Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimata pārmaiņas. Vides pārvaldības pamatprincipi

498 views

Published on

Klimata pārmaiņas. Vides pārvaldības pamatprincipi

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimata pārmaiņas. Vides pārvaldības pamatprincipi

 1. 1. Klimata pārmaiņas Vides pārvaldības pamatprincipi SIA «EKODOMA» LĪGA ŽOGLA
 2. 2. Kādēļ tāds satraukums? Globālās vidējās zemes un okeānu virsmas temperatūras anomālijas Avots: IPCC, 2013 • Temperatūras mērījumiem kopš 1860. gada tiek izmantoti termometri • Kopš 1880. gada vidējā zemes un okeānu virsmas temperatūra ir pieaugsi par 0,85 oC
 3. 3. Klimats un globālā sasilšana • Jo augstāka ir SEG koncentrācija atmosfērā, jo vairāk infrasarkanā starojuma tiek aizturēts Zemes atmosfērā, un līdz ar to pieaug Zemes virsmas temperatūra • Dabīgais siltumnīcas efekts nodrošina labvēlīgu klimatu un pastāvēšanu dzīvajām būtnēm uz Zemes
 4. 4. Siltumnīca efekta gāzes (SEG) Dabīgās siltumnīca efekta gāzes: • ūdens tvaiki • oglekļa dioksīds (CO2) • metāns (CH4) Antropogēnās tiešās SEG ir: • oglekļa dioksīds (CO2) • metāns (CH4) • slāpekļa (II) oksīds (N2O) • fluorogļūdeņraži (HFC) • perfluoroglekļi (PFC) • sēra heksafluorīds (SF6)
 5. 5. Avots: http://climate.nasa.gov/evidence/ Vēsturiskās CO2 koncentrācijas izmaiņas
 6. 6. Galvenie CO2 emisiju avoti pasaulē • Fosilo kurināmo izmantošanas rezultātā rodas 85% no kopējām CO2 emisijām gadā Lauksaimniecība 14% Rūpniecība 19% Transports 13%Mežistrāde 17% Enerģētika 26% Ēkas 8% Atkritumi/note… • Latvijā rūpniecības sektors ir atbildīgs par 13% CO2 emisiju no kopējā apjoma
 7. 7. Klimata reakcija Avoti: http://www.diena.lv/latvija/zinas/latvija-pardzivota-vetra-bijusi-stipraka-pedejo-gadu-laika-14030688 http://www.liepajniekiem.lv/zinas/kriminalzinas-negadijumi/karstums-un-sausums-izraisa-ugunsnelaimes-119380 http://www.tvnet.lv/zala_zeme/daba/531351-stopinu_novada_dazas_ielas_udeni_bet_iedzivotaji_pludos_nav_cietusi
 8. 8. • Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC, 1988. gads) • Apvienoto Nāciju Organizācija - konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC) 1992. gads • Šobrīd oficiāli pieņēmušas 196 valstis Klimata politika – pirmie soļi Konvencijas galīgais mērķis ir: ‘siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas stabilizācija atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā. Šāds līmenis jāsasniedz laikā, kas ir pietiekams, lai ļautu ekosistēmām dabiski pielāgoties klimata pārmaiņām un lai nodrošinātu ekoloģiski tīras pārtikas ražošanu un netraucētu ilgtspējīgai saimnieciskajai attīstībai’
 9. 9. Vides pārvaldība apzīmē konkrētu sistēmisku pieeju vides vadīšanai un videi draudzīgas darbības nodrošināšanai Vides pārvaldība tiek īstenota pēc PDPR (Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies) metodikas Vides pārvaldība Plāno DariPārbaudi Rīkojies
 10. 10. 1. Ir uzņēmuma vēlme atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojuma veidošanos produktu vai pakalpojumu ražošanas/nodrošināšanas procesu laikā 2. Vides pārvaldības sistēmas kontekstā vides politika ir uzņēmuma augstākās vadības formulēts dokuments, kas parāda uzņēmuma virzību nākotnē vides aizsardzības jomā Vides politika
 11. 11. Vides politika: piemēri
 12. 12. • Standarta mērķis ir nodrošināt uzņēmumus ar vides aizsardzības prasībām un spēju reaģēt uz apkārtējās vides stāvokļa izmaiņām līdzsvarā ar socio-ekonomiskajām vajadzībām Vides pārvaldības sistēma, VPS (ISO 14001) 1. Vides politika 2. Plānošana 3. Ieviešana un darbība 4. Pārbaude un korektīvās darbības 5. Pārvaldības pārskate
 13. 13. • Izpildīt uzņēmuma īpašnieku prasības • Saņemt valsts pasūtījumus • Izpildīt vides normatīvo aktu prasības • Saņemt valsts subsīdijas, starptautiskā investīciju fonda un citus ārējos finanšu resursus • Palielināt patērētāju apmierinātību un paplašināt savu tirgu • Veidot citu ieinteresēto pušu pozitīvu attieksmi Motivācija VPS: ārējie faktori
 14. 14. • Notiek nepārtraukta un plānveidīga pieeja vides jautājumu risināšanā • Tūlītējas zināšanas un rīcība vides jautājumu risināšanā • Iespējams panākt finansiālo resursu ietaupījumu • Veicina jaunu tehnoloģiju un inovāciju attīstību • Uzlabota darba vide (komunikācija, darba drošība) • Nodrošināta uzņēmuma ilgtspējība Motivācija VPS: iekšējie faktori

×