Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng Dẫn Tuyển Dụng Nhanh Trên Điện Thoại Di Động

1,206 views

Published on

Hướng dẫn cách tuyển dụng và tìm ứng viên nhanh nhất trên điện thoại di động, truy cập m.trieuvieclam.com để bắt đầu tuyển dụng nhân viên trên điện thoại di động ở bất cứ nơi đâu !

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hướng Dẫn Tuyển Dụng Nhanh Trên Điện Thoại Di Động

  1. 1. TrieuViecLam.com: Đăng Ký – Đăng Tìm Việc – Tìm Việc Làm – Đăng Tuyển Dụng – Tuyển Dụng Nhanh___________________________________________________________________________________________ Hướng Dẫn Tuyển Dụng Trên Điện Thoại Di ĐộngSự phát triển như vũ bão của công nghệ internet trên điện thoại di động đã giúp cho người dùng cóthêm phương tiện mới trong việc tìm kiếm và sàng lọc thông tin trên mạng internet, ứng dụng Tìm ỨngViên và Tuyển Dụng Nhân Sự trên điện thoại di động của TrieuViecLam.com tại địachỉm.trieuvieclam.com là một trong những giải pháp tiêu biểu giúp các doanh nghiệp/các nhà tuyểndụng tìm được nhân viên phù hợp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất dù ở bất cứ nơi đâu.Để Tìm Hồ Sơ Ứng Viên trên điện thoại di động, trước tiên bạn truy cập địa chỉ m.trieuvieclam.com, sau đó đăngnhập bằng tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và ghé thăm trang Tuyển Dụng để bắt đầu tìm kiếm nhân viên phùhợp với doanh nghiệp của mình. Bước 1. Truy cập m.trieuvieclam.com bằng điện thoại di động m.TrieuViecLam.com là website tuyển dụng việc làm trên di động dễ sử dụng nhất tại Việt Nam !
  2. 2. TrieuViecLam.com: Đăng Ký – Đăng Tìm Việc – Tìm Việc Làm – Đăng Tuyển Dụng – Tuyển Dụng Nhanh___________________________________________________________________________________________ Bước 2. Đăng nhập vào tài khoản Nhà Tuyển Dụng của bạn.Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài khoản nhà tuyển dụng trên TrieuViecLam.com, bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoảnnhà tuyển dụng miễn phí bằng cách đăng ký trên máy tính theo liên kết: Đăng Ký Tuyển DụngTrên biểu mẫu Tìm Ứng Viên, nhập các thông tin về ứng viên mà bạn cần tuyển cho doanh nghiệp của mình. Vídụ: Nhập "Kế Toán Trưởng" nếu bạn đang cần tìm hồ sơ ứng viên là Kế Toán Trưởng. Trên Kết Quả Tìm Hồ SơỨng Viên bạn sử dụng chuột bấm vào các Ứng Viên phù hợp để xem thông tin hồ sơ ứng viên chi tiết. m.TrieuViecLam.com là website tuyển dụng việc làm trên di động dễ sử dụng nhất tại Việt Nam !
  3. 3. TrieuViecLam.com: Đăng Ký – Đăng Tìm Việc – Tìm Việc Làm – Đăng Tuyển Dụng – Tuyển Dụng Nhanh___________________________________________________________________________________________Bước 3. Vào trang Tuyển Dụng Bước 4. Chọn ứng viên trên Bước 5. Xem thông tin hồ sơ ứng viên để Tìm Ứng Viên danh sách ứng viên chi tiết và liên hệ ứng viênTại trang thông tin hồ sơ ứng viên chi tiết, bạn có thể dễ dàng liên hệ đến các ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyểndụng của doanh nghiệp hoặc lưu hồ sơ vào danh sách ứng viên trên tài khoản nhà tuyển dụng của bạn.Tham khảo thêm: Hướng Dẫn Tìm Việc Làm Trên Điện Thoại Di Động Hướng Dẫn Tuyển Dụng Nhanh Trên Điện Thoại Di Động m.TrieuViecLam.com là website tuyển dụng việc làm trên di động dễ sử dụng nhất tại Việt Nam !

×