Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 26

Vihreä perustulo 7.2.2019

1

Share

Download to read offline

Sosiaaliturvan uudistus: vihreiden malli.

Vihreä perustulo 7.2.2019

 1. 1. sosiaaliturvan uudistus: Vihreiden malli
 2. 2. Asumistuki SosiaaliturvaNyt Toimeentulotuki Kela-perusosa, ml. asumisosa + harkinnanvarainen täydentävä/ehkäisevä osa Työmarkkinatuki peruspäiväraha Sairauspäiväraha vanhempainpäiväraha kotihoidontuki opintoraha Vähimmäisetuudet Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha SairauspäivärahaAnsiosidonnainen sairauspäiväraha Ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha Ansiosidonnaiset etuudet Sosiaaliturva nyt toimeentulotuki Kela-perusosa, ml. asumisosa + harkinnanvarainen täydentävä/ehkäisevä osa 2
 3. 3. Vihreät tavoitteet sosiaaliturvan uudistukselle y y Köyhyyden torjunta y y Yksilökohtaisuus y y Universaalisuus y y Vastikkeettomuus y y Yksinkertaisuus 3
 4. 4. Tavoitetila kahdessa vaalikaudessa: Perustulo 4
 5. 5. Perustulo: työikäisten perusturva y y Perustulo: 600 €/kk verottomasti ja vastikkeettomasti. y y Vihreiden sosiaaliturvauudistus vastaa työikäisten perusturvan ongelmiin. Eläkkeet ja lapsilisät ovat uudistuksen ­ulkopuolella. y y Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen ­sairauspäiväraha ja ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha ­säilyvät perustulon ylittävältä osaltaan. y y Perustulo ei vaikuta eläkkeisiin – takuueläke, kansaneläke ja ­työeläke ovat korkeampia kuin perustulo. 5
 6. 6. 6 esimerkki kahdesta perustulon toteutustavasta
 7. 7. korvataannykyiset vähimmäisetuudetperustulolla Työmarkkinatuki peruspäiväraha Sairauspäiväraha vanhempainpäiväraha kotihoidontuki opintoraha perustulo 600€/kk veroton vastikkeeton toimeentulotuenperusosa Korvataan nykyiset vähimmäisetuudet perustulolla 7
 8. 8. Palvelut tulottomalle 1-3 kk välein kutsu palvelutapaamiseen palvelujen tarpeessa olevalle omavalmentaja, jonka kanssa yksilöllinen palvelusuunnitelma perustulo Perustuloonkytketäänkiinteästi palvelut 600€/kk veroton vastikkeeton puretaanraja-aidat te-toimistojen,aikuis- sosiaalityönjne.väliltä, palvelutasiakaslähtöisesti Perustuloon kytketään kiinteästi Palvelut 8
 9. 9. perustulo Toimeentulotuki Perustulon asumislisä laskennallinen, perustuualueen yleiseenvuokratasoon Sovitetaanyhteen perustulonkanssa toimeentulotuki Perustulo Perustulon asumislisä • Laskennallinen, perustuu ­alueen yleiseen vuokratasoon • Sovitetaan yhteen perustulon kanssa Asumistuki kytketään yhteen perustulon kanssa 9
 10. 10. Perustulon harkinnan- varainen lisä perustulo Toimeentulotukipalautetaanaidosti viimesijaiseksietuudeksi toimeentulotuesta viimesijainen, sosiaalitoimen harkintaan perustuva perustulonlisä ­Toimeentulo- tuesta ­viimesijainen, ­sosiaalitoimen harkintaan ­perus­tuva perustulon lisä. Perustulon harkinnan- varainen lisä toimeentulotuki palautetaan aidosti viimesijaiseksi etuudeksi Vihreän sosiaali­ turvauudistuksen tavoitetila 10 Perustulo Perustulon asumislisä
 11. 11. Vihreän sosiaali­ turvauudistuksen tavoitetilaPerustulon harkinnan- varainen lisä tavoitetila Perustulo Perustulon asumislisä palvelut
 12. 12. Sosiaaliturvan uudistus: Toimet ensi vaalikaudella 12
 13. 13. 0.Yhdistetäännykyisetvähimmäise perusturvaksi(kutenedellä) Työmarkkinatuki peruspäiväraha Sairauspäiväraha vanhempainpäiväraha perusturva (vastikkeellinen) vaalikausi2019-2023 yhdistetään nykyiset vähimmäisetuudet Vaalikausi 2019–2023 13 Yhteenveto Työmarkkinatuki peruspäiväraha Sairauspäiväraha vanhempainpäiväraha kotihoidontuki opintoraha perusturva Korvautuu perhevapaauudistuksessa Tasokorotus+33% Taso- korotus +50€
 14. 14. Tuodaanopiskelijoidenjayrittäjien sosiaaliturvaalähemmäsmuutaväestöä opintoraha Tasokorotus+33% (250>333€/kk) Yrittäjän sosiaaliturva parannetaan (mm.yhdistelmätuki: yrittäjyysjapalkkatyö voivatyhdessäkerryttää työssäoloehtoa) Tuodaan opiskelijoiden ja yrittäjien sosiaaliturvaa lähemmäs muuta väestöä Vaalikausi 2019–2023 14
 15. 15. Toteutetaanperhevapaauudistus 6kkäidille 6kkvanhempien kesken jaettavaksi 6kkisälle 6kkvapaasti jaettavissa Ansiosidonnainenvanhempainraha Hoitoraha(843€/kk,korvaanykyisenkotihoidontuen) Sekävahempainrahaaettähoitorahaa voinostaaosissajasitenpidentääkestoa esim.puolikassumma=>kaksinkertainenaika Toteutetaan perhevapaauudistus Vaalikausi 2019–2023 15
 16. 16. perusturva Asumistuki ruokakuntakohtainen riittämätön (vuotaa toimeentulotukeen) riippuu reaalisesta vuokrasta Asumistuenkehittämissuunnat Toimeentulotuki KOHTI ...yksilökohtaista ...riittävää ...laskennallista (riippuu alueen yleisestä vuokratasosta, tuloista jne.) toimeentulotuki Perusturva ASumistuen ja toimeentulotuen kehityssuunnat 16 Asumistuki ruokakuntakohtainen riittämätön (vuotaa toimeen- tulotukeen) riippuu reaalisesta vuokrasta Toimeentulotuki (viimesijainen, harkinnanvarainen) perusturva Asumistuki Toimeentulotuenkehittämissuunnat Toimeentulotuki Kela-perusosa, ml. asumisosa + harkinnanvarainen täydentävä/ehkäisevä osa Pienennetään tarvetta (perusturvaa ja asumistukea parantamalla) Toimeentulotuki (viimesijainen, harkinnanvarainen) Vaalikausi 2019–2023
 17. 17. perustuloon kahdella askeleella 17
 18. 18. 1.Toteutetaanpuolikasperustulo: puoletperusturvastavastikkeettomak Työmarkkinatuki peruspäiväraha Sairauspäiväraha vanhempainpäiväraha perusturva (vastikkeellinen) puolikasPerustulo300€ (vastikkeeton) vaalikausi2019-2023 yhdistetään nykyiset vähimmäisetuudet ja toteutetaan puolikas perustulo 1. ASkel puolet perusturvasta vastikkeettomaksi 18
 19. 19. 2.perusturvatäydeksiperustuloksi Työmarkkinatuki peruspäiväraha Sairauspäiväraha vanhempainpäiväraha perusturva (vastikkeellinen) puolikasPerustulo300€ (vastikkeeton) perustulo vaalikausi2019-2023 vaalikausi2023-2027 Perusturva täydeksi perustuloksi kahdessa vaaLikaudessa 2. ASkel 19
 20. 20. laaja perustulokokeilu y y Kokeillaan täyttä perustuloa: mukana vähintään 10 000 satunnaisotannalla valittua henkilöä. y y Mukana riittävästi eri elämäntilanteissa olevia, jotta ­voidaan ­selvittää perustulon vaikutuksia eri väestöryhmiin (yrittäjät, ­freelancerit, maanviljelijät, kotivanhemmat, itsensä työllistäjät, ­opiskelupaikkaa vailla olevat nuoret jne.). y y Verotus mukana. y y Selvitetään mahdollisuus myös alueelliseen kokeiluun (2–3 aluetta perustulon piirissä). 20 Vaalikausi 2019–2023
 21. 21. perustulon vaikutukset: opiskelija Nyt Perustulo Puolikas ­perustulo Saa ­opintorahaa (max. 250 €), ­joutuu ­nostamaan opin- tolainaa ja/tai käymään töissä saadakseen ­välttämättömän ­toimeentulon. Perustulo (600 €) ­korvaa opintorahan, parantaa opiskelijan toimeentuloa.  Vähentää ­tarvetta opintolainaan ja työn­ tekoon.  Tekee helpommaksi keskittyä täysipainoi- seen opiskeluun. Puolikas perustu- lo (300 €) yhdistet- tynä opintorahaan parantaa opiskel- ijan toimeentuloa  Vähentää tarvet- ta opintolainaan ja työntekoon.  Tekee helpommaksi keskittyä täysipainoi- seen opiskeluun.
 22. 22. Nyt Perustulo Tulot ­vaihtelevat kuukausittain, ­t­ulottomalle ­jaksolle haettava ­toimeentulotukea. Perustulo pohjalla aina, ei koskaan putoa tyhjän päälle, varmem- mat tulot silloinkin kun töitä vaihtelevasti.  Tuo jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. perustulon vaikutukset: Luovan alan freelancer
 23. 23. Nyt Perustulo Puolikas ­perustulo Hakee starttirahaa ­(erikseen haettava, harkinnanvarainen etuus, jolla tiukat eh- dot; haetaan ensin 6 kk ja sitten toiseksi 6 kk; oltava päätoiminen yrit- täjä, haettava ennen yritystoiminnan aloitta- mista). Perustulo (600 €) ­korvaa starttirahan, ­perustulon varassa voi aloittaa yritystoimintaa samalla kun tekee muu- ta (viimeistelee opinto- ja, tekee lyhyitä työkeik- koja jne.). Puolikas ­perustulo (300 €) ei ­korvaa starttirahaa kokonaan, mutta helpottaa yritystoiminnan käynnistämistä.  Voi alkaa ­valmistella yrityksen perustamista jo ennen kuin on oikeutettu starttirahaan. Jos yritys ei vielä tuota tuloja joka kuukausi, ei jää täysin tulotta. perustulon vaikutukset: Aloitteleva yrittäjä
 24. 24. Nyt Perustulo Nykyään töiden välissä on haettava työmarkkinatukea, jonka saaminen saattaa kestää. Edellytyksenä tuelle on, että on työmark- kinoiden käytet- tävissä ja osallistuu aktiivointitoimiin. Perustulo (600 €) kor- vaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Kiinteä perustulo ei jätä ketään tulotto- maksi. Työtön saa kat- tavasti tarvitsemiaan palveluita. perustulon vaikutukset: työtön Pätkätyöläinen (työssäoloehto ei täyty, ei ansiosidonnaista)
 25. 25. vanhemmuus Nyt Vihreiden ­perhevapaamalli Äitiysrahaa n. 4 kk, isyysrahaa n. 9 viikkoa, ­vanhempainrahaa n. 6 kk, kotihoidontukea (yhdestä lapsesta 338,34 € + tulo- sidonnainen hoitolisä + mahd. kuntalisä) siihen asti kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 6 kk äidille, 6 kk isille ja 6 kk vanhempien ­kesken jaettavaksi ansiosidon- naista vanhempainra- haa. Tämän jälkeen ­6  kk joustavasti jaettavaa ­hoitorahaa (843 €), jota voi jaksottaa osiin ja pitem- mälle ajalle (esim. nos- taa puolikasta hoitorahaa ­kaksinkertaiselle ajalle).

×