Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ESTRUCTURA DE LA TERRA <ul><li>MODEL ESTATIC (Basat en la composició química dels materials): </li></ul><ul><li>Amb l’est...
 
ESCORÇA ESTRUCTURA VERTICAL <ul><li>És la capa sòlida més externa de la Terra. Representa l’1,6 % del volum i l’1% de la m...
 
ESCORÇA ESTRUCTURA HORITZONTAL Tant la superfície dels continents com la dels oceans es troba Actualment cartografiada ...
<ul><li>CRATÓ o ESCUT . Grans àrees molt estables i de relleus suaus </li></ul><ul><li>OROGEN . Àrees inestables més o men...
MANTELL <ul><li>És la capa compresa entre l’escorça i el nucli, del que es separa per la discontinuïtat de Gutenberg a 290...
NUCLI <ul><li>És la capa més interna de la Terra. </li></ul><ul><li>Representa el 16% del volum terrestre. </li></ul><ul><...
 
ESTRUCTURA DE LA TERRA MODEL DINÀMIC <ul><li>LITOSFERA. </li></ul><ul><li>És la capa més superficial i rígida </li></ul><...
<ul><li>ASTENOSFERA. </li></ul><ul><li>Capa localitzada en el mantell superior sota la litosfera </li></ul><ul><li>Gruix a...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Estructura de la terra

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estructura de la terra

 1. 1. ESTRUCTURA DE LA TERRA <ul><li>MODEL ESTATIC (Basat en la composició química dels materials): </li></ul><ul><li>Amb l’estudi de la propagació de les ones sísmiques s’han trobat dues grans discontinuïtats que delimiten tres capes: ESCORÇA MANTELL </li></ul><ul><li> NUCLI </li></ul>Mohorovicic Gutenberg <ul><ul><li>MODEL DINÀMIC ( Basat en el comportament físic dels materials): </li></ul></ul><ul><ul><li>LITOSFERA </li></ul></ul><ul><ul><li>ASTENOSFERA </li></ul></ul><ul><ul><li>MESOSFERA </li></ul></ul><ul><ul><li>ENDOSFERA </li></ul></ul>
 2. 3. ESCORÇA ESTRUCTURA VERTICAL <ul><li>És la capa sòlida més externa de la Terra. Representa l’1,6 % del volum i l’1% de la massa total. </li></ul><ul><li>És una capa de gruix desigual, 70km en els continents i uns 10km en els oceans. Està formada bàsicament de silicats i té una densitat mitjana de 2,8 g/cm 3 . </li></ul><ul><li>ESCORÇA CONTINENTAL </li></ul><ul><li>70 km gruix mitjà </li></ul><ul><li>Sediments </li></ul><ul><li>Roques granítiques (silicats d’alumini) </li></ul><ul><li>Roques basàltiques (silicats de magnesi i ferro) </li></ul><ul><li>ESCORÇA OCEÀNICA </li></ul><ul><li>10km gruix mitjà </li></ul><ul><li>Sediments </li></ul><ul><li>Roques basàltiques </li></ul>
 3. 5. ESCORÇA ESTRUCTURA HORITZONTAL Tant la superfície dels continents com la dels oceans es troba Actualment cartografiada i els seus relleus poden ésser estudiats i representats Topogràficament en els mapes. <ul><li>ESCORÇA CONTINENTAL </li></ul><ul><li>CRATONS/ESCUTS. </li></ul><ul><li>ORÒGENS/SERRALADES. </li></ul><ul><li>ESCORÇA OCEÀNICA </li></ul><ul><li>PLATAFORMA CONTINENTAL </li></ul><ul><li>TALÚS CONTINENTAL . </li></ul><ul><li>PLANA ABISSAL. </li></ul><ul><li>DORSAL OCEÀNICA . </li></ul><ul><li>FOSSA OCEÀNICA . </li></ul>
 4. 6. <ul><li>CRATÓ o ESCUT . Grans àrees molt estables i de relleus suaus </li></ul><ul><li>OROGEN . Àrees inestables més o menys lineals de roques plegades i deformades </li></ul><ul><li>PLATAFORMA CONTINENTAL . Prolongació submergida dels continents. </li></ul><ul><li>Plana i de pendent suau. Fins a 200m de profunditat. </li></ul><ul><li>TALÚS CONTINENTAL . Zona de pendent pronunciat (fina a 3000m) on acaba </li></ul><ul><li>l’escorça continental. </li></ul><ul><li>DORSAL OCEÀNICA . Grans serralades submergides que s’eleven fins a 3000m </li></ul><ul><li>per sobre les planes abissals. No s’han format per plegaments i per tant, no són </li></ul><ul><li>verdaderes serralades. Formen una vall interna o RIFT (H). </li></ul><ul><li>F. PLANA ABISSAL . Enormes extensions pràcticament planes del fons oceànic </li></ul><ul><li>i de naturalesa basàltica. </li></ul><ul><li>FOSSA OCEÀNICA . Grans cavitats submarines que poden arribar a 11km </li></ul><ul><li>de profunditat. Es situen al peu dels continents </li></ul>
 5. 7. MANTELL <ul><li>És la capa compresa entre l’escorça i el nucli, del que es separa per la discontinuïtat de Gutenberg a 2900km. </li></ul><ul><li>Representa el 80% del volum de la Terra i té una densitat mitjana de 5,6 g/cm 3 . </li></ul><ul><li>Hi ha un mantell superior molt heterogeni que arriba als 700km amb tres capes: </li></ul><ul><ul><li>Fins als 100km----------------sòlida </li></ul></ul><ul><ul><li>De 100-200km-----------------fluida </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins als 700km-----------------sòlida, de gran rigidesa </li></ul></ul><ul><li>Hi ha un mantell inferior, menys heterogeni i sòlid, on </li></ul><ul><li>la rigidesa dels materials </li></ul><ul><li>va augmentant progressivament </li></ul>ASTENOSFERA
 6. 8. NUCLI <ul><li>És la capa més interna de la Terra. </li></ul><ul><li>Representa el 16% del volum terrestre. </li></ul><ul><li>És la capa més densa: 14g/cm 3 . </li></ul><ul><li>Hi ha dues capes: </li></ul><ul><ul><li>NUCLI EXTERN , de comportament més fluid que arriba fins als 5000km de profunditat. </li></ul></ul><ul><ul><li>NUCLI INTERN , conté materials més rígids (sòlids) entre els que destaca el ferro. Arriba als 6370km. </li></ul></ul>
 7. 10. ESTRUCTURA DE LA TERRA MODEL DINÀMIC <ul><li>LITOSFERA. </li></ul><ul><li>És la capa més superficial i rígida </li></ul><ul><li>Inclou l’escorça i la part del mantell </li></ul><ul><li>superior fins a 100-150km de gruix. </li></ul><ul><li>Està fragmentada en peces </li></ul><ul><li>o plaques litosfèriques . </li></ul>
 8. 11. <ul><li>ASTENOSFERA. </li></ul><ul><li>Capa localitzada en el mantell superior sota la litosfera </li></ul><ul><li>Gruix aproximat d’uns 200km </li></ul><ul><li>Naturalesa dels materials : fluida. </li></ul><ul><li>Zona de baixa velocitat de les ones sísmiques </li></ul><ul><li>Presenta moviments de convecció que expliquen la “ deriva continental ” </li></ul><ul><li>MESOSFERA. </li></ul><ul><li>Resta del mantell superior i tot el mantell inferior. </li></ul><ul><li>Comportament dels materials rígid. </li></ul><ul><li>Alta velocitat de propagació de les ones sísmiques. </li></ul><ul><li>ENDOSFERA. </li></ul><ul><li>Correspon al nucli </li></ul><ul><li>Comporta un canvi en l’estat físic dels materials </li></ul>

×