Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taxonómia

462 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taxonómia

 1. 1. MULTIKATEGORIZÁCIA (TAXONÓMIA) VIKTOR GOLIAŠ
 2. 2. TAXONÓMIA• systematické triedenie, členenie, klasifikácia, indexovanie a opis v rámci konkrétnej oblasti, domény• Transformácia vzťahov do štruktúry• Prečo je potrebná? • Vyhľadávanie/ triedenie podľa rôznych potrieb človeka • Tagovanie obsahu umožňuje spájať obsah podľa témy a typu • Vytváranie konexií na základe spoločných záujmov 2
 3. 3. TAXONÓMIA• Yahoo.com• UX - User Experience• Ako vytvárať taxonómie ? Určenie Identifikácia Návrh požiadaviek konceptov taxonómie Aplikovanie Úprava a Posúdenie užív. Zušľachťovanie Taxonómie na údržba a SME taxonómie obsah Taxonómie subject matter experts (SME) 3
 4. 4. PROCES TVORBY TAXONÓMIE• Určenie požiadaviek • Identifikácia sféry/domény, zámeru • Typy formátov, existujúce zdroje pre kategorizáciu • Technologické ohraničenia• Identifikácia konceptov • Vyhľadávanie a analýza obsahu • Konkrétnosť , abstraktnosť kategórií• Návrh taxonómie • Najprv najvyšší level • Prístup z dola nahor – určenie hĺbky 4
 5. 5. PROCES TVORBY TAXONÓMIE• Iteratívny proces• Posúdenie užív. a SME • Testovanie rovnakého prístupu rôznymi testermi • Štruktúra dáva zmysel?• Zušľachťovanie taxonómie • Úprava podľa feedback-u• Aplikovanie Taxonómie na obsah • Konkrétna aplikácia, integrácia s vyhľad. Engine-om, filtrami atď• Úprava a údržba taxonómie 5
 6. 6. PRÍKLADYPoužitie na webových stránkach:Menu/Kategórie• grupovanie entít do kategórií na základe podobných vlastností Tagy • Podobné kategóriám, ale vo voľnejšej forme • Kľúčové slová, ktoré sú charakteristikou daného objektu • Nie je incializované konečné pole tagov, je možné ich pridávať „za behu“ 6
 7. 7. NESTED SET MODEL• reprezentácia hierarchických dát v relačnej databáze • Tabuľka – lft(left), rgt(right), parent_id • Efektívne pri čítaní dát – nie je potrebné rekurzívne prehľadávanie • Neefektívne pri vkladaní a mazaní – prepočítavanie indexov • Počet podmnožín (poduzlov) : (Rgt-lft -1)/2 7
 8. 8. ALTERNATÍVY• Orientovaný graf - Strom (prepojené uzly)• Neorientovaný graf - Primeraný zoznam (Adjacency List model) • Množiny dvojíc, ktoré reprezentujú vzťah medzi uzlami • ( {a,b} {b,c} {a,c} ) 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 13

×