Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa xnk trên hệ thống VNACCS

7,014 views

Published on

http://www.vietxnk.com/
http://goo.gl/QHwUZP

Hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa xnk trên hệ thống VNACCS

Tài liệu này hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông
quan hàng hoá.

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp chúng tôi được lợi gì khi tham gia vận hành thử Hệ thống VNACCS/VCIS?

Trả lời: Hệ thống VNACCS/VCIS có giao diện, cách vận hành, chỉ tiêu thông tin và cách nhập liệu hoàn toàn khác so với Hệ thống Thông quan điện tử hiện đang sử dụng. Việc tham gia vận hành thử Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ giúp cho Doanh nghiệp tìm hiểu và làm quen với hệ thống, để có thể thành thạo thực hiện việc khai báo khi Hệ thống VNACCS/VCIS chính thức triển khai vào tháng 4/2014.

Ngoài ra, việc tham gia vận hành thử hệ thống cũng giúp cho Tổng cục Hải quan phát hiện các lỗi, các bất cập đề kịp thời khắc phục, hoàn thiện, đảm bảo khi hệ thống chính thức vận hành sẽ hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động XNK của Doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Trong quá trình chạy thử dữ liệu nhập vào hệ thống có cần phải là dữ liệu thực tế hay không? Và các dữ liệu được nhập vào có tính pháp lý không?

Trả lời: - Dữ liệu nhập vào hệ thống trong quá trình chạy thử không nhất thiết phải là dữ liệu thực tế. Tuy nhiên để việc chạy thử hệ thống mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp nên cập nhật vào hệ thống những thông tin, nghiệp vụ, tình huống tương tự như các tình huống, nghiệp vụ mà Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng.

- Những dữ liệu được nhập vào chỉ phục vụ việc chạy thử hệ thống, do vậy những dữ liệu đó không có tính pháp lý, các dữ liệu này sẽ được xóa khi hệ thống chính thức được vận hành.

Câu hỏi 3: Chúng tôi có phải mua phần mềm chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS hay không?

Trả lời: Phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS được Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí.

Câu hỏi 4: Chúng tôi đã tải về bộ cài đặt phần mềm Hệ thống VNACCS/VCIS và tiến hành cài đặt theo đúng hướng dẫn nhưng đến mục nhập các thông số "Mã số máy trạm" và "Khóa truy cập" thì không biết lấy ở đâu?

Trả lời: Các thông số "Mã số máy trạm" và "Khóa truy cập" chỉ có được khi Doanh nghiệp tiến hành đăng ký người sử d

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Câu hỏi 6: Doanh nghiệp đã có tài khoản khai hải quan điện tử thì có thể dùng để đăng nhập Hệ thống VNACCS/VCIS không? Nếu không thì phải đăng ký tài khoản ở đâu?

  Trả lời: - Tài khoản khai HQĐT không thể dùng để đăng nhập vào Hệ thống VNACCS/VCIS.

  - Để đăng ký người sử dụng, đề nghị doanh nghiệp đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thường xuyên làm thủ tục hải quan để nhận Mã người sử dụng (User ID) và Mật khẩu (Password).

  Câu hỏi 7: Chúng tôi đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Vậy khi tham gia sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS chúng tôi có phải đăng ký lại hay không?

  Trả lời: Nếu đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử thì chữ ký số của Quí Doanh nghiệp cũng sẽ được thực hiện trong Hệ thống VNACCS/VCIS mà không cần phải đăng ký lại.

  Câu hỏi 8: Chúng tôi có thể tham gia tập huấn sử dụng Hệ thống VNACCS ở đâu?

  Trả lời: Các lớp tập huấn sử dụng Hệ thống VNACCS sẽ do các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan thuận tiện nhất để biết kế hoạch và đăng ký tham gia.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa xnk trên hệ thống VNACCS

 1. 1. THÔNG QUAN HÀNG HÓA THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 2. 2. 1 1. Giới thiệu chung 2 2. Chi tiết các nghiệp vụ XNK cơ bản 3 3. Chi tiết các nghiệp vụ của Hải quan 4 4. Chi tiết nghiệp vụ quản lý DMMT, TN-TX 5 5. Chi tiết nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quan
 3. 3. CÁC BỘ, NGƯỜI VẬN TẢI IDD,IDE, IDD,IDE, IDA01, IDA01, CKO, PAI, CKO, PAI, CEA CEA TIẾP NHẬN, KIỂM TRA, ĐĂNG KÝ PHÂN LUỒNG VCIS – NA02A VCIS – NA02A NA03A, NA04A NA03A, NA04A IVA, IDA, IDB, IDC, IDD, IDA01, IDE… NHẬN PHẢN HỒI
 4. 4. Các nghiệp vụ nhập khẩu:AttachedQuy trinh 01.doc AttachedMa nghiep vu.docx (41) - Khai thông tin nhập khẩu IDA; - Gọi thông tin khai nhập khẩu IDB; - Đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC; - Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan IDA01; - Gọi thông tin tờ khai sửa đổi, bổ sung IDD; - Đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung IDE. - Chuyển luồng CKO; - Hoàn thành kiểm tra tờ khai CEA. - Hủy tờ khai nhập khẩu trên hệ thống Vnaccs PAI - Tham chiếu tờ khai nhập khẩu IID
 5. 5. Các nghiệp vụ xuất khẩu: - Khai thông tin xuất khẩu EDA; - Gọi thông tin khai xuất khẩu EDB; - Đăng ký tờ khai xuất khẩu EDC; - Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan EDA01; - Gọi thông tin tờ khai sửa đổi, bổ sung EDD; - Đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung EDE. - Chuyển luồng CKO; - Hoàn thành kiểm tra tờ khai CEE. - Hủy tờ khai xuất khẩu trên hệ thống Vnaccs PAE - Tham chiếu tờ khai xuất khẩu IEX
 6. 6. KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN
 7. 7. IDA, EDA IDB/EDB IDC/EDC IVA
 8. 8. NGHIỆP VỤ IDA - KHAI THÔNG TIN NHẬP KHẨU
 9. 9. 1.Khái quát chung:
 10. 10. 1. Khái quát chung (tiếp): - Cách gọi ra màn hình IDA
 11. 11. 2. Đối tượng sử dụng:
 12. 12. 4. Hệ thống tự động kiểm tra:
 13. 13. 6. Những điểm lưu ý:
 14. 14. 6. Những điểm lưu ý (tiếp)
 15. 15. NGHIỆP VỤ IDB – GỌI THÔNG TIN KHAI NHẬP KHẨU
 16. 16. IDA, EDA IDB/EDB IDC/EDC IVA
 17. 17. 1. Khái quát chung :
 18. 18. 1. Khái quát chung (tiếp):
 19. 19. 1. Khái quát chung (tiếp):
 20. 20. 1. Khái quát chung (tiếp):
 21. 21. 1. Khái quát chung (tiếp):
 22. 22. 1. Khái quát chung (tiếp):
 23. 23. 2. Đối tượng sử dụng:
 24. 24. 3. Nhập thông tin:
 25. 25. 3. Nhập thông tin (tiếp) 1 Số tờ khai Áp dụng đối với trường hợp đã được cấp số tờ khai 2 Loại S: vận chuyển bằng đường biển Manifest A: vận chuyển bằng đường hàng không R: vận chuyển bằng đường sắt
 26. 26. 3. Nhập thông tin (tiếp) 3 Số vận đơn Nếu đã đăng ký thông tin hàng hóa trên (số B/L, số hệ thống. AWB, …) * Mã manifest là S hoặc R: Nhập "Mã hãng vận tải" + "Số vận đơn" * Mã manifest là "A": (1) Nhập số vận đơn chủ. (2) Nhập "Mã Hãng vận tải" + "Số vận đơn của người gom hàng"
 27. 27. 3. Nhập thông tin (tiếp) 4 Số tiếp - Áp dụng đối với trường hợp thông nhận hóa tin hóa đơn đã được đăng kí. đơn điện tử - Nhập số tiếp nhận hóa đơn điện tử.
 28. 28. 4. Thông tin xuất ra:
 29. 29. NGHIỆP VỤ IDC – ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 30. 30. IDA IDB IDC IVA
 31. 31. 1. Khái quát chung :
 32. 32. 2. Đối tượng sử dụng:
 33. 33. 3. Nhập thông tin: • Màn hình nhập liệu
 34. 34. 3. Nhập thông tin: • Hướng dẫn nhập liệu
 35. 35. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống: AttachedMan hinh xuat tra IDC.pdf Màn hình ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC’’ Báo lỗi
 36. 36. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)
 37. 37. 5. Những điểm lưu ý:
 38. 38. 5. Những điểm lưu ý (tiếp):
 39. 39. 5. Những điểm lưu ý (tiếp):
 40. 40. KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN
 41. 41. Khái quát sơ đồ dịch chuyển màn hình:
 42. 42. NGHIỆP VỤ IDD - GỌI THÔNG TIN KHAI NHẬP KHẨU CHÍNH THỨC
 43. 43. IDA01 IDD IDE
 44. 44. 1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng 1 Điều kiện Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải Phải là công chức thuộc Chi cục đăng quan kí tờ khai
 45. 45. 2. Nhập thông tin - Màn hình nhập liệu:
 46. 46. 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu:
 47. 47. ọi Báo lỗi
 48. 48. NGHIỆP VỤ IDA01 – SỬA THÔNG TIN KHAI BÁO NHẬP KHẨU
 49. 49. IDA01 IDD IDE
 50. 50. 1. Khái quát chung : Người khai HQ Cơ quan HQ
 51. 51. 1. Khái quát chung :
 52. 52. 1. Khái quát chung (tiếp):
 53. 53. 1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng 1 Điều kiện Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải Phải là công chức thuộc Chi cục đăng quan kí tờ khai
 54. 54. ọi Báo lỗi
 55. 55. 5. Những điểm lưu ý:
 56. 56. 5. Những điểm lưu ý (tiếp):
 57. 57. 5. Những điểm lưu ý (tiếp)
 58. 58. 5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IDE – ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU SỬA ĐỔI
 59. 59. IDA01 IDD IDE
 60. 60. 1. Khái quát chung :
 61. 61. 1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng 1 Điều kiện Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải Phải là công chức thuộc Chi cục đăng quan kí tờ khai
 62. 62. 2. Nhập thông tin - Màn hình nhập liệu:
 63. 63. 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: 1. Chỉ tiêu “Số tờ khai” 1. Chỉ tiêu “Số tờ khai” Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 kí tự) 2. Chỉ tiêu “Phân loại 2. Chỉ tiêu “Phân loại Nhập “P” trường hợp cần xuất ra Bản xác nhận sửa đổi tờ khai NK xuất báo cáo sửa đổi” xuất báo cáo sửa đổi”
 64. 64. Báo lỗi
 65. 65. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống(tiếp)
 66. 66. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)
 67. 67. 5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IID THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 68. 68. IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU 1. Khái quát chung :
 69. 69. IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 70. 70. IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu:
 71. 71. ọi IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU Đính kèm Màn hình xuất trả Báo lỗi

×