Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exemplo. actividades bioloxia a esmorga

441 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exemplo. actividades bioloxia a esmorga

 1. 1. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NIVEL: 4º da ESO e 1º BACHARELATO
 2. 2. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ACTIVIDADE : - LECTURA DO LIBRO: “A esmorga”. Blanco Amor - Anotacións daqueles elementos cunha componente natural: - vexetación: arbolado urbano - xardíns e parques - axentes xeolóxicos: o río - elementos constructivos con pedra natural - elementos ornamentais con pedra natural - a climatoloxía descrita no libro - fontes hidrotermais - ….. Duración: - Contemplado dentro da lectura a realizar por parte dos alumnos e alumnas. - Anotacións ao marxe. Referencias naturais. 1 hora, fora do horario lectivo.
 3. 3. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada Realización: Fora do horario lectivo. Recursos: - Biblioteca do centro - Bibliotecas públicas - Acceso a internet: dende o centro, as bibliotecas públicas ou particulares. Incicir no uso de obtención de información a través da rede Temporalización: Un mes de plazo dende o remate da lectura. Distribución: dacordo ás posibilidades do alumno e alumna en grupos de traballo.
 4. 4. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada XEOLOXÍA: Principais tipos de rochas presentes no entorno de Ourense Buscar dentro das rochas magmáticas: rochas plutónicas Exemplos de rochas deste grupo que atopamos en Ourense Rochas metamórficas asociadas a plutóns Estructuras xeolóxicas producidas sobre as rochas plutónicas. Buscar o proceso de formación de berrocais e representacións destas formacións.
 5. 5. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada XEOLOXÍA: A principal rocha empregada como material de construcción nas edificacións de Ourense. Presente en: Muros, pavimentos, paredes. … Buscar fotografías ou realizalas de elementos contructivos e arquitectónicos onde se utilice esta rocha. Principal componente mineralóxica destas rochas. Buscar variedades dentro que determinan as diferentes tonalidades e cores.
 6. 6. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada XEOLOXÍA: As fontes e manantiais hidrotermais en Ourense. Buscar a orixe e formación das fontes hidrotermais Estructuras xeolóxicas que permiten a aparición deste tipo de manantiais. Exemplos en Ourense: Burgas, os manantiais ao longo do río: Outariz, Chabasqueira, etc. Buscar a composición en química das diferentes fontes e manantiais e facer un cadro comparativo.
 7. 7. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada AS BURGAS Orixe do seu nome. Buscar os diferentes usos que tiveron dende época romana Valores medicinais das súas augas O xardín das Burgas: - tipo de xardín - época de contrucción do xardín que se mantén aínda na actualidade - arquitecto que realiza o deseño - as plantas dos setos. As palmeiras
 8. 8. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada O xardín do Posio A súa orixe. Datas. Destino inicial (tipo de xardín) Personaxe e institución ligadas a súa construcción. Principais especies arbóreas prantadas incialmente
 9. 9. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada O xardín do Posio comparar as dúas fotos: tempo transcurrido especie plantada Escribir un breve comentario sobre a necesidade do paso do tempo para a consolidación dos xardíns. Valorade as dimensións das árbores
 10. 10. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 2º ACTIVIDADE : Búsqueda de información. Actividade guiada Buscar outros xardíns en Ourense: Alameda, parque de San Lázaro.. Na obra da esmorga aparece unha árbore urbana, presente en paseos, alamedas e parques. Nos anos 80 unha enfermidade causada por un fungo fixo que desaparecera prácticamente na paisaxe das cidades. Buscar a especie arbórea O fungo causante da enfermidade e o nome desta. Buscade como produce a morte destas árbores, algunhas centenarias
 11. 11. A RUTA DA ESMORGA ACTIVIDADES DENDE O ÁMBITO DAS CIENCIAS NATURAIS: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ACTIVIDADE : Presentación dos traballos por parte do alumnado Duración: dúas xornadas lectivas. Lugar : aula de audovisuais Exposición: Formato informático en modelo de presentación. Grupos de alumnos. 4 exposicións (reparto do traballo). Tempo de exposición: media xornada lectiva para cada unha delas. Repercusión no curriculo do alumno-a: Con nota semellante a outros traballos desenvolvidos durante o curso.

×