Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn về số quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Unique consignee reference number

5,697 views

Published on

SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA (UCR).

Đối với hàng hóa nhập khẩu đường hàng không:

Số UCR = Năm + Số vận đơn chủ (MAWB) + Số vận đơn thứ cấp (HAWB).

“Năm”: là năm phát hành vận đơn chủ (MAWB) và theo định dạng “YYYY”;

“Số vận đơn chủ (MAWB)”: là số hiệu quy định trên vận đơn hàng không do hãng vận chuyển hàng không quốc tế phát hành để chuyên chở hàng hóa

“Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”: là số hiệu quy định trên vận đơn do đại lý vận tải, giao nhận phát hành (fowarder) trong đó tên người nhận hàng trên vận đơn là người nhập khẩu trên tờ khai hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu đường hàng không: Số do cơ quan hải quan cấp tự động trên Hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Published in: Law
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hướng dẫn về số quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Unique consignee reference number

 1. 1. QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XK, NK TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
 2. 2. QUY TRÌNH (NHẬP KHẨU) 2 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG
 3. 3. QUY TRÌNH (XUẤT KHẨU) 3 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG
 4. 4. SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA (UCR) 4 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG  Đối với hàng hóa nhập khẩu: Số UCR = Năm + Số vận đơn chủ (MAWB) + Số vận đơn thứ cấp (HAWB). “Năm”: là năm phát hành vận đơn chủ (MAWB) và theo định dạng “YYYY”; “Số vận đơn chủ (MAWB)”: là số hiệu quy định trên vận đơn hàng không do hãng vận chuyển hàng không quốc tế phát hành để chuyên chở hàng hóa “Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”: là số hiệu quy định trên vận đơn do đại lý vận tải, giao nhận phát hành (fowarder) trong đó tên người nhận hàng trên vận đơn là người nhập khẩu trên tờ khai hải quan.  Đối với hàng hóa xuất khẩu: Số do cơ quan hải quan cấp tự động trên Hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 5. 5. KHAI BÁO SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA 5 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG  Đối với hàng hóa nhập khẩu: -Khai vào tiêu chí “1.26 - Số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu. -Số quản lý hàng hóa nhập khẩu khai báo theo nguyên tắc kết hợp liên tiếp và theo đúng thứ tự của 3 chỉ tiêu thông tin “Năm”, “Số vận đơn chủ (MAWB)” và “Số vận đơn thứ cấp (HAWB)”. Giữa các chỉ tiêu thông tin này không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như *, #, &, @, /....
 6. 6. KHAI BÁO SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA (tiếp) 6 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG  Đối với hàng hóa nhập khẩu (tiếp): Trường hợp gửi hàng qua forwarder (có phát hành HAWB) - Số vận đơn chủ (MAWB): 131 NRT 29038656 cấp ngày 03/10/2017 của Japan Airlines - Số vận đơn thứ cấp (HAWB): KKLHB5587 Năm MAWB 2017 Số MAWB 131 NRT 29038656 Số HAWB KKLHB5587 Số định danh 2017131NRT29038656KKLHB5587 Không có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như *, #, &, @, /....
 7. 7. KHAI BÁO SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA (tiếp) 7 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG  Đối với hàng hóa nhập khẩu (tiếp): Trường hợp gửi hàng trực tiếp hãng HK (không phát hành HAWB) -Số vận đơn chủ (MAWB): 111 HAN 123555432 cấp ngày 10/10/2017 của Vietnam Airlines Năm MAWB 2017 Số MAWB 111HAN123555432 Số HAWB Số định danh 2017111HAN123555432 Không có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như *, #, &, @, /....
 8. 8. KHAI BÁO SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA (tiếp) 8 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI KHO, BÃI, CẢNG  Đối với hàng hóa xuất khẩu: - Số định danh của hàng xuất khẩu được khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 2.24 “ Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu. - Doanh nghiệp lấy số định danh trước khi đưa hàng vào kho hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu. + Qua dịch vụ công của TCHQ tại địa chỉ: pus.customs.gov.vn. + Thông qua phần mềm khai báo hải quan (như phần mềm của Công ty Thái Sơn,…)
 9. 9. KHAI BÁO SỐ ĐỊNH DANH CỦA HÀNG HÓA (tiếp) 9 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI KHO, BÃI, CẢNG  Đối với hàng hóa xuất khẩu (tiếp): Pus.customs.gov.vn 1 3 2
 10. 10. 10 QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẠI KHO, BÃI, CẢNG

×