Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datos ourense medieval

491 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Datos ourense medieval

  1. 1. PORTAS NA MURALLA DE OURENSE:As portas da muralla servían sobre todo para pagar impostos. As veces cerrábanse, agásalgunha, en casos de epidemias, como a peste. Nalgún ano a poboación de Ourense sediezmou por esta enfermidade e chegaron a cerrar todas as portas1.-PORTA DA AIRA: Ó comenzo da rúa X. Prieto Nespereira (o millor grabador quedeu Ourense) na esquiña do Posío. Por ela saían os galegos a seitura de Castela. Moitasveces non voltaban polos atracadores dos camiños.2.-PORTA DA FONTE ARCADA: Na praza de San Cosme. Houbo un hospital alí e ociruxán do mesmo pagou a capela de San Cosme e San Damián onde se expón o famosoBelén de Arturo Baltar.3.-POSTIGO DE SAN FRANCISCO: Ao final da rúa Pena Corneira4.CIMA DA VILA: Era a porta máis alta da Cidade. Era a entrada de Pereiro, Trives,Castro Caldelas.5.PORTA DA PIA DA CASCA.6.-PORTA DA CORREDOIRA: estaba xunto a Facenda, na rúa Sto Domingo. Era aentrada de Lugo e Santiago. Había ferradores dende esta porta ata a praza do Ferro, parareparar as rodas e facer apeiros de labranza7.-PORTA DO REGUEIRO8.-PORTA DA FONTE DO BISPO: Era a entrada de Celanova e o Ribeiro. Estabacerca do Edificio Simeón9.-PORTA DA RÚA NOVA: Alí pagaban impostor para entrar na cidade os quequerían vender productos. Estaba na entrada da rúa NOVA (hoxe Lamas Carvajal)10.-PORTA DA HORTA DO CONCELLO: Levada dende as hortas do concello (hoxea alameda do Concello) ata a Praza Maior11.-PORTA DAS BURGAS: As Burgas estaban extramuros antigamente12.-PORTA DO VILAR: Unha rúa das máis antiguas de Ourense13.-PORTA DO CONCELLO: Estaba ó final da rúa Dr.Marañón, e comunicaba caPraza Maior (antigamente Praza do Campo) Alí pagaban impostos para poder vender osseus productos na praza.Habitantes de Ourense ó comenzo do século XIX: 3000En 1849 había 4.849 habitantesHabía un porto en Ourense (PORTOVELLO) onde un barqueiro pasaba xente emercancía ao outro lado do río
  2. 2. PRAZAS E RÚAS DE OURENSEO seu nome fai referencia ós productos que nelas se vendían ou se reparaban1.-PRAZA DO FERRO. A fonte veu do Monasterio de San Estevo de Ribas de Sil(hoxe Parador Nacional) na desamortización de Mendizábal. Naceron nesta praza e nasrúas de La Paz e Lepanto os seguintes autores galegos: Otero Pedraio, Risco, Xocas,Blanco Amor e Cuevillas.2.-PRAZA DO TRIGO. A fonte veu do Monasterio de Oseira3.-PRAZA DA SAL (hoxe praza Manuel Suiro cerca da Igrexa da Trinidade)4.-PRAZA DOS ZAPATOS (pegada a anterior)5.-PRAZA DO CAMPO (hoxe Praza Maior). Nos soportais estaban os ciruxáns, eranbarbeiros e facían as operacións máis comúns da época. ¡¡sen anestesia!!6.-PRAZA DO COIRO: actualmente é a praza de San Marcial, onde hoxe faise unhafesta medieval7.-PRAZA DA MAGDALENA: foi un cemiterio na antigüedade (aínda quedanlápidas), e tamén se vendía alí froita, polo que se chamaba PLAZA DAS FROITAS8.-PRAZA DO CORREXIDOR: era o enviado da Coroa (reis Católicos) para por freoós desmanes da Igrexa e dos nobles.9.-RÚA DOS CARNICEIROS: hoxe é a rúa de Hernán Cortés10.-RÚA DO PELOURIÑO: hoxe é a rúa de Colón. Estaba nesta rúa a cárcel da Coroa11.-RÚA NOVA: é a rúa máis antita de Ourense. Alí vivían os xudeos que eran médicose comerciantes, ata que foron expulsados polos Reis Católicos. A Inquisición celebrabaAutos de Fe e aforcaba xente baixo a ponte romana.12.-RÚA DAS TENDAS: é unha das rúas máis citadas en toda a literatura que trata deOurense. Nela está a tenda máis antiga de Ourense (unha sombrerería)ORDENES RELIXIOSAS EN OURENSE1.-FRANCISCANOS: 1º na praza do Corregidor e máis tarde en San Francisco. Foronmoitos deles asesinados por orde do Obispo de Ourense2.-DOMINICOS: na rúa da Corredoira3.-JESUITAS: estaban en Sta Eufemia

×