Toan van du thao Thong tu ve VNACCS/VCIS

781 views

Published on

http://goo.gl/20vw3V Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư Hướng dẫn TTHQĐT triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS.

Để chuẩn bị cho việc vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS. Tổng cục Hải quan đang xây dựng và trình Bộ Tài chính Thông tư Quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Nhằm hoàn thiện trước khi trình Bộ Tài chính ký ban hành, Tổng cục Hải quan đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS để cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến..

Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS - địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Link Tải về Toàn văn dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS.

http://www.mediafire.com/download/lpu5nhr6bucwkss/D%E1%BB%B1+th%E1%BA%A3o+Th%C3%B4ng+t%C6%B0+v%E1%BB%81+VNACCS-VCIS.doc

  • Be the first to comment

Toan van du thao Thong tu ve VNACCS/VCIS

  1. 1. Toàn văn Dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS Thay thế Thông tư 196/2012/TT-BTC
  2. 2. Toàn văn Dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại và hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại trên hệ thống thông quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia.
  3. 3. Toàn văn Dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS Thông tư chỉ quy định những nội dung đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS được vận hành (ngày 1-4-2014), các nội dung khác đã được quy định tại các văn bản cấp tương đương nhưng có thể áp dụng chung cho cả thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống mà không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS thì không quy định tại Thông tư này. Thông tư VNACCS/VCIS đang được xây dựng kế thừa một số nội dung quy định tại Thông tư 196 như khai báo hợp đồng gia công, định mức, thanh khoản loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất…
  4. 4. Toàn văn Dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS Ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS - địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Download Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS tại đây: http://www.mediafire.com/download/lpu5nhr6bucwkss/D%E1%BB%B1+th %E1%BA%A3o+Th%C3%B4ng+t%C6%B0+v%E1%BB%81+VNACCSVCIS.doc
  5. 5. Toàn văn Dự thảo Thông tư về VNACCS/VCIS .

×