Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Supplement presentation2
Supplement presentation2
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai (20)

Advertisement

Phong va ho tro chua tri benh van phong cung thiet bi xong hoi hong ngoai

 1. 1. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Triợ ữ ̣ Bênh Văn Phòng Cùng Thi ṭ ế B Xông H i Hồng Ngoaiị ơ ̣
 2. 2. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòng Cùngợ ữ ̣ ̣ Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Phòng xông h i hồngơ ngoai không chi giúp̣ ̉ th giãn, giam cân màư ̉ còn là thiết bi phòng̣ chống và hỗ tr ch aơ ữ tri bênh văn phòng vộ ̣ cùng hiêu qua.̣ ̉
 3. 3. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Bất c ́ ngành nào, dù môiư tr ̀ng làm viêc tốt đếnươ ̣ đâu, vẫn tồn tai nh ̃ ng̣ ư măt tiêu c c mà chị ư ̉ nh ̃ ng ng ̀i trong nghềư ươ m ́i hiêu. Theo nh ̃ ngơ ̉ ư thống kê m i nhất, 90%ớ nhân viên đều mắc môt sộ́ bênh nhất đinh g i vui lạ̀ ̣ ọ b nh văn phòngệ
 4. 4. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Moi ng ̀i nghị̃ ươ rằng công viêc văṇ phòng nhe nhàng,̣ ăn măc đep, sung̣ ̣ s ́ng h ng máyươ ươ lanh, ít ra đ ̀ng̣ ươ
 5. 5. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Mấy ai biết rằng nhân viên văn phòng cũng có nỗi khô riêng.̉ C ̀ng đô làm viêc cao, nhiềuươ ̣ ̣ mối quan hê chồng chéo, áp l c̣ ư gia đình và áp l c xã hôi luônư ̣ làm cho ho mêt moi, căng thăng̣ ̣ ̉ ̉ quá đô, dễ mắc các ch ́ ng bênḥ ư ̣ thần kinh nh trầm cam, rốiư ̉ loan nhân cách và rối loan tâṃ ̣ thần ...
 6. 6. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Ngoài anh h ng thần kinh, h phai đối măt v ́i môỉ ưở ọ ̉ ̣ ơ tr ̀ng làm viêc nguy hai cho s ́ c khoe.ươ ̣ ̣ ư ̉ - Moi mắt vì th ̀ng xuyên làm v ́i máy tính.̉ ươ ơ - Khô da vì h i gió điều hòa.ơ - Sô mũi, viêm xoang, thê trang yếu vì chênh lêch nhiêt đổ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ đôt ngôt mỗi khi ra đ ̀ng.̣ ̣ ươ - Dễ tăng cân vì th ̀ng xuyên hôi hop, tiêc tùng nh ng lai ítươ ̣ ̣ ̣ ư ̣ vân đông.̣ ̣ - Viêm c , nh ́ c kh ́p, đau côt sống vì phai ngồi liên tuc 8ơ ư ơ ̣ ̉ ̣ tiếng đồng hồ n i công s .ơ ơ - Ch a kê ho có nguy c mắc các bênh truyền nhiễm, tiêuư ̉ ̣ ơ ̣ hóa, tim mach,… cao gấp 5 lần ng ̀i bình th ̀ng.̣ ươ ươ
 7. 7. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Phòng xông h i h ng ngo i giúp phòng vàơ ồ ạ ch a tr b nh văn phòng hi u quữ ị ệ ệ ả • Tia hồng ngoai đ c ́ ng dung tri liêu y tệ́ ươ ư ̣ ̣ ̣ mang đ n hi u qu tích c c là điều không aiế ệ ả ự có thê bàn cãỉ • Kết qua ghi nhân nh ̃ ng bênh nhân stress̉ ̣ ơ ư ̣ do công viêc cho thấy, sau 10 phút xông h i,̣ ơ nồng đô hoocmol Adrenaline gây căng thăng̣ ̉ giam h n 80%̉ ơ
 8. 8. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 9. 9. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Thi t b xông h i hồngế ị ơ ngoai còn cai thiên nhiềụ ̉ ̣ vấn đề về s ́ c khoe, đăcư ̉ ̣ biêt là h tr ch a bênḥ ỗ ơ ữ ̣ văn phòng. Tia hồng ngoai có thê tác đông lêṇ ̉ ̣ moi hê c quan cua c̣ ̣ ơ ̉ ơ thê: hê hô hấp, bài tiết,̉ ̣ tiêu hóa, tim mach, c -̣ ơ x ng…ươ
 10. 10. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Phòng xông h i h ng ngo i giúp công vi cơ ồ ạ ệ c a b n thu n bu m xuôi gió.ủ ạ ậ ồ Hãy hình dung khi ban b ́c vào phòng̣ ươ phòng xông h i, buông bo hết quần áo và cácơ ̉ thiết bi thông tin liên lac. Ban nh đang đắṃ ̣ ̣ ư mình trong thế gi ́i hoàn toàn cách biêt.ơ ̣ Ban thấy mình tr nên minh mẫn, cam giác̣ ơ ̉ sang khoái dâng tràn nh thê moi phiền̉ ư ̉ ̣ muôn lo âu đã theo mồ hôi cuốn trôi ca rồi.̣ ̉
 11. 11. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 12. 12. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Theo đánh giá t ̀ các khách hàng cua công tyư ̉ Viên Mỹ sau 1 tháng s dung thiết bi, ho đềuư ̣ ̣ ̣ rất hài lòng về công dung cua phòng xông h ị ̉ ơ hồng ngoai. Ho cho biết t ̀ khi trang bicăṇ ̣ ư ̣ phòng này, công viêc luôn đ c thuân l i. Vạ̀ ươ ̣ ơ nhiều khách hàng niềm n tiết lô, không chiơ ̣ ̉ công viêc mà các vấn đề tài chính, xã hôi, giạ ̣ đình và kê ca đ ̀i sống sinh hoat v chồng̉ ̉ ơ ̣ ơ cũng tr nên suôn se h n tr ́c.ơ ̉ ơ ươ
 13. 13. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 14. 14. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngơ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ • Hãy đ n ngay Viênế M đ trang b thi tỹ ể ị ế b xông h i h ngị ơ ồ ngo i giúp b n trànạ ạ đ y sinh l c làm vi cầ ự ệ
 15. 15. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Viên M hi n là nhà phân ph i hàng đ uỹ ệ ố ầ s n ph m Phòng xông h i h ng ngo i t iả ẩ ơ ồ ạ ạ Vi t Nam v i thi t k hi n đ i, màu s cệ ớ ế ế ệ ạ ắ trang nhã, m u mã đ c c p nh p th ngẫ ượ ậ ậ ườ xuyên, giá ca h p lý, đáp ng m i nhu c ủ ợ ứ ọ ầ c a khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi nh nủ ậ thi t k và l p đ t Phòng xông h i h ngế ế ắ ặ ơ ồ ngo i theo ý t ng và kích th c mà b nạ ưở ướ ạ mong mu n.ố
 16. 16. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣
 17. 17. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ Hãy đ n ngay Viên Mế ỹ đ đ c t v n, thamể ượ ư ấ quan và chon muạ Phòng T m Xông H iắ ơ H ng Ngo i giúpồ ạ phòng và ch a trữ ị bênh văn phòng, chọ ban tinh thần cùng s ́ c̣ ư khoe đê hoàn thành̉ ̉ tốt công viêc, mang̣ thành công đến gần ban h n.̣ ơ
 18. 18. Phòng Và Hỗ Tr Ch a Tri Bênh Văn Phòngợ ữ ̣ ̣ Cùng Thi t B Xông H i Hồng Ngoaiế ị ơ ̣ CÔNG TY VIÊN MỸ Nhà cung c p thi t b Phòng xông h i h ng ngo iấ ế ị ơ ồ ạ hàng đ u t i Vi t Namầ ạ ệ Hotline: (08) 62 99 11 66 – 38 444 144 (N u máy b n, quý khách vui lòng g i l i sau đế ậ ọ ạ ể đ c t v n)ượ ư ấ Chi nhánh 1: 38 Hoàng Văn Th , ph ng 9, qu n Phúụ ườ ậ Nhu n, TP.HCMậ Chi nhánh 2: 362 Cao Th ng, ph ng 12, qu n 10,ắ ườ ậ TP.HCM www.vienmy.vn | info@vienmy.vn

×