E portfolio

6,601 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E portfolio

 1. 1. EducationalTechnology 101Prof. Ferdinand B. Pitagan, PhD. | 51827 EDTECH 101
 2. 2. Course ObjectiveGain comprehensive knowledge and develop skills in instructional mediaresources integration into the lesson plan. Course Information Course: EDTECH 101 Schedule: Tue & Thur 1:00 – 2:30 PM MITC Credit: 3 units Medium of Instruction: English and Filipino Course Duration: June 19, „12 – Oct. 4, ‟12 UVLE: Edtech101 1S SY2012-13
 3. 3. Course OverviewThis course discusses the philosophical, sociological, and psychologicalfoundations of and cultural and societal issues on the use of technology foreducation with focus on the analysis, design, development,implementation, and evaluation of instructional media resources.General ObjectiveGain comprehensive knowledge and develop skills in instructional media resourcesintegration into the lesson plan.
 4. 4. Instructor InformationName: Ferdinand B. Pitagan, PhDEmail: eidrefpitagan@yahoo.com / fbpitagan@upd.edu.phWebpage:http://iskwiki.upd.edu.ph/index.php/Ferdinand_PitaganTwitter: http://twitter.com/eidreflicious/Office: MITCConsultation Hours: Tue & Thu / 10:30 –12:00PM / 4:00 – 5:30PMContact Number: 981-8500 loc 2810 / 0928 2929 650
 5. 5. A. Introduction – The Student Isang mainit at malugod na pagbati sa lahat, higit sa ating iginagalang na guro at pangalawa sa aking mga kamag-aral sa kursong ito. Ako po si Victorio J. M. Quindara, ngunit maaari rin akong tawaging Victor. Kabilang ako sa mga kumukuha at nangangarap magtapos ng kursong Sining Komunikasyon sa Filipino. Ako ay ipinanganak at lumaki dito sa Maynila ngunit ang aking mga magulang ay kapwa nagmula sa lalawigan ng La Union. Mahilig akong maglakbay at mamasyal sa ibat ibang lugar kasama ang aking mga mahal sa buhay. Ako ay pinalad nang makarating sa mga karatig bansa sa Timog-Silangang Asya at maging sa ilang bansa sa ibabang bahagi ng ating globo. Ngunit pangarap ko ring marating ang marami pang sulok sa ating bansa. Ako ay pinagsama-samang isang mag- aaral, isang maalalahanin at mapagmahal na katuwang sa buhay, isang masayahing ama, isang mabuting kaibigan, at isang masikap na manggagawa (ako po ay isang "freelance airline ticketing agent" at namamahala rin sa isang maliit na "tutorial center"). Manindigan at manaig ka, Iskolar ng Bayan!
 6. 6. A. The Course Mga inaasahan 1. Sa Kurso - Batay sa nilalaman ng kursong ito na ipinamahagi sa mga mag-aaral, inaasahan ko ang mabunga at malamang talakayan na gagabay sa bawat isa upang mailakip ang malaki at malawak na potensiyal ng teknolohiya bilang isang mahalagang kasangkapan o kagamitan sa larangan ng epektibong pagtuturo. 2. Sa Guro - Walang pag-aalinlangang inaasahan ko ang sariling pamamaraan at di- matatawarang kakayahan ng ating guro upang maitawid sa kanyang mag-aaral ang mga dapat matutunan sa mabisang paghahatid at pagpapakalat ng kaalaman. 3. Sa Mga Kamag-aral - Inaasahan ko ang pakikipagtulungan at pakikibahagi ng bawat isa sa kanilang pangkat na sasaniban upang maging magaan at maayos ang bawat gawain na itatakda ng guro. 4. Sa Aking Sarili - Umaasa akong sa pagtatapos ng kursong ito ay may mahahalagang kaalaman akong natutunan na aking magagamit sa pagsusulong ng wastong pamamaraan ng pagtuturo.
 7. 7. B. Class Syllabus CONTENT ACTIVITIES REFLECTIONS SCHEDULES OTHERS
 8. 8. C. Topics ROLES OF TEACHERS AND WHAT IS EDUCATIONAL LEARNING THEORIES COMPUTERS IN TECHNOLOGY EDUCATION ISSUES AND TRENDS IN INSTRUCTIONAL MEDIA REFLECTIONS THE USE OF COMPUTERS RESOURCES IN TECHNOLOGY
 9. 9. What is educational technology? Educational technology is learning through the use of audio-visual tools such as computers, projectors, slides, and other electronic devices. Unlike the conventional method of instruction where the teacher uses a blackboard, illustrations, and other graphics, educational technology provides a more creative presentation of lessons in a way that it encourages a more active class participation. The state of educational technology in the Philippines is below standard. Whereas most of our schools, whether public or private, do not have a basic computer facility or even an outdated vcr or any other video machine, many schools in first world countries provide digital textbooks for the use of their students. As a future educator I would rally our government officials, especially those in the education department and our legislators, to prioritize the need for information and communication technology skills enhancement of students by providing training programs and facilities for them to be globally competitive.
 10. 10. Instructional Media Resources Ang mga impluwensiya ng media technology Sa aking buhay Ito ay nagbibigay sa akin ng maayos at madaling paraan upang makipag-ugnayan sa aking mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak na nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan ng media technology ay nalalaman ko ang kani-kanilang kalagayan, at gayundin sila sa akin. Kami ay nakakapag-kumustahan, nakakapag- plano ng maraming bagay, nakakapagpalitan ng saloobin, at marami pang iba. Bilang mag-aaral Sa buhay mag-aaral ay malaki ang naitutulong ng media technology sa dahilang maaari kong gawin o tapusin kung anuman ang itakda ng guro sa malinaw at malikhaing paraan. Bilang guro sa hinaharap Sa pagbabahagi at paglinang ng kaalaman, ang media technology ay may isang malaking papel na ginagampanan lalo na sa mga nagnanais maging guro. Kung noon ay simpleng pisara lamang ang pangunahing gamit ng isang guro sa pagtatawid ng kaalaman, ngayon ay mayroon nang iba‟t ibang makabagong kagamitan tulad ng computer, LCD, projector, at iba pang kauri.
 11. 11. Learning Theories Ang learning theory na sinusunod ko sa aking personal na pamumuhayay ang constructivism theory. Ang aking pagkatuto at pagdagdag ngkaalaman ay ibinabatay ko sa mga nagdaang natutunan at karanasan.Sa pagsusuri sa mga ganitong sitwasyon ay naiiwasan kong maulit angisang bagay na hindi maayos ang bunga dahil na rin sa napag-aralan kona at napagdaanan ko ito at naihahanda ko ang kaukulang pagbabagong mga hakbangin upang maiwasan at di na maulit ang isang bagay nadi umayon sa aking kagustuhan. Sa aking pag-aaral, ang teoryang sinusunod ko ay ang cognitivismtheory. Ito ay sa dahilang naniniwala ako sa lakas at kakayahan ng isipupang tumanggap ng gaano man karaming impormasyon o kaalamanupang matuto ang isang mag-aaral. Ito ang pangunahing kasangkapanng isang estudyante upang maunawaan ang iba‟t ibang bagay o aralinat maging mapanuri kung ang dulot ba nito‟y pakinabang o kabaliktaransa kanyang buhay-estudyante.
 12. 12. Issues & Trends in the Use ofComputers in Technology Digital divide – Upang lunasan ang problemang ito ay nangangailangan ngsama-sama at seryosong pagkilos ng iba‟t ibang sektor ng lipunan magmulasa pamahalaan, sa mga pribadong kumpanya at organisasyon, sa sektor ngedukasyon, at maging sa bawat indibiduwal.Dapat pangunahan, bigyang pansin, at paglaanan ng sapat na pondo ngmga kinauukulan at hikayatin din ang mga nasa pribadong sektor namakibahagi sa isang makabuluhang layuning ito upang itaas ang antas ngkaalaman sa teknolohiya sa mas nakararami nating mamamayan. Saganitong paraan ay makakasabay ang ating bansa sa modernisasyon atmabilis na pagsulong ng teknolohiya. Internet addiction – ang pagkahumaling sa internet ay may iba‟t ibangdahilan. Marami rito ang nahihilig sa panonood ng mga pelikula, pag-“download” ng musika, paglalaro, pagsasaliksik, pagpapalawak ngkaalaman, atbp. Para sa akin, kung ang pagkahumaling sa internet ay maymagandang pakinabang, lalo na sa isang mag-aaral, ay dapat itonghikayatin.
 13. 13. Ngunit kung ang pagkagumon dito ay nagdudulot na ng pagkasira ngkatinuan sa dahilang dulot ng mararahas, maseselan, at malalaswangmateryales, maging ito man ay laro, artikulo, o palabas, aynangangilangan nang ipaalam sa magulang ng mga kabataangapektado nito upang mabigyan ng tamang atensiyon at mabaling sakapaki-pakinabang ang kanilang panahon at konsentrasyon. Plagiarism / copyright issues – Ang pag-angkin sa gawa, likha, o akdang iba ay isang kawalang paggalang at pagkilala sa pinaghirapan ngiba. Napipilitan ang maraming estudyante at indibiduwal na gumawa ngganito at ito ay maaaring dala ng kakulangan ng kaalaman o di kaya‟ykatamaran sa pagsisikap na makagawa ng isang bagay gamit angsariling talino. Upang maiwasan ang ganitong bagay ay dapat na patuloyna magdagdag ng maraming kaalaman at maging malikhain ang isangtao upang magamit at mabihasa ang kanyang angking talino. Cyber bullying - Ang isang tao ay nagiging matapang at marahas saiba sa paniniwalang siya ay nakaaangat o nakalalamang dito. Angmaling pag-uugaling ito ay nagsisimula pa sa pagkabata at may iba‟tibang kadahilanan na anu‟t anuman ay maaaring umani ng kahihiyan atpagkainis sa taong gumagawa nito.
 14. 14. Maiiwasan ang ganitong pangyayari kung mula pa sa pagkabata ayhuhubugin na sa kagandahang-asal ang isang tao. Kapag ang isangbata ay namulat sa masayang kapaligiran na may pagbibigayan atpagkilala sa karapatan ng iba ay malayong mangyari ang isang uri ngpang-aapi tulad ng “cyber bullying”.
 15. 15. Roles of Teachers & Computers inEducation Ang teknolohiya ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtuturo atmaging sa pag-aaral ng isang estudyante. Ngunit anumang taas ng antasang abutin ng teknolohiya kung walang may sapat at wastong kaalamantungkol dito na maaring magpakalat nito, ito ay balewala rin. Ditopumapasok ang mahalagang papel ng isang guro bilang eksperto atmay malawak na kaalaman sa teknolohiya. Sa kanyang pagtuturo aykailangang makita na siya ay may malaking kakayahan, mataas nakaalaman, at handang sumabay sa pagbabago ng teknolohiya upanghindi maiwan sa mabilis nitong pagsulong. Kinakailangan ding maginghuwaran siya ng responsableng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon,tulad ng internet, upang hindi ito makasira ng kabutihang asal atmoralidad sa kabila ng napakaraming mararahas at malalaswangmateryal na lantad na makikita rito. Ang isa pang mahalagang tungkulin ng isang guro ay ang pagbibigayng “human touch” o aspeto ng damdamin upang maiparating sakanyang estudyante na sa kabila ng pag-angat ng teknolohiya ay tao parin ang dapat mangibabaw at magkontrol sa teknolohiya at hindi ang
 16. 16. D. Reporting TEXT MEDIA MOTION MEDIA MULTI-MEDIA AUDIO MEDIA PEOPLE MEDIA REFLECTIONS VISUAL MEDIA MANIPULATIVES
 17. 17. Text Media Mahalaga ang text media sa maraming larangan ngunit para sa akin,mas mahalaga ito pagdating sa edukasyon. Ito ang isa sa pangunahingpamamaraan upang maiparating ng guro ang kaalaman sa kanyangmga mag-aaral. Sa paaralan, maraming anyo ng text media angpantulong sa mga estudyenate tulad ng mga aklat, babasahin,pahayagan, atbp. Sa pamamagitan nito ay nabibihasa sila sakakayahang bumasa at umunawa sa nilalaman ng anumang paksaartikulo. Bilang isang guro, bibigyan ko ng sapat na oras ang mga mag-aaralupang kilalanin at suriin ang maraming anyo ng text media at gamitin angmga ito nang ayon sa pagkakataon.GROUP PRESENTATION: Delivery – 10, Content – 10, Teamwork - 10HANDOUT: Content – 9, Graphics and Layout - 9
 18. 18. Audio Media Sa aking pananaw, malaki ang nagagawa at kontribusyon ng audio mediasa pag-aaral ng larangan ng musika. Nagbibigay ito ng iba‟t ibang emosyonsang-ayon sa tema ng tugtugin o awitin. Bukod dito, malaki rin angnagagawa nito sa iba pang aplikasyon tulad ng komunikasyon, pagbabalita,at iba‟t ibang pagtitipon. Ang mga nabanggit ay walang kahihinatnan kungwalang audio media na umaagapay sa kanila. Sa mga ganitongpagkakataon, ang audio media ay may kakayahang makapag-isa. Ngunit saisang banda, mas malaki ang kapakinabangan nito kung ilalapat kasabay ngvisual media dahil mas nauunawaan ang isang bagay, punto, o paksa kungmagtutulong sa pagbibigay paliwanag ang dalawang uring ito ng media. Ang audio media ay maaari kong magamit sa pagtuturo upang ilahad ngmas malinaw ang katangian ng bawat wikang ginagamit sa ating bansa.Gamit ang araling nakasalin sa audio cd, iparirinig ko sa klase kung paanobinibigkas ang mga salita pati ang punto nito (accent) at ang kaibahan atpagkakatulad ng mga ito sa isa‟t isa sang-ayon sa lugar o rehiyon. Saganitong paraan ay higit na mauunawaan at pahahalagahan ng mga mag-aaral ang aspetong ito sa kultura ng ating bansa.Group Presentation: Delivery – 8, Content – 8, Teamwork – 9Handout: Content – 8, Graphics and Layout - 8
 19. 19. Visual Media – Our Group ReportMEMBERS:1. Victor Quindara 4. Goldey Malabanan2. Kevin Bandalaria 5. Tricia Rodriguez3. Gelli Pinon Malaki ang naiaambag ng visual media sa edukasyon. Ito ay nagbibigay ngmalinaw na paglalarawan ng alinmang bagay o paksang tinatalakay sa loob ngsilid-aralan. Ang mga guro ay nagiging malikhain sa kanilang pagtuturo sa daming kagamitang maghahayag ng kaalaman at pinupukaw rin nito ang pagigingmatuklasin ng isang mag-aaral upang magsaliksik sa kanyang interes tungkol saisang bagay. Sa dami ng bilang ng visual media na magagamit ngayon sa pag-aaral atpagtuturo, ang kinakailangan na lang ay ang pagiging malikhain upang magingepektibo ito sa loob ng paaralan.Group Presentation: Delivery – 8, Content – 9, Teamwork – 9Handout: Content – 9, Graphics and Layout - 8
 20. 20. Motion Media Ang motion media ang isa sa mga mabisang paraan ng paglalahad ngleksyon sa loob ng silid- aralan. Bukod sa nakakaagaw agad ng atensyonng mga estudyante, nagbibigay din ito ng sigla upang maging aktibo silasa interaksyon at partisipasyong hinihingi sa klase. Bukod dito masnagbibigay paliwanag ito sa isang paksa kaysa sa simpleng paraan ngpagtuturo na nagiging daan upang madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang pinag-aaralan. Madali kong magagamit ang motion media sa aking mga estudyantesa pamamagitan ng maiikling palabas tungkol sa kaibahan atpakinabang ng paggamit ng tuwid sa ating wika kaysa sa paggamit ngpabalbal nito, na hindi kaila sa atin ay masyadong laganap lalo na samga kabataan ngayon.Group presentation: DELIVERY – 10, CONTENT – 9, TEAMWORK – 10Handout: CONTENT – 9, LAYOUT - 9
 21. 21. People Media Sa lahat ng media resources, ang People Media ang masasabingfrontliner. Sila ang nag-iisip, nagpaplano, at nagpapahayag tungkol sa ibapang media resources. Sa People Media umaasa ang lahat ng ibangmedia resources sa dahilang sila ang pangunahing operator at sa kanilaumaasa ang pagpapakalat ng mga ito. Sa edukasyon, malaki ang ginagampanan ng People Media at kabilangdito ang mga guro, mga akda ng aklat na gamit sa paaralan,mamamahayag, mga siyentipikong tumutuklas ng makabagongteknolohiya, at marami pang iba. Sila ang tulung-tulong sa pagbibigay ngmaraming kaalaman sa mga estudyante at pati na rin sa pangkalahatan. Bilang Filipino major ang pakinabang ng People Media ay magagamitko sa classroom sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga taong may lubosat malawak na kaalaman sa ating sariling wika upang magsalita atbigyang-linaw ang kahalagahan nito sa ating pambansangpagkakakilanlan na dapat ingatan at ipagmalaki.Group Presentation: Delivery – 9; Content – 9; Teamwork – 9Handout: Content – 9; Graphics and Layout - 8
 22. 22. Manipulatives Media Ang manipulatives media ay isang paraan upang maging malikhain angmga mag-aaral sa kanilang mga gawaing pampaaralan. Malaki angnaitutulong nito sa mga estudyante sa paghikayat na gamitin ang sarilingkakayahan sa paraang maging aktibo ang kanyang partisipasyon saalinmang proyektong kanyang isinasagawa. Sa pagtuturo, malaki ang maiaambag ng manipulatives media dahilmabibigyan nito ng kalayaan ang mag-aaral na gumawa ng naaayon sakanyang sariling disenyo upang bigyang-diin at paglalarawan ang isangmahalagang paksa, tulad halimbawa ng pagtalakay sa pinagmulan ngbaybaying Pilipino. Ang ika-anim na pangkat ay nakapaglahad ng maliwanag. Bagama‟tmay ilang kasapi na mahina ang pag-uulat, sa pangkalahatan ito aynaging maayos at puno ng impormasyon.Group Presentation: DELIVERY – 8, CONTENT – 8, TEAMWORK – 9Handout: CONTENT – 8, LAYOUT & GRAPHICS - 8
 23. 23. Multi-Media Ang multimedia ay malaki ang pakinabang na naiaambag saedukasyon. Unang-una maraming nakapaloob ditong uri ng media namakapagbibigay sa guro kung alin sa mga ito ang nababagay nakanyang gamitin sang-ayon sa partikular na paksang kanyangtatalakayin. Sa mga estudyante ay maaari din nilang piliin kung alin angnaaangkop na media ang kanilang magagamit sa anumang takdangaralin o maging sa pag-uulat. Sa ganitong paraan ay kapwa nabibihasaang guro at mag-aaral sa kakayahan at aplikasyon ng multimedia bilangmakabagong pamamaraan sa pagpapalawak ng karunungan. Sa hinaharap, hihikayatin ko ang aking mga estudyanteng subukan angiba‟t ibang aplikasyon ng multimedia upang bigyang daan ang kanilangpagkamalikhain sa pag-aaral ng mga bagay na may kinalaman sa atingwika.Presentation: DELIVERY – 8, CONTENT – 9, TEAMWORK – 9Handout: CONTENT – 9, GRAPHICS - 8
 24. 24. E. Exams - Online Exams Ang nilalaman ng katatapos na online exam ay malawak. Saklaw nito ang lahat ng paksang napag-aralan at ang mga tanong ay inilahad sa iba‟t ibang paraan, tulad ng true or false, multiple choice, atbp. Sa aking obserbasyon ay may ilan lang katanungan na parang hindi natalakay, o kung natalakay man ay maaaring sa klase ito nangyari. Sa oras na inilaan para sa pagsusulit, masasabi kong sapat lang ito upang masagot ang lahat ng tanong. At hindi katulad ng karaniwang pagsusulit, hindi napanatili ang katahimikan na malaking tulong sana upang makapag-isip ng angkop na sagot sa mga tanong. Para sa mga hindi pa sanay sa ganitong uri ng eksaminasyon, mas madali ang pagsagot sa tradisyonal na pagsusulit kaysa sa online exam sa dahilang mas mabilis magsulat sa papel kaysa magtipa sa computer.
 25. 25. Maaaring irekomenda ang online exam kung gagawin ito ng sabay-sabay sa loob ng silid-aralan at may maayos ng koneksyon ng internetupang hindi maantala ang pagsagot at maubos lang ang oras nainilaan para dito. Hindi ako magsasagawa ng online exam kung hindi ko matitiyak nawalang mangyayaring pandaraya sapagkat napakadali sa isangestudyante ang maghanap ng sagot kung siya ay online. Bagama‟t nasagot naming lahat ng tanong sa pagsusulit, hindinamin ito naipasa ng kapareha ko sa dahilang nag-hang angcomputer na aming ginagamit bago pa man maubos ang oras nainilaan para maipasa ito.
 26. 26. F. Skills Development - Newsletter Sa paggawa ng 2-pahinang Newsletter o Liham-balitaan ay nilagom otinipon ang lahat ng kaalaman at kakayahan sa pagbuo, aplikasyon, atpagsusuri ng iba‟t ibang kagamitang pang-media. Dito ay sinubok angkakayahan ng mga mag-aaral na makagawa ng maayos at makulay naliham-balitaan. Sa aking palagay karamihan, kung hindi man lahat, ng mag-aaral aytumugon ng abot sa kanilang sariling husay at nalalaman at nakalikha ngisang gawaing pasok sa pamantayan at panlasa ng guro.
 27. 27. F. Skills Development - ePORTFOLIO Ang ePortfolio ang pinagsama-samang kabuuan ng kursong EducationTechnology. Ito ang kalipunan ng lahat ng kaalaman, kakayahan, atpamaraang natutunan sa lahat ng aspeto ng iba‟t ibang aralingbumubuo sa kursong ito. Maihahambing ito sa mga proyektong itinakdang guro para sa isang asignatura na sa banding huli ay titipunin,pagsasama-samahin, at ipapasa ng sabay-sabay sa guro bilangpanghuling gawain ng bawat mag-aaral. Sa paggawa nito ay ilalapat lahat ng kaalaman at kakayahan sanatutunang mga media bilang patunay na anumang naituro ng guro aymagagamit ng mag-aaral sa hinaharap, higit sa paggamit ng teknolohiyasa edukasyon.
 28. 28. G. Lesson Plan Ang paggawa ng Lesson Plan na may sangkap ng teknolohiya ay isangparaan ng guro upang malaman ang lawak ng natutunan ng mga mag-aaral sa aplikasyon ng makabagong teknolohiya sa edukasyon. Layunindin ng guro na bigyan ng matibay na kasanayan ang mag-aaral nanagnanais maging guro sa hinaharap upang sumabay sa pagsulong ngmga bagong pamamaraang ito sa pagtuturo na kanya ring maibabahagisa kanyang mga estudyante.
 29. 29. H. Instructions METHODOLOGIES UVLe REFLECTIONS MEDIA OTHERS
 30. 30. H. Reflections Ang mga pamamaraan, teorya, kagamitan, at iba pang pantulong sapagtuturo ay mabisang nagamit ng guro upang maunawaan ng mgamag-aaral ang mga tinalakay na aralin. Sa tulong ng mga nabanggit aymalinaw na nailahad ang maraming paksa at nagtala ng mataas nabahagdan (percentage) ng pagkatuto sa kursong ito. Isang patunay naang gurong humawak ng asignatura ay may malawak na kaalaman sakanyang leksiyon at may kakayahang ibahagi ito sa epektibongpamamaraan.
 31. 31. I. Assessment – Rubrics Sa pagtaya ng iba‟t ibang nilalaman ng kurso, magmula sa kabuuang pag-uulat ng mga pangkat, pag-uulat ng bawat isang kasapi sa grupo, hanggang sa pagtaya sa ilang gawain, ang anyo ng pamantayan (rubrics) o panuntunan ay akma sa kung alinman sa mga nabanggit ang minamarkahan. Ang mga ginamit na rubrics ay nagbigay ng malinaw na paglalarawan kung anu-anong bagay sa nasabing mga aktibidades ang dapat pagtuunan ng pansin at bigyan ng kaukulang antas ng marka.
 32. 32. J. Instructor Sa aking pansariling pananaw at paniniwala, ang guro ng EducationTechnology ay may malawak na kaalaman sa kanyang itinuturongasignatura. Malinaw ang kanyang paglalahad at maliwanag angkanyang pananalita. Siya ay may kakayahang pasiglahin ang pagtalakaysa anumang paksa sa kanyang sariling paraan. Hinihikayat niya angpartisipasyon ng bawat isa sa klase upang magkaroon ng kasanayan sapananalita sa harap ng marami. Siya ay nagbabahagi rin ng ibang kaalaman at pamamaraangmakakatulong sa mga mag-aaral upang lubos na maunawaan ang mgatalakayan. Higit sa lahat, ginagabayan niya ang kanyang mag-aaral saparaang hindi sila mangingiming magtanong tungkol sa mga bagay nahindi pa lubos na nauunawaan. Ito ay isang pagpapakita ng paggalangsa limitadong kakayahan ng mag-aaral na umaani rin ng natatangingpaggalang para naman sa guro.
 33. 33. K. Recommendation Para sa akin, ang nagdaang semester ng Education Technology ayisang karanasang hitik sa kaalaman. Isang mabungang pag-aaral na nag-iiwan sa mag-aaral ng di-mapapantayang kasanayan sa paggamit ngteknolohiya sa edukasyon. Idagdag pa na pinalulutang nito angkakayahan ng bawat isang maging malikhaing guro sa hinaharap. Sa aking sariling obserbasyon, ang mga saklaw nitong aralin ay sapatna upang turuan ang mag-aaral sa pakinabang ng makabagongpamamaraan sa pag-aaral at pagtuturo. Nailatag ng asignaturang itoang pangunahing pundasyon upang ipakita at ipakilala ang malakingtulong na nagagawa ng teknolohiya sa edukasyon. Ang kinakailangan nalang ay ang patuloy na pagdaragdag at lubos pang pagpapalawak ngmga karunungang may kaugnayan dito.
 34. 34. L. Outside the Classroom Experience - Field Trip Ang lakbay-aral na ginanap kamakailan at kung saan ang mga mag-aaral sa pangunguna ni Prof. Ferdie B. Pitagan ay nagtungo saKnowledge Channel ay isang natatanging karanasan para sa akin.Dito ay ipinakita ang iba‟t ibang pambatang palabas, mga pambatangaktibidades, at iba pang materyales na makakatulong sa mabilis napagkatuto ng mga bata sa matematika at agham. Layunin ng lakbay-aral na itong ituro kung paanong epektibong ilapatang teknolohiya sa pagtuturo. Hangarin din nitong dagdagan angkaalaman, at kakayahan upang lumawak ang pananaw ng mgakabataan sa papel na ginagampanan ng teknolohiya sa maraminglarangan, kabilang na ang edukasyon.
 35. 35. Field Trip – Knowledge ChannelOct. 1, 2012
 36. 36. Field Trip – Knowledge ChannelOct. 1, 2012
 37. 37. EDTECH 101Sem-ender PartyOct. 11, 2012
 38. 38. EDTECH 101Sem-ender PartyOct. 11, 2012

×