Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thủ tục thông quan hàng hóa xnk

1,508 views

Published on

Thủ tục thông quan là những việc phải làm của người có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, (Mời xem thêm tại: http://vietxnk.com/ hoặc https://www.youtube.com/watch?v=-hXljGlCHZI ) có phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh hoặc của người được uỷ quyền (gọi tắt là người làm thủ tục thông quan) theo quy định của Luật Hải quan và các luật khác có liên quan.

Tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả có thuế và không có thuế), Phương tiện vận tải XNC đều phải khai báo làm thủ tục hải quan trước khi được quyết định thông quan hàng hóa XNK.

Published in: Education
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Trình tự làm Thủ tục thông quan hàng hóa XNK, PTVT XNC:

  - Khai báo trên tờ khai hải quan.
  - Nộp, xuất trình chứng từ, hồ sơ kèm theo tờ khai hải quan.
  - Xuất trình hàng hoá, phương tiện vận tải để cơ quan hải quan kiểm tra.
  - Thực hiện yêu cầu của các cơ quan chức năng đối với hàng hoá XNK (kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, phân tích, giám định hàng hoá...)
  - Nộp thuế, lệ phí và các khoản thu khác...
  - Tiếp nhận hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải sau khi thông quan.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thủ tục thông quan hàng hóa xnk

 1. 1. THỦ TỤC HẢI QUAN Thủ tục Thông quan hàng hóa. Thủ tục Giải phóng hàng. 1 Tác giả: Ths. Nguyễn Thanh Long. http://vietxnk.com/ giới thiệu.
 2. 2. THỦ TỤC THÔNG QUAN  Khái niệm về Thông quan hàng hóa.  Căn cứ thông quan hàng hóa.  Thẩm quyền quyết định thông quan hàng hóa. 2
 3. 3. KHÁI NIệM VỀ THÔNG QUAN Thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hóa được XK, NK, PTVT được XC, NC. Hàng hóa, phương tiện vận tải được thông quan sau khi đã làm xong thủ tục hải quan. 3
 4. 4. CÁC TRƯờNG HợP THÔNG QUAN HÀNG HÓA  Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan.  Thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.  Được ân hạn thuế hoặc được bảo lãnh nộp thuế.  Hàng hóa có kết quả kiểm tra chuyên ngành.  Hàng hóa xuất khẩu không có thuế.  Hàng NK phục vụ an ninh quốc phòng.  Hàng NK phục vụ trực tiếp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp.  Hàng NK viện trợ. 4
 5. 5. CĂN Cứ THÔNG QUAN HÀNG HÓA Hàng hóa miễn kiểm tra thực tế: Khai báo của NKHQ hoặc kết luận của cơ quan kiểm tra nhà nước, tổ chức giám định. Hàng hóa kiểm tra thực tế: Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của CQHQ. Hàng hóa NK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành: Giấy thông báo miễn kiểm tra; hoặc Kết quả kiểm tra chuyên ngành. Kết luận của CQ quản lý chuyên ngành hoặc Quyết định của cơ quan NN có thẩm quyền.5
 6. 6. CĂN Cứ THÔNG QUAN HÀNG HÓA Hàng hóa phải giám định: Kết quả giám định. Hàng XK, NK không thuộc diện chịu thuế ở khâu NK, hàng được miễn thuế, hàng gia công, hàng đặc biệt khác: Xác nhận của CQHQ trên tờ khai về kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. Hàng có thuế XK, NK: NKHQ đã nộp thuế hoặc có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc được áp dụng thời gian nộp thuế theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK. 6
 7. 7. CĂN Cứ THÔNG QUAN HÀNG HÓA  Hàng hóa NK phục vụ trực tiếp cho quốc phòng an ninh:  Phải có văn bản xác nhận của Bộ QP, Bộ CA.  Phải kê khai nộp đủ thuế TTĐB, thuế BVMT và các loại thuế khác (nếu có). 7
 8. 8. CĂN Cứ THÔNG QUAN HÀNG HÓA  Hàng hóa NK phục vụ yêu cầu khẩn cấp:  Phải có văn bản xác nhận của Bộ chủ quản.  Phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định .  Hàng hóa NK là hàng viện trợ:  Thông quan nếu có thông báo tiếp nhận viện trợ của Bộ chủ quản. 8
 9. 9. THẩM QUYềN RA QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUAN HÀNG HÓA Công chức hải quan có thẩm quyền (do TCHQ quy định) quyết định thông quan hàng hóa:  Sau khi hàng hóa đã được nộp thuế (đối với hàng hóa phải nộp thuế trước khi thông quan) và làm xong thủ tục hải quan. 9
 10. 10. THỦ TỤC GIảI PHÓNG HÀNG Các trường hợp được giải phóng hàng: Hàng hóa được phép XK, NK nhưng phải xác định giá, trưng cầu giám định, phân tích, phân loại để xác định chính xác số thuế phải nộp. Điều kiện được giải phóng hàng: đã thực hiện các nghĩa vụ về thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế. Trách nhiệm của NKHQ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi có kết quả xác định giá, giám định, phân tích, phân loại: Phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Thẩm quyền quyết định giải phóng hàng: Chi cục 10 trưởng.
 11. 11. MờI CÁC BạN THAM KHảO THÊM TạI:  Trang web / Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog - http://www.youtube.com/dichvukhaihaiq uan - http://www.slideshare.net/vietxnk - https://www.facebook.com/DichVuKhaiTh ueHaiQuanVaUyThacXuatNhapKhau

×