs, 2003. —214 lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Franklina cepure / Juris ZvirgzdiĦš ; [māksl. Evija Stukle-ZuitiĦa]. — Rīga :Pētergailis, 2005. — 15, [1] lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Knorke! jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu / Juris ZvirgzdiĦš ; il. SigneĒrmane-ěitvina. — Rīga : Liels un mazs, 2007. — 77, [2] lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Konteineru meitenīte Rudīte / Juris ZvirgzdiĦš ; [māksl. Juta Tīrona]. — Rīga :Zvaigzne ABC, [2007]. — 107, [1] lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Lāča BruĦa medības / Juris ZvirgzdiĦš ; il. Reinis Pētersons. — Rīga : Liels unmazs, 2009. — 119 lpp.
 18. 18. 18 ZvirgzdiĦš Juris. Mūsu Latvija / Juris ZvirgzdiĦš ; [māksl. Ilze Ramane]. — Rīga : Zinātne,2008. — 31 lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Pele, punkts un Gūtenbergs / Juris ZvirgzdiĦš ; māksl. Anita Paegle. — Rīga :Zvaigzne ABC, [2009]. — 30, [1] lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Pēdējais Pūėis un Artūrs Uū! / Juris ZvirgzdiĦš ; māksl. Gita Okonova-Treice.— [Rīga] : Pētergailis, 2006. — 35, [1] lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Rīgas sapĦugrāmata : stāsti un esejas / Juris ZvirgzdiĦš ; [māksl. BaĦutaAncāne]. — Rīga : Jaunā Daugava, 2002. — 170, [3] lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass dodas pasaulē / Juris ZvirgzdiĦš ; māksl. Signe Ērmane-ěitvina. —Rīga : Garā Pupa, 2005. — 55, [1] lpp. Publikācijas periodiskajos izdevumos Bišofs Māris. Zīmētājs : [par zīmējumu grām., dzīvi trimdā un Latvijā : saruna ar māksl.] / MārisBišofs ; pierakst. Juris ZvirgzdiĦš // Kultūras Forums — ISSN 1691-1946. — Nr.43 (2009,29.maijs/5.jūn.), 7.lpp. — (Iel. "La Māsa" ; Nr.20). ZvirgzdiĦš Juris. Domas par latviešu bērnu literatūru : lācītis Tobiass sarunājas ar savu alter ego— rakstnieku Juri ZvirgzdiĦu / Juris ZvirgziĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2008, jūn.),123.–125.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Lāča BruĦa medības : [stāsta fragm.] / Juris ZvirgzdiĦš ; ar ReiĦa Pētersonazīm. // Zīlīte. — ISSN 0132-6473. — Nr.11 (2009, nov.), 18.–20.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Pēdas meklējot : [par Celles pilsētu (Vācija), tās saistību ar Rīgu Otrā pasauleskara laikā un literāta Magno Kavallo dzīvi 18.gs. Jelgavā] / Juris ZvirgzdiĦš ; tekstā fragm. no žurn."Journal fon und für Deutschland" (1790.g.) ; pēc Elkes Haas, Mihaēla Krebsa, Gudrunas Erhardas,Ievas Kramer-Luksas, Ilzes Vītolas, Silvijas Brices inform. // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.1(2010, janv.), 4.–8.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Rakstīti un zīmēti burti : [fragm. no jaunās grām. "Pele, punkts unGūtenbergs"] / Juris ZvirgzdiĦš ; ar Anitas Paegles zīm. // Ezis. — ISSN 1407-2734. — Nr.7/8 (2009),18.–23.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Soma : [trimdas dzejnieka un aktiera] Ivara Lindberga piemiĦai : [stāsts : arīsām ziĦām par aut.] / Juris ZvirgzdiĦš ; ar Amandas Aizpurietes ievadu. // Kultūras Forums — ISSN1691-1946. — Nr.24 (2009, 26.jūn./3.jūl.), 8.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiasa šausmīgi drausmīgais piedzīvojums : [pasaka : fragm. no cikla"Tobiasa bērnības stāsti"] / Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.5 (2009, maijs), 14.–15.lpp. ; Nr.6 (2009, jūn.), 14.–15.lpp.
 19. 19. 19 ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass kāpj kalnos : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] /Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.9 (2010, sept.), 14.–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass mācās lidot : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] /Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.9 (2009, sept.), 14., 19.lpp. ; Nr.10 (2009, okt.),[14.]–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass mācās peldēt : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] /Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.8 (2010, aug.), 14., 19.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass meklē pavasari : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] /Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.6 (2010, jūn.), 14.lpp. ; Nr.7 (2010, jūl.), 14.–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass un dīvainās skaĦas : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnībasstāsti"] / Juris ZvirgzdiĦš //Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.4 (2009, apr.), 14.–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass un Durstīgais : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] /Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.10 (2010, okt.), 14.–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass un mūzika : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības stāsti"] / JurisZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.7 (2009, jūl.), 14.–15.lpp. ; Nr.8 (2009, aug.), 12.–14.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass un neparastais ciemiĦš : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnībasstāsti"] / Juris ZvirgzdiĦš // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.4 (2010, apr.), 14.–15lpp. ; Nr.5 (2010,maijs), 14.–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass un pele : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnības atmiĦas"] / JurisZvirgzdiĦš // Spicīte — ISSN 1691-0540. — Nr.1 (2010, janv.), 14., 19.lpp. ; Nr.2 (2010, febr.), 14.–15.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Tobiass un viĦa sargeĦăelis : [pasaka : fragm. no cikla "Tobiasa bērnībasstāsti"] / Juris ZvirgzdiĦš. // Spicīte. — ISSN 1691-0540. — Nr.2 (2009, febr.), 14., 17.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Ugunsdzēsējs teātrī : [saruna ar rakstnieku, JāĦa Baltvilka balvas bērnuliteratūrā un grāmatu mākslā laureātu] / Juris ZvirgzdiĦš ; pierakst. Ilva Skulte, Sofija Kozlova //Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.34 (2009, 4./11.sept.), 12.lpp. ZvirgzdiĦš Juris. Zaėa vēstījums : [stāsts] / Juris ZvirgzdiĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. —Nr.1 (2010, janv./febr.), 29.–32.lpp.
 20. 20. 20 Literatūra par Juri ZvirgzdiĦu Grāmatas Jaunākā latviešu bērnu literatūra, 2003–2005 : rakstu krāj. / māksl. Signe Ērmane-ěitvina. —Rīga : Garā pupa, [2006]. — 67, [1] lpp. — (Rakstnieku sērija). — Saturā: Lāči, kaėi, jenoti un dažādāstumsas Māras Cielēnas un Jura ZvirgzdiĦa pasaku pasaulē / Ilze Stikāne. Publikācijas periodiskajos izdevumos Berelis Guntis. Alla Pugačova Budas klēpī : [par Vlada Spāres, Jura ZvirgzdiĦa, LienītesMednes-Spāres grāmatu "Odu laiks"] / Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (2010,maijs/jūn.), 129.–132.lpp. Cālēna Madara. ZvirgzdiĦa kontrabanda : [par bērnu rakstn. Juri ZvirgzdiĦu : sakarā ar grām."Lāča BruĦa medības" iznākšanu ] / Madara Cālēna ; tekstā stāsta J.ZvirgzdiĦš // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.174 (2009, 30.jūl.), 14.lpp. Ceplis Rimands. MuĜėības slavinājums : [par Vlada Spāres, Jura ZvirgzdiĦa, Lienītes Mednes-Spāres grāmatu "Odu laiks"] / Rimands Ceplis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2010,marts/apr.), 104.–107.lpp. Gaigala Austra. Apēdamā literatūra jeb bērnu grāmatas feinšmekeriem : [par rakstn. JuraZvirgzdiĦa, Māra PutniĦa un Ineses Zanderes bērnu grām.] / Austra Gaigala // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.6 (2008, jūn.), 86.–89.lpp. Gaigala Austra. Bērnu grāmata pieaugušajiem : [par rakstn. Jura ZvirgzdiĦa grāmatu"Konteineru meitenīte Rudīte"] / Austra Gaigala / Juris ZvirgzdiĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. —Nr.11 (2007, nov.), 181.–184.lpp. Gaigala Austra. Grifs ăerbonī, Cūkmens, brīnumbēbītis un citi : ieskats ar JāĦa Baltvilka balvu[bērnu literatūrā un grāmatu mākslā] godalgotajās un balvai nominētajās grām. : [par rakstn. JuraZvirgzdiĦa grām. "Mūsu Latvija", "Pele, punkts un Gūtenbergs"] / Austra Gaigala // Karogs. — ISSN0132-6295. — Nr.8 (2009, aug.), 152.–155.lpp. Gaigala Austra. Prezidentes krīt no gaisa jeb Katram ministram pa lācim : [par rakstn. JuraZvirgzdiĦa grām. "Lāča BruĦa medības"] / Austra Gaigala // Kultūras Forums — ISSN 1691-1946. —Nr.34 (2009, 4./11.sept.), 12.lpp. Jundze Arno. PastariĦa prēmija — Jurim ZvirgzdiĦam : [par PastariĦa prēmijas bērnu literatūrāpasniegšanu Rojas Kultūras centrā (Rojas novads)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. —ISSN 1407-3463. — Nr.233 (2009, 8.okt.), 12.lpp.
 21. 21. 21 KalniĦa Sanita. Literāts Juris ZvirgzdiĦš un lācītis Tobiass viesojas Tūjā : [par nodarbībuprojekta "Tikšanās ar literātiem Tūjas bibliotēkā" ietvaros (Limbažu raj.)] / Sanita KalniĦa // Auseklis.— ISSN 1691-0141. — Nr.10 (2008, 24.janv.), 4.lpp. Kozlova Sofija. Ar Lāča muti runā patiesība : [par rakstn. Jura ZvirgzdiĦa grām. "Lāča BruĦamedības"] / Sofija Kozlova // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.34 (2009, 4./11.sept.),12.lpp. Landmane Laima. Kas kopīgs rakstniekam Jurim ZvirgzdiĦam un misteram Bīnam : [parPastariĦa prēmijas bērnu literatūrā pasniegšanu rakstn. J.ZvirgzdiĦam un māksl. Reinim PētersonamRojas Kultūras centrā] / Laima Landmane // Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.116 (2009,8.okt.), [1.]lpp. Parunāsim par mīlestību : [raksti] / pierakst. Sandra SpudiĦa // Avene. — ISSN 1407-9283. —Nr.3 (2009, 1./15.febr.), 32.–33.lpp. — Saturā: Skaistākā zeme pasaulē : (Juris ZvirgzdiĦš "MūsuLatvija"). Puisāne Guna. Vēstures ieinteresēts, raksta bērniem : [par rakstn., Starptautiskās JāĦa Baltvilkabalvas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā nominantu Juri ZvirgzdiĦu] / Guna Puisāne ; tekstā stāstaJ.ZvirgzdiĦš ; ar rakstn. Ineses Zanderes koment. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.168 (2009, 24.jūl.), 22.–23.lpp. Skudra Mārīte. JāĦa Baltvilka balva stimulē bērnu literatūras publicitāti un kritiku : [par balvasbērnu literatūrā un grām. mākslā laureātiem, rakstn. Juri ZvirgzdiĦu, tulk. Mudīti Treimani, māksl.Edmundu Jansonu] / Mārīte Skudra // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.29 (2009,31.jūl./7.aug.), 3.lpp. TiĜĜa Andris. "Kaza", kas uzkāpa debesīs : [par kafejnīcu 20.gs. 60.g. Rīgā] / Andris TiĜĜa ; tekstāstāsta rakstnieki Juris ZvirgzdiĦš, Andris Bergmanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.215(2009, 14.aug.), [39.]lpp. — (Piel. "Mājas viesis", ISSN 1691-0931). Tunte Linda. Bērni un grāmatas : [par bērnu lit. un bērnu bibliotēku darbam velt. konf. "Domā parnākotni – dari tagad!"] / Linda Tunte ; tekstā stāsta rakstnieks Juris ZvirgzdiĦš // Izglītība un Kultūra.— ISSN 1407-4036. — Nr.21 (2010, 27.maijs), 8.lpp. Zandere Inese. Par Baltvilku atgādina viĦa grāmatas : [par bērnu grām. lasīšanu, rakstn. JāĦaBaltvilka (1944–2003) vārdā nosaukto literāro balvu bērnu literatūrā un grām. mākslā, balvaslaureātiem : saruna ar rakstniekiem : sakarā ar J.Baltvilka 65.dz.d. un pasākumu "Ar grāmatu dabā"Slampes pagastā (Tukuma nov.)] / Inese Zandere, Juris ZvirgzdiĦš ; pierakst. Agita Puėīte //Neatkarīgās Tukuma ZiĦas. — ISSN 1407-8252. — Nr.89 (2009, 1.aug.), [1.]lpp. — (Piel. "Aka").
 22. 22. 22 18.februārī — amerikāĦu rakstniecei Tonijai Morisonei — 80 (1931) Tonijas Morisones darbi Grāmatas Laiki un domas : Nobela prēmijas laureāti literatūrā par pasauli un sevi 1901–2002 / sast. AndrisRijnieks ; māksl. Aivars Sprūdžs. — Rīga : Rasa, 2003. — 223, [1] lpp. — Aut.: Tonija Morisone. Morisone Tonija. MīĜotā / Tonija Morisone ; no angĜu val. tulk. Ieva Lešinska. — [2.izd.]. —Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. — 309, [1] lpp. — (Ėengura grāmata). — (Zvaigznes mazā klasika). Morisone Tonija. MīĜotā / Tonija Morisone ; no angĜu val. tulk. Ieva Lešinska. — [Rīga] :Zvaigzne ABC, 2006. — 309, [1] lpp. Morisone Tonija. Dubultie Dienvidi : [fragm. no 2003.g. intervijas ar Nobela prēmijas laureāti,rakstnieci (ASV)] / Tonija Morisone ; pierakst. Kerolaina Denārda ; no angĜu val. tulk. Ieva Lešinska //Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.2 (2007, febr.), 52.lpp. Morisone Tonija. Nobela lekcija 1993 : [par "vecās sievas" tēlu dažādu tautu lit.] / TonijaMorisone ; no angĜu val. tulk. un iev. par aut. sarakst. Jānis Elsbergs // Luna. — ISBN 9984-679-86-1.— Nr.8 (2002), 5.–10.lpp. Morisone Tonija. Pirms un pēc mīlestības : [saruna ar Nobela prēmijas laureāti, rakstnieci(ASV)] / Tonija Morisone ; pierakst. Ieva Lešinska // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.2 (2007,febr.), 44.–51.lpp. Literatūra par Toniju Morisoni Publikācijas periodiskajos izdevumos Lešinska Ieva. Gribētu būt bijis : vēstule no Boulderas : [par krievu rakstn. Vladimira Nabokovastāstu "Māsas Veinas", amerikāĦu rakstn. Tonijas Morisones romānu "Zālamana dziesma"] / IevaLešinska // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.11 (2006, nov.), 4., 7., 9.–10.lpp.
 23. 23. 23 22.martā — rakstniekam un pedagogam Eduardam Freimanim — 90 (1921–2005) Eduarda FreimaĦa darbi Grāmatas Citā gaismā : latviešu dzeja Rietumu pasaulē, 1945–1990 : dzejas antoloăija / sast. MārtiĦšLasmanis — 2.izd. — Rīga : Nordik, 2005. — 218, [4] lpp. — Saturā: Aut.: Eduards Freimanis. Freimanis Eduards. Lielrunči : romāns / Eduards Freimanis. — Kuldīga : A.C. grāmata, 2001.— 265 lpp. Freimanis Eduards. Paradokss un relatīvisms : esejas / Eduards Freimanis. — Kuldīga : Aut.izd., 2005. — 362, [2] lpp. Freimanis Eduards. Redzēju Ameriku : romāns / Eduards Freimanis. — Rīga : SolVita, 2004.— 339, [1] lpp. Freimanis Eduards. Sastopu kaimiĦus : lugas / Eduards Freimanis. — Kuldīga : A.C. grāmatuapg., 2004. — 446, [1] lpp. Freimanis Eduards. Steiga : romāns / Eduards Freimanis. — Kuldīga : A.C. grāmata, 2002. —239 lpp. Freimanis Eduards. Vakara gaisma : dzeja / Eduards Freimanis. — Kuldīga : A.C. grāmata,2002. — [187] lpp. Freimanis Eduards. Vilka kauciens : drauga dzīves stāsts / Eduards Freimanis. — Kuldīgā :A.C. grāmata, 2001 — 270, [1] lpp. Freimanis Eduards. Ugunskurs : dzejoĜi / Eduards Freimanis. — Kuldīga : A.C. grāmata, —2002. — 213 lpp. Piedod, māt! : atziĦas, dzeja un proza par māti / sast. Alberts Ločmelis. — Rīga : Annele, 2002.— 442, [1] lpp. — Saturā: SaĦemot dāvanu / Eduards Freimanis.
 24. 24. 24 Literatūra par Eduardu Freimani Publikācijas periodiskajos izdevumos CelmiĦš Arvīds. Atvadu vārdi novadniekam Eduardam Freimanim : [Pelču pagastā (Kuldīgasraj.) dzimušā rakstn. (1921–2005 : Kanāda) piemiĦai] / Arvīds CelmiĦš // Kurzemnieks. — ISSN 1407-9755. — Nr.21 (2005, 19.febr.), 7.lpp. MauliĦš Jānis. ViĦš vienmēr steidzās : [rakstn. Eduarda FreimaĦa (1921–2005) piemiĦai] /Jānis MauliĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.3 (2005, marts), 203.lpp.

×