Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiale Medier Meteorologisk instiutt

1,007 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sosiale Medier Meteorologisk instiutt

  1. 1. Plan for Sosiale medier Meteorologisk institutt (17.04.2012) Følg oss på twitter @meteorologiskmet.no Mai-Linn Finstad
  2. 2. Vi tilstreber mer og bredere dialog! For oss er aktiviteten i sosiale medier en forlengelse av den kommunikasjonen vi allerede har med publikum og samarbeidspartnere.met.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012
  3. 3. Hvor er vi aktivt tilstede? • yr.no er på Facebook • Vi har bloggen om.yr.no • Meteorologisk institutt er på twitter @meteorologisk • Vi blogger om prosjektet HALO på haloblogg.wordpress.commet.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012
  4. 4. Hvem ønsker vi å nå? • Allmennheten • Samarbeidspartnere • Fremtidig ansatte • Media • Myndighetermet.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012
  5. 5. Bort fra «en-til-en» kommunikasjon! I sosiale medier kommuniserer vi fra en til mange, og publikum seg i mellom.met.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012
  6. 6. Hva ønsker vi å oppnå? Vårt kortsiktig mål er å være tilstede, lære og prøve ut, samt lytte til- og engasjere vårt publikum. Og så ønsker vi å vise at våre ansatte er engasjerte fagpersoner.met.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012
  7. 7. Langsiktige mål Vi ønsker å spre resultatene av vårt arbeid med værvarsler og forskning, og vi ønsker å øke nytten for publikum. Ved å styrke dialogen håper vi å kunne oppnå dette.met.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012
  8. 8. Sosiale Medier kan spille en viktig rolle for oss ved varsling- og formidling av ekstremvær. Varsling av ekstremvær er en viktig del av statsoppdraget vårt og det er derfor viktig at vi blir gode på å formidle ekstremvær i Sosiale medier.met.no Mai-Linn Finstad, 17.04.2012

×