Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija D Urosevic IEEP 08

1,170 views

Published on

Konferencija Industrijska Energetika
IEEP 08 Zlatibor, Srbija

Published in: Travel, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija D Urosevic IEEP 08

 1. 1. Industrijska energetika – IEEP 2008 Regionalna konferencija 24-27. juni 2008. hotel Palisad, Zlatibor, Srbi ja USPOSTAVLJANJE SISTEMA ENERGETSKOG MENAD ŽMENTA U OKVIRU KOMPANIJE VICTORIA GROUP
 2. 2. Sadržaj <ul><li>Uvod </li></ul><ul><li>Opšte o kompaniji Victoria Group </li></ul><ul><li>Energetika u Victoria Group </li></ul><ul><li>Nivo sistema energetskog mena džmenta u kompaniji </li></ul><ul><li>Imenovanje energetskih menadžera </li></ul><ul><li>Akt o energetskoj politici i zaštiti životne sredine </li></ul><ul><li>Sistem za praćenje potrošnje energije i energenata </li></ul><ul><li>Primarne aktivnosti u okviru EMS Victoria Group </li></ul><ul><li>Zaključak </li></ul>
 3. 3. Uvod <ul><li>Energetika i zaštita životne sredine su tema broj jedan na globalnom nivou </li></ul><ul><li>Poljoprivredna, industrijska, IT, ENERGETSKA revolucija </li></ul><ul><li>Energetika u industrijskom sektoru </li></ul><ul><li>DOBIT = PRIHOD – RASHOD </li></ul><ul><li>Energetski menadžment u industriji kao sistem koji omogućava racionalno korišćenje energije </li></ul>
 4. 4. Opšte o kompaniji Victoria Grou p Victoria Group je vodeća agro-ekonomska orijentisana kompanija. Slogan kompanijen Victoria Group je: “ ZA KORAK ISPRED”
 5. 5. Energetika u Victoria Group <ul><li>Kotlovska postrojenja u Victroia Group: </li></ul><ul><li>na mazut i biomasu u Victroia Oil </li></ul><ul><li>na gas i biomasu u Soajaprotein </li></ul><ul><li>kotlovi na ugalj u Veterinarskom zavodu Subotica (do kraja godine kompletno zamena kotlovima na gas) </li></ul>T roškovi energije u Sojaprotein i VictoriaOil ČLANICA TROŠKOVI ENERGIJE (eura/god.) Sojaprotein ~3.700.000,00 VictoriaOil ~1.320.000,00
 6. 6. Energetika u Victoria Group Potrošnja energenata i troškovi energije u Sojaprotein Osnovne jedinice Konverzioni faktor Energetska potro šnja Tro škovi za energente [GJ] [Euro] Prirodni gas 10412213 [m 3 ] 0,0342 355995,72 2825669,2 El. energija: 24867840 [kWh] 3.6 x 10 –3 89524,22 856495,8 Ukupno: 445 519,9 3 682 165
 7. 7. Nivo sistema energetskog menadžmenta u kompaniji Matrica energetskog menadžmenta za Veterinarski zavod Subotica Nivo Energetska strategija Organizacija Motivacija Informacioni sisstemi Promovisanje Investicije 4 3 2 1 0
 8. 8. Imenovanje energetskih menadžera <ul><li>Strukture u sistemu energetskog menadžmenta Victoria Group: </li></ul><ul><li>Odbor za energetiku </li></ul><ul><li>Odbor za energetski menadžment kompanije </li></ul><ul><li>Energetski menadžer na nivou kompanije </li></ul><ul><li>Energetski menadžer na nivou članice </li></ul><ul><li>Odbor za energetiku čine generalni direktor kompanije, generalni direktori članica i energetski menadžer na nivou kompanije. </li></ul><ul><li>Odbor za energetski menadžment čine energetski menadžer na nivou kompanije i svi energetski menadžeri članica. </li></ul>
 9. 9. Imenovanje energetskih menadžera Organizaciona struktura EMS Victoria Group
 10. 10. Akt o energetskoj politici i zaštiti životne sredine <ul><li>Politika kompanije Victoria Group definisana ovim aktom je da: </li></ul><ul><li>Smanji energetsku potrošnju </li></ul><ul><li>Smanji troškove za energiju </li></ul><ul><li>Zaštiti životnu sredinu </li></ul><ul><li>Smanji potrošnju fosilnih goriva </li></ul><ul><li>Neki od strateških ciljeva kompanije su: </li></ul><ul><li>Nabavka energenata i vode po najpovoljnijim uslovima </li></ul><ul><li>Najefikasnije moguće korišćenje energije </li></ul><ul><li>Razvoj sistema za praćenje i uočavanje potrošnje energije i vode </li></ul><ul><li>Definisanje normativa potrošnje energije </li></ul>
 11. 11. Sistem za praćenje potrošnje energije i energenata Merenje energetske potrošnje je bitan element sistema energetskog menadžmenta .
 12. 12. Primarne aktivnosti u okviru EMS Victroia Group <ul><li>U prvoj godini uspostavljanja EMS-a u okviru Victoria Group planirane su “No investment” aktivnosti kao primarne: </li></ul><ul><li>Različite edukacije zaposlenih </li></ul><ul><li>Evaluacija rezultata </li></ul><ul><li>Uspostavljanje motivacionog programa zaposlenih </li></ul><ul><li>Planira se i sprovođenje energetskih odita, u članicama gde to do sada nije urađeno. </li></ul>
 13. 13. Zaključak Gazdovanjem energijom u industrijskom sektoru se deluje lokalno i globalno. Pre uvođenja sistema energetskog menadžmenta bitno je proceniti trenutno stanje ovog sistema u fabrici u kojoj se planira implementacija. Potrebno je imenovati osobe odgovorne za rukovođenje energetskim menadžmentom i definisati energetsku politiku firme.
 14. 14. Zaključak Za uspešno sprovođenje sistema energetskog menadžmenta neophodno je meriti potrošnju energije ali i proizvodnju. Nakon uspostavljanja EMS-a potrebno je definisati primarne aktivnosti. Uvođenje EMS-a u industrijski sektor u našoj zemlji nije lak posao ali su pozitivni rezultati realni.

×