Presentació Iddonia (Català)

215 views

Published on

Presentació corporativa i de serveis d’IDDONIA.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Iddonia (Català)

 1. 1. Assessorament TIC en Solucions de Negoci
 2. 2. Introducció• IDDONIA és una assessoria tecnològica especialitzada en la gestió de la informació i la millora dels processos a les organitzacions per anar a lEnterprise 2.0: – Optimització dels processos organitzatius i de gestió. – Integració dels diferents Sistemes de Gestió de l’Organització (comptabilitat, RRHH, facturació, fabricació, magatzems, projectes, serveis, logística...) – Suprimim el paper físic dels circuits de comunicació de les organitzacions. – Creem entorns col·laboratius electrònics (intranets i extranets web 2.0). – Optimitzem la presa de decisions usant plataformes electròniques. – Posem focus en el retorn de la inversió tecnològica.
 3. 3. Missió• Col·laborar amb la teva Empresa, la teva Organització, o la teva Administració Pública per a reduir els costos d’explotació, millorar la relació amb els clients i augmentar el benefici, mitjançant Solucions de Negoci basades en les tecnologies més avançades i innovadores.
 4. 4. Assessorament• Els nostres serveis dassessorament NO REPRESESENTEN CAP COST pel client final.• IDDONIA té signats acords comercials amb les consultores tecnològiques.
 5. 5. Assessorament Departaments Usuaris CentresOrganitzacions TIC Mercat TIC CONSULTORES TIC
 6. 6. Equip• Més de 1.100 professionals treballant per a vosaltres: – Enginyers, consultors de negoci, documentalistes, professors d’universitat, assessors, analistes, programadors...• Més de 20 anys dexperiència ens avalen.
 7. 7. Alguns dels nostres col·laboradors
 8. 8. Les nostres solucions• Consultoria de processos de negoci: – Implantació d’ERP, CRM i BI. – Solucions verticals i horitzontals.
 9. 9. Les nostres solucions• Sistema de Gestió de Magatzems (SGA / WMS): – Gestió d’stocks, ubicacions lògiques i físiques, FIFO, LIFO, barcode, RFID, picking, pick/put to light, pick by voice, ubicacions automàtiques, magatzems intel·ligents, cross docking, pes, volum, mides, colors, lots, caducitats, traçabilitat, multi-magatzem, multi-àrea, multi-empresa,...
 10. 10. Les nostres solucions• Processos productius (MRP / MRP II): – Eines de planificació a capacitat finita. – Possibilitat de realitzar simulacions en la capacitat. – Control de disponibilitat i compatibilitat de màquines, operaris, utillatges, materials,... – Guardar diferents escenaris i escollir el que més sajusti a les necessitats del moment. – Millora real dels indicadors industrials. – Menor temps de planificació, reducció dexistències, increment en el servei i, sobretot, fiabilitat en atorgar terminis als clients (es tenen en compte totes les restriccions i la resta de la càrrega).
 11. 11. Les nostres solucions• Gestió Documental: – Accedeix als documents, comparteix-los, editals ràpida i eficientment. – Gestió dexpedients. – Vida legal del document.• Gestió de Continguts (ECM, CMS): – Noticies corporatives, continguts, esdeveniments, reunions,...• Circuits de revisió i aprovació sense paper (Workflows): – Integrats amb els teus sistemes de comunicació (Outlook, intranet,...) i els teus sistemes de gestió (ERP, CRM,...).
 12. 12. Les nostres solucions• Intranet Corporativa: – Enterprise 2.0: Aplica les eines web 2.0 (wiki, forums, xarxes socials, blogs...) a la teva organització i augmenta la productivitat. – Facilita la col·laboració dels professionals de la teva organització. – Formularis electrònics, agendes compartides, contactes compartits, gestors documentals, indicadors corporatius,... – E-learning.• Extranet Corporativa: – Agilitza la comunicació amb els teus clients i proveïdors. – Accés a documentació, factures, albarans, convocatòries, formularis electrònics,...
 13. 13. Les nostres solucions• Mobilitat (smartphones i tablets): – Treballadors que desenvolupen gran part de la seva activitat fora de l’oficina. – Accés extern als serveis de l’organització. – Més agilitat en els tràmits. – Eliminació de sistemes basats en paper (multes, emplenar formularis,...). – S’elimina la doble entrada. – Eliminació d’errors a l’entrada de dades. – Automatització a la introducció i recollida de dades. – Millora de la capacitat de resposta. – Millora de l’efectivitat i eficàcia. – Més agilitat a la presa de decisions.
 14. 14. Les nostres solucions• Gestió de processos corporatius (BPM): – Garantir que una tasca la fa només un usuari. – Garantir que cada usuari sap quina és la seva tasca, quan i com ha de realitzar- la. – Reassignar tasques dun procés entre usuaris. – Desfer tasques dins dun procés. – Definir diferents grups i rols dusuaris. – Emmagatzemar les dades de forma homogènia. – Integrar els teus processos amb els daltres departaments o empreses.
 15. 15. Les nostres solucions• Digitalització Documental: – Extreu automàticament les dades dels documents. – Classifica i indexa automàticament. – Integra-ho amb la teva comptabilitat, circuits d’aprovació, gestió documental,... – Outsorcing: Us podem gestionar els documents des dels nostres centres de manipulació. – Digitalització Certificada (factures de proveïdor): • Digitalitza des del minut 0 sense crear plantilles de documents. • Digitalitza i elimina la factura de proveïdors complint amb el reglament de l’AEAT.
 16. 16. Les nostres solucions• e-Compulsa: – Per responsabilitat mediambiental i eficiència administrativa les AAPP estan reduint l’ús de paper en les seves interaccions amb ciutadans, empreses i altres entitats amb la nostra solució. – Plataforma certificada per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert)• e-Factura: – Redueix els costs d’emissió de factures un 80% (temps i material).
 17. 17. Les nostres solucions• e-Commerce i màrqueting online: – Les solucions més complertes i adaptables del mercat. – Integrat 100% amb el teu ERP. – Posicionament SEO i SMO. – Estratègies i accions de comunicació
 18. 18. Les nostres solucions• Comunicacions unificades: – Alinea totes les teves aplicacions i infraestructures amb el potencial humà permetent la comunicació efectiva entre tots els membres que interactuen a lorganització.
 19. 19. Les nostres solucions• Plataformes de desenvolupament i Frameworks – Disseny i construcció del framework de serveis general J2EE, normalment basat en un nucli existent. – Definició i documentació de las politiques i metodologies de desenvolupament. – Implantació i evolució de la plataforma d’ execució. – Desenvolupament en diferents entorns.
 20. 20. Les nostres solucions• Infraestructures i comunicacions – Implantació i millora de sistemes i comunicacions • Quick audit per la optimització d’infraestructures • Gestió de xarxes • Balanceig de línies • Virtualització de servidors, d’aplicacions i de desktop – Govern de la qualitat de servei • Cobertura 24x7x365 • Monitorització, operació, administració 24x7 i suport de 1r, 2n i 3r nivell – Solucions de Seguretat • Alta disponibilitat i recuperació de desastres – Metodologies: ITIL, Methodology in a box – Consultoria tecnològica – Consultoria deficiència energètica de les infraestructures de la teva organització.
 21. 21. Alguns dels nostres clients (OPEN SOURCE)
 22. 22. Alguns dels nostres clients (WSS/MOSS)
 23. 23. Alguns dels nostres clients (Digitalització)
 24. 24. Alguns dels nostres clients (SAP / SIEBEL)
 25. 25. Alguns dels nostres clients (SAP / SIEBEL)
 26. 26. Alguns dels nostres clients(Comunicacions Unificades)
 27. 27. Alguns dels nostres clients(Infraestructures i Comunicacions)
 28. 28. Alguns dels nostres clients(Comunicació Interactiva)
 29. 29. www.iddonia.com

×