Auraca training ipt and asd

561 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

Auraca training ipt and asd

 1. 1. AURACA JSC Editor: Kevin Tran Skype: vietrqEmail: viettq.info@gmail.com http://VnEffort.com 1
 2. 2.  IP Telephony (IPT) Avaya Solution Designer (ASD) 2
 3. 3.  Giới thiệu giải pháp IPT Lợi ích giải pháp IPT Kiến trúc Các thành phần mở rộng Các thiết bị đầu cuối Tài liệu tham khảo IPT So sánh Avaya Solution với các hãng khác 3
 4. 4.  Giới thiệu ASD Các tính năng ASD Các yếu tố để làm ASD tốt Software and Installation guide BOM trong các ngữ cảnh thực tế Kết luận 4
 5. 5.  Vấn đề hội tụ giữa hạ tầng IP và hạ tầng viễn thông Vẫn đảm bảo được hoạt động của hệ thống thông tin truyền thống và có khả năng tích hơp các công nghệ viễn thông. Mọi hoạt động dựa trên mạng IP Có thể tích hợp với các hệ thống viễn thông cũ. 5
 6. 6.  Xu hướng tạo một hạ tầng thông tin liên lạc được hội tụ. Khả năng mở rộng cho tương lai cao. Tích hợp nhiều tính năng cao cấp. Giảm chi phí cho hoạt động, duy trì và phát triển. Giải pháp có tính tập trung Giảm thiểu độ phức tạp Khả năng dự phòng và phát triển cao. 6
 7. 7.  Communication Manager (version 6.0) Avaya Media Gateway Avaya Media Server Endpoint Trunk IP Infrastructure Other Components 7
 8. 8. 8
 9. 9. Sequenced Avaya App 1 one-X® SIP SIP Avaya Aura™ Avaya Aura™ Session Manager Session Manager Sequenced App 2 SIP SIP SIP SIP Sequenced Contact App 3 Center Sequenced App 4 Home Outsourced SIP SIP SIP Agents AgentsApplication Avaya Aura™ Session ManagerCommunication Core SBC Providers Service GW SIP CM SIP SIP SIPAccess 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13.  Là các thiết bị đầu cuối cho người sử dụng Có 2 cách phân loại: Hardphone – Softphone, hay phân theo loại điện thoại: Analog, Digital, IP Sự khác biệt giữa các loại Endpoint  Hardphone: Analog, Digital, IP  Softphone: Phần mềm cài trên PC  Analog phone: Tín hiệu tương tự, Kết nối với MG  Digital phone: Thiết kế đặc chung cho từng hãng, kết nối với MG về mặt vật lý.  IP Phone: Sử dụng H323 hay SIP, kết nối vào hạ tầng IP. Ưu điểm của điện thoại IP 13
 14. 14.  Flexible (IP) Many features Display screen Speaker Contact list History Speed Dial Access (Expand Module) Compatible with many System More Detail: http://www.ehow.com/list_5925695_advantages- disadvantages-ip-phones.html 14
 15. 15.  Tài liệu giải pháp Telephony mẫu (Document) Avaya Suport: http://support.avaya.com Avaya ProposALL link: https://partner.avaya.com/apps/proposall/default.asp Avaya Portal: https://partner.avaya.com/ptlWeb/bp/ 15
 16. 16.  Scalability/Performance Investment Protection Security Phones Energy Saving Messaging Conferencing … http://portal.avaya.com/ptlWeb/so/CS200911231539164 3039 16
 17. 17.  Scalability/Performance Investment Protection Security Phones Energy Saving Messaging Conferencing … http://portal.avaya.com/ptlWeb/spCP/CS20065102231 2420009 17
 18. 18.  Cisco: http://portal.avaya.com/ptlWeb/so/CS200911231539164 3039 Alcatel: http://portal.avaya.com/ptlWeb/spCP/CS20065102231 2420009 Others: https://partner.avaya.com/ptlWeb/bp/ 18
 19. 19.  Là phần mềm thiết kế giải pháp kỹ thuật Giúp kiểm tra giải pháp đề xuất một cách tối ưu cũng như tính đúng đắn. Tạo nhiều giải pháp tích hợp khác: Contact Center, Voice Portal, CMS… Cho phép quản lý nhiều ngữ cảnh như là tạo mới, upgrade… Price exporting. 19
 20. 20.  Am hiểu về các thông số kỹ thuật hardware (Capabilities) Nắm vững kiến trúc giải pháp (các thành phần cần thiết cho một giải pháp) 20
 21. 21.  ASD Core Install (Core.exe) ASD Price List Administration Tool (PLAT.exe) ASD Upgrade package version 10.15 (asd2model.exe and asd2upgrade.exe) ASD Price Database (ref folder) Export the solution price (Smasher.xls) 21
 22. 22.  Install ASD Core (I2P) Install PLAT Upgrade ASD to version 10.15 Add the price database Select Price… Run ASD 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25.  Open ASD Select the object to design (eg: CM for IPT Design) Determine Platform (what CM, Architecture, Support, Contact Center option…) Detail Configure for each site (Location – MG, MS, ESS, LSP, Endpoint, Trunk, AES…) Collect the Price Report Process the result on Smasher Utility 25
 26. 26.  Data Switch Provisioning : customer provided PRESENSE: None Call Center: Basic Support: Software support only Equipment Room: I/O Cables Only 25 foot male to male Redundancy Power: Yes/No Option DMCC Password: 7245 26
 27. 27.  Determine the number of phone: Analog, Digital, IP Phone, Expand module option Power: Corresponding Stand-Alone Power Bundle License (50, 100, beyond 100) 27
 28. 28.  E1 – Digital Trunk (30 channels = 1 MM710) CO – Analog Trunk (8 ports = 1 MM711) IP – IP trunking (connect between IPPBXs via IP connection) – H323 TIE Trunk Messaging option 28
 29. 29.  Small Size: <100 users Mid-size: 100-450 users Large-size: over 450 users Redundancy: Power, MG, MS, ESS, LSP Upgrade Option 29
 30. 30.  Below 100 users BUNDLE: 100 MG: G430 MS: S8300 (ICC – Internal Communication Controller) Expand Module Demo 30
 31. 31.  Between 100-450 users BUNDLE: over 100 users MG: G450 MS: S8300 (ICC – Internal Communication Controller) Redundancy Power: Yes/No Redundancy Gateway LSP/ESS Demo 31
 32. 32.  Over 450 users BUNDLE: over 450 users MG: G450 or G650 MS: HP DL360G7 (ECC-External Communication Controller) LSP/ESS Redundancy Power Gateway Demo 32
 33. 33.  Input Configuration of the existing System Determine the Target System Result: the upgrading price 33
 34. 34.  Practice is the best. Read help information on ASD carefully Brain-Storm Read the documents about the product. 34
 35. 35. Thank YOUEditor: viettq.info@gmail.com 35

×