Xarxes	  Socials:Eines	  bàsiques	  d’Internet	  2.0                                    Víctor Puig           Consultor	  ...
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Ahu Vaihu . Rapa Nui (Cronicasviajeras.es)
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Lavanderas del manzanares. Manuel Rodríguez de Guzmán
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	                          Bansky
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                                              Espanya és el 7 pa...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Int...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Int...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Int...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                                                                 ...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  Manuel Castells:catedràtic de Sociologia i director de l’Intern...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  “las redes sociales permitenque las pequeñas voces aisladasse j...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                                                                2...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                 El cap de setmana de cap d’any es               ...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	                                    101 MM d’usuaris a Linkedin  ...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  Compartir/Veure   Fotos                                        ...
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  Font: TNS Digital Life 2012
Què	  vol	  dir	  Internet	  social?	  Tots	  connectats	  Manuel Castells:Nadie que esté diariamente en las redes sociale...
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	  Democratització de l’accés a Internet                 +  Creixement de les Xarxes Socials ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	     Això de ser “social” NO és pas nou   Les mateixes converses, en un nou entorn   Les ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	  
Pautes	  de	  comunicació 2.0	  
Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
Pautes	  de	  comunicació 2.0	      Escolta activa         Cercat         Respon dubtes         Aporta valor         C...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	  “En tiempo de crisis, la decisión de compra es más larga    y se buscan más alternativas. ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	   Visibilitat en els cercadors Millora imatge de l’empresa Estalvi en màrketing Nous mo...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                                                                     Vendes a daltres CC    ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                                                                    Vendes Internacionals   ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                               2%                                                           ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                                          43%                          Web + XXSS           ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                                                                      Millor coneixement    ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	               24   24   18                                            15                   ...
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                       Serrats.com
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                 berecasillas.com
Pautes	  de	  comunicació 2.0	                   naranjaslola.com
Metodologia	  :	  un	  pla	  per	  a	  tu	  en	  5	  punts1.- Objectius: què vols aconseguir?           Visibilitat - Fei...
Metodologia	  :	  un	  pla	  per	  a	  tu	  en	  5	  punts2.- Mitjans: què tens?       Temps       Reputació       Cont...
Metodologia	  :	  un	  pla	  per	  a	  tu	  en	  5	  punts3.- Espais: on podries ser-hi?       Perfils en xarxes socials ...
Metodologia	  :	  un	  pla	  per	  a	  tu	  en	  5	  punts4.- Continguts: què hi diràs?       Especialista o generalista?...
Metodologia	  :	  un	  pla	  per	  a	  tu	  en	  5	  punts5.- Mesura: què et funciona?      Blog o web: Google Analytics ...
MetodologiaCuida els teus perfils Foto: la mateixa? Perfil complert (linkedin) La bio de Twitter és vital Equilibri se...
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
FacebookPerfil, plana i grupPerfil:• Abans era el primer pas per crear la resta• …ara es poden crear planes d’empresa des d’...
Planes:                                                   Facebook• Creades per un perfil (o des d’un e-mail)• Per a empres...
Facebook
Facebook
FacebookPoden seradminsaquells quehagin fet un“M’agrada” isiguinanomenatsper un altreadmin
FacebookGrups:•   Punt de trobada per a debatir un tema•   Reb Membres•   Obert, Tancat o Secret•   Els grups oberts són l...
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Personal   Empresa   Reb        Confirma?   Google   FB SearchPerfil                        AmicsPlana                    ...
Aplicacions i publicitat                                        AplicacionsEsdeveniments                                  ...
Aplicacions i publicitat
Facebook: Continguts•   Aporta Valor: spam no funcionarà•   Busca viralitat: explica a Facebook què fas al teu blog o    w...
Facebook: Continguts• El 41% dels usuaris deFacebook promociona algunaplana de producte…• Una recomanació de comprad’un us...
La importància de la moderació del Mur                       http://www.facebook.com/la2noticias
La importància de la        moderació del Mur•    Repercusió•    Personalització (David - Mara)•    Diàleg i debat•    Pro...
Facebook: Resum d’estratègiaUn decàleg per a Facebook  1.- Crea una plana si ets empresa (no un grup o un perfil personal) ...
Resumen de estrategia6.- Actualitza sovint: promos, continguts, dades, enquestes7.- Atenció als nous fans: saluda’ls, preg...
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
•   És una plataforma de microblogging…    • Un bloc amb posts de 140 caracters    • És públic: tothom pot veure el que es...
http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
Empreses                         Particulars• Saber què se’n diu d’elles     • Estar en contacte amb gent• Emetre informac...
Precaucions• Cal temps (cercar a qui seguir, llistes…)• Cal certa massa crítica per a veure resultats• Cal atenció: respos...
Avantatges• Gratis i fàcil• Si es fa bé, la resposta és molt bona• Permet una sensació de proximitat• Aporta molta informa...
A nivell personal et farà servei per a:• Guanyar visibilitat• Difondre el que penses / opines (directament o en tu blog)• ...
Nom real    El més proper al nom realRecorda el cercador de TwitterUn mail que miris sovint, sabràsquan t’arriben follows ...
Foto real o logoProhibit l’ou!Web o blog propiAixò és el que farà queet segueixin o no…
Color pla o foto de 1600 x 1024                 250-300 px-de 800 kGIF, JPEG, PNG
A qui hauries de seguir?        • Usuaris que et mencionin        • Usuaris que et segueixen?        • Experts        • Po...
I quan et segueixen? Atenció a:        • Una empresa hauria de “tornar          el follow”        • Equilibri seguits-segu...
Llenguatge twitter…        • Recorda: només 140 caracters        • Seguint: perfils als que et suscribeixes, els seus miss...
• Dm : missatge directe i privat entre dos usuaris. Només és possible si  tots dos es segueixen.• Hashtag: qualsevol parau...
Llistes:           • Classifica els follows           • En quines llistes             t’inclouen?           • Captació de ...
2) Desplega llistesPots assignar llistesa qui apareix al teutimeline enqualsevol moment1) Clica al username               ...
Twitter: eines
Twitter: eines
Twitter: eines
Twitter: eines                                                Hootsuite (o tweetdeck)                                     ...
Twitter: eines
Twitter: eines
Twitter: einesInfluència
Twitter: eines•   Aplicacions: http://www.tweetdeck.com/ http://hootsuite.com http://    twitterrific.com/ www.socialbro.c...
TwitterQui ho està fent bé?:•http://twitter.com/gallinablanca•http://twitter.com/bancosabadell•http://twitter.com/cajanava...
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
Universal SearchGoogle ofereix resultats per tipus de continguts…Ergo, per a estar posicionat cal continguts en tots els f...
Universal Search
Universal Search             34% clica en Notícies             31% clica en Imatges             17% clica en Vídeos
Universal SearchProduir contingut en tots els formats és:• Car (però pots fer-ho amb pocs mitjans si vols)• Cal feina (no ...
Universal SearchJa que fas els continguts, fes-los treballar!• Crea perfils d’empresa (SEO, Reputació, Credibilitat)• Cerca...
Xarxes socials de Video: YoutubeYoutubeVimeoDailymotionMetacafe• Crea el teu canalPenja el vídeo: DistribucióInserta el ví...
Xarxes socials de Video: YoutubeAlguns bons motius per a utilitzar xarxes de vídeo…•   Recorda el Universal Search: paraul...
Xarxes socials de Video: YoutubeWill it blend? http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI                                 ...
Xarxes socials de Video: YoutubeBere Casillashttp://www.berecasillas.es/http://www.eleganciadospuntocero.com/http://www.yo...
Xarxes socials de Video: Youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M
Xarxes socials de Video: Youtube vs Vimeo• Molt popular                        • No tan coneguda• Contingut de tota mena  ...
Xarxes socials de Video: Youtube vs Vimeo• Brand Channel•   El teu contingut amb la teva marca•   No publi de tercers•   M...
Xarxes socials de Video: Youtube vs Vimeo
Xarxes socials  de Fotos:    Flickr
Xarxes socials de Fotos: Flickr•   Per a compartir fotos (hi ha 5.000 milions!)•   Ús familiar o empresarial? = tots dos• ...
Xarxes socials de Fotos: Flickr  http://www.flickr.com/photos/cronicasviajeras/
Redes socialesde Fotos: Flickr
Xarxes socials de Fotos: Flickr
Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://instagr.am/
Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://instagramers.com/torrevieja2012/
Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://statigr.am/toledoayto
Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://instagram.com/toledoayto
Pinteresthttp://pinterest.com/belgicaturismo/
Pinteresthttp://pinterest.com/minambientegov/todos-somos-ambiente/
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
http://www.historiasdecracks.com/2011/11/infografia-como-usan-los-reclutadores-las-redes-sociales/
http://www.historiasdecracks.com/2011/11/infografia-como-usan-los-reclutadores-las-redes-sociales/http://mashable.com/2011/...
http://archivo.expansionyempleo.com/2010/09/06/desarrollo_de_carrera/1283771439.html
Linkedin - Xing - Viadeo• Xarxa professional• Complerta el teu perfil (CV)• 101 milions de persones a Linkedin• Crea la tev...
LinkedinRes d’avatars, foto reall               Feina actual               Aquest és el link al teu perfil                 ...
Linkedin
Linkedin           Important!!                    Pots afegir info                    d’altres xarxes                     ...
Linkedin      Qui et          A qui  recomana     recomanes tu                Perfls similars
Linkedin• Acceptar contactes     • Tothom?     • Només si els conèixes?     • Acceptar només per referències?• Fer contact...
Linkedin             Demanar que et presentin o anar             tu solet? La teoria dels sis graus
LinkedinLinkedin com   agenda
LinkedinPlanes d’empresa http://www.linkedin.com/company/comunidad-de-madrid
LinkedinPlanes d’empresa http://www.linkedin.com/company/comunidad-de-madrid
Grups a Linkedin
Grups a Linkedin
Grups a Linkedin
Linkedin: Xing i Viadeo
Xarxes socials de Presentacions: Slideshare• El poder del PowerPoint!•   Afegeix el powerpoint:•   a la nota de premsa•   ...
Xarxes socials de Presentacions: Slideshare• Segueix a qui t’interessi• Qui et segueix a tu?• Quantes vegades s’han… • Vis...
Xarxes socials de Presentacions: SlideshareIncloure,baixar,marcar    Viralitat                                            ...
Xarxes socials de Presentacions: Slideshare   •   Crea el teu propi canal (p.e. http://www.slideshare.net/victorpuig )   •...
Xarxes socials de Presentacions: Slidesharehttp://www.slideshare.net/slidesharepro/slideshare-infographic-the-quiet-giant-...
Xarxes socials de Presentacions: Slidesharehttp://www.slideshare.net/slidesharepro/slideshare-infographic-the-quiet-giant-...
Quora•   Preguntes i Respostes•   Compartir Know How i opinions•   Tot just arrenca, poc creixement•   Perfils personals (n...
Quora
De què parlem avui?•    Què són les xarxes socials i per què són importants•    Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa ...
Foursquare•Exemples de planes corporatives   •https://es.foursquare.com/sevillaciudad   •https://es.foursquare.com/history...
KPIs més interessants en xarxes socials…• Número de continguts publicats• Número de visualitzacions• Número de comentaris•...
Notes sobre estratègia en xarxes socials…• Quin contingut vols publicar? En quins canals?• Quin contingut hi ha publicat s...
 S      elecciona ón vols estar E      scolta N      o comencis sense un pla Y      outube, Flickr
 R      especta l’usuari A      daptat als canvis U      nifica on i off line X      arxa empresa + persona A      ni...
Bibliografia recomanadaLlibres          • Radically Transparent. Monitoring and Managing Reputations Online.     Andy beal...
Bibliografia recomanada• Twitter para quien no usa Twitter: www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=3223• Las empr...
Bibliografia recomanada•   Consejos para las empresas 2.0 en twitter http://yoriento.com/2010/01/trucos-para-las-    empre...
Bibliografia recomanada•   Estrategias de Social Media para empresas http://www.slideshare.net/seniormanager/estrategias- ...
Bibliografia recomanada•   Las diez primeras marcas españolas por su valor económico en los Social Media http://    blog.z...
Bibliografia recomanada•   10 Of The Best Brand Viral Videos On Youtube In 2010•   El poder de Youtube como herramienta de...
Gràcies :-)  Preguntes?	  Hola@victorpuig.esTwi4er:	  @victorpuig        victorpuig.es	  
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0

2,937 views

Published on

Sessió de formació per al col·legi de periodistes de Catalunya

Published in: Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
328
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xarxes socials: eines bàsiques d'internet 2.0

  1. 1. Xarxes  Socials:Eines  bàsiques  d’Internet  2.0 Víctor Puig Consultor  en  Comunicació  Online Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya
  2. 2. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  3. 3. Què  vol  dir  Internet  social?  
  4. 4. Què  vol  dir  Internet  social?  Ahu Vaihu . Rapa Nui (Cronicasviajeras.es)
  5. 5. Què  vol  dir  Internet  social?  Lavanderas del manzanares. Manuel Rodríguez de Guzmán
  6. 6. Què  vol  dir  Internet  social?  
  7. 7. Què  vol  dir  Internet  social?   Bansky
  8. 8. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats    Espanya és el 7 país en ús de XXSS  Espanya és el 3r país en ús de Twitter  84 % dels usuaris (mundial)  60 % hi va cada dia (mundial)Font: http://101.es/2010/03/24/exito-de-asitencia-al-evento-vive-le-roi TNS Digital Life 2012
  9. 9. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
  10. 10. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
  11. 11. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
  12. 12. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   38% Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
  13. 13. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  
  14. 14. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  Manuel Castells:catedràtic de Sociologia i director de l’Internet Interdisciplinary Institute de la UOCEstas insurrecciones populares en el mundo árabe son unpunto de inflexión en la historia social y política de lahumanidad. Y tal vez la más importante de lasmuchas transformaciones que internet hainducido y facilitado, en todos los ámbitos de la vida,la sociedad, la economía y la cultura. Y estamos sólo alprincipio, porque el movimiento se acelera Fuente: http://www.uoc.edu/portal/castellano/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2011/manuel_castells.html
  15. 15. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  “las redes sociales permitenque las pequeñas voces aisladasse junten y se escuchencon más claridad”Nicholas Negroponte, presidente emérito del MIThttp://www.elpais.com/articulo/tecnologia/redes/sociales/convirtiendo/ADN/sociedad/elpeputec/20120113elpeputec_4/TesFoto: Claudio Álvarez para La vanguardia
  16. 16. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  
  17. 17. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   2.100 minuts de vídeo nous 35 hores de vídeo noves… …cada minut 176.000 pel·lícules… …cada setmana 60 anys seguits de TVFont: http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20101111/54068713247/cada-dia-se-suben-a-youtube-mas-de-50.000-horas-de-video.html
  18. 18. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   El cap de setmana de cap d’any es van pujar a Facebook… 750 milions de fotos Cada 20 minuts a Facebook hi ha… 10.2 milions de comentaris Font: Alex Trimpe http://vimeo.com/20198465
  19. 19. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  
  20. 20. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats   101 MM d’usuaris a Linkedin 1.6 MM són espanyols (10è mercat ) Font: http://www.slideshare.net/amover/linked-in-demographics-and-statistics-2011
  21. 21. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  Compartir/Veure Fotos Compartir/Veure Vídeos Compartir/Veure Presentacions Compartir/Veure Favorits
  22. 22. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  Font: TNS Digital Life 2012
  23. 23. Què  vol  dir  Internet  social?  Tots  connectats  Manuel Castells:Nadie que esté diariamente en las redes sociales(y este es el caso de setecientos de los mildoscientos millones de usuarios de redessociales) sigue siendo la misma persona. Pero esuna interacción en línea / fuera de línea, no unmundo virtual esotérico. Font: http://www.uoc.edu/portal/castellano/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2011/manuel_castells.html
  24. 24. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  25. 25. Pautes  de  comunicació 2.0  Democratització de l’accés a Internet + Creixement de les Xarxes Socials + Qualitat dels cercadors =Més opinions i més fàcilment trobables
  26. 26. Pautes  de  comunicació 2.0   Això de ser “social” NO és pas nou Les mateixes converses, en un nou entorn Les mateixes converses, pero ara amb molta més gent Les mateixes converses, pero ara pots escoltar Les mateixes converses, pero ara pots participar
  27. 27. Pautes  de  comunicació 2.0  
  28. 28. Pautes  de  comunicació 2.0  
  29. 29. Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
  30. 30. Font: IAB III Estudio sobre redes sociales en Internet, noviembre 2011
  31. 31. Pautes  de  comunicació 2.0   Escolta activa  Cercat  Respon dubtes  Aporta valor  Comparteix  Fes contactes  Fidelitza
  32. 32. Pautes  de  comunicació 2.0  “En tiempo de crisis, la decisión de compra es más larga y se buscan más alternativas. Las búsquedas de los usuarios son cada vez más inteligentes” “Los clientes son más exigentes y no perdonan los fallos” Víctor Herrero OSO Country Manager Google
  33. 33. Pautes  de  comunicació 2.0   Visibilitat en els cercadors Millora imatge de l’empresa Estalvi en màrketing Nous models de negoci Ampliar mercats Baixa barrera d’entrada
  34. 34. Pautes  de  comunicació 2.0   Vendes a daltres CC 33% Igual 67%Font: España cONecta BCG abril 2011 www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf
  35. 35. Pautes  de  comunicació 2.0   Vendes Internacionals 37% Igual 63% (50 a 250 empleats)Font: España cONecta BCG abril 2011 www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf
  36. 36. Pautes  de  comunicació 2.0   2% Increment productiv 26% Igual Perden productivita 72% “de forma radical”Font: España cONecta BCG abril 2011 www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf
  37. 37. Pautes  de  comunicació 2.0   43% Web + XXSS 57% WebFont: España cONecta BCG abril 2011 www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf
  38. 38. Pautes  de  comunicació 2.0   Millor coneixement Igual 37% 63%Font: España cONecta BCG abril 2011 www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf
  39. 39. Pautes  de  comunicació 2.0   24 24 18 15 Han incrementat 12 ingressos en darrers 3 anys 6 0 Amb web No webFont: España cONecta BCG abril 2011 www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf
  40. 40. Pautes  de  comunicació 2.0   Serrats.com
  41. 41. Pautes  de  comunicació 2.0   berecasillas.com
  42. 42. Pautes  de  comunicació 2.0   naranjaslola.com
  43. 43. Metodologia  :  un  pla  per  a  tu  en  5  punts1.- Objectius: què vols aconseguir?  Visibilitat - Feina  Contactes - Feina  Ampliar mercat  Vendre més  Creixement personal
  44. 44. Metodologia  :  un  pla  per  a  tu  en  5  punts2.- Mitjans: què tens?  Temps  Reputació  Contactes  Pressupost?  Amics que saben fer coses..  Moltes ganes
  45. 45. Metodologia  :  un  pla  per  a  tu  en  5  punts3.- Espais: on podries ser-hi?  Perfils en xarxes socials  Un blog  Una web  Fòrums del sector
  46. 46. Metodologia  :  un  pla  per  a  tu  en  5  punts4.- Continguts: què hi diràs?  Especialista o generalista?  Professional o personal?  Qui ho està fent bé?  Què hi pots afegir tu?  Explica’ns la teva història
  47. 47. Metodologia  :  un  pla  per  a  tu  en  5  punts5.- Mesura: què et funciona?  Blog o web: Google Analytics  Twitter + Facebook: Klout.com  Linkedin: Contactes (útils)  Slideshare: Visionats, favorits, descàrregues
  48. 48. MetodologiaCuida els teus perfils Foto: la mateixa? Perfil complert (linkedin) La bio de Twitter és vital Equilibri seguidors-seguits Massa RT? No parles amb ningú?
  49. 49. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  50. 50. Facebook
  51. 51. Facebook
  52. 52. Facebook
  53. 53. Facebook
  54. 54. FacebookPerfil, plana i grupPerfil:• Abans era el primer pas per crear la resta• …ara es poden crear planes d’empresa des d’un e-mail• Sempre és personal (no crear un perfil per a una empresa)• Facebook de vegades esborra perfils d’empresa• Reb Amics• Al teu perfil surten les planes que t’agraden• Cal confirmació: un amic no ho és si no el confirmes• Màxim de 5.000 contactes• Pot ser obert (accessible a tots) o privat (accessible a amics)
  55. 55. Planes: Facebook• Creades per un perfil (o des d’un e-mail)• Per a empreses, aficions i temes promocionals• Poden tenir más d’un administrador• No mostren el perfil que les ha creat, sino el perfil de l’administrador• Accessibles per a no usuaris (URL propia)• Reb “persones a les que agrada”• No cal confirmació, però poden expulsar• Comença a promocionar entre els teus amics (”Suggerir plana”)• Número ilimitat de “contactes”• Sempre és obert, públic• En cada plana surten quines planes t’agraden• Permeten aplicacions
  56. 56. Facebook
  57. 57. Facebook
  58. 58. FacebookPoden seradminsaquells quehagin fet un“M’agrada” isiguinanomenatsper un altreadmin
  59. 59. FacebookGrups:• Punt de trobada per a debatir un tema• Reb Membres• Obert, Tancat o Secret• Els grups oberts són localitzables a Facebook• Els grups NO són localitzables fora de Facebook• Per sota de 5.000 membres, l’admin pot enviar missatges privats• Poca personalització• No permeten aplicacions
  60. 60. Facebook
  61. 61. Facebook
  62. 62. Facebook
  63. 63. Facebook
  64. 64. Personal Empresa Reb Confirma? Google FB SearchPerfil AmicsPlana M’agradaGrup Membres Invitació
  65. 65. Aplicacions i publicitat AplicacionsEsdeveniments A qui li agrada Links a webs
  66. 66. Aplicacions i publicitat
  67. 67. Facebook: Continguts• Aporta Valor: spam no funcionarà• Busca viralitat: explica a Facebook què fas al teu blog o web.• Al tanto: “Síndrome del Replicant”• No et limitis al teu perfil: participa en converses• Obra temes de debat: aprofita que l’usuari està xerrant
  68. 68. Facebook: Continguts• El 41% dels usuaris deFacebook promociona algunaplana de producte…• Una recomanació de comprad’un usuari incrementa lespossibilitats de compra de 2 decada 3 dels seus amics •Subjetivitat compartida•Doble efecte •Testimonial de marketing Font: eMarketer
  69. 69. La importància de la moderació del Mur http://www.facebook.com/la2noticias
  70. 70. La importància de la moderació del Mur• Repercusió• Personalització (David - Mara)• Diàleg i debat• Propostes d’opinió• Fidelització• Aportacions dels usuaris han estat material per a notícies en el programa http://www.facebook.com/la2noticias
  71. 71. Facebook: Resum d’estratègiaUn decàleg per a Facebook 1.- Crea una plana si ets empresa (no un grup o un perfil personal) 2.- Aporta contingut de valor per als teus seguidors 3.- Identifica líders d’opinió 4.- Localitza un target: a qui vols arribar 5.- El centre és la conversa: molts usuaris són seguidors de mil planes però no en visiten cap.
  72. 72. Resumen de estrategia6.- Actualitza sovint: promos, continguts, dades, enquestes7.- Atenció als nous fans: saluda’ls, pregunta’ls8.- Diversifica temes, obre’n de nous9.- Mesura: com van les estadístiques?10.- Promociona la teva plana (a la web, a les signatures delmail, a les publicacions) Font: http://thenextweb.com/socialmedia/2010/03/24/10-steps-create-facebook-fan-page-brand/
  73. 73. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  74. 74. • És una plataforma de microblogging… • Un bloc amb posts de 140 caracters • És públic: tothom pot veure el que escriguis • Però et veuran més aquells que “s’hi apuntin”• …però dissenyada per a conversar • Ofereix info interessant per al teu públic • Cerca amb qui xerrar: cerca a qui seguir • Escolta als que vulguin xerrar amb tu • Seguits i seguidors
  75. 75. http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
  76. 76. http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
  77. 77. http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
  78. 78. http://www.slideshare.net/adigitalorg/adigital-estudio-usotwitterenespaa2012def
  79. 79. Empreses Particulars• Saber què se’n diu d’elles • Estar en contacte amb gent• Emetre informació al target • Hobbyes de tota mena• Estar “disponible” al client • Ús professional o oci• Servei d’atenció al client • Localitzar tota mena de info• Monitoritzar el mercat • Intercanviar experiències • Competidors • Conèixer gent (desvirtualitzar) • Experts • Tafanejar • Altres mercats • Ego… • Recerca • Novetats
  80. 80. Precaucions• Cal temps (cercar a qui seguir, llistes…)• Cal certa massa crítica per a veure resultats• Cal atenció: respostes imprescindibes i ràpides• Es fàcil cometre errors• (es poden esborrar tweets, però no del tot)• Si hi ha mès d’un gestor, cal unificar estil
  81. 81. Avantatges• Gratis i fàcil• Si es fa bé, la resposta és molt bona• Permet una sensació de proximitat• Aporta molta informació• Flexibilitat en el personal encarregat• Flexibilitat en eines de tota mena• Ajuda en crisis de reputació si s’ha fidelitzat als seguidors• Possibilitat d’ofertas o promocions• Font de tràfic per a la web o blog corporatius
  82. 82. A nivell personal et farà servei per a:• Guanyar visibilitat• Difondre el que penses / opines (directament o en tu blog)• Difondre el que facis professionalment• Informar-te i estar al dia• Networking professional• Recorda: out of sight, out of mind
  83. 83. Nom real El més proper al nom realRecorda el cercador de TwitterUn mail que miris sovint, sabràsquan t’arriben follows o dms
  84. 84. Foto real o logoProhibit l’ou!Web o blog propiAixò és el que farà queet segueixin o no…
  85. 85. Color pla o foto de 1600 x 1024 250-300 px-de 800 kGIF, JPEG, PNG
  86. 86. A qui hauries de seguir? • Usuaris que et mencionin • Usuaris que et segueixen? • Experts • Portanveus • Publicacions del teu sector • Esdeveniments • A qui segueixen els vostres competidors? • Qui us inclou en llistes?
  87. 87. I quan et segueixen? Atenció a: • Una empresa hauria de “tornar el follow” • Equilibri seguits-seguidors • Punts en comú • És un líder d’opinió? • Número de missatges • Agrair el follow • Ull amb els missatges automàtics • Classifica en llistas
  88. 88. Llenguatge twitter… • Recorda: només 140 caracters • Seguint: perfils als que et suscribeixes, els seus missatges apareixeran al teu timeline • Seguidors: són els que s’han suscrit al que tú dius • RT: retweet: és com fer un forward en el mail, reenvies un tweet d’una altra persona per que arribi als que et segueixen a tu
  89. 89. • Dm : missatge directe i privat entre dos usuaris. Només és possible si tots dos es segueixen.• Hashtag: qualsevol paraula que es vulgui convertir en tema de conversa a seguir pels interessats. Col.locant el símbol # la paraula esdevé un link. Clicant al link, apareixeran tots els missatges que hagin fet servir el mateix hashtag• #FF: Follow Friday: per a recomanar a qui et segueix que segueixi també a un usuari que consideris interessant. És un senyal de respecte i un prestigi per a qui reb un FF.
  90. 90. Llistes: • Classifica els follows • En quines llistes t’inclouen? • Captació de follows • Un timeline per a cada llista • Seguir sense seguir… • 20 llistes
  91. 91. 2) Desplega llistesPots assignar llistesa qui apareix al teutimeline enqualsevol moment1) Clica al username 3) Tria o crea
  92. 92. Twitter: eines
  93. 93. Twitter: eines
  94. 94. Twitter: eines
  95. 95. Twitter: eines Hootsuite (o tweetdeck) Per a web o smartphones Permet controlar més d’una conta Cercador mencions Missatges directes EnviatsTimeline hashtags Organitza la info per columnes
  96. 96. Twitter: eines
  97. 97. Twitter: eines
  98. 98. Twitter: einesInfluència
  99. 99. Twitter: eines• Aplicacions: http://www.tweetdeck.com/ http://hootsuite.com http:// twitterrific.com/ www.socialbro.com• Cercadors: http://topsy.com/ http://www.crowdeye.com/• Seguiment de follows: http://twitterless.com/ http://useqwitter.com/ http://friendorfollow.com/• Anàlisi de perfil http://tweeps.info http://twittercounter.com http:// www.twitalyzer.com/• Imatges: http://twitpic.com/• Escurçadors d’url: http://bit.ly/ http://ow.ly/ http://tinyurl.com• Més eines: http://delicious.com/Victorpuig/twitter• http://www.slideshare.net/victorpuig/cmo-se-mide-la-reputacin-online
  100. 100. TwitterQui ho està fent bé?:•http://twitter.com/gallinablanca•http://twitter.com/bancosabadell•http://twitter.com/cajanavarra•http://twitter.com/jlori•http://twitter.com/guiarepsol•http://twitter.com/snappybook•http://twitter.com/mashable•http://twitter.com/marilink•http://twitter.com/Yoriento•http://www.registromarcastwitter.com/
  101. 101. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  102. 102. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  103. 103. Universal SearchGoogle ofereix resultats per tipus de continguts…Ergo, per a estar posicionat cal continguts en tots els formats
  104. 104. Universal Search
  105. 105. Universal Search 34% clica en Notícies 31% clica en Imatges 17% clica en Vídeos
  106. 106. Universal SearchProduir contingut en tots els formats és:• Car (però pots fer-ho amb pocs mitjans si vols)• Cal feina (no sempre tenes els mitjans o el coneixement)• però necessari… • Què surt si et cerquen només per fotos o només per vídeo?
  107. 107. Universal SearchJa que fas els continguts, fes-los treballar!• Crea perfils d’empresa (SEO, Reputació, Credibilitat)• Cerca viralitat• Ull amb els drets d’autor • El teu contingut és 100% original? • L’has produit tu? • La música també? Llibreries de música gratuïta
  108. 108. Xarxes socials de Video: YoutubeYoutubeVimeoDailymotionMetacafe• Crea el teu canalPenja el vídeo: DistribucióInserta el vídeo a:• El teu web• El teu blogPotencial viral http://www.youtube.com/dolcegabbanachannell
  109. 109. Xarxes socials de Video: YoutubeAlguns bons motius per a utilitzar xarxes de vídeo…• Recorda el Universal Search: paraules clau• Hosting i streaming de franc• Demostracions• Discursos• Convencions i congressos• Descripcions de productes• Publicitat en vídeo
  110. 110. Xarxes socials de Video: YoutubeWill it blend? http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI I el que desfà desprès ho ven a eBay!
  111. 111. Xarxes socials de Video: YoutubeBere Casillashttp://www.berecasillas.es/http://www.eleganciadospuntocero.com/http://www.youtube.com/watch?v=ILmjJEycIJ4
  112. 112. Xarxes socials de Video: Youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M
  113. 113. Xarxes socials de Video: Youtube vs Vimeo• Molt popular • No tan coneguda• Contingut de tota mena • Contingut de qualitat• Original o no • Contingut original• Oci i professional • Professional o art• Gratis • Freemium• Publicitat o brand channel • Publicitat o premium (Vimeo Plus 60$ any o 10$ mes)
  114. 114. Xarxes socials de Video: Youtube vs Vimeo• Brand Channel• El teu contingut amb la teva marca• No publi de tercers• Moderació comentaris• Aplicacions propies• Sindicació en el teu web• Messurar tràfic• http://www.youtube.com/t/ advertising_brand_channels• Partners• Mitjans de comunicació• Canals amb molt tràfic• Repartiment publicitari• http://www.youtube.com/partners
  115. 115. Xarxes socials de Video: Youtube vs Vimeo
  116. 116. Xarxes socials de Fotos: Flickr
  117. 117. Xarxes socials de Fotos: Flickr• Per a compartir fotos (hi ha 5.000 milions!)• Ús familiar o empresarial? = tots dos• Gratis: només 10 àlbums, 200 fotos, 100 MB al mes• Premium: 25$ any, sense límit, sense publi i amb estadístiques• Usos freqüents: • Productes • Directius • Oficines • Congressos • Stands
  118. 118. Xarxes socials de Fotos: Flickr http://www.flickr.com/photos/cronicasviajeras/
  119. 119. Redes socialesde Fotos: Flickr
  120. 120. Xarxes socials de Fotos: Flickr
  121. 121. Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://instagr.am/
  122. 122. Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://instagramers.com/torrevieja2012/
  123. 123. Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://statigr.am/toledoayto
  124. 124. Xarxes socials de Fotos + iPhonehttp://instagram.com/toledoayto
  125. 125. Pinteresthttp://pinterest.com/belgicaturismo/
  126. 126. Pinteresthttp://pinterest.com/minambientegov/todos-somos-ambiente/
  127. 127. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  128. 128. http://www.historiasdecracks.com/2011/11/infografia-como-usan-los-reclutadores-las-redes-sociales/
  129. 129. http://www.historiasdecracks.com/2011/11/infografia-como-usan-los-reclutadores-las-redes-sociales/http://mashable.com/2011/10/23/how-recruiters-use-social-networks-to-screen-candidates-infographic/
  130. 130. http://archivo.expansionyempleo.com/2010/09/06/desarrollo_de_carrera/1283771439.html
  131. 131. Linkedin - Xing - Viadeo• Xarxa professional• Complerta el teu perfil (CV)• 101 milions de persones a Linkedin• Crea la teva xarxa de contactes: • Clients, competidors, proveïdors • Demana contactes si ho veus necessari• Utilitza la teva xarxa de contactes • Pregunta, ofereix, participa, saluda• Participa en grups • Herència dels antics newsgroups • Qui més informació interessant ofereix, més prestigi guanya• Perfil d’empresa
  132. 132. LinkedinRes d’avatars, foto reall Feina actual Aquest és el link al teu perfil No olvidis actualitzar Aparèixen per ordre cronològic invers
  133. 133. Linkedin
  134. 134. Linkedin Important!! Pots afegir info d’altres xarxes socials
  135. 135. Linkedin Qui et A qui recomana recomanes tu Perfls similars
  136. 136. Linkedin• Acceptar contactes • Tothom? • Només si els conèixes? • Acceptar només per referències?• Fer contactes • Cercador • Mira els contactes dels teus contactes • Mira participants en Grups • Cerca per empreses • Perfils interessants en altres xarxes • Suggeriments de Linkedin Cerca per: Actualizacions Feines Empreses Respostes Bustia Grups
  137. 137. Linkedin Demanar que et presentin o anar tu solet? La teoria dels sis graus
  138. 138. LinkedinLinkedin com agenda
  139. 139. LinkedinPlanes d’empresa http://www.linkedin.com/company/comunidad-de-madrid
  140. 140. LinkedinPlanes d’empresa http://www.linkedin.com/company/comunidad-de-madrid
  141. 141. Grups a Linkedin
  142. 142. Grups a Linkedin
  143. 143. Grups a Linkedin
  144. 144. Linkedin: Xing i Viadeo
  145. 145. Xarxes socials de Presentacions: Slideshare• El poder del PowerPoint!• Afegeix el powerpoint:• a la nota de premsa• a la sala de premsa• a la web• al blogwww.slideshare.net
  146. 146. Xarxes socials de Presentacions: Slideshare• Segueix a qui t’interessi• Qui et segueix a tu?• Quantes vegades s’han… • Vist • Descarregat • Insertat (i on) • Marcat com a favorites• …les teves presentacions
  147. 147. Xarxes socials de Presentacions: SlideshareIncloure,baixar,marcar Viralitat Presentacions semblants L’autor pot posar publi (p.e. contacte al final Estadístiques de la d’ús presentació) http://www.slideshare.net/hbaezandino/miel-y-canela
  148. 148. Xarxes socials de Presentacions: Slideshare • Crea el teu propi canal (p.e. http://www.slideshare.net/victorpuig ) • No oblidis la descripció i metadades del teu powerpointA Powerpoint:Arxiu/propietats A Slideshare:Presentació/editar
  149. 149. Xarxes socials de Presentacions: Slidesharehttp://www.slideshare.net/slidesharepro/slideshare-infographic-the-quiet-giant-of-content-marketing
  150. 150. Xarxes socials de Presentacions: Slidesharehttp://www.slideshare.net/slidesharepro/slideshare-infographic-the-quiet-giant-of-content-marketing
  151. 151. Quora• Preguntes i Respostes• Compartir Know How i opinions• Tot just arrenca, poc creixement• Perfils personals (no d’empreses)• Punts en comú amb Wikipedia i Formspring• Només en Anglès• Vinculable amb Twitter, Facebook i Blogs
  152. 152. Quora
  153. 153. De què parlem avui?• Què són les xarxes socials i per què són importants• Pautes de comunicació 2.0 (escolta activa i monitorització)• Introducció a Facebook• Introducció a Twitter• Introducció a Google +• Xarxes socials i multimèdia:• Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa, Instagram• Xarxes socials per professionals:• Linkedin, Xing, Viadeo, Slideshare, Quora• Xarxes socials i geolocalització: Foursquare
  154. 154. Foursquare•Exemples de planes corporatives •https://es.foursquare.com/sevillaciudad •https://es.foursquare.com/historychannel •https://es.foursquare.com/mtv •https://es.foursquare.com/louisvuitton_hq •https://es.foursquare.com/eater •https://es.foursquare.com/cnn •https://es.foursquare.com/nasa •Més a https://es.foursquare.com/pages
  155. 155. KPIs més interessants en xarxes socials…• Número de continguts publicats• Número de visualitzacions• Número de comentaris• Número de descàrregues• Número de suscriptors• Número d’“amics” en el canal (p.e. Flickr)• Número de Tweets• Número de favorits• Número d’incrustats (i on)• Número de visualitzacions en els incrustats• Com canvien les planes vistes d’un site quan hi afegim vídeo o ppt?
  156. 156. Notes sobre estratègia en xarxes socials…• Quin contingut vols publicar? En quins canals?• Quin contingut hi ha publicat sobre tu, sense que sigui teu?• Universal search: quin és el teu posicionament per a cada format?• Qui és un referent a cada canal?• A quin tipus de públic vols arribar?• Permetràs la baixada dels continguts?• Xarxes socials com a aparador per a portar més tràfic a la web?• Xarxes socials com a repositori de continguts per a ampliar la web?• Amb quins usuaris et relacionaràs en cada xarxa?
  157. 157.  S elecciona ón vols estar E scolta N o comencis sense un pla Y outube, Flickr
  158. 158.  R especta l’usuari A daptat als canvis U nifica on i off line X arxa empresa + persona A nima’t, engresca’t, prova!
  159. 159. Bibliografia recomanadaLlibres • Radically Transparent. Monitoring and Managing Reputations Online. Andy beal & Judy Strauss. Sybex • Damage Control. Why Everything You Know About Crisis Management Is Wrong. Eric Dezenhall & John Weber . Portfolio • The New Rules of Marketing & PR. How to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing & online media to reach buyers directly. David Meerman Scott . Wiley • Managing Online Forums . Everything you need to know to create and run successful community discussion boards. Patrick O’Keefe . Amacom • Conecta! La empresa en la red social. Pepe Tomé.Libros de cabecera. • Net words. Creating high-impact online copy - Nick Usborne • Haz clic aquí. Neuro web design. Susan M. Weinschenk. Person Prentice Hall. • Twitter para dummies. Javier Guembe. Grupo Planeta. • Twitter en una semana. Francesc Grau. Gestión 2000
  160. 160. Bibliografia recomanada• Twitter para quien no usa Twitter: www.market-intelligence.eurorscg.es/23063AB1/?p=3223• Las empresas quieren estar en Twitter http://www.pereznews.es/Reportajesyentrevistas/ tabid/63/ID/139/language/es-ES/Las-empresas-quieren-estar-en-Twitter.aspx• The path to 10 Billion Twitts http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/ 2010/03/1bntweets3.jpg• http://www.emezeta.com/articulos/crear-fondos-para-twitter• http://www.abc.es/20110126/medios-redes/abci-twitter-memoria-201101261508.html• http://www.puromarketing.com/42/8748/herramientas-twitter-aprovechar-nuestras- estrategias-marketing.html• http://jonia-consulting.blogspot.com/2010/12/las-150-aplicaciones-mas-utiles-para.html• http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/twitter-200-millones- de-usuarios-registrados-110-millones-de-tweets-diarios/• http://wwwhatsnew.com/2011/01/27/como-crear-campanas-de-marketing-en-twitter-y- facebook/• http://www.twittboy.com/2010/11/las-10-fases-del-usuario-de-twitter.html
  161. 161. Bibliografia recomanada• Consejos para las empresas 2.0 en twitter http://yoriento.com/2010/01/trucos-para-las- empresas-2-0-en-twitter-667.html/• Mapa de las redes sociales en España http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/ mapa-de-las-redes-sociales-en-espana/• http://twittercism.com/• http://victormartinp.com/2010/11/02/11-consejos-para-seguir-a-la-gente-adecuada-en-twitter/• http://estrategias-marketing-online.com/twitter-para-novatos-5-cosas-que-debes-hacer-como- nuevo-usuario-de-twitter/• http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/las-10-marcas-mas- influyentes-reciben-mas-de-40-menciones-al-dia-en-twitter-en-espana/• Usuarios con más replies/RTs en España http://twitoaster.com/country-es/• Mis enlaces: http://delicious.com/Victorpuig
  162. 162. Bibliografia recomanada• Estrategias de Social Media para empresas http://www.slideshare.net/seniormanager/estrategias- social-media-congreso-web-madrid-23oct2010• Hazlo personal: Edita tus pestañas de Facebook http://guiadecommunities.wordpress.com/ 2010/05/17/hazlo-personal-edita-tus-pestanas-de-facebook/• Como conseguir que hagan clic en los enlaces que publicamos en Facebook http:// teayudofacebook.blogspot.com/2010/10/como-conseguir-que-hagan-clic-en-los.html• 10 Ways to Grow Your Facebook Page Following http://www.socialmediaexaminer.com/10-ways-to- grow-your-facebook-page-following/• White paper sobre Redes Sociales http://tcanalysis.com/informes/ white_paper_redes_sociales_the_cocktail_analysis.pdf• 10 Steps To Create The Ultimate Facebook Fan Page for Your Brand http://thenextweb.com/ socialmedia/2010/03/24/10-steps-create-facebook-fan-page-brand/
  163. 163. Bibliografia recomanada• Las diez primeras marcas españolas por su valor económico en los Social Media http:// blog.zoomlabs.es/2010/04/las-diez-primeras-marcas-espanolas-por-su-valor- economico-en-los-social-media/• How to Create Custom Facebook Pages http://www.labnol.org/internet/create-custom- facebook-pages/17957/• 18 Super Easy, Highly Effective Tips to Grow your Fans via Facebook Ads http:// blog.wildfireapp.com/2010/10/19/18-highly-effective-tips-to-grow-your-fans-via- facebook-ads/• Comparativas entre Perfil, grupo o página http://www.lapropaladora.com/2009/06/14/ comparativas-entre-el-perfil-grupo-o-pagina-de-facebook/• Perfil de usuario vs páginas vs grupos http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/ 091003-facebook-perfiles-vs-paginas-vs-grupos.asp
  164. 164. Bibliografia recomanada• 10 Of The Best Brand Viral Videos On Youtube In 2010• El poder de Youtube como herramienta de marketing y publicidad para las empresas y marcas• 10 consejos para integrar con éxito vídeos en páginas web• 10 Claves para posicionar tu vídeo en Youtube• Flickr se pone al día• Casos de éxito en España con medios sociales
  165. 165. Gràcies :-) Preguntes?  Hola@victorpuig.esTwi4er:  @victorpuig victorpuig.es  

×