Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THI T K VÀ THI CÔNG
GIAN HÀNG TRI N LÃM
VIETART’S PROFILE
Copywrite by VietArt
Hơn 9 năm kinh nghi m qu ng cáo và hơn 21 năm ngành m c, hơn 1600
khách hàng trong và ngoài nư c đã và đang l a ch n chúng...
QUY TRÌNH TƯƠNG TÁC
KHÁCH HÀNG
CHÚNG TÔI
Ti p nh n
thông tin,
tư v n
G i Demo
thi t k ,
bóc tách
h ng m c,
báo giá sơ b
Ph...
M T S CH NG LO I BOOTH
Tri n lãm xúc ti n thương m i
Bán hàng
Gi i thi u s n ph m kích ho t thương hi u
H tr bán hàng
Copy...
BOOTH TIÊU CHUẨN ( KHUNG CÓ SẴN)
THIẾT KẾ DỰA TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH
Cop...
Thi t k thêm artwork và g n thêm b ng hi u trên khung có s nGI I PHÁP 1
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊ...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N
Thi t k n m trong khu gian h...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N
Thi t k n m trong khu gian h...
Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N
Thi t k...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH
BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH
Phân tích mục tiêu, kế hoạch thực hiện
Thời gian và chi tiết các hạng mục1
Phát t...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBO...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T KÉ D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Gi i pháp s d ng nhi u l n
Copywrite ...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH T D NG
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH T D NG
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
BOOTH L P RÁP
V N CHUY N VÀ L P Đ T
T...
BOOTH T D NG
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
BOOTH TRI N LÃM
VIFA 2017
Copywrite b...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
BOOTH TRI N LÃM
XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG
Copywrite by VietArt
thietkegianhangh...
Thanksand best regards!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vietart profilegianhang 2017

51,393 views

Published on

Chuyên thiết kế booth, thiết kế gian hàng, thi công gian hàng, gian hàng chuyên nghiệp, gian hàng đẹp. Với gần 10 năm kinh nghiệm và 1200 khách hàng.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vietart profilegianhang 2017

 1. 1. THI T K VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG TRI N LÃM VIETART’S PROFILE Copywrite by VietArt
 2. 2. Hơn 9 năm kinh nghi m qu ng cáo và hơn 21 năm ngành m c, hơn 1600 khách hàng trong và ngoài nư c đã và đang l a ch n chúng tôi. Sáng t o trên n n t ng hi u qu và t c đ , chúng tôi luôn c g ng mang l i gi i pháp t i ưu nh t cho k t qu c a b n. Đ i ngũ nhân viên thi t k am hi u 3D và 2D s t o ra giá tr t t nh t cho các s n ph m thi t k mang tính ng d ng. Công ty có đ y đ trang thi t b , xư ng in và thi công nên chúng tôi làm vi c theo m t h th ng nh t và hi u ý nhau t khâu thi t k đ n tri n khai thành ph m. Đ i v i chúng tôi, m t d án dù l n hay nh đ u là s n ph m đư c gi i quy t b ng c lý trí và trái tim. Quy trình công vi c đư c chu n hóa và có s tham gia đ y đ c a h chuyên gia, Khách hàng ch c n đ n nh n gian hàng và đón nh n s thành công c a gian hàng t i h i ch . V i s am hi u v thi công qu ng cáo, am hi u v ch t li u và ng d ng các phương pháp thi công tiên ti n, hi u qu , chúng tôi luôn có gi i pháp phù h p v i t ng lo i nhu c u khác nhau. Và trên h t chúng tôi luôn tư v n th ng th n v i nhi u góc đ đ đ m b o s thành công m mãn cho Khách hàng c a mình. Làm vi c v i trái tim có lý trí Làm vi c v i n n t ng v ng ch c Thi t k Hệ chuyên gia Việt Art Chuyên gia Marketing Giám đ c Sáng t o K thu t Chuyên gia Thương hi u Bán hàng Qu ng cáo Booth c a b n LÝ DO CH N CHÚNG TÔI Copywrite by VietArt
 3. 3. QUY TRÌNH TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI Ti p nh n thông tin, tư v n G i Demo thi t k , bóc tách h ng m c, báo giá sơ b Phương án thi t k cu i cùng Ti n hành s n xu t Bàn giao, d ch v qu n lý công trình Chăm sóc khách hàng Liên h cung c p yêu c u Cung c p đ y đ thông tin theo tư v n. Cung c p thông tin ch nh s a 1 s chi ti t Ti n hành kí h p đ ng thanh toán m t ph n giá tr đơn hàng. Theo dõi ti n đ Nghi m thu Thanh lý, thanh toán h p đ ng Copywrite by VietArt
 4. 4. M T S CH NG LO I BOOTH Tri n lãm xúc ti n thương m i Bán hàng Gi i thi u s n ph m kích ho t thương hi u H tr bán hàng Copywrite by VietArtCopywrite by VietArt
 5. 5. BOOTH TIÊU CHUẨN ( KHUNG CÓ SẴN) THIẾT KẾ DỰA TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH Copywrite by VietArt
 6. 6. Thi t k thêm artwork và g n thêm b ng hi u trên khung có s nGI I PHÁP 1 BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N Copywrite by VietArt
 7. 7. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N Thi t k n m trong khu gian hàng tiêu chu n nhưng làm h khung m iGI I PHÁP 2 Copywrite by VietArt
 8. 8. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N Thi t k n m trong khu gian hàng tiêu chu n nhưng làm h khung m iGI I PHÁP 2 Copywrite by VietArt
 9. 9. Copywrite by VietArt BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH TIÊU CHU N D A TRÊN KHUNG GIAN HÀNG TIÊU CHU N Thi t k n m trong khu gian hàng tiêu chu n nhưng làm h khung m iGI I PHÁP 2 Copywrite by VietArt
 10. 10. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 11. 11. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH Phân tích mục tiêu, kế hoạch thực hiện Thời gian và chi tiết các hạng mục1 Phát thảo 2 Dựng 3d 3 Thiết kế Artwork 3 BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 12. 12. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 13. 13. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 14. 14. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 15. 15. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T KÉ D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 16. 16. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 17. 17. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 18. 18. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 19. 19. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Gi i pháp s d ng nhi u l n Copywrite by VietArt
 20. 20. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 21. 21. BOOTH T D NG BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 22. 22. BOOTH T D NG BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 23. 23. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 24. 24. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 25. 25. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 26. 26. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 27. 27. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 28. 28. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 29. 29. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 30. 30. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG BOOTH L P RÁP V N CHUY N VÀ L P Đ T T I CUBA Copywrite by VietArt
 31. 31. BOOTH T D NG BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 32. 32. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 33. 33. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 34. 34. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 35. 35. BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH Copywrite by VietArt
 36. 36. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 37. 37. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 38. 38. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 39. 39. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 40. 40. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt
 41. 41. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG BOOTH TRI N LÃM VIFA 2017 Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 42. 42. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 43. 43. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 44. 44. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 45. 45. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 46. 46. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 47. 47. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 48. 48. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com thietkegianhanghoicho.com
 49. 49. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com thietkegianhanghoicho.com
 50. 50. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 51. 51. BOOTH TRI N LÃM XÚC TI N THƯƠNG M IBOOTH BOOTH T D NG THI T K D A TRÊN N N Đ T TR NG Copywrite by VietArt thietkegianhanghoicho.com
 52. 52. Thanksand best regards!

×