Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viet stack 2nd meetup - Tong ket tinh hinh sau 1st meetup

451 views

Published on

Viet stack 2nd meetup - Tong ket tinh hinh sau 1st meetup

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viet stack 2nd meetup - Tong ket tinh hinh sau 1st meetup

 1. 1. http://vietstack.com VietStack Team 02/02/2015 VIETSTACK MEETUP 2nd
 2. 2. NỘI DUNG • Tổng kết kết quả từ 1st meetup. • Tổng hợp tình hình VietStack. • Giới thiệu chương trình 2nd meetup.
 3. 3. Tổng hợp từ meetup 1st • Số người đăng ký: 44 người. • Số người tham dự: 35 offline & 10 online.
 4. 4. Tổng hợp từ meetup 1st • Số người đăng ký: 44 người. • Số người tham dự: 35 offline & 10 online.
 5. 5. Tổng hợp từ meetup 1st • Số người đăng ký: 44 người. • Số người tham dự: 35 offline & 10 online.
 6. 6. Tổng hợp tình hình VietStack – Facebook Groups • >850 member FB
 7. 7. Tổng hợp tình hình VietStack - Blog • Tổng: 18,208 Views • Năm 2014: 16,493 Views • Năm 2015: 1,715 Views
 8. 8. Tổng hợp tình hình VietStack - Github • Thống kê từ GIT cài đặt OpenStack Juno – 3 node
 9. 9. Tổng hợp tình hình VietStack - FaceBook • FB VietStack tạm thời bị ban. (FB Policy về việc sử dụng tên) • Vấn đề tạo poll trên group FB • Không xác định rõ yêu cầu • Không xác định rõ người yêu cầu • Định hướng về chủ đề meetup ?
 10. 10. Giới thiệu chương trình meetup 2nd. • Chủ đề 1: Tổng quan về ảo hóa – KVM trong NOVA OpenStack • Người trình bày: • LongLQ@VDC – KVM và NOVA OPENSTACK • Chủ đề 2: Big data trong Cloud Computing • Người trình bày: • PhD. TrungTV@HUST

×