Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
- записати заголовок тексту на дошці
(можна назвати усно);
- обговорення в парах (групах) «Про що
може йти мова у тексті;
...
Передбачення за загадкою
- Заслухати загадку;
- обговорення в групах
(парах);
- оголошення слова –
відгадки;
- обговорення...
- учитель записує на дошці ключові слова
(словосполучення);
- учні знайомляться с записом;
- обговорення в групі (парі);
-...
- запис прислів’я на дошці (можна усно);
- робота над змістом прислів’я, його
значенням (в парі, колективна робота);
- зас...
- визначається ключове поняття;
- записується в центрі дошки;
- ставиться питання класу: «Що вам відомо
про …?»
- учні наз...
Таблиця «Допомога»
- Читання тексту частинами;
- при читанні на полях ставляться
позначки;
 Знаю це
- Не знаю цього
+ Це ...
- текст ділиться на смислові частини;
- інструктаж дітей – читати тільки окремо
кожну частину;
- читання частини тексту;
-...
- макет куба (можна кубик іграшковий);
- на кожній його стороні записується завдання,
яке буде сприяти всебічному аналізу ...
Джигсоу – 1» (мозаїка)
Підготовчий етап роботи
Основний етап роботи
Заключний етап роботи
- перед учнями класу ставиться проблемне
питання, яке потребує глибокого аналізу
матеріалу даної теми, особистого
життєвог...
- перед учащимися класса ставится проблемный
вопрос, требующий глубокого анализа материала
данной темы, личного жизненного...
Якщо не я, то хто ?
Якщо не зараз, то коли ?
Якщо я не для себе, то хто
ж для мене ?
Але якщо я тільки для
себе, то навіщо...
Дякую за увагу
Читання та письмо для розвитку критичного мислення
Читання та письмо для розвитку критичного мислення
Читання та письмо для розвитку критичного мислення
Читання та письмо для розвитку критичного мислення
Читання та письмо для розвитку критичного мислення
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Читання та письмо для розвитку критичного мислення

540 views

Published on

.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Читання та письмо для розвитку критичного мислення

 1. 1. - записати заголовок тексту на дошці (можна назвати усно); - обговорення в парах (групах) «Про що може йти мова у тексті; - заслуховування варіантів відповідей; - після завершення роботи над текстом, визначити, чиє передбачення було ближче до змісту оповідання. Передбачення за заголовком I этап- виклик
 2. 2. Передбачення за загадкою - Заслухати загадку; - обговорення в групах (парах); - оголошення слова – відгадки; - обговорення в групі (парі) «Про що може йти мова у тексті»; - заслуховування варіантів відповідей; - після роботи над текстом, визначити, чиє передбачення було ближче до змісту оповідання.
 3. 3. - учитель записує на дошці ключові слова (словосполучення); - учні знайомляться с записом; - обговорення в групі (парі); - передбачення кажної групи представляється одним учнем; - після работи над текстом, визначається, чиє передбачення було ближче до змісту оповідання. Передбачення по ключовими словами
 4. 4. - запис прислів’я на дошці (можна усно); - робота над змістом прислів’я, його значенням (в парі, колективна робота); - заслуховування варіантів відповідей; - обговорення в групі (парі) варіантів передбачень про зміст тексту; - заслуховування варіантів відповідей; - після роботи над текстом, визначається, чиє передбачення було ближче до змісту тексту. Передбачення за прислів’ям, приказкою
 5. 5. - визначається ключове поняття; - записується в центрі дошки; - ставиться питання класу: «Що вам відомо про …?» - учні називають всі знання, уявлення, асоціації, пов’язані з цим поняттям (бажано 1-2 словами); - учитель записує на дошці (важливо записати як можна більше); - після роботи над текстом та іншими джерелами проаналізувати записи на дошці (що було правильно, що - помилково); Мозковий штурм
 6. 6. Таблиця «Допомога» - Читання тексту частинами; - при читанні на полях ставляться позначки;  Знаю це - Не знаю цього + Це для мене нове ? Це мене зацікавило, хочу дізнатися більше - обговорення прочитаного; -колективне заповнення таблиці - обговорення інформації, отриманої при читанні оповідання і аналіз записів на дошці, зроблених під час «мозкового штурму».  - + ? II этап - осмислення
 7. 7. - текст ділиться на смислові частини; - інструктаж дітей – читати тільки окремо кожну частину; - читання частини тексту; - питання за змістом прочитаної частини: а) буквальні питання б) небуквальні питання - обговорення в групі (парі) варіантів развитку сюжета в наступній частині; - заслуховування варіантів. Кероване читання з прогнозуванням та система питань Блума
 8. 8. - макет куба (можна кубик іграшковий); - на кожній його стороні записується завдання, яке буде сприяти всебічному аналізу предмета (поняття, явища); - кожна група працює за окремим напрямом а) опис, б) порівняння з іншими предметами, в) асоціації, г) як отримали, звідки з’явився ґ ) де використовується, д) ваше ставлення. - заслуховування всіх відповідей, збирається повний аналіз з частин. Кубування
 9. 9. Джигсоу – 1» (мозаїка)
 10. 10. Підготовчий етап роботи
 11. 11. Основний етап роботи
 12. 12. Заключний етап роботи
 13. 13. - перед учнями класу ставиться проблемне питання, яке потребує глибокого аналізу матеріалу даної теми, особистого життєвого досвіду та особистого ставлення; -після осмислення (можлива індивідуальна робота , в парі, в групі) заповнюється таблиця: - захист позиції. Дискусія «Т - схема» аргументи «ЗА» аргументи «ПРОТИ» III этап- рефлексія
 14. 14. - перед учащимися класса ставится проблемный вопрос, требующий глубокого анализа материала данной темы, личного жизненного опыта и личного отношения; - обдумывание проблемы самостоятельно и выработка собственной точки зрения с оформленными аргументами; - по сигналу учителя учащиеся занимают место у таблиц «ЗА» или «ПРОТИВ»; - поочередное приведение доводов каждой группой; - по окончании дискуссии учащиеся могут поменять свою группу, если доводы оппонента их убедили. Дискусія «Кути»
 15. 15. Якщо не я, то хто ? Якщо не зараз, то коли ? Якщо я не для себе, то хто ж для мене ? Але якщо я тільки для себе, то навіщо? Даніель Дефо
 16. 16. Дякую за увагу

×