Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

իսլամ

893 views

Published on

 • Be the first to comment

իսլամ

 1. 1. Իսլամ<br />
 2. 2. Իսլամըկրոն է, որի հիմքը Ղուրանն է:<br />Իսլամ բառն ունի մի քանի իմաստ, բառացիորեն թարգմանվում է որպես «խաղաղություն»: Այլ իմաստով այդ բառը նշանակում է «Ալլահին անձնատուր լինել»: Այլ տերմինաբանությամբ իսլամը - բացարձակ միաստվածություն է, Ալլահին ենթարկվելը: Մարդիկ, ովքեր ենթարկվում են Ալլահին կոչվում են մուսուլմաններ:<br />
 3. 3. Ղուրանի տեսանկյունից, իսլամը - միակ ճշմարիտ կրոնն է, նրա հետեւորդները են բոլոր մարգարեները: Իսլամը վերջնական ձևով ներկայացվել է Մուհամմեդ մարգարեի քարոզների ժամանակ, ով ստացել տեղեկություններ նոր կրոնի մասին Ղուրանի տեսքով<br />
 4. 4. Իսլամի տեսանկյունից հին մարգարեների հետևորդները շեղվել են ճիշտ ճանապարհից, որը տրվել է նրանց Աստծո կողմից, իսկ հնագույն գրքերի տեքստերը աստիճանաբար խեղաթյուրվում էին: Ամեն անգամ ճշմարիտ հավատքը թարմացնելու համար, Աստված ուղարկում էր տարբեր ժողովուրդների մոտ իր առաքյալներին, այդ թվում Աբրահամին, Մովսեսին, Հիսուսին: Վերջին առաքյալը մարգարեներից Մուհամմեդն է, ով մարդկությանը բերեց իսլամը պարզ և անձեռնմխելի տեսքով:<br />
 5. 5. Ալլահ<br />Ալլահ - արաբերեն Աստված, արարիչ, ամեն ինչի ստեղծող և կազմակերպիչ: Բացի նրանից, ոչ ոք չունի այդ հատկանիշները: Նա չուներ և չի ունենա, ոչ տղա ոչ աղջիկ. Ալլահի առկայությունը անհրաժեշտ է իսկ դրա բացակայությունը անհնար: Ըստ մահմեդականների, նա չունի իրեն հավասարների, եւ դրանով արտահայտվում է իր եզակի լինելը:<br />
 6. 6. Ղուրան<br />Ղուրան - իսլամի սուրբ գիրքն է: Ըստ իսլամի ուսմունքի, Ղուրանը ուղիղ, հավերժական և իրական Աստծո խոսքն է: Ղուրանը ուղարկվել է Աստծո կողմից յոթերորդ երկինք, եւ ապա` հրեշտակ Ջիբրիլը մաս-մաս փոխանցեց այն Մոհամմեդ մարգարեին ավելի քան 23 տարիների ընթացքում:<br />Ղուրան բառը գալիս է արաբական Kyranբառից (բարձրաձայն ընթերցանություն): Ղուրանը բաղկացած է 114 սուրահներից (գլուխների) եւ 6600 քառյակներից: Ժամանակագրական կարգով առանձնանում են մեքքենական և մեդինական սուրահներ: Մահմեդականները կարծում են, որ Ղուրանը պարունակում է Աստծո նոր օրենքը, որն ունի աննշան տարբերություններ նախորդող օրենքներից:<br />
 7. 7.
 8. 8. Մուհամեդ<br />Մուհամմեդը (մոտ 570թ - հունիսի 8, 632թ) - Իսլամի մարգարեն է, ով ուղարկվել է Աստծո կողմից ամբողջ մարդկությանը: Մահմեդականները հավատում են, որ Մուհամեդի միջոցով, Աստված ուղարկել է նոր կրոնը - իսլամը - ավարտուն տեսքով, ինչպես նաև Ղուրանը - վերջին Աստվածային Հայտնությունը: Ըստ Իսլամի դրույթների, Մուհամմեդը – Աստծո վերջին առաքյալն է նրանից հետո առաքյալներ չեն լինի մինչև դատաստանի օրը: Մուհամմեդը Մեքքենական Ղուրայշ ցեղից էր: Նրա նախնիներից է մարգարե Աբրահամը ու նրա որդի Իսմայիլը: Ռազմաքաղաքական, տնտեսական, կրթական եւ այլ ձեռքբերումները մահմեդականների կողմից հանգեցրել է նրան, որ իսլամը դարձավ համաշխարհային կրոն, Մահմեդականների տեսանկյունից, Իսլամի ծագումը և զարգացումը առաջին հերթին կապված է Աստվածային հայտնութունից եւ ճակատագրից: Իսլամը դարձավ նոր քաղաքակրթության, նոր տիպի մտածողության, ապրելակերպի հիմքը, որոնք ազդել են մարդկության պատմության ընթացքում:<br />
 9. 9. Մահմեդական համայնքներ գոյություն ունեն ավելի քան 120 երկրներում և համակցված են, ըստ տարբեր տվյալներով 1,3 մինչև 1,8 միլիարդ մարդ: 35 երկրներում մահմեդականները կազմում են բնակչության մեծ մասը, իսկ 29 երկրներում, Իսլամի հետևորդները կազմում են հզոր փոքրամասնություն: 28 երկրներում, իսլամը ճանաչվել է պետական կամ պաշտոնական կրոն: Միայն մահմեդականների 18% է ապրում արաբական երկրներում: Իսլամը երկրորդ ամենամեծ կրոնն է աշխարհում քրիստոնեությունից հետո, ինչպես նաև մոլորակի ամենաարագ աճող կրոնը:<br />
 10. 10. Վերջ<br />

×