Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

St Web Conferences & Business Processes

558 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

St Web Conferences & Business Processes

  1. 1. Как онлайн сътрудничеството подпомага бизнес процесите? IBS Lotus Services 4, Pimen Zografski Str. +359-2-961-5455 1172 Sofia, Bulgaria www.ibs.bg/lotus
  2. 2. Промените, които претърпяват компаниите всеки един се отразяват на начина, по който те се представят на пазара, продават продукти, управляват работния процес. Всъщност корпоративният успех често е резултат от бързото, адекватно, ефективно и цялостно отговаряне на промените. Основата на всеки бизнес е начина, по който той отговаря на промените и как оперира на пазара. Бързината, с която се изменя средата изисква служителите да получат достъп до информация, да си сътрудничат и работят много по-бързо. В някои индустрии поговорката „времето е пари” се трансформира в „времето е живот”. Важната бизнес информация е ценен източник и е желателно да бъде споделена колкото се може по-бързо сред служителите. Знанието бързо събрано, разучено и приложено мигновено се превръща в конкурентно предимство. Възможностите, които предлага онлайн сътрудничеството Онлайн сътрудничеството позволява на организациите да разширят ресурсите си, да елиминират логистичните бариери и да трансформират онлайн инициативите в бизнес стратегии. Сега потребителите могат бързо да информират и споделят новостите около продукти и инициативи с разпръснатите си екипи. Ценната информация може да бъде записана, запазена и след това отново да споделена с всеки, който има нужда от нея. На кратко онлайн съвместната работа спомага за: * Осигуряване на бързи срещи и споделено ново знание сред цялата организация без нужда от насрочване на бизнес пътувания. * Съкращаване на продажбения цикъл - създава условия за представяне на продукти и услуги сред потенциални и настоящи клиенти. * Подобрява връзката с партньори, като представя по-чести и ефективни презентации. В този случай онлайн решенията са във вид на обучения, разговори, групови занимания. * Подобряване обслужването на клиенти. Онлайн сътрудничеството осигурява постоянна и навременна връзка с клиенти и партньори - по тоз иначин броят на запитванията намалява значително. В резултат на това проблемите се разрешават по-бързо.
  3. 3. * Онлайн срещите предполагат интегриране на проучвания, тестове, гласувания и други с цел повишаване ефективността на търговските материали и презентации. А как онлайн сътрудничеството би подобрило бизнес процесите? Първоначалната изконна функция на онлайн решенията са намаляване на разходите, спестяване на време и по-малко път. Второстепенни, но не и по значение са разширяване обхвата на дейността и извършване на повече работа с по- малко ресурси и усилия. Принципно такава е и тенденцията в използването на програмите за съвместна работа - не само за съкращаване на разходи и време, но и за реалното вграждане на тези решения в бизнеса с цел подобряване начина на работа. Подобни решения се прилагат в управлението, продажбите, маркетинга, поддръжката, услугите ... В повечето случаи компаниите използват средствата за онлайн сътрудничество с цел: * По-бързо пускане на нови продукти на пазара. * Разширяване обхвата и осигуряване на по-чести срещи с географски разпръснати екипи. * По-ефективни продажби * Съкращаване на продажбените цикли * Подобряване обслужването на клиенти *Създаване на по-ефективни партньорски взаимоотношения. * Съкращаване времето за обработка на запитвания

×