Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Смертність на дорогах України у 2011 році

2,725 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Смертність на дорогах України у 2011 році

  1. 1. Смертність на дорогах України у 2011 році Віктор Загреба Університет Меріленду (США) viktor@zagreba.com Цей звіт є стислим аналітичним оглядом ситуації з безпекою дорожнього руху в Україні у 2011 році. Якголовний показник для аналізу автор використовує кількість смертей, спричинених ДТП, а такожспіввідношення кількості загиблих до кількості населеня (смертність). Смертність на дорогах України у2011 році склала 106 осіб на 1 млн населення, що на 74% перевищує середній показник Європейського Союзу.Кількість пішоходів серед жертв ДТП складає 38% — в 1,3 рази більше, ніж у інших країнах з аналогічнимрівнем доходу, і вдвічі більше за показник Євросоюзу. Найбільші показники смертності серед регіонівУкраїни мають Київська та Житомирська області. Після стабільного зниження смертності на дорогах у2008-2010 роках, останні місяці Україна переживає її різке зростання — у IV кварталі 2011 рокусмертність зросла на 17%, у І кварталі 2012 — на 26%. За збереження цієї тенденції та відсутностіефективних дій з боку держави, у 2012 році кількість загиблих на дорогах України може скласти 6100 осіб,а показник смертності сягнути 134 осіб на 1 млн населення. Аналіз ситуації ускладнюється низькоюякістю офіційних даних про транспортні пригоди та смертність на дорогах, а також ймовірнимиманіпуляціями даними з боку ДАІ, про що також зазначено у цьому звіті.1. Смертність в Україні і Європі Показник смертності в Україні значно випереджає середній показник країн Європейського У 2011 році в ДТП в Україні загинуло 4831 осіб, Союзу (61) та показники всіх країн ЄС, окрімабо приблизно 106 осіб на 1 млн населення. Цей Польщі (де він минулоріч зріс з 102 до 109).покзаник несуттєво зріс у порівнянні з 2010 роком, Втім, рівність з показниками Польщі та не дужеколи він складав 103 особи на 1 млн населення. велика різниця з Грецією чи Румунією не повинна спонукати до думки про слабкий характерРис.1: Смертність внаслідок ДТП в Україні та деяких проблеми, адже потрібно робити поправку накраїнах Європи, 2011 (загиблих на 1 млн населення) сторонні фактори, такі як кількість автомобілів на душу населення. Наприклад, в Польщі Польща 109 зареєстровано 432 автомобілі на кожну 1000 Україна 106 Греція 97 населення, в Литві — 508, в Угорщині — 301, в той Ру му нія 94 час в Україні - 146 (UNECE, 2009). Крім того, є Литв а 92 підстави припускати, що показники минулих двох Бельгія 77 років є радше винятком із правила, і смертність вже Естонія 75 у 2012 році може зрости до 130 загиблих на 1 млн Чехія 73 населення (див. далі у цьому звіті). Італія 65 Угорщина 64 2. Смертність за період 2000-2011 років Ав стрія 62 Єв росоюз 61 Показник смертносьі на дорогах за останні 10 Франція 61 років демонстрував різкі зміни. У 2000 році Слов аччина 59 смертність була ідентична показнику 2011 року - Іспанія 50 106 загиблих на 1 млн населення. В наступні роки Німеччина 49 відбулося поступове зростання смертності: Шв еція 33 протягом 2003-2006 років вона трималася на рівні Вел. Британія 32 150-160 загиблих на 1 млн населення, а у 2007 році Графіка: Віктор Загреба (2012); Дані: Eurostat (2011), ДАІ МВС Украї ни (2011) відбувся сумнозвісний пік смертності, коли вона
  2. 2. сягнула абсолютного антирекорду - 9574 загиблих, середній показник для країн з середнім рівнемабо 206 осіб на 1 мільйон населення. доходу, до яких відноситься Україна (29%), і в понад два рази вищий за показник країн з високимРис.2: Смертність внаслідок ДТП в Україні, 2000- доходом (18%). Україна в цьому порівнянні є2011 (загиблих на 1 млн населення) ближчою до бідних країн, де частка пішоходів230 серед жертв ДТП складає 45% (Naci et al, 2009).210 Причинами високої смертності серед пішоходів190 в Україні та інших країнах пост-радянського170 простору міжнародні експерти вважають:150 (а) неналежний дизайн вулиць і застарілі стандарти міського планування і будівництва доріг,130 які не убезпечують належним чином пішоходів;110 (б) високе обмеження швидкості в населених 90 пунктах - 60 км/год, в той час як Євросоюзі 70 стандартом є 50 км/год на транизтних вулицях і 30 50 км/год в житлових зонах; 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (в) низкий рівень контролю і застосуванняГрафіка: Віктор Загреба (2012);Дані: Держстат та ДАІ України (2000-2011) покарання за перевищення швидкості в населених пунктах (ВООЗ, 2009). У 2008 та 2009 роках відбулося різке падіннясмертності до рівня початку 2000-х років. 4. Фактор вини Фактори, що спричинили катастрофічний Державтоінспекція у своїх звітах публікує даністрибок аварійності і смертності на дорогах у 2003- щодо того, з чиєї вини сталися ДТП, зокрема і ті,2007 роках та подальше різке падіння, потребуть які закінчилися смертю людей. Сприймати ці даніокремого дослідження і не є предметом цього звіту. варто з обережністю, оскільки існує ймовірністьУвагу привертає те, що темп падіння смертності невірного визначення винної сторони в багатьохсуттєво уповільнився у 2010 році, а у 2011 році випадках. Крім того, незрозумілим є факт, що 391крива почала розворот протилежний бік — знову жертв ДТП (8,3%) взагалі не потрапили в цюдо зростання. Дані за останні місяці 2011 року і класифікацію (останній рядок в Таблиці 2). Однак,перший квартал 2012 року підтверджують, що на думку автора, навіть ці непевні дані варті уваги.смертність цьогоріч може значно перевищитирезультати минулих трьох років (див. розділ 7). Таб.2. Розподіл смертності за винною стороною, 2011 Винна сторона Загинуло %3. Найбільш вразливі користувачі доріг Водії 3315 70,1% Пішоходи 744 15,7% Україна, як і інші країни з низьким і середнім Незадовільний стан доріг і вулиць 98 2,1%рівнем доходів, характеризується високою Діти (до 18 років) 71 1,5%смертністю найменш захищених учасників руху - Власники вулично-шляхової мережі 52 1,1%пішоходів і велосипедистів. Сумарна частка цих Водії автобусів 57 1,2%користувачів доріг, які загинули від автомобілів, у Дані відсутні 391 8,3%2011 році склала 44,2% від усіх жертв (проти 43,3%у 2010 році). Як видно з таблиці, найбільший простір для зменшення смертності на дорогах лежить у сферіТаб. 1. Розподіл смертності за видами ДТП, 2011 впливу на поведінку водіїв, наприклад через Вид ДТП Загинуло % покращення їхніх навичок безпечного керування і Наїзд на пішохода 1795 38,0% знань правил руху, зміни ставлення до дотримання Зіткнення 1304 27,6% правил, а також посилення відповідальності за їхнє Наїзд на перешкоду 739 15,6% порушення. Також значний потенціал має просвіта Перекидання 451 9,5% і засосування адміністративної відповідальності Наїзд на велосипедиста 295 6,2% стосовно пішоходів. Наїзд на ТЗ, що стоїть 105 2,2% Інші ДТП 39 0,8% 5. Ситуація в областях В міжнародному порівнянні, частка пішоходівсеред всіх жертв ДТП в Україні є значно вищою за На відміну від міжнародних організацій та урядів країн Євросоюзу, Україна не застосовує
  3. 3. відносний показник смертності на 1 млн населення, Однак, областям з нижньої частини спискухоча цей простий аналітичний інструмент може також не варто бути бездіяльними, адже їхнівідкрити можливість для оцінки стану проблеми в відносно непогані показники, можливо, спричиненірізних регіонах. На основі даних ДАІ про зовсім не успішністю контраварійних заходів, аабсолютні показники смертності та даних Держтату іншими обєктивними факторами (такими як меншапро середню чисельність населення в областях кількість автомобілів чи нижчий рівень доходівУкраїни у 2011 році, автор зробив підрахунок населення). Абсолютно всім областям та містамсмертності на 1 млн населення по кожній області, Києву і Севастополю варто ставити цілі зниженняКиєву і Севастополю, що дозволило скласти смертності відносно їхнього власного показника, арейтинг регіонів за ступенем серйозності проблеми регіони з найгіршою ситуацією повинні прагнутисмертності внаслідок ДТП. чим швидше добитися зниження хоча б до середнього рівня по країні.Таб.3. Дорожня смертність в областях України, 2011 6. Прогноз смертності на 2012 рік Область Смертність (на 1 млн) Київська 245 Звіти ДАІ за 2011 рік та за перші 3 місяці 2012 Житомирська 169 року свідчить про потужну тенденцію до зростання Полтавська 143 смертності, що розпочалася у останньому кварталі м.Севастополь 142 2011 року. Квартальний аналіз ситуації показує, що АР Крим 124 протягом більшої частини 2011 року смертність Херсонська 122 коливалася в межах 8,5% від рівня попереднього Волинська 120 року, але в останньому кварталі стрибнула на 17%. Запорізька 115 Початок 2012 року приніс ще більший сюрприз — Одеська 111 смертність за пісдумками І кварталу зросла аж на Чернігівська 110 26%. Черкаська 109 Середня по Україні 106 Таб.4. Поквартальна динаміка кількості загиблих, Миколаївська 106 2011-2012 Рівненська 104 Період Зміна кількості загиблих Харківська 103 І квартал 2011 +5,2% Дніпропетровська 102 ІІ квартал 2011 -4,0% Донецька 99 ІІІ квартал 2011 -8,5% Львівська 98 IV квартал 2011 +17,2% Кіровоградська 94 І квартал 2012 +25,7% Сумська 93 Луганська 92 Закарпатська 85 Зростання аварійності і смертності у першому Хмельницька 80 кварталі 2012 року зафіксовано в усіх областях, за Чернівецька 75 винятком троьох — Закарпатської, Запорізької і Тернопільська 71 Чернігівської. Івано-Франківська 65 Аналіз цих даних дозволяє з впевненістю м.Київ 65 припустити, що за відсутності ефективних дій з Вінницька 64 боку державних органів щодо покращення безпеки руху, смертність на дорогах у 2012 році значно перевищить показники попередніх трьох років. Отримана таблиця свідчить про різний ступіньгостроти проблеми в різних регіонах, з коливанням Рис.3: Прогноз смертності на 2012 ріквід +130% до -40% відносно національногопоказника 106 загиблих на 1 млн населення. 6100Найгірша ситуація виявилася в Київській і 5348Житомирській областях, які далеко випереджають 4709 4831всі інші регіони. Полтавська, Херсонська,Волинська області, а також Крим та містоСевастополь теж мають значно гіршу ситуацію, ніжв середньому по країні, і вимагають невідкладнихдій. 2009 2010 2011 2012
  4. 4. Екстраполяція статистичних даних з 8. Посиланняврахуванням фактору сезонності показує, що зазбереження тенденції останніх шести місяців, 1. Центр безпеки дорожнього руху такількість загиблих за підсумками 2012 року може автоматизованих систем Державної автомобільноїскласти 6100 осіб, а показник смертності - сягнути інспекції України, Аварійність на автошляхах134 загиблих на 1 млн населення. України, http://www.sai.gov.ua/ua/people/5.htm, 01.06.20127. Застереження щодо статистичних 2. Державна служба статистики України, даних ДАІ Чисельність населення на 1 січня 2012 року та середня чисельність за 2011 рік, У травні 2012 року журналісти викрили факти http://www.ukrstat.gov.ua/маніпулювання ДАІ статистичними даними щодо 3. European Commission, Road Death Perсмертності на дорогах, однак ця тема не здобула Million Inhabitants 2011, March 2012публічного резонансу1. Як стверджується в 4. United Nations Economic Commission forпублікації, ДАІ має тенденцію завищувати Europe, Number of Passenger Cars Per 1000показник смертності у порівняльному періоді Inhabitants: Year 2009,попереднього року для отримання відносно http://w3.unece.org/pxweb/quickstatistics/кращого результату у звітньому періоді. Так, у звіті 5. H. Naci, D. Chisholm and T.D. Baker,за 2011 рік до кількості загиблих у 2010 році було Distribution of Road Traffic Deaths by Road Userдодано 166 осіб, що дозволило офіційно показати Group: a Global Comparison, Injury Prevention, 2009,зменшення смертності на 0,9% замість реального http://injuryprevention.bmj.com/cgi/content/full/15/1/5зростання на 2,6%. Аналогічно, у звіті за І квартал 52012 року було збільшено кількість загиблих у І 6. World Health Organization, European Statusкварталі 2011 року з 684 до 748, що дозволило Report on Road Safety, 2009, p.13-14вдвічі занизити показник зростання смертності -15% замість реальних 26%. Немає підтверджень, що ДАІ вдається до Про цей звіт: Ця робота є незалежнимзаниження показників смерності у звітних дослідженням проблеми дорожної смертності вперіодах , але цей варіант не можна виключати. Україні і може вільно використовуватися та У цьому звіті автор робить поправку ймовірні передруковуватися всіма бажаючими. Приманіпуляції статистичними даними, передруку чи використанні текстових чивикористовуючи для порівняння дані, що були графічних матеріалів цього звіту прохання даватиопубліковані ДАІ раніше і мають більшу належне посилання на автора.вірогідність бути правдивими (дані про 4709загиблих у 2010 році неодноразово озвучувалися Про автора: Активіст громадськогоДАІ за були опубліковані, наприклад, на сайті сектору, консультант. У 2011-2013 рокахПрезидента України2, а первинні дані за І квартал навчається у Мерілнедській школі державного2011 року — 684 загиблих - на момент підготовки управління (США) за Програмою академічнихзвіту є доступними на сайті ДАІ). Втім, обмінів ім.Фулбрайта. Автор буде вдячний завраховуючи відсутність впевненості у якості даних змістовні відгуки, запитання та пропозиції проДАІ загалом, реальна картина зі смертністю на співпрацю: viktor@zagreba.com.дорогах може бути гіршою, ніж описано в цьомузвіті. Очевидно, що система обліку інформації про 5 червня 2012 рокуДТП, яку використовує ДАІ, потребуєпрофесійного аудиту і запровадження системиконтролю, яка б унеможливлювала викривлення іманіпуляції. 1 Інтернет-видання “Тексти”, 10.05.2012,http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/36222/ 2 Дивіться, наприклад:http://www.president.gov.ua/news/20042.html

×