Ympäristö ja kierrätys              Umwelt und Recycling1 Tehtävän kohderyhmä A2, saksa, luokka 9, taso: B12...
3 Tehtävän tavoitteet   Viestinnälliset ja kielelliset tavoitteet  •  Viestinnälliset: oppilas pystyisi kertomaan sa...
3 Tehtävän tavoitteet (jatk.)   Opiskelutaidolliset tavoitteet  •  Ympäristökasvatus, arvoasetelmat jne. Opitaan kes...
4 Tehtävän edellyttämä taitotaso  B1  5 Tehtävän harjoittamat kielitaidon  osa-alueet  • Kaikki kielitaidon osa-al...
6 Tehtävän ohjeistus opettajalle   Oppilaiden ryhmäyttäminen   Ryhmiin jako, vähintään kolme ryhmää, joissa 4-5 oppi...
6 Tehtävän ohjeistus opettajalle (jatk.)   Tehtävän suorittamisen ja tuotoksen arviointi  •  Itsearviointi: opinko j...
kuntansa Internet-sivuilla. Tavoitteena on, että oppilas kirjoittaa tavoitekielelläkotikuntansa kierrätysohjeet. Tämä edel...
Ympäristö ja kierrätys        Umwelt und Recycling        Tehtävän kohderyhmä        A2, saksa, luokk...
Ympäristö ja kierrätys              Tehtävänanto suomeksiTehtävänanto oppilaille              ...
Umwelt und Recycling              Schülerhinweis:Tehtävänanto oppilaille              Der deut...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ympäristö ja kierrätys_saksa_7-9

332 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ympäristö ja kierrätys_saksa_7-9

 1. 1. Ympäristö ja kierrätys Umwelt und Recycling1 Tehtävän kohderyhmä A2, saksa, luokka 9, taso: B12 Tehtävän konteksti• ympäristöasiat: tutustutaan oppikirjan aihetta käsittelevään tekstiin• tutkitaan sekä oman kunnan että saksalaisen ystävyyskaupungin nettisivuja jakerätään ympäristöasioihin ja kierrätykseen liittyvää sanastoa. Lisäksi etsitäänopettajan oppaasta aiheeseen kuuluvaa materiaalia.1
 2. 2. 3 Tehtävän tavoitteet  Viestinnälliset ja kielelliset tavoitteet • Viestinnälliset: oppilas pystyisi kertomaan saksalaiselle, miten Suomessa toimitaan esim. kierrätyksen suhteen. • Kielelliset: ohjeiden antaminen, neuvominen, apuverbien käytön omaksuminen ja soveltaminen.  Kulttuuriin ja kieleen liittyvät tavoitteet • Kulttuuriset: vertailu kierrätys- ja ympäristöasioissa Suomen ja Saksan välillä, oppilaat tulevat huomaamaan, että ero on huikea. • Saksalaisten keskustelukulttuuri: kättely ja teitittely.  Viestintästrategiset tavoitteet • Vuorovaikutusstrategiat, toisen huomioiminen keskustelussa ja omien ajatusten ja mielipiteiden kertominen2
 3. 3. 3 Tehtävän tavoitteet (jatk.)  Opiskelutaidolliset tavoitteet • Ympäristökasvatus, arvoasetelmat jne. Opitaan keskustelemaan aiheesta suullisesti.  Muut tavoitteet • Erityisesti pragmaattiset tiedot ja taidot korostuvat • Integrointi muihin oppiaineisiin: maantieto, biologia, kotitalous3
 4. 4. 4 Tehtävän edellyttämä taitotaso B1 5 Tehtävän harjoittamat kielitaidon osa-alueet • Kaikki kielitaidon osa-alueet tulevat esiin tässä tehtävässä, mutta erityisesti painottuvat suullinen ja kirjallinen performanssi.4
 5. 5. 6 Tehtävän ohjeistus opettajalle  Oppilaiden ryhmäyttäminen Ryhmiin jako, vähintään kolme ryhmää, joissa 4-5 oppilasta. Jokaisessa ryhmässä 1-2 oppilasta esittää uutta saksalaista vaihto-oppilasta. Kukin ryhmä ottaa jonkun osa-alueen (=luonto, kuluttaminen, jätehuolto) käsiteltäväkseen. Osa-alueet arvotaan. Kun osa-alueita on käsitelty riittävän perusteellisesti, jokaisesta ryhmästä siirtyy esim. kaksi ”saksalaista” oppilasta toiseen ryhmään, jossa muut neuvovat heitä. Lopuksi keskustelut esitetään koko luokalle niin, että yksi ryhmä kerrallaan esiintyy ja muut kuuntelevat. Esitykset videoidaan. Ryhmät ohjautuvat itsenäisen työskentelyn kautta, opettaja on taustatukena. Ryhmätöiden kielenä on saksa, arviointi tapahtuu suomeksi. Oppilailta vaadittava tuotos on jokaisen ryhmän videoesitys.  Tehtävän suorittamiseen tarvittava aika Tehtävään kuluu vähintään 3 oppituntia koulussa. Tämä aika käsittää sekä ohjeiden annon, itse tehtävän suorittamisen videointeineen, valmiiden esitysten katselun ja arvioinnin. Lisäksi aiheeseen perehtyminen kotona.5  Oppilailta vaadittavan tuotoksen kuvaus
 6. 6. 6 Tehtävän ohjeistus opettajalle (jatk.)  Tehtävän suorittamisen ja tuotoksen arviointi • Itsearviointi: opinko jotain ympäristöasioista? Selvisivätkö eroavaisuudet Suomen ja Saksan käytänteissä? Pärjäisinkö todella, jos kävisin tähän aihepiiriin liittyvää keskustelua saksaksi? • Produktiarviointi: verrataan ryhmien tuotoksia videolla, olivatko ohjeet tarpeeksi selkeät?  Mahdollisia ehdotuksia tehtävän eriyttämiseen • Tehtävä sopii kaikille, koska kukin tuottaa puhetta ja tekstiä omalla tasollaan. • Tarjotaan tukisanastoa, voidaan käyttää älytaulua, kuvia, grafiikkaa, taulukkoja, tilastoja jne.  Lisäohjeistus Oppilaat tutustuvat aihepiiriin saksalaisen ystävyyskaupungin ja oman6
 7. 7. kuntansa Internet-sivuilla. Tavoitteena on, että oppilas kirjoittaa tavoitekielelläkotikuntansa kierrätysohjeet. Tämä edellyttää ennakkotyöskentelyä kotona. Koulunoppitunnilla siirrytään keskusteluharjoitukseen, jonka tavoitteena on selittää omankotikunnan ympäristöoppaan luontoon, kuluttamiseen ja jätehuoltoon liittyvätohjeet saksalaiselle vaihto-oppilaalle.Kontrolli: seuraavalla tunnilla voidaan tehdä kirjallisia kysymyksiä aihepiiristä (esim.lajittelu, vertailu Suomi/Saksa jne.)Työvälineet: tietokone, oppikirja, opettajan opas, oppikirjan CD. Jousto: aihepiiri onlaaja, joten tehtävän nopeuttaminen ei varmaan onnistu. Jos aikaa onkäytettävissä, hidastaminen kannattaa. Aiheesta saisi helposti jopa moniviikkoisenprojektin, jonka voisi sijoittaa esim. kevätlukukauden loppuun. Sitä voisi myösintegroida muihin oppiaineisiin, toimisi hyvin koulun ympäristöviikon aikana jne. 7
 8. 8. Ympäristö ja kierrätys Umwelt und Recycling Tehtävän kohderyhmä A2, saksa, luokka 9Tehtävänanto oppilaille8
 9. 9. Ympäristö ja kierrätys  Tehtävänanto suomeksiTehtävänanto oppilaille Tilanne: Saksalainen vaihto-oppilas on ymmällään, koska suomalaisen isäntäperheen suhtautuminen ympäristöasioihin eroaa huomattavasti saksalaisesta. Läksynäsi on ollut oppikirjan kappale aiheesta. Lisäksi sinun pitää kotona tutustua kotikuntasi ja saksalaisen ystävyyskaupunkisi ympäristöoppaaseen netin avulla. Ryhmällesi on arvottu ympäristöön liittyvä aihe. Opasta ryhmäsi saksalaista vaihto-oppilasta ja vertaile ryhmäsi kanssa maidenne välisiä eroja saamassanne aiheessa. 9
 10. 10. Umwelt und Recycling  Schülerhinweis:Tehtävänanto oppilaille Der deutsche Austauschschüler ist verwirrt, weil die finnische Gastfamilie eine andere Vorstellung von den Umweltfragen hat. Deine Hausaufgabe ist die Lektion in deinem Lehrbuch, die dieses Thema behandelt. Darüber hinaus solltest du zu Hause die Umweltanweisungen deiner Heimatstadt und deiner deutschen Partnerstadt im Internet durchgehen. In der Schule hat deine Gruppe ein Thema über die Umwelt bekommen. Berate den Austauschschüler in deiner Gruppe und vergleicht Unterschiede zwischen euren Ländern. 10

×