Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La resistència

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La resistència

  1. 1. LA RESISTÈNCIA
  2. 2. Què és? <ul><li>La Resistència é s la capacitat que tenim per poder suportar una activitat de llarga durada, esportiva o de la vida diària, sense una fatiga excessiva. </li></ul>
  3. 3. Tipus <ul><li>Segons la durada i la intensitat de l'esforç físic, diferenciem </li></ul><ul><li>dos tipus de resistència: </li></ul><ul><li>• RESISTÈNCIA AERÒBICA: </li></ul><ul><ul><li>POTÈNCIA AERÒBICA </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPACITAT AERÒBICA </li></ul></ul><ul><ul><li>ENDURANÇA </li></ul></ul><ul><li>RESISTÈNCIA ANAERÒBICA: </li></ul><ul><ul><li>ALÀCTICA </li></ul></ul><ul><ul><li>LÀCTICA </li></ul></ul>
  4. 4. Què passa durant l’exercici? <ul><li>Entrada d’oxigen. </li></ul><ul><li>Arribada als pulmons i traspàs a la sang. </li></ul><ul><li>Arribada de la sang oxigenada al cor. </li></ul><ul><li>Repartiment per tot el cos i recollida del CO2. </li></ul>
  5. 5. LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA <ul><li>Mesura quina intensitat de treball realitzem. </li></ul><ul><li>Sistemes de mesura </li></ul><ul><li>Freqüència cardíaca màxima= 220-edat </li></ul><ul><li>Zona de canvi: 70-85% de la FCM </li></ul><ul><li>Interval de treball de la resistència aeròbica: del 50-70% de la FCM </li></ul>
  6. 6. Beneficis que aporta el treball de resistència <ul><li>Increment del nombre de glòbuls vermells. </li></ul><ul><li>Augment de la mida del cor. </li></ul><ul><li>Increment de la xarxa capil·lar. </li></ul><ul><li>Major capacitat respiratòria. </li></ul><ul><li>Ajuda a mantenir el pes ideal. </li></ul>
  7. 7. Sistemes i mètodes d’entrenament <ul><li>Sistemes continus (no hi ha pauses de descans): </li></ul><ul><ul><li>Marxa, cursa contínua </li></ul></ul><ul><ul><li>Circuït natural </li></ul></ul><ul><ul><li>Fartlek </li></ul></ul><ul><li>Amb pauses de recuperació: </li></ul><ul><ul><li>Repeticions o sèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Circuït d’exercicis </li></ul></ul><ul><ul><li>Pujades </li></ul></ul>
  8. 8. Proves de valoració <ul><li>Test de Cooper (12’) </li></ul><ul><li>Cursa Navette </li></ul>

×